edibleGREJ

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze

maślak rdzawobrązowy
Suillus collinitus
17.09.2006, Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka
copyright © by Piotr Perz
Suillus collinitus
Suillus collinitus
Suillus collinitus
Suillus collinitus
maślak rdzawobrązowy (Suillus collinitus) i maślak trydencki (Suillus tridentinus)
Suillus collinitus
Suillus collinitus
Suillus collinitus
Suillus collinitus
Suillus collinitus
Suillus collinitus

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz rdzawobrązowy z licznymi ciemnobrązowymi włokienkami; powierzchnia lepka, równa; 8-11 cm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski.

space

Rurki tej samej barwy co pory; do 10 mm długości; przy trzonie nieco wykrojone do krótko zbiegających.

space

Miąższ żółtobiały, w trzonie i nad rurkami ciemniejszy cytrynowożółty, w podstawie trzonu ochrowordzawy. Bez wyraźnego zapachu i smaku.

space

cechy mikroskopowe (Micro)

Zarodniki wrzecionowate, gładkie, jasnoochrowe, 8-9.5 × 3.5-4.2 µm.

występowanie

Rzadki. Owocniki wyrastają jesienią pod sosnami dwuigielnymi (np. sosną pospolitą) na glebach wapiennych.

wartość (Importance)

Jadalny.

uwagi (Remarks)

Suillus tridentinus
S. tridentinus
Na tych samych wapiennych siedliskach rośnie też maślak trydencki (Suillus tridentinus), ten jednak jest związany z modrzewiami.
Suillus granulatus
S. granulatus

space

wybrane znaleziska · selected collections

Suillus collinitus
8f · 060917.1.pp (Piotr Perz)
(Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka)
Suillus collinitus
6f · 08 08 30 6
(Góry Kaczawskie)
znaleziska Suillus collinitus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 122952 BE-61, 78692 cf. DA-80, 192187 DA-80,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 210684 GC-10,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

78692 Suillus collinitus cf.; Gdańsk Dolina Samborowa, DA-80; 20.09.2007; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; miejsce ruderalne granica lasu i działek ogrodniczych pod modrzewiami Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN,12/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 124236 fot. 124237

Uwaga Anny K.:
Oprócz modrzewi musiały być sosny na stanowisku (widoczne igły). Gatunek związany mikoryzowo z sosną.

122952 Suillus collinitus; Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, rez. G. Milek, kamieniołom wapienia, II poziom, BE-61; 30.08.2008; las mieszany, pod Pinus; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Bałażej Gierczyk; eksykat: BGF080830/0003 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/TP/28.02.09, fot. Marek Snowarski: http://www.grzyby.pl/foto/080830-2194.htm, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

192187 Suillus collinitus; TPK Gdańsk Oliwa okolice Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 28.09.2011; Skraj lasu-skarpa porośnięta modrzewiami i sosną; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 448078 fot. 448079
forma ochrony Trójmiejski PK

210684 Suillus collinitus; Białystok, ul Handlowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-10; 06.11.2012; na trawniku, pod sosną; na ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 544287fot. 544288

literatura · references
[8] [133] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2007-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 09.11.2009 · została utworzona/was created 04.03.2007
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Suillus_collinitus.htm">maślak rdzawobrązowy - Suillus collinitus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>