non edible

Lenzites betulina (L.) Fr. (1838)

blaszkowiec drobnozarodnikowy (blaszkowiec brzozowy)
Trametes betulina (L. ex. Fr.) Pilat
Lenzites betulina
na omszonym pniu dębu, las mieszany · on oak stem; 27.09.2003, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak
Lenzites betulina
na omszonym pniu dębu, las mieszany · on oak stem
Lenzites betulina
na omszonym pniu dębu, las mieszany · on oak stem
Lenzites betulina
Lenzites betulina

owocnik (Fruitbody)

Owocniki jednoroczne, półkuliste, konsolowate, bokiem przyrośnięte do podłoża, albo koliste i przyrośnięte centralnie; siedzące lub przyrośnięte zwężoną nasadą; zwykle wiele owocników ułożonych dachówkowato albo pozrastanych bokami; (10)20-40 x (10)30-80 mm i (3)10-15(20) mm grubościl powierzchnia filcowato owłosiona, wąsko koncentrycznie ±strefowana i żłobkowana, nierówna; brudnobiała, szara, słomkowożółta, płowa, brunatna do umbry, także zielono zabarwiona przez glony; brzeg kapelusza cienki i dość równy, tej samej barwy co powierzchnia kapelusza lub ochrowobrunatny.

Hymenofor w postaci dobrze rozwiniętych blaszek o wysokości 1-8 mm, przy brzegu kapelusza 12-15(17) blaszek na 10 mm; białawy, jasnopopielaty do białoorzechowego; blaszki ułożone promienisto, niekiedy rozwidlające się i anastemozujące, czasem poszarpane w ząbki.

Miąższ biały lub białoorzechowy; 2-3(9) mm grubości; konsystencji jednorodnej, skórzastej, rozrywany watowato-włóknisty, z wiekiem sztywny lub nieco elastyczny; zapach i smak nie wyróżniają się.

Sporocarps annual, hemispherical, bracketlike, lateral, or spherical and centrally attached; sessile or attached by a tapered base; usually several imbricate sporocarps or with fused sides; (10)20-40 x (10)30-80 mm and (3)10-15(20) mm thick surface tomentose, narrow concentrically zonate and grooved, uneven; off-white, gray, straw-coloured, buff, russet to umber, also discoloured green by algae; pileal margin thin and near entire, concolorous with the pileus or ochre-russet.

Hymenophore in the shape of well-developed lamellae 1-8 mm high, at the margin of the cap 12-15(17) lamellae per 10 mm; whitish, light grey to white-nutty; lamellae radially laid out, sometimes forking and anastomosing, sometimes serrate.

Flesh white or white-nutty; 2-3(9) mm thick; consistency homogeneous, membranous, when torn stuffed-fibrous, with age firm or somewhat elastic; smell and taste indistinct.

zarodniki (Spores)

Lenzites betulina
spores
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, u podstawy zaostrzone, bez kropli, nieamyloidalne, 4.5-6.5 x 2-3 µm. W hymenium nieliczne cystydy (tym wyróżnia się od rodzaju wrośniak (Trametes) u którego cytydy nie występują). Cystydy wrzecionowate, grubościenne, bezbarwne lub słomkowożółte.

Spore print white. Spores cylindrical, slightly allantoid, at the base pointed, without a drop, inamyloid, 4.5-6.5 x 2-3 µm. In hymenium with a few cystidia (hence distinguished from the genus Trametes which does not have cystidia). Cystidia fusiform, thick-walled, hyaline or straw-coloured.

występowanie

Pospolity. Owocniki jednoroczne, wyrastają przez cały rok na martwym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza dębu, buka, brzozy i grabu, bardzo rzadko na iglastym. Także na drewnie konstrukcyjnym.

Common. Annual, grows throughout the year, on dead wood of hardwood, mainly oak, beech, birch and hornbeam, very rarely on conifers. Also on construction wood. Nieczęsty: na drewnie drzew liściastych (także w konstrukcjach).

wartość (Importance)

Powoduje biała zgniliznę drewna.

Causes white soft-rots.

uwagi (Remarks)

Trametes hirsuta
Trametes hirsuta
Trametes versicolor
Trametes versicolor
Z wierzchu podobny do filcowato owłosionego wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta) lub masywniejszych form strefowanego wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) - te jednak mają drobne okrągławe pory. Nie tak blaszkowaty hymenofor posiada znacznie masywniejszy i niestrefowany wrośniak garbaty (Trametes gibbosa).

In appearance similar to the tomentose Trametes hirsuta or more massive zoned form of Turkey Tail (Trametes versicolor) - but the latter has minute roundish pores. Considerably more massy and azonal Trametes gibbosa has less lamellate hymenophore.

zwróć uwagę

Lenzites betulina
pory silnie wydłużone do postaci blaszek: powierzchnia kapelusza filcowato owłosiona: 3-15 mm grubości:

wybrane znaleziska · selected collections

Lenzites betulina
6f · 2.mk (Marek Kozłowski)
Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 21.01.2010 · została utworzona/was created 25.03.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lenzites_betulina.htm">blaszkowiec drobnozarodnikowy - Lenzites betulina - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>