Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

czernidłak podwórzowy
Coprinus domesticus (Bolton) Gray
na stronie — występowanie

występowanie

Na różnych szczątkach roślinnych.
znaleziska Coprinellus domesticus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-94 298732 298731 BB-64 299622 BC-99 211911 CC-15 275144 CC-64 197594 CC-73 196234 196233 CC-90 196236 DE-36 238559 DE-47 229574 DE-54 240139 DE-55 280745 240156 184704 DE-56 300241 190381 DE-65 259687 279283 DE-67 229572 DE-78 274288 ED-45 294833 EF-14 211913

 ID184704  Coprinus domesticus; 1,5 km WS, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.04.25; mieszane zadrzewienie w pobliżu strumienia -wierzba, czeremcha, świerk, leszczyna i in.; na powalonym pniu drzewa liściastego grupa 13 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 0 53,39 N ; 19 23 31,12 E

fot. 404945 fot. 404946 fot. 404947

Czernidłaki z tego stanowiska były prezentowane w tym wątku czernidłaki z liściastej kłody

 ID190381  Coprinus domesticus; 1,5 km NE, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.04.30; las sosnowy, ścieżka obsadzona brzozami; na zagrzebanych w ziemi szczątkach roślinnych grupka 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/110430/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 1 23,62 N ; 19 27 33,6 E

Zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/429897.html

 ID196233  Coprinus domesticus; Cotoń, 1 km NNE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.05.03; las liściasty: dąb, grab, wiąz, głóg, niewielka stertka gałązek; na gałązkach trzy owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110503/0001, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddz. 177
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

siedlisko
fot. 468800 fot. 468801
owocniki
fot. 468802 fot. 468803 fot. 468804
owocniki wobec miarki
fot. 468805

 ID196234  Coprinus domesticus; Bożacin, 0,8 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.08.14; skraj lasu mieszanego z dębem, bukiem, sosną; na pniaku jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110814/0001, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddz. 182, naprzeciw wejścia do szkółki leśnej Mięcierzyn

siedlisko
fot. 468811
owocnik
fot. 468812 fot. 468813 fot. 468814

 ID196236  Coprinus domesticus; Wierzonka, 2 km NE, okolice J. Kowalskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2011.08.17; las mieszany: przewaga sosny, brzoza; na ściółce, pod brzozą, koło sterty gałęzi i mrowiska jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110817/0001, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddz. 210

siedlisko
fot. 468822 fot. 468823
owocnik
fot. 468824 fot. 468825
owocnik wobec miarki
fot. 468826 fot. 468827

 ID197594  Coprinus domesticus; Godawa, 0,5 km SW, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-64; 2010.09.01; zadrzewienie przydrożne (klon, głóg i inne) rosnące pomiędzy szosą i polem uprawnym; na mocno spróchniałym drewnie (fragment drewna z grzybkiem dał się odłamać palcami) jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100901/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 52°47’19,34” E 17°46’06,38”

czernidłak znaleziony 01.09.2010 podczas odczytywania współrzędnych dla stwierdzonego w dniu 07.08.2010 stanowiska purchawicy olbrzymiej (zgłoszenie do GREJ ID: 169623)

fot. 477408

 ID211911  Coprinus domesticus; 2 km na NE od Radojewa, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BC-99; 2102.06.08; łęg nadwarciański z dębami pomnikmi przyrody, poza tym wiąz, klon, leszczyna, głóg; na leżącej omszałej kłodzie kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/120608/0002, tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: N 52°30'42,42" E 16°58'06,73"
nadl. Łopuchówko, leśn. Marianowo, oddz. 202

forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk SOOS (Dyrektywa siedliskowa) Biedrusko; Park Krajobrazowy Biedrusko

siedlisko
fot. 551561 fot. 551562
owocniki
fot. 551563 fot. 551564 fot. 551565 fot. 551566

 ID211913  Coprinus domesticus; 4 km na NW od Zakrzowa, gmina Pińczów, rezerwat GRABOWIEC, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2012.05.19; kompleks drzewostanu dębowo-grabowego na wzgórzu gipsowym ze zjawiskami krasowymi; na drewienku, na drodze leśnej kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/120519/0001, tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: N 50°28'03,61" E 20°35'02,60"

forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: OSOP (Dyrektywa Ptasia) Ostoja Nidziańska; Nadnidziański Park Krajobrazowy, rezerwat przyrody Grabowiec

owocniki
fot. 551580 fot. 551581 fot. 551582 fot. 551583

 ID229572  Coprinus domesticus; 1 km E od wsi Kotfin, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2013.05.30; mieszane zarośla na obrzeżach lasu -sosny, brzozy, robinie; na murszejących gałęziach w starej kupce chrustu dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130530/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 2,5" N i 19st 34' 52,8" E

Zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/562959.html

 ID229574  Coprinus domesticus; 1,3 km N od wsi Rzejowice, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.05.04; przydrożne zadrzewienia; na robiniowych gałęziach pozostawionych po przecince grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130504/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 15,9" N i 19st 41' 25,5" E

Zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/558411.html

ID238559 Coprinus domesticus; Góra Kamieńska (południowe zbocze ), gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2014.05.10; sztuczne nasadzenia na stokach -brzoza, robinia, sosna, topola i inne; na leżących, pozostawionych po przecince robiniach kilka grupek po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: namiary jednej z grupek: 51st 12' 8,83" N i 19st 26' 16" E

fot. 674277 fot. 674278 fot. 674279

ID240139 Coprinus domesticus; Jankowice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2014.04.27; przydrożna kępa drzew i krzewów liściastych -robinie, lipy, olchy; na omszałej, leżącej kłodzie grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 23,6" N i 19st 16' 3,25" E

fot. 680384 fot. 680385 fot. 680386

ID240156 Coprinus domesticus; 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.05.17; śródpolny pas zadrzewień -brzozy, sosny, wierzby szare; na złamanej wierzbie ( tej samej co Porostereum spadiceum -id240155 ) grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 35,2" N 19st 21' 54,8" E

fot. 680456 fot. 680457

ID259687 Coprinellus domesticus; 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2015.05.03; śródleśna kępa drzew i krzewów liściastych; miejsce składowania drewna itp; na gałęziach ( robiniowych ) leżących na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 47" N i 19st 17' 15,8" E

fot. 755176 fot. 755177 fot. 755178 fot. 755179 fot. 755180

 ID274288  Coprinus domesticus; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2014.04.12; las liściasy, buk, dąb, grab, jawor, leszczyna; ziemia pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140412/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 815768

 ID275144  Coprinus domesticus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.05.10; Las liściasty z domieszką sosny.; Na zmurszałej gałęzi jesionu. Kilka owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PD/150510/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/753696.html

fot. 819313

ID279283 Coprinellus domesticus; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2016.04.10; pas drzew przy leśnej drodze -gł. stare robinie; na konarze robii leżącym na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 28,4" N i 19st 23' 41,25" E

fot. 833370 fot. 833371 fot. 833372 fot. 833373

ID280745 Coprinellus domesticus; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.04.18; skraj lasu mieszanego; na robiniowych gałęziach zagrzebanych w ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 10" N i 19st 22' 7" E

fot. 838626 fot. 838627

 ID294833  Coprinus domesticus; Las między Młochów a Nadarzyn, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 2015.10.27; zagajnik brzozowy; w ziemi pojedynczo; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/151027/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/798424.html
uwagi: fot. 894377

ID298731 Coprinus domesticus; Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.10.10; pobocze trawiastej drogi w buczynie; zmurszała gałąź liściasta (BK?) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000740, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915147
Gatunek omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/792379.html

ID298732 Coprinus domesticus; Puszcza Bukowa, 0,9 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.10.10; zbiorowisko nitrofilne w zagłębieniu przy buczynie; na gałęzi liściastej pod wywrotem bukowym pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000739, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915150
Gatunek omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/792393.html

ID299622 Coprinus domesticus; Pojezierze Drawskie, wyspa Bielawa na Jeziorze Drawskim, gm. Czaplinek, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie, BB-64; 2012.05.10; luźny drzewostan liściasty (głównie Bk i Tp, niżej Ol); na powalonym przez piorun pomnikowym buku w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000784, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/821146.html

ID300241 Coprinellus domesticus; 1,5 km od osady Podcerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.04.22; liściasty fragment podmokłego lasu; na pniu powalonego kilka lat temu drzewa ( jesionu ? ) grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 00,5" N i 19st 25' 50,5" E

fot. 922063 fot. 922064 fot. 922065

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.03.2017 · powstała/was created 10.05.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Coprinus_domesticus.htm"> Coprinellus domesticus (czernidłak podwórzowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>