non ediblered listGREJ

Mitrula paludosa Fr. (1821)

mitróweczka błotna
Mitrula paludosa
owocniki w płacie mchów torfowców (Sphagnum) · sporocarps in Sphagnum mosses; 07.07.2002, Trutnov, Czechy; znal. 020707.2
copyright © by Marek Snowarski
Mitrula paludosa
owocniki w płacie mchów torfowców (Sphagnum) · sporocarps in Sphagnum mosses

owocnik (Fruitbody)

Mitrula paludosa
Owocnik wysokości 20-50(60) mm, składa się z główki i trzonu. Główka jaskrawo pomarańczowo-żółta, żółtkowo-żółta, maczugowata, cylindryczna, ±nieregularna, kulistawa, 5-30 mm wysokości, 2-7(10) mm szerokości; gładka, może mieć płytkie i szerokie pionowe pofałdowania; wewnątrz pusta; na jej powierzchni są tworzone zarodniki. Trzonek białawy, wyraźnie oddzielony od główki, cylindryczny, 1-3 mm średnicy, długość zależy od podłoża na którym wyrasta (może być krótszy od główki lub dłuższy), 20-50 mm długości; rurkowaty; powierzchnia gładka; kosystencja elastyczna.

Sporocarp 20-50(60) mm high, comprises head and stipe. Head vivid orange-yellow, egg-yellow, clavate, cylindrical, ±irregular, subspherical, 5-30 mm high, 2-7(10) mm across; smooth, can have shallow and broad vertical ridges; inside hollow; on its surface spores are formed. Stalk whitish, distinctively separated from the head, cylindrical, 1-3 in diameter, its length depends on the substrate on which it grows (may be shorter or longer than the head), 20-50 mm long; cylindrical; surface smooth; consistency elastic.

zarodniki (Spores)

Zarodniki silnie wydłużone, cylindryczne, gładkie, hialinowe, czasem z przegrodą, 10-15 × 2.5-3 µm.

Spores cylindrical, elongated, smooth, hyaline, sometimes septate, 10-15 × 2.5-3 µm.

występowanie

siedlisko
Dość częsta. Owocniki wyrastają w grupach, wiosną i latem, w miejscach bardzo wilgotnych, czasem w wodzie, w kałużach i ciekach, na zmurszałym drewnie, resztkach roślin, traw, liściach, igliwiu, w płatach mchów torfowców.

Quite widespread. Sporocarps grow gregariously, spring and summer, in very damp places, sometimes in the water, in puddles and gully-holes, on mildewed wood, remnants of plants, grass, leaves, litter of conifer needles, in the lobes of peat moss.

uwagi (Remarks)

Gatunek zwraca uwagę dużymi owocnikami i siedliskiem. Podobnie wyglądają (ale są mniejsze) rzadkie gatunki z rodzaju Heyderia, te wyrastają z drobnej skleroty. Pokrewne Geoglossum, Microglossum, Trichoglossum nie mają jaskrawo zabarwionych owocników, ich konsystencja jest bardziej skórzasta a zarodniki są zabarwione.

The species with characteristical large fruitbodies and habitat. Similarly looking (but smaller) are rare species of genus Heyderia, which develop from tiny sclerotium. Allied Geoglossum, Microglossum, Trichoglossum do not have vividly coloured fruitbodies, and their consistency is more membranous and spores are coloured.

znaleziska Mitrula paludosa na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 105234 AE-78, 140812 AE-78, 140817 AE-78, 111894 CA-37, 101627 CB-24, 103640 DE-55, 167156 DE-55, 201879 DE-55, 262440 DE-55, 103292 DE-82, 103560 DE-82, 131760 DE-82, 111465 DF-62, 138831 DF-62, 111463 DF-63, 138833 DF-63, 179880 DF-63,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 140907 AE-89, 189030 AE-89, 137115 BF-57, 283534 CA-93, 277475 DF-05, 199052 DG-27, 265897 FG-21,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

101627 Mitrula paludosa; Trawice-Lipusz, CB-24; 22.05.2008; Staw leśny; Na zatopionych w stawie liściach kilkanaście owocników dookoła pływającej wyspy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Perz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/22.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 173144 fot. 173145 fot. 173146

103292 Mitrula paludosa; Blachownia,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-82; 30.05.2008; bór sosna,świerk,jarzębina,olchy,kruszyna; w wysychającym,błotnistym rowiku odwadniającym na długości kilku metrów szacunkowo ok.350; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TN/3.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: w odl.około 30 metrów,odzielone 2 strumykami i zarastającą łąką kolejne stanowisko 3 owocniki,znalezione 2008.14.06
fot. 176579 fot. 176580

103560 Mitrula paludosa; okolice zbiornika wodnego,Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 15.06.2008; grupami w borze sosna,świerk,brzoza,dąb,kruszyna, w zaroślach wierzbowych,pod olchami,wśród trzcin i turzyc; w płatach torfowca,wśród różnorakich szczątków roślinnych w mulistych,wysychających kanalikach,rowikach,kałużach wiele grup po kilka,kilkanaście owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/TN/3.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Wiele stanowisk co kilkanaście,kilkadziesiąt metrów,najliczniej występujący gatunek obserwowany 15.06.2008,stanowiska w odl.ok.400-500 m od zgłoszenia ID 103292
fot. 177131 fot. 177132

103640 Mitrula paludosa; 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska), DE-55; 16.06.2008; las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą; na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 177254 fot. 177255 fot. 177256

105234 Mitrula paludosa; Szklarska Poręba Górna, część SE, AE-78; 07.06.2008; wypełnione wodą zagłębienia na obrzeżu lasu mieszanego; na liściach kilkanaście owocników na przestrzeni kulku metrów kwadratowych; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/29.06.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 180344 fot. 180345 fot. 180346 fot. 180347

111463 Mitrula paludosa; 6,5 km SE Tychy, ok 300 m E droga z Bielska do Tychów, pow.tyski, woj. Śląskie, DF-63; 27.05.2008; las sosnowy z nielicznym świerkiem i dębami rosnącymi przy leśnej drodze; w przydrożnym podmokłym rowie w mchu i rozkładających się liściach kilkanaście owocników w grupie; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194602 fot. 194603

111465 Mitrula paludosa; 1 km W zameczek myśliwski w Promnicach, gmina Tychy, pow.tyski, woj. Śląskie, DF-62; 08.06.2008; na brzegu sosnowego lasu porośniętego wierzbą, topolą i dębem; w podmokłym rowie w mchu i roślinnych resztkach kilkanaście owocników w grupie; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194607

111894 Mitrula paludosa; Kaszuby - Rezerwat Zielone, CA-37; 22.05.2008; torfowisko przejściowe; na resztakach roślinnych w wodzie grupowo, bardzo licznie; leg. Jacek Soboń; det. Jacek Soboń; weryfikował: Ania Kujawa, 2008.05.30; eksykat: nie - teren rezerwatu, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 195603 fot. 195604 fot. 195605

131760 Mitrula paludosa; Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 20.05.2009; wzdłuż mszystych,podmokłych brzegów rowu odwadniającego w borze; na różnego rodzaju szczątkach masowo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/TN/3.09.10, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: stanowisko oddalone kilkaset metrów od ID 103292

137115 Mitrula paludosa; Koltina Kłodzka okolice Jodłowa, BF-57; 07.07.2009; Górski las świerkowy; w mchach,na gałązkach,na szyszkach wzdłuż potoczku górskiego kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Perz; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252777 fot. 252778 fot. 252779
N 50*11,055'
E 16*47,611'
1070 m.npm

138831 Mitrula paludosa; 1 km W zameczek myśliwski w Promnicach, gmina Tychy, pow.tyski, woj. Śląskie, DF-62; 11.05.2009; na brzegu sosnowego lasu porośniętego wierzbą, topolą i dębem; w terenie podmokłym, wśród roślinnych resztek i mchu, często na zbutwiałych liściach masowo, niezliczona ilość owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia sprzed roku ID: 111465, w tym roku znacznie większa liczba owocników, porastających większy obszar
fot. 257663 fot. 257664

138833 Mitrula paludosa; 6,5 km SE Tychy, ok 300 m E droga z Bielska do Tychów, pow.tyski, woj. Śląskie, DF-63; 16.05.2009; las sosnowy z nielicznym świerkiem i dębami rosnącymi przy leśnej drodze; w przydrożnym podmokłym rowie wśród rozkładających się roślinnych resztkach, na dnie rowu mech torfowiec dwa owocniki dorosłe i kilkanaście ledwie widocznych gołym okiem; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z roku 2008 ID: 111463
fot. 257675

140812 Mitrula paludosa; Karkonoski Park Narodowy, przy żółtym szlaku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Szklarskiej Poręby, poniżej Kukułczych Skałek, AE-78; 27.07.2009; otoczenie - górnoreglowy bór świerkowy, a owocniczki znalezione w wyłożonym kamieniem rowku na poboczu drogi, którym w dniu znalezienia powoli sączył się strumyk; pośród mchów, na świerkowej szyszce kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, obszar KPN, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:
od N 50°47'25,5" E 15°31'45,4" 1143 m n.p.m.
do N 50°47'29,4" E 15°31'36,5" 1130 m n.p.m.

fotografie przykładowych owocniczków
fot. 263432 fot. 263433

Dodatkowe fotografie w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/33.html

140817 Mitrula paludosa; Karkonosze, nadl. Szklarska Poręba, nieco poniżej granicy Karkonoskiego Parku Narodowego, przy żółtym szlaku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Szklarskiej Poręby, AE-78; 27.07.2009; otoczenie - regiel dolny, świerk, podmokłe i porośnięte mchem pobocze kamienistej drogi; pośród mchów kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:
N 50°48'16,0" E 15°31'43,4" 877 m n.p.m.

fotografie przykładowych owocniczków
fot. 263498 fot. 263499

Dodatkowe fotografie w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/263494.html

Brak eksykatu, bo:
Znajdowałam się co prawda nieco poniżej granicy Parku Narodowego, ale dodatkowo nie byłam pewna, czy gatunek ten nie jest gatunkiem chronionym. Istotne wiadomości odnośnie tego spotkanego przeze mnie po raz pierwszy gatunku uzupełniłam dopiero po zejściu do domu.

140907 Mitrula paludosa; Karkonosze, nadl. Śnieżka, przy niebieskim szlaku od schroniska Samotnia do Świątyni Wang w Karpaczu, poniżej Polany, blisko Rudniczej Strugi, AE-89; 28.07.2009; otoczenie - regiel dolny - świerk, domieszka brzozy, płytki przydrożny strumyk spływający do Rudniczej Strugi; na resztkach roślinnych pośród mchów porastających dno płytkiego strumyka ok. 10 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, owocnik sfotografowany w domu (30.07.09), notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:
N 50°46'21,58" E 15°42'52,81" ok. 970 m n.p.m.

fotografie pobranego owocniczka
fot. 263610 fot. 263611

W chwili znalezienia grzybków akumulatorki aparatu fotograficznego były już rozładowane, dlatego brak zdjęć z siedliska, posiadam fotografie pobranego owocnika, wykonane 30.07.09 po przechowaniu owocnika w lodówce, następnie owocnik został ususzony.

Owocnik został pobrany ponieważ stanowisko mieściło się poza obszarem KPN, aczkolwiek w miejscu tym KPN zaczyna się już po przeciwnej stronie drogi, droga jest tu granicą KPN i lasów nadleśnictwa Śnieżka.
Brak dokumentacji zdjęciowej połączony z brakiem owocnika uniemożliwiłby dokonanie zgłoszenia stanowiska.

167156 Mitrula paludosa; 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 13.06.2010; las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą; na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej grupa ok.40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 346058 fot. 346059 fot. 346060

siedlisko
fot. 346061

179880 Mitrula paludosa; 6,5 km SE Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-63; 29.05.2010; las sosnowy z domieszką świerka i dębami rosnącymi przy leśnej drodze; w przydrożnych rowach w mchu i rozkładających się resztkach roślinnych , w wolno płynącej wodzie niezliczona ilość owocników w rowach po obu stronach drogi; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: NIE, eksykat przy zgłoszeniu ID: 111463, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki
fot. 390011
- stanowisko
fot. 390012

189030 Mitrula paludosa; przy niebieskim szlaku z Przełęczy Karkonoskiej do Przesieki, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, AE-89; 16.07.2011; górnoreglowy bór świerkowy, wybetonowany rów przy drodze porośnięty przez wątrobowce; pośród watrobowców kilkadziesiąt osobników na długości ok. 5 m; leg. Piotr Kobierski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/11142/432343.htmlfot. 432781fot. 432782fot. 432783

199052 Mitrula paludosa; Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 03.06.2012; ciek wodny w lesie iglastym; na ziemi i na zanurzonych w błocie szyszkach świerkowych masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 487712 fot. 487713 fot. 487714
mikro
fot. 487715 fot. 487716 fot. 487717

201879 Mitrula paludosa; 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 26.05.2012; las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą; na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 503547

262440 Mitrula paludosa; 1km NW, Wymysłówek (dz.Radomska), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 24.05.2015; las mieszany, fragment ścieżki okresowo zalewany wodą; na gnijących szczątkach roślinnych, wśród roślinności zielnej grupka 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, nie, notatka: nie
uwagi: 51st 03' 35,1" N i 19st 23' 32,6" E

fot. 764510

265897 Mitrula paludosa; Olchowiec, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 28.06.2015; młody, podmokły miejscami las: brzoza, sosna, wierzba,; na mokradle 5 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 779402 fot. 779403

277475 Mitrula paludosa; torfowisko na prawym brzegu doliny Warty, Myszków-Nowa Wieś Żarecka, pow. myszkowski, woj. śląskie, DF-05; 12.05.2015; rów opaskowy ze Sphagnum fallax odcinający wysięki pod skarpą doliny; szczątki roślinne w płytkiej wodzie, na głębokim torfie kilkaset; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 827183fot. 827184

283534 Mitrula paludosa; rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 14.05.2016; jezioro śródleśne; mchy torfowe, drewno, szczątki roślin w skupiskach po kilkanaście, kilkadziesiąt owocników wokół jeziora Sitno Małe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: tak, spis grzybów rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno
uwagi: fot. 847887fot. 847888

literatura · references
[49] [26I] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2004 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 01.07.2004 · została utworzona/was created 06.04.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Mitrula_paludosa.htm">mitróweczka błotna - Mitrula paludosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>