niejadalnyjadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Tricholoma populinum Lange

gąska topolowa
Tricholoma suffocatum Richon et Roze · Tricholoma pessundatum ss. Konr. & Maubl.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi · wartość · znaleziska
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
03.11.2004, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)

owocnik

Owocniki duże, masywne. Kapelusz jasnobrązowy do czerwonobrązowego, w centrum ciemniejszy; 60-120(140) mm, wypukły do rozpostartego, z wiekiem nieregularnie pofalowany, bez garbka; powierzchnia gładka, nieco lepka gdy wilgotna, sucha błyszcząca, lśniąca, może pękać; skórka ściągalna; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon biały z wzdłużnymi włókienkami, brązowieje poczynając od podstawy, bez strefy pierścieniowej; krępy i krótki w stosunku do kapelusza, 50-100 x 10-30 mm, cylindryczny, często powyginany, podstawa może być rozszerzona, maczugowata; pełny, twardy.

space

Sporocarps large, massy. Pileus pale brown to red-brown, centrally darker; 60-120(140) mm, convex to plane, with age irregularly undulating, without an umbo; surface smooth, slightly viscid when moist, dry glossy, shiny, sometimes rimose; cuticle peelable; margin incurved for a long time.

space

Stipe white with longitudinal fibrils, becomes brown starting from the base, without annular zone; 50-100 x 10-30 mm, cylindrical, often flexuous, sometimes base clavate; solid, tough.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste do szerokoelipsoidalnych, bezbarwne, gładkie, z kroplami, 4-6.5 x 3-5 µm.

Spore print white. Spores subglobose to broadly ellipsoid, hyaline, smooth, with drops, 4-6.5 x 3-5 µm.

występowanie

Rzadka. Owocniki wyrastają późną jesienią, pojedynczo i w grupach, często w kępkach, pod topolami.

Rare. Late fall, solitary to gregarious, often semiclustered, under poplar.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

uwagi

Tricholoma ustale (gąska bukowa)
Podobnie wyglądające Tricholoma pessundatum i Tricholoma albobrunneum wyrastają w lasach iglastych pod sosnami i świerkami, powodują zaburzenia jelitowe. Intensywnie czerwonobrunatna gąska bukowa (Tricholoma ustale) (fot. obok) ma wyraźnie gorzki smak miąższu i w stanie wilgotnym silnie śluzowaty kapelusz.

Similar in appearance Tricholoma pessundatum and Tricholoma albobrunneum grow in the conifers under pine and spruce, cause intestinal problems. Intensively red-brown gąska bukowa (Tricholoma ustale) (photo) has distinctly bitter taste of flesh and strongly mucous cap when moist.

wartość

Jadalna ale niezbyt smaczny. Z uwagi na podobieństwo do innych trujących gąsek wskazana rozwaga.

Edible but there are similar Tricholomas which cause gastric problems.
znalezisko 20041103.6.04 - Tricholoma populinum (gąska topolowa); Wrocław
7f · 20041103.6.04
/Wrocław/
znalezisko 20001217.3.00 - Tricholoma populinum (gąska topolowa); Wrocław
4f · 20001217.3.00
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
znalezisko 20060916.2.mirki2 - Tricholoma populinum (gąska topolowa)
28f · 20060916.2.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znaleziska Tricholoma populinum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AD-28 84120 BE-59 11013 11014 CA-89 121313 49998 49957 84823 CB-16 227860 CB-25 43368 CC-92 208956 CE-17 295817 CE-27 295840 CE-37 207900 207904 207902 207903 207901 207899 CE-38 192660 CE-47 295841 CF-49 80313 DA-50 271859 DA-80 207635 43391 292606 193512 24964 79479 DE-35 271843 DE-44 207283 DE-45 151240 209297 120474 DE-46 230292 DE-47 152423 207292 185593 DE-55 152471 194488 120123 272054 DE-56 121475 DE-67 226622 DF-62 92093 120947 DF-68 177445 DF-85 81545 EC-25 275893 293824 ED-37 178058 ED-45 274594 EF-89 82460 EG-09 82461 GC-01 207562

 ID11013  Tricholoma populinum; Wrocław, ul. Buforowa, BE-59; 2000.12.17; trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensis),; zadarniona ziemia licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 001217-3, tak, notatka: 001217-3; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID11014  Tricholoma populinum; Wrocław, ul. Buforowa, BE-59; 2004.11.03; trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensi); zadarniona ziemia licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 041103-6 herb. Snowarski, tak, notatka: 041103-6; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID24964  Tricholoma populinum; Gdańsk -Wrzeszcz ul.Michałowskiego, DA-80; 2005.11.08; Mały park osiedlowy,skarpka.Duże stare topole i świerk.; W ziemi. Masowo w placykach po kilka sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25278 fot. 25279 fot. 25280

ID43368 Tricholoma populinum; Wyrówno-Lipusz, CB-25; 2006.09.16; Pobocze drogi w rowie odzielającym szosę od lasu; W ziemi pod toplą osiką 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 55323 fot. 55324

ID43391 Tricholoma populinum; Gdańsk Strzyża, DA-80; 2006.09.17; Park-plac pomiędzy osiedlem-działkami a lasem.Topola,świerk,klon; W ziemi Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 55375 fot. 55376

ID49957 Tricholoma populinum; Lniska.Gdańsk - Żukowo, CA-89; 2006.11.23; Na poboczu,skarpie drogi krajowej; Pod topolą W czarcim kręgu ok.200 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 66497 fot. 66498 fot. 66499

ID49998 Tricholoma populinum; Lniska.Gdańsk - Żukowo, CA-89; 2006.11.25; Pobocze drogi krajowej pod topolą; Na skarpie w ziemi pod topolą ok.100 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 66670 fot. 66671

ID79479 Tricholoma populinum; Gdańsk ul.Michałowskiego, DA-80; 2007.10.02; Osiedle otoczone lasem-dolina; Trawnik,pod topolą Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 126201 fot. 126202

ID80313 Tricholoma populinum; Leboszowice, CF-49; 2007.10.07; las mieszany; na ziemi pojedynczo i w grupach; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 128200fot. 128201fot. 128202

ID81545 Tricholoma populinum; Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, DF-85; 2007.10.12; Zarośla przydrożne z młodą topolą osiką; na ziemi Około 30 owocników w grupie, pod osiką; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (pojedzie do kustosza bazy), tak, notatka: tak
uwagi: W okolicy stwierdzono jeszcze w dwóch miejscach.
fot. 130716

 ID82460  Tricholoma populinum; Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, Pasmo Brzanki i Liwocza, 2 km NE, EF-89; 2007.10.09; zagajnik mieszany - młode brzozy, sosny, osiki, wierzby iwy; pod osikami, na ziemi wśród ściółki i traw gromadnie, przeważnie w zwartych grupach, kapelusze często zachodzą na siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071009 Tricholoma populinum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Gąska topolowa
fot. 132398

 ID82461  Tricholoma populinum; Biecz - Belna Górna, pow. Gorlice, EG-09; 2007.10.04; Kilkunastoletnie zagajniki - samosiejki - brzoza, wierzba iwa, topola osika; na ziemi wśród trawy pod osikami gromadnie, przeważnie w zwartych grupach, kapelusze często zachodzą na siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071004 Tricholoma populinum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Gąska topolowa
fot. 132405 fot. 132406

 ID84120  Tricholoma populinum; 0,5 km na NW od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-28; 2007.10.13; las mieszany(Corylus, Populus nigra, Picea); na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 870, zielnik autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 135626

ID84823 Tricholoma populinum; Lniska.Gdańsk - Żukowo, CA-89; 2007.11.11; Pobocze drogi krajowej pod topolą; W ziemi trawie w ścisłym kręgu ok.200 szt; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 136921 fot. 136922

ID92093 Tricholoma populinum; 2 km W od zameczku myśliwskiego w Promnicach, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2007.10.21; na skarpie porośniętej topolą osiką, pojedynczymi dębami; na ziemi w trawie wśród liści grupami po kilka, kilkanaście sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK - zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 150558

ID120123 Tricholoma populinum; 1,5 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.11.02; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi,w liściastej ściółce kilka grup na odcinku ok.350 m,co najmniej 60 owocników (pod dywanem z liści mogło ich być dużo więcej); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 214408

_______fot. 214409 fot. 214410

ID120474 Tricholoma populinum; 0,5 km NW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE-45; 2008.11.07; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 7'54,87"N 19 24'55,83"E

fot. 215295.jpg

fot. 215296.jpg

 ID120947  Tricholoma populinum; Tychy Promnice, na skarpie wzdłuż drogi, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.10.16; skarpa porośnięta topolą osiką, dębem, brzozą, wierzbą; na ziemi w trawie kilka skupisk po trzy do pięciu owocników na odcinku ok 20 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216501 fot. 216502

ID121313 Tricholoma populinum; Lniska gm.Żukowo, CA-89; 2008.11.18; pobocze drogi krajowej nr 20; na skarpie pod topolą kilkaset owocników w czarcim kręgu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 217767 fot. 217768

ID121475 Tricholoma populinum; Radomsko,ul.Sucharskiego, DE-56; 2008.11.21; kępa przydrożnych drzew,topoli; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 218030.jpg

jeden z owocników
fot. 218031.jpg

drugi owocnik od spodu
fot. 218032.jpg

ID151240 Tricholoma populinum; 0,5 km NW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE-45; 2009.10.30; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi,pod liściami 16 owocników w małych,ciasnych grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,tym razem młodej,zdrowej gąski,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID120474

fot. 290094 fot. 290095

ID152423 Tricholoma populinum; 1 km SE,Kuźnica,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2009.11.08; pas śródpolnych zadrzewień-osika,brzoza,wierzba,grusza; na ziemi,pod osikami ponad 20 owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o ok.20 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 293164
fot. 293165

ID152471 (potwierdzenie 120123) Tricholoma populinum; 1,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.11.07; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi,w liściastej ściółce ponad 100 owocników w kilku grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id120123

fot. 293424 fot. 293425 fot. 293426

 ID177445  Tricholoma populinum; Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2010.10.10; pod topolami; w trawie masowo w kępkach; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WC/5.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 381829

 ID178058  Tricholoma populinum; Warszawa, Wilanów, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED-37; 2009.09.22; zadrzewienie nadjeziorne - wiąz - klon - topola biała - topola osika; na ziemi w oddalonych od siebie o kilkaset metrów miejscach po kilkadziesiąt owocników; leg. Andrzej Sas; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/AS/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczegóły (fotografie i oznaczenie) w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/276070.html ID185593  Tricholoma populinum; 1,4 km N, Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.10.29; las sosnowy; skarpa przydrożnego rowu; na ziemi, pod osikami dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID 207292, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 409050 fot. 409051

ID192660 Tricholoma populinum; 250 m na N od zabudowań Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2011.10.12; las sosnowy, w pobliżu małe krzaki osiki i brzozy - na terenie żwirowni; na ziemi, na piaszczystym wzniesieniu w grupie: 2011.10.12 - 6 szt.; 2011.10.18 - 2 szt.; leg. Piotr Zawada; det. Tomasz Ślusarczyk i Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Czastary. Omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/448943.html
fot. 450441 fot. 450442 fot. 450443 fot. 450444

 ID193512  Tricholoma populinum; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.11.05; Osiedle otoczone lasem,topola,świerk,klon; w ziemi kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic
uwagi: fot. 454675 fot. 454676

ID194488 (potwierdzenie 120123) Tricholoma populinum; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.10.20; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi,w liściastej ściółce kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach na odcinku ok.300m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 459918 fot. 459919 fot. 459920

19.11.2011
fot. 459921

 ID207283  Tricholoma populinum; 700 m NW od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-44; 2012.10.20; skraj lasu mieszanego sosnowo-dębowego; na ziemi, na sztucznej skarpie, pod osikami grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/12.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 15" N i 19st 16' 45,37" E

fot. 527003 fot. 527004 fot. 527005

 ID207292  (potwierdzenie 185593) Tricholoma populinum; 1,4 km N od wsi Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2012.10.19; las sosnowy; przydrożny rów; na ziemi, pod osikami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/11.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 43,5" N i 19st 35' 35,75" E

fot. 527097 fot. 527098

ID207562 Tricholoma populinum; 600 m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.10.16; skraj lasu iglastego poro¶śnięty młodymi siewkami topoli osiki; na ziemi kilkadziesi±t owocników rosnacych w czarcim kręgu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Około 300 m dalej, w podobnym siedlisku znajduje się równie liczne stanowisko tej g±ski, ze względu jednak na bliskie położenie zgłaszam jako jedno.
fot. 528814fot. 528815

ID207635 (potwierdzenie 193512) Tricholoma populinum; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.11.07; Osiedle otoczone lasem,topola,świerk,klon; ziemia kilkaset owocników w czarcim kręgu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529105 fot. 529106

ID207899 Tricholoma populinum; 1 km na N-E od zabudowań Szpotu (część Opatowa), pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-37; 2012.10.10; Nadrzeczne zarośla osikowe, w pobliżu wierzby, 100m dalej pojedyncza brzoza; na ziemi, wśród traw - łąki w kręgu, ponad 20 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Prywatne łąki nad rzeką Prosną. Gmina Łęka Opatowska. Omówiony w: http://www.bio-forum.pl/messages/33/521929.html
fot. 530553 fot. 530554 fot. 530555 fot. 530556 fot. 530557 fot. 530558

ID207900 Tricholoma populinum; 550 m na N-E od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.09.29; las mieszany: sosny, dęby, osiki, przy leśnej drodze; na ziemi, pod osikami w grupie - 18 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, tzw. Las Wójcki". Gmina Łubnice.
fot. 530565 fot. 530566 fot. 530567 fot. 530568 fot. 530569

ID207901 Tricholoma populinum; 300 m na N-W od Młyna Chobot pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.05; zarośla osikowe na terasie brzegowej Doliny Prosny; na ziemi w grupie - 11 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka prywatna, nieużytek. Gmina Bolesławiec.
fot. 530575 fot. 530576 fot. 530577 fot. 530578

ID207902 Tricholoma populinum; 800 m na N-W od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.14; żwirownia, z zadrzewieniami osiki, brzozy, sosny; na ziemi i na piaszczystej skarpie, pod osikami w kilku grupach, w każdej kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działki prywatne. Gmina Bolesławiec.
fot. 530584 fot. 530585 fot. 530586 fot. 530587

ID207903 Tricholoma populinum; 1 km na S-W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.10; zarośla osikowe, w pobliżu sosny, brzozy, olchy; na ziemi, pod osikami w grupie - 34 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka prywatna, tzw.Gliniane Doły"
fot. 530593 fot. 530594 fot. 530595 fot. 530596

ID207904 Tricholoma populinum; 200 m na S od zabudowań Mieleszynka pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.15; las liściasty: osiki, graby, brzozy, dęby, leszczyna, topola czarna; na ziemi w grupie - 6 szt.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka prywatna. Gmina Wieruszów.
fot. 530601 fot. 530602 fot. 530603

ID208956 Tricholoma populinum; Pawłowo k. Gniezna, 1,6 km S, łąki nad rzeczką Wrześnicą, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2012.10.10; łąka w pobliżu niewielkiego zadrzewienia z topolą; na ziemi wśród trawy (trzeba było odsłaniać owocniki spod zwartej trawy) bardzo licznie, w skupieniach po kilka-kilkanaście owocników, w półokręgu o średnicy kilku metrów; leg. Barbara Kudławiec; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/521612.html

ID209297 Tricholoma populinum; 1 km NE od wsi Zalesiczki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2008.10.22; kępa osik na skraju lasu, przy szosie; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 09' 56,3" N i 19st 25' 39,3" E

fot. 538149 fot. 538150 fot. 538151 fot. 538152

ID226622 Tricholoma populinum; 0,5 km NE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2013.09.29; pobocze drogi przez las mieszany; na ziemi, pod osikami grupa kilkudziesięciu owocników, częściowo poniszczona przez ludzi; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 28" N i 19st 34' 29,8" E

fot. 614746 fot. 614747 fot. 614748 fot. 614749

ID227860 Tricholoma populinum; Kościerzyna wylot z miasta, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie, CB-16; 2013.11.11; pobocze drogi krajowej nr 20 szpaler topoli; ziemia kilkaset w czarcich kręgach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 620800 fot. 620801 fot. 620802 fot. 620803

ID230292 Tricholoma populinum; 1 km E od wsi Ruda ( od żwirowni ), gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2009.10.24; kępa drzew ( gł. osiki ) nad rz.Widawką; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 4" N i 19st 28' 2,6" E

fot. 633580 fot. 633581 fot. 633582

ID271843 Tricholoma populinum; Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2015.11.11; zbocze sztucznej góry z mieszanymi nasadzeniami -sosna, brzoza, robinia, topola, rokitnik; na ziemi, pod topolami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 28" N i 19st 24' 25,9" E

fot. 803752 fot. 803753 fot. 803754

ID271859 Tricholoma populinum; Jastarnia, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-50; 2015.11.14; topola, brzoza; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak, Spis grzybów Nadleśnictwa Wejherowo
uwagi: fot. 803863

ID272054 (potwierdzenie 120123) Tricholoma populinum; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.10.25; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi, w ściółce kilkadziesiąt owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 804743 fot. 804744 fot. 804745

ID274594 Tricholoma populinum; las między Młochów a Rozalin, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 2015.10.27; zagajnik brzozowy + topola miejscowo; w ziemi kilka owocników; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: tak, będzie wysłany, tak, notatka: tak, wątek 798503
uwagi: zapach mąki
http://www.bio-forum.pl/messages/33/798504.jpg

ID275893 Tricholoma populinum; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2012.10.17; sosna,brzoza,osika; na ziemi pod osiką w czarcim kręgu,większość za widoczną na zdjęciu siatką,kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 822271fot. 822272fot. 822273

ID292606 Tricholoma populinum; Gdańsk Przymorze Park Reagana, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2016.10.14; park, topola osika, olsza; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. M. Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 884408

ID293824 Tricholoma populinum; Ok.1.5km na S od miejscowości Kobylaki Korysze, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.10.25; las sosnowo-brzozowy z dużą domieszką osiki; na ziemi pod osiką grupka trzech owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 889693fot. 889694

ID295817 Tricholoma populinum; 1,1 km na N Spóli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2016.11.02; las mieszany z zaroślami osiki; na ziemi, pod osikami w kilku grupach po 3-5 sztuk; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Brzeziny oddział 655.
fot. 900274 fot. 900275 fot. 900276 fot. 900277

ID295840 Tricholoma populinum; 1,4 km na SW od Osowej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.10.31; las mieszany, sosna, brzoza, osika; na ziemi, pod osikami w grupach, po kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny.
fot. 900518 fot. 900519 fot. 900520 fot. 900521 fot. 900522

ID295841 Tricholoma populinum; 400 m na S od Łubnic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 2016.10.16; żwirownia porosnieta krzakami osiki, brzozy i sosna; na ziemi pod osikami 21 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny.
fot. 900528 fot. 900529 fot. 900530 fot. 900531

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.427 [26III]
· Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) p.212 [18III]
· Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.210 [1]
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.226 [2]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3800
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 07.10.2001

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Tricholoma_populinum.htm"> Tricholoma populinum (gąska topolowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>