non edible

Russula foetens Fr.

gołąbek śmierdzący
Russula foetens
przymiar20 mm
grupa owocników · clustered; 11.07.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; znal. 990711.6
copyright © by Marek Snowarski
Russula foetens
przymiar50 mm
grupa owocników · few specimens
Russula foetens
przymiar20 mm
na poboczu drogi w trawie · on roadside in grass
Russula foetens
przymiar100 mm
na poboczu drogi w lesie iglastym · on coniferous forest roadside

owocnik (Fruitbody)

Russula foetens
Russula foetens
Duży. Kapelusz żółtoochrowy, żółtobrązowawy (ochrowobrązowy, ciemnopłowy, rdzawobrązowy do rudego, orzechowobrunatny) ciemniejszy w środku; 70-100(170) mm średnicy, początkowo prawie kulisty z ostrym brzegiem przylegającym do trzonu i silnie śluzowaty zwykle falistym i zatokowatym, z wiekiem rozprostowuje się i jest w środku wklęsły, część centralna jest mięsista. Brzeg podgięty i śluzowaty, cienki, ostry, często płatowaty, z grubymi karbami i dużymi gruzełkami nad grzbietami blaszek (zwłaszcza u młodych egzemplarzy). Skórka kapelusza jest silnie śluzowata i daje się zedrzeć do połowy promienia kapelusza, w czasie suszy lśniąca.

Blaszki białe do białawokremowych i ochrowych, z wiekiem brudnordzawo plamiste, młode i w czasie wilgotnej pogody z licznymi wodnistordzawymi kropelkami na ostrzu; dość rzadkie i grube, do 14 mm szerokości, łamliwe, zwężone na obu końcach, wolne do przyrośniętych, często rozwidlone; między blaszkami liczne zmarszczki.

Trzon jedynie za młodu biały, później jasnoochrowy do brudnordzawego w tonacji kapelusza, bez połysku; 40-80(100) x 20-35 mm, cylindryczny lub nieco rozszerzony w części środkowej; powierzchnia gładka; pełny, szybko watowaty i komorowaty lub całkiem pusty z brązowymi resztkami rdzenia na cienkiej i sztywnej ale łamliwej warstwie kory.

Miąższ jędrny, ścisły i dość gruby w centrum kapelusza, cienki i ześluzowaciały na brzegu, biały, białawy, pod skórką żółtobrązowy, w rdzeniu wcześnie rdzawy. Zapach silny, duszący, niemiły, mdlący (przypalonego oleju) a smak bardzo ostry.

Large sporocarps. Pileus yellow-ochraceous, yellow-brownish (ochraceous-brown, dark buff, rusty-brown to ginger, nutty-brown) centrally darker; 70-100(170) mm in diameter, initially almost spherical with an acute margin adpressed to the stipe and strongly mucous, usually undulating and inrolled, with age expanding and becomes centrally depressed, succulent in the centre. Margin incurved and mucous, thin, acute, often lobed, distinctly tuberculate-striate. over the edges of the gills (especially in young specimens). Cuticle of the cap strongly mucous and peelable up to 1/2 from the margin, during dry weather glossy.

Lamellae white to whitish-cream-coloured and ochraceous, with age grey-rusty spotty, when young and during wet weather with numerous watery-rusty drops on the edge; quite distant and thick, up to 14 mm broad, brittle, ventricose?, free to adnate, often forking; with numerous wrinkles between gills.

Stipe white only when young, later light ochraceous to sordid rusty in the shade of the cap, dull; 40-80(100) x 20-35 mm, cylindrical or slightly enlarged in the middle; surface smooth; solid, quickly stuffed and chambered or hollow with brown tissue inside on the thin and stiff but fragile layer of cortex.

Flesh firm, compact and quite thick in the centre of the cap, thin and mucous at the margin, white, whitish, under cuticle yellow-brown, in the center quickly rusty. Odour strong, stifling, unpleasant, sickly (burnt oil); taste very hot.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników kremowy (białokremowy, bladoochrowy). Zarodniki duże 7-10(12) x 8-9(11) µm, kulistawe, z licznymi grubymi i ostrymi brodawkami i bardzo nielicznymi łącznikami.

Spore print cream (white-cream, pale ochraceous). Spores big 7-10(12) x 8-9(11) µm, subglobose, with numerous thick and pointed verrucae and very few connections.

występowanie

Pospolicie występuje od lipca do września na trawiastych miejscach w lasach iglastych i liściastych, na poboczach dróg, w zaroślach.

Common. Summer-fall in grassy places in coniferous and deciduous forests.

wartość (Importance)

Niejadalny z uwagi na nieprzyjemny i palący smak.

Inedible because of hot and unpleasant taste.

gatunki podobne

Gołąbek niemiły (Russula subfoetens) jest mniejszy, smak niemiły stopniowo ostry, zapach mniej drażniący, nieco owocowy, występuje w lasach liściastych.

Gołąbek kunowy (Russula mustelina) ma podobny pokrój i barwę kapelusza; miąższ jest jednak bezwonny a brzeg kapelusza gładki, nieprążkowany.

Gołąbek gorzkomigdałowy (Russula laurocerasi) podobny z wyglądu, zapach jest przyjemny i przypomina gorzkie migdały.

Gołąbek brudny (Russula illota) grzbiet blaszki ciemniejszy kremowocytrynowy z brązowymi plamkami. Zapach podobny, nieprzyjemny.

Russula subfoetens is smaller, taste unpleasant gradually hot, odour less irritating, slightly fruity, found in deciduous forests.

Russula mustelina has similar shape and colour of the cap; differs in odourless flesh and smooth, not striate margin of the cap.

Russula laurocerasi similar in appearance, but odour pleasant, reminding of bitter almonds.

Russula illota edge of the gill darker cream-lemon coloured with brown spots. Odour similar, unpleasant.

Inne fotografie · Additional photographs
Russula foetens
spores from sporeprint; in Melzer, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter
Russula foetens
spores from sporeprint; in Melzer, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter

wybrane znaleziska · selected collections

Russula foetens
5f · 99 07 11 6 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry) grupa pod grabami · (gregarous under Carpinus)
identification: Russula subfoetens (990711-6)
spores: 7.3 × 6.3, Q= 1.2, N= 7
Russula foetens
1f · 99 07 11 7 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry) pojedynczo pod grabami · (solitary under Carpinus)
identification: Russula subfoetens (990711-7)
spores: 7.8 × 6.8, Q= 1.2, N= 10
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 14.08.2003 · została utworzona/was created 04.08.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Russula_foetens.htm">gołąbek śmierdzący - Russula foetens - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>