protectedred listGREJ

Lactarius repraesentaneus Britzelm.

mleczaj żółtofioletowy
na stronie — Uwagi (Remarks)
Lactarius repraesentaneus
14.09.2007, ok. Gorlic; znal. ZA070914.77978
copyright © by Zygmunt Augustowski
Lactarius repraesentaneus
Lactarius repraesentaneus
Lactarius repraesentaneus

uwagi (Remarks)

Od 2014r. znajduje się na liście gatunków chronionych.

wybrane znaleziska · selected collections

Lactarius repraesentaneus
5f · 070914.77978.za (Zygmunt Augustowski)
(ok. Gorlic)
znaleziska Lactarius repraesentaneus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 77978 EG-28,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

77978 Lactarius repraesentaneus; Smerekowiec, Beskid Niski, pow. Gorlice, EG-28; 14.09.2007; las jodłowo-świerkowy; na ziemi wśród ściółki i mchu pojedynczo, kilka owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070914 Lactarius repraesentaneus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Mleczaj żółtofioletowy
fot. 122665 fot. 122666 fot. 122667 fot. 122668

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 17.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lactarius_repraesentaneus.htm">mleczaj żółtofioletowy - Lactarius repraesentaneus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>