non ediblered list

Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev

klejoporek winnoczerwony
Caloporus taxicola (Pers.) Ryvarden, Norw. Jl Bot. 20(1) · Merulioporia taxicola (Pers.) Bondartsev & Singer, Annls mycol. 39(1) · Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden
Meruliopsis taxicola
09.07.2004, Brodnica Górna, Kaszuby; znal. 040709.1
copyright © by Marek Snowarski
Meruliopsis taxicola
Meruliopsis taxicola
Meruliopsis taxicola
na leżącej gałęzi sosny; las mieszany · on fallen pinus branch

owocnik (Fruitbody)

Meruliopsis taxicola
Owocnik całkowicie przylegający do podłoża, ściśle z nim zrośnięty; osiąga duże rozmiary uzależnione od wielkości podłoża; 1-3 mm grubości.

Hymenofor nieregularnie dołkowany, pory okrągławe, kanciaste, 2-3(5) na mm, ok. 1 mm głębokie; jaskrawo zabarwiony, początkowo pomarańczowoochrowe, z wiekiem ciemniejsze, pomarańczowoczerwonobrązowe do ciemno czerwonobrązowego, poszczególne barwy układają się w koncentryczne strefy; w strefie brzeżnej, szerokiej do 10 mm, białawy.

Sporocarp firmly attached to the substrate; size depends on the size of the substrate; 1-3 mm thick.

Hymenophore irregularly punctate, pores irregularly rounded, polygonal, 2-3(5) per mm, approx. 1 mm deep; brightly coloured, initially orange-ochre, with age darker, orange-red-brown to dark red-brown, individual hues forming concentrical zones; marginal zone up to 10 mm broad, whitish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 3-4.5 × 1.5 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 3-4.5 × 1.5 µm.

występowanie

Dość częsty. Owocniki roczne, wyrastają od lata do jesieni, w wilgotnych okresach, na drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku, zwykle na gałęziach z korą i bez kory.

Widespread but not common. Sporocarps annual, found from summer to autumn, in wet seasons, on conifer wood, particularly spruce, commonly on branches with or without bark.

wybrane znaleziska · selected collections

Meruliopsis taxicola
14f · 04 07 09 1
(Brodnica Górna, Kaszuby)
Meruliopsis taxicola
3f · 040207.1.ww (Witold Wójciak)
(Kotlina Sandomierska)
znaleziska Meruliopsis taxicola na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 123464 AB-93, 124495 AB-93, 125420 AB-93, 126687 AB-93, 130378 AB-93 Gloeoporus taxicola, 157344 AB-93, 157345 AC-52, 182248 BB-00, 180836 BC-79, 124861 CA-79, 139331 CA-79, 95785 CA-99, 180840 CC-73, 127422 CC-83, 126424 CD-01, 122292 DE-35, 130264 DE-35, 130273 DE-35, 130255 DE-36, 130268 DE-36, 130270 DE-36, 143373 DE-36, 125977 DE-45, 131435 DE-46, 131439 DE-46, 131488 DE-46, 119478 DE-47, 119481 DE-47, 139491 DE-47, 131448 DE-54, 131482 DE-54, 131486 DE-54, 131487 DE-54, 131493 DE-54, 126113 DE-55, 126205 DE-55, 126732 DE-55, 126737 DE-55, 126754 DE-55, 126756 DE-55, 128728 DE-55, 128729 DE-55, 120122 DE-55, 139740 DE-55, 140089 DE-55, 144460 DE-55, 100237 DE-56, 127088 DE-56, 129026 DE-64, 85870 DE-65, 123112 DE-65, 128705 DE-65, 129577 DE-65, 129578 DE-65, 129574 DE-66, 129580 DE-66, 138011 DE-66, 95514 DE-75, 108900 DE-76, 92136 DE-82,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 182120 BB-00, 178123 CA-98, 105789 CB-25, 195535 CD-01, 194742 CE-28, 194743 CE-28, 194792 CE-28, 194793 CE-28, 184518 CE-37, 184520 CE-37, 184803 CE-37, 194890 CE-37, 194895 CE-37, 195420 CE-37, 195443 CE-37, 195474 CE-37, 195522 CE-37, 195523 CE-37,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

85870 Meruliopsis taxicola; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 04.11.2007; Las mieszany, dąb, brzoza, osila, rzadziej sosna; na leżącej gałęzi sosny rozpostarty na gałęzi; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 138530 fot. 138531

92136 Meruliopsis taxicola; przy ścieżce przyrodn,za leśniczówką Blachownia,Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 02.02.2008; granica boru i łęgu,sosna,dąb,osika,olcha,świerk,wierzba; na próchniejącej sośnie dwa owocniki; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TN/25.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: drugie stanowisko w odl.ok.2 km,zostanie zgłoszone,gdy zbiorę eksykat
fot. 150698

95514 Meruliopsis taxicola; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 09.03.2008; las mieszany; na leżącej sosnowej gałęzi rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 157855

95785 Meruliopsis taxicola; Bąkowo k/Gdańska, CA-99; 09.03.2008; Las bukowy z domieszką dębu i sosny; na gałęzi sosnowej pojedynczy; leg. M.Wantoch-Rekowski i W.Mazurkiewicz; det. M.Wantoch-Rekowski i W.Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/6.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 158489 fot. 158490

100237 Meruliopsis taxicola; ok.700m NW,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 30.03.2008; starodrzew sosnowy; na spadłej gałęzi sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170147 fot. 170148

105789 Meruliopsis taxicola; Kalisz Kaszubski, CB-25; 22.06.2008; Las wokół stawów leśnych-bagien buk,sosna,brzoza,olcha; Na gałęzi sosnowej Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181356

108900 Meruliopsis taxicola; 2 km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 10.08.2008; las bukowo-sosnowy; na spadłej gałęzi sosnowej kilkanaście owocników ,niektóre pazrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 53'12,21"N 19 33'2,64"E

fot. 188674 fot. 188675

119478 Meruliopsis taxicola; 1km N Józefów Północny,gm.Kodrąb, DE-47; 24.10.2008; na skraju dużego stawu leśnego; na martwych sosnach dwie grupy po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)na pniu
fot. 212783

2)na gałęziach
fot. 212784 fot. 212785

119481 Meruliopsis taxicola; 0,5 km NE Józefów Północny,gm.Kodrąb, DE-47; 24.10.2008; na skraju młodnika sosnowo-dębowego; na martwej sosence dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212791

120122 Meruliopsis taxicola; 1 km W, Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, DE-55; 02.11.2008; drągowina sosnowa; na sosence kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51 3'2,18"N 19 20'47,53"E

fot. 214402

________fot. 214403

122292 Meruliopsis taxicola; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-35; 07.12.2008; las mieszany-gł.świerk,sosna,brzoza; na leżacym pniu sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/16.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 219854.jpg

123112 Meruliopsis taxicola; Kłomnice woj. śląśkie, DE-65; 14.12.2008; las z przewagą liściastych; na leżącej gałęzi sosny rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/KK/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 221907.jpg
fot. 221908.jpg

123464 Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, 2,1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 4.1..209.; drzewostan sosnowy z licznymi wywrotami i domieszkami liściastymi; na sosnowej gałęzi rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 222658.jpg

fot. 222659.jpg

fot. 222660.jpg

fot. 222661.jpg

omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/222358.html

124495 Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 18.01.2009; buczyna z domieszką sosny; na obumarłej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 224823 fot. 224824

124861 Meruliopsis taxicola; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, CA-79; 31.01.2009; Las mieszany-buk,,sosna,świerk,brzoza,dąb; na powalonej sośnie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MWR/26.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 225757 fot. 225758
N 54*26'012"
E 18*32"935"
101 m.npm.

125420 Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa (część W), 0,5 km na SW od leśnej strzelnicy wojskowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 14.02.2009; młody drzewostan sosnowy z luźnym podrostem bukowym i dębowym; na bocznej i dolnej powierzchni obumarłej i okorowanej sosnowej kłody rozpostarty na długości okolo 1,5 m po obu stronach kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 227198 fot. 227199

125977 Meruliopsis taxicola; 0,5 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-45; 02.03.2009; las sosnowy z niewielką domieszką brzóz; na martwej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 228577 fot. 228578 fot. 228579

126113 Meruliopsis taxicola; 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 05.03.2009; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,osika; na murszejącej,leżącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st05'12,04"N
-------19st21'58,89"E

fot. 228949 fot. 228950

126205 Meruliopsis taxicola; 1,5 km SW,Stobiecko M.,Radomsko, DE-55; 06.03.2009; las mieszany-sosna,buk,brzoza; na pozostawionej przez drwali koronie ściętej sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'59,79"N
-------19st22'14,10"E

fot. 229184 fot. 229185

126424 Meruliopsis taxicola; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 105, ok. 0,6 km na SW od osady Jezierce, CD-01; 08.03.2009; młody drzewostan sosnowy; pień sosny rozpostarty owocnik rosnący na korze drzewa; leg. Barbara Kudławiec; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/9.04.09, tak, notatka: wpis do tabeli+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: sosna znajduje się kilka m od drogi leśnej, ok. 100 m na SW od słupka oddziałowego (104-105-144-144), którego współrzędne są N 52°25'58,04" E 17°21'59,79"

owocnik:
fot. 229774

wątek na bio-forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/229675.html

126687 Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 08.03.2009; drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami; na sosnowym odziomku szeroko rozpostarty z licznymi kapelusikami; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/8.05.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 230342 fot. 230343 fot. 230344
omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/229528.html

126732 Meruliopsis taxicola; Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 15.03.2009; młodnik sosnowy (wys.ok.6-7m); na martwej gałęzi sosny trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'31,46"N
-------19st21'47,02"E

fot. 230539 fot. 230540

126737 Meruliopsis taxicola; 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 15.03.2009; pas lasu sosnowego przy krajowej ''jedynce''; na gałązce sosny leżącej na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'41,69"N
-------19st21'39,11"E

fot. 230560 fot. 230561

126754 Meruliopsis taxicola; Klekotowe,gm.Radomsko, DE-55; 14.03.2009; drągowina sosnowa; na leżącej,murszejącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'55,23"N
-------19st24'21,42"E

fot. 230607 fot. 230608

126756 Meruliopsis taxicola; 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 14.03.2009; las sosnowy z domieszką brzóz; na odłamanej gałęzi sosnowej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'42,76"N
-------19st23'38,79"E

fot. 230612 fot. 230613

127088 Meruliopsis taxicola; 0,5 km NE,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 21.03.2009; las mieszany-olcha,sosna,dąb,grab i in; na leżącej gałązce sosny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st02'00,86"N
-------19st30'13,39"E

fot. 231236

127422 Meruliopsis taxicola; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 157, ok. 3 km na E od Modliszewa, na wsch. brzegu j. Piotrowskiego, CC-83; 28.03.2009; sosna, domieszka liściastych; pień przewróconej sosny kilka rozpostartych owocników po dwóch stronach pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'23,5" E 17°39'15,6"

siedlisko i żywicielski pień sosny
fot. 231841

przykładowe dwa owocniki:
fot. 231842 fot. 231843

128705 Meruliopsis taxicola; 2,5 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna, DE-65; 16.04.2009; las sosnowy; na martwej,leżącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'14,85"N 19st23'18,73"E

fot. 234690 fot. 234691

128728 Meruliopsis taxicola; 2,5 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 13.04.2009; las sosnowy; na sośnie kilka owocników na wys.ok3,5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'30,57"N 19st21'17,94"E

fot. 234737 fot. 234738

128729 Meruliopsis taxicola; 0,5 km SE,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 13.04.2009; las sosnowy; na pozbawionej kory,sosnowej gałęzi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'48,02"N 19st21'54,35"E

fot. 234741

129026 Meruliopsis taxicola; 1,5 km NE,Jamno,gm.Mykanów, DE-64; 19.04.2009; las sosnowy; na leżącej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st58'27,44"N 19st13'55,17"E

fot. 235360 fot. 235361

129574 Meruliopsis taxicola; 2 km NE,Ciężkowice,gm.Gidle, DE-66; 25.04.2009; bór sosnowy; na złamanej,leżącej na ziemi gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st56'22,37"N 19st33'28,75"E

fot. 236366 fot. 236367

129577 Meruliopsis taxicola; 2 km SE,Widzów,gm.Kruszyna, DE-65; 26.04.2009; kilkudziesięcioletni las sosnowy z niewielką domieszką liściastych; na leżącej,spadłej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st57'18,17"N 19st23'30,31"E

fot. 236380 fot. 236381

129578 Meruliopsis taxicola; 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle, DE-65; 26.04.2009; las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu; na młodej,martwej,obecnie leżącej sośnie kilkanaście owocników na przestrzeni ok.3m,gł. w okółkach gałązek; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'5,04"N 19st25'4,8"E

fot. 236386 fot. 236387

siedlisko
fot. 236388

129580 Meruliopsis taxicola; 1 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-66; 26.04.2009; zagajnik sosnowy na skraju lasu sosnowego; na złamanej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'32,93"N 19st25'57,62"E

fot. 236399 fot. 236400 fot. 236401

siedlisko
fot. 236402

130255 Meruliopsis taxicola; 1,3 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-36; 03.05.2009; las sosnowy; na martwej,leżącej sosence grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'34,98"N 19st26'31,51"E

fot. 238001 fot. 238002

130264 Meruliopsis taxicola; 0,7 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 03.05.2009; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwej,leżącej,pozbawionej kory,sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens -ID130262

fot. 238040

130268 Meruliopsis taxicola; 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 03.05.2009; las sosnowy; na martwej odnodze sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens-ID130265

fot. 238051

130270 Meruliopsis taxicola; 2,2 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 03.05.2009; bór sosnowy; na martwej,wywróconej sośnie ok.30 owocników na spodniej stronie pnia; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st14'33,85"N 19st26'3,79"E

fot. 238056 fot. 238057 fot. 238058

130273 Meruliopsis taxicola; 2 km W,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 03.05.2009; las sosnowy; na leżącej na ziemi,sosnowej gałęzi jeden (?) owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'36,64"N 19st23'32,07"E
w pobliżu stanowiska Diplomitoporus flavescens-ID130272

fot. 238074

130378 Meruliopsis taxicola (Gloeoporus taxicola); Puszcza Bukowa, 1,3 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 25.04.2009; drzewostan mieszany (So, Bk, Db, Tp); na gałęzi sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 238333 fot. 238334

131435 Meruliopsis taxicola; okolice Fryszerki k.Radomska, DE-46; 15.05.2009; las sosnowy,ten sam co w zgłoszeniu ID131433; na martej,leżącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'35,09"N 19st29'49,82"E

fot. 240696 fot. 240697

131439 Meruliopsis taxicola; Kol.Borowiecko,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 15.05.2009; pas drągowiny sosnowej (ok600m dł i 15m szer) wzdłuż drogi na wysypisko śmieci; na martych,leżących sosnach trzy grupy po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: namiary jednej z grup 51st7'45,78"N 19st29'5,82"E

fot. 240703 fot. 240704 fot. 240705 fot. 240706

131448 Meruliopsis taxicola; 1 kn N,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 16.05.2009; las sosnowy; na martwej sośnie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'22,64"N 19st11'2,32"E

fot. 240744fot. 240745

131482 Meruliopsis taxicola; 1,5 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 16.05.2009; las sosnowy; na leżącej młodej sosence cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'58,01"N 19st10'9,74"E

fot. 240844

131486 Meruliopsis taxicola; 2,5 km S,Jankowice,pow.radomszczański, DE-54; 17.05.2009; las mieszany-sosna,brzoza,grab,dąb i inne; na powalonej,martwej sośnie-śred.pnia ok.25cm kilkanaście owocników w rozproszeniu,na pniu i na gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'13,27"N 19st15'10,47"E

fot. 240860

131487 Meruliopsis taxicola; 2 km SW,Kijów,pow.częstochowski, DE-54; 17.05.2009; pas liściastego lasu nad strumieniem-olchy,lipy,brzozy,osiki,leszczyny; na konarach i gałęziach powalonych kilka lat temu bliźniaczych sosnach,jedynych rosnących bezpośrednio nad strumieniem,o ok.półmetrowych śred.pni kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'22,6"N 19st14'37,34"E

fot. 240865 fot. 240866 fot. 240867

131488 Meruliopsis taxicola; Kol.Borowiecko,pow.radomszczański, DE-46; 15.05.2009; skraj boru sosnowego; na martwych gałęziach sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'0,31"N 19st29'41,74"E

fot. 240871 fot. 240872

131493 Meruliopsis taxicola; 2 km S,Zakrzówek Szlach.,pow.radomszczański, DE-54; 17.05.2009; skraj lasu sosnowego; na martwej,leżącej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: tuż obok było stanowisko Diplomitoporus flavescens ID131492

fot. 240892 fot. 240893

138011 Meruliopsis taxicola; 1,8 km E,Wojnowice,pow.radomszczański, DE-66; 19.07.2009; las sosnowy z dodatkiem brzóz; na martwej gałęzi sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st56'34,12"N 19st32'39,56"E

fot. 255420 fot. 255421 fot. 255422

139331 Meruliopsis taxicola; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, CA-79; 29.07.2009; las mieszany buk,sosna,dąb; na powalonej sośnie (bez kory) kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259553 fot. 259554
N 54*26,003'
E 018*33,004'
83m.npm
potwierdzenie zgłoszenia ID: 124861

139491 Meruliopsis taxicola; 0,5 km S,Widawka,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 01.08.2009; las mieszany-dęby,graby,sosny,brzozy; na spadłej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st6'38,89"N 19st35'37,88"E

fot. 260046fot. 260047fot. 260048

139740 Meruliopsis taxicola; 1 km S,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 02.08.2009; las sosnowy; na martwym konarze sosny kilka(-naście) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'17,17"N 19st18'22,33"E

fot. 260809 fot. 260810 fot. 260811

140089 Meruliopsis taxicola; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 05.08.2009; las sosnowy; na opadłej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'1,58"N 19st23'32,5"E

fot. 261780 fot. 261781 fot. 261782

143373 Meruliopsis taxicola; 1 km N,Gałkowice Stare,pow.radomszczański, DE-36; 31.08.2009; las sosnowy; na pniu martwej,leżącej sosny owocnik rospostarty na spodniej stronie leżącego pnia; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269376

z drugiej strony pnia
fot. 269377

144460 Meruliopsis taxicola; 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 04.09.2009; las sosnowy z domieszką brzozy i dębów;podrost i podszyt liściasty; na gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272110 fot. 272111 fot. 272112

157344 Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 06.01.2010; drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami (Bk, Db); na cienkiej, obumarłej sośnie rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 309949 fot. 309950 fot. 309951
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 332

157345 Meruliopsis taxicola; ok. 6 km na W od Mieszkowic, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-52; 08.01.2010; bór sosnowy; na suchej gałęzi żywej sosny rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 309956 fot. 309957 fot. 309958
Adres leśny: Nadleśnictwo Mieszkowice, oddz. 89

178123 Meruliopsis taxicola; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 10.10.2010; las mieszany sosna,brzoza,wierzba,olsza; na konarach martwej sosny kilka płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383673

180836 Meruliopsis taxicola; 1,9 km na SW od Nienawiszcza, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 25.03.2010; buczyna z domieszką sosny; ułamany leżący na ściółce pień sosny długi na ok. 8 m rozpostarte owocniki długości od 20 do 50 cm, szerokie na ok. 5 cm, porastające spodnią część pnia na długości ok. 5 m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 111
N 52°40'17,96" E 16°58'26,02"

zdjęcia stanowiska i owocników
fot. 392395 fot. 392396 fot. 392397

180840 Meruliopsis taxicola; 2,7 km na NE od Modliszewka, na południowym krańcu jeziora Ławiczno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 31.07.2010; las mieszany w okolicach jeziora, przewaga sosny, świerk, domieszka liściastych, w tym dąb, także wierzba łoza; powalone pnie dwóch sosen 2 i 4 owocniki długości od kilku do 15 cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, dwa odległe o kilkadziesiąt kroków miejsca po obu stronach granicy między oddziałami 87 i 102

owocniki znaleziono 31.07.2010, uzupełniono obserwacje i pobrano owocniki 22.08.2010

w oddziale 102:
fot. 392413
owocniki sfotografowane 31.07.2010
fot. 392414
te same owocniki sfotografowane 22.08.2010
fot. 392415 fot. 392416

w oddziale 87:
fot. 392417 fot. 392418

182120 Meruliopsis taxicola; 1 km N Grzybowo, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 11.04.2010; las sosnowy na zapleczu wydmy nadmorskiej; na korze sosny kosodrzewiny jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Pierwsze dwa zdjęcia - owocnik młody z dnia 2010.04.11, kolejne dwa - ten sam owocnik w pełni rozwinięty z dnia 2010.10.31
fot. 395621 fot. 395622 fot. 395623 fot. 395624

182248 Meruliopsis taxicola; 1,6 km W od m. Obroty gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 06.02.2011; las mieszany 100 m od rzeki, w sąsiedztwie starego, wilgotnego wyrobiska żwiru; na korze powalonej żerdzi sosnowej na spodniej stronie na przestrzeni 1,5 m; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TT/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 395902 fot. 395903 fot. 395904

184518 Meruliopsis taxicola; 300 m na N od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 13.04.2011; Skraj lasu, w pobliżu rów melioracyjny. Zarośla sosnowo-dębowo-osikowo-brzozowe.; Na lężącej gałęzi sosny. Na jednej gałęzi.; leg. Piotr Zawada; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów. Leśnictwo Koziołek. Oddział 251.
fot. 404074 fot. 404075 fot. 404076

184520 Meruliopsis taxicola; 450 m na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 22.04.2011; Las mieszany: sosna, brzoza, osika, olcha; Na leżących na ziemi gałęziach sosny. Na czterech gałęziach.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Las - samosiewki na dawnych wyrobiskach gliny i piasku. Okazy mocno wysuszone.
fot. 404082 fot. 404083 fot. 404084 fot. 404085

184803 Meruliopsis taxicola; 1,5 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 01.05.2011; las sosnowy, z domieszką brzozy i modrzewia; na leżącej na ziemi gałęzi sosnowej na jednej gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 236 (Gmina Bolesławiec). Okaz bardzo wysuszony.
fot. 405447 fot. 405448 fot. 405449

194742 Meruliopsis taxicola; 1 km na E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 16.11.2011; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na długości 0,8 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 86. Gmina Sokolniki. Rezerwat ,,Ryś". N:51.20.19. E:18.25.26.
fot. 461280 fot. 461281 fot. 461282

194743 Meruliopsis taxicola; 1 km na W od zabudowań Łęki Małe, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 16.11.2011; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; na kłodzie sosnowej płatowo w wielu miejscach, na długości ok. 10 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat ,,Ryś". Przy lokalizacji podano najbliższą miejscowość, ale w innej gminie N:51.20.43. E:18.25.13.
fot. 461287 fot. 461288 fot. 461289

194792 Meruliopsis taxicola; 850 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 09.12.2011; las olchowy, z domieszką grabu, buka, sosny, brzozy, osiki; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na długości 1 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 77. Gmina Sokolniki.
fot. 461611 fot. 461612 fot. 461613

194793 Meruliopsis taxicola; 1,1 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 09.12.2011; las sosnowo-grabowo-osikowy; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na dł. 2,5 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 65. Gmina Sokolniki.
fot. 461626 fot. 461627

194890 Meruliopsis taxicola; 600 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 02.12.2011; las sosnowy, brzozy, świerki, dęby; na opadłej gałęzi sosny płatowo na dł. 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.
fot. 462421 fot. 462422 fot. 462423

194895 Meruliopsis taxicola; 400 m na W od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 11.11.2011; las olchowy, nieliczne sosny; na opadłym konarze sosny płatowo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 239. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 462440 fot. 462441 fot. 462442

195420 Meruliopsis taxicola; 600 m na N od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 24.12.2011; las sosnowy, z domieszką brzozy i dębu; na leżącej gałęzi sosny płatowo na dł. 2 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252. Gmina Bolesławiec.
fot. 464794 fot. 464795 fot. 464796 fot. 464797

195443 Meruliopsis taxicola; 200 m na N od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Wieruszowska), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 29.12.2011; las sosnowy, z domieszką brzozy; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na dł. 1,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka 2121. Gmina Bolesławiec.
fot. 464881 fot. 464882 fot. 464883

195474 Meruliopsis taxicola; 800 m na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 30.12.2011; las mieszany: buki, sosny, świerki; na leżącej gałęzi sosny, po spodniej stronie płatowo na dł. 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 245. Gmina Bolesławiec.
fot. 465074 fot. 465075 fot. 465076

195522 Meruliopsis taxicola; 900 m na N od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.12.2011; las sosnowy, z domieszką świerków, brzóz i grabów; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo, na dł. 5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec.
fot. 465340 fot. 465341 fot. 465342

195523 Meruliopsis taxicola; 350 m na N-E od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.12.2011; las sosnowy, rzadko świerki i leszczyny; na wywróconej sośnie płatowo na dł. 4 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec.
fot. 465347 fot. 465348 fot. 465349

195535 Meruliopsis taxicola; Jezierce, 0,4-0,5 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 27.12.2009; las z przewagą sosny, domieszka dębu, leszczyny, grabu, brzozy; kłody sosnowe owocniki rozpostarte; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., nie, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, sąsiadujące oddziały 143 i 152

przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, niedaleko jeziora Ósemka (mapka)
fot. 465417

literatura · references
[26II] [60] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 28.01.2007 · została utworzona/was created 25.03.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Meruliopsis_taxicola.htm">klejoporek winnoczerwony - Meruliopsis taxicola - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>