niejadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden

klejoporek winnoczerwony
Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev · Caloporus taxicola (Pers.) Ryvarden · Merulioporia taxicola (Pers.) Bondartsev & Singer
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · znaleziska
Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
09.07.2004, Brodnica Górna, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
na leżącej gałęzi sosny; las mieszany

opis

Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Owocnik całkowicie przylegający do podłoża, ściśle z nim zrośnięty; osiąga duże rozmiary uzależnione od wielkości podłoża; 1-3 mm grubości.

space

Sporocarp firmly attached to the substrate; size depends on the size of the substrate; 1-3 mm thick.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 3-4.5 × 1.5 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 3-4.5 × 1.5 µm.

występowanie

Dość częsty. Owocniki roczne, wyrastają od lata do jesieni, w wilgotnych okresach, na drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku, zwykle na gałęziach z korą i bez kory.

Widespread but not common. Sporocarps annual, found from summer to autumn, in wet seasons, on conifer wood, particularly spruce, commonly on branches with or without bark.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
znalezisko 20040709.1.04 - Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony); Brodnica Górna, Kaszuby
14f · 20040709.1.04
/Brodnica Górna, Kaszuby/
znalezisko 20040207.1.ww - Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony); Kotlina Sandomierska
3f · 20040207.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
znaleziska Gloeoporus taxicola na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-93 157344 126687 130378 125420 124495 123464 AC-52 157345 BB-00 182120 182248 BC-79 180836 CA-79 124861 139331 CA-98 178123 CA-99 95785 CB-25 105789 CC-73 180840 CC-83 127422 CD-01 126424 195535 CE-28 194742 194793 194792 194743 CE-37 184518 194890 195522 184803 195523 195443 195420 194895 195474 184520 DE-35 130273 130264 122292 DE-36 143373 130255 130268 130270 DE-45 125977 DE-46 131435 131439 131488 298476 DE-47 139491 119478 119481 DE-54 131448 131493 131486 131482 131487 DE-55 144460 120122 126737 139740 126732 126113 128728 126754 140089 126756 128729 126205 DE-56 127088 100237 DE-64 129026 DE-65 129577 123112 129578 85870 128705 DE-66 138011 129580 129574 DE-75 95514 DE-76 108900 DE-82 92136

 ID85870  Meruliopsis taxicola; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2007.11.04; Las mieszany, dąb, brzoza, osila, rzadziej sosna; na leżącej gałęzi sosny rozpostarty na gałęzi; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 138530 fot. 138531

 ID92136  Meruliopsis taxicola; przy ścieżce przyrodn,za leśniczówką Blachownia,Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.02.02; granica boru i łęgu,sosna,dąb,osika,olcha,świerk,wierzba; na próchniejącej sośnie dwa owocniki; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TN/25.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: drugie stanowisko w odl.ok.2 km,zostanie zgłoszone,gdy zbiorę eksykat
fot. 150698

 ID95514  Meruliopsis taxicola; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 2008.03.09; las mieszany; na leżącej sosnowej gałęzi rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 157855

 ID95785  Meruliopsis taxicola; Bąkowo k/Gdańska, CA-99; 2008.03.09; Las bukowy z domieszką dębu i sosny; na gałęzi sosnowej pojedynczy; leg. M.Wantoch-Rekowski i W.Mazurkiewicz; det. M.Wantoch-Rekowski i W.Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/6.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 158489 fot. 158490

 ID100237  Meruliopsis taxicola; ok.700m NW,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 2008.03.30; starodrzew sosnowy; na spadłej gałęzi sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170147 fot. 170148

ID105789 Meruliopsis taxicola; Kalisz Kaszubski, CB-25; 2008.06.22; Las wokół stawów leśnych-bagien buk,sosna,brzoza,olcha; Na gałęzi sosnowej Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181356

 ID108900  Meruliopsis taxicola; 2 km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 2008.08.10; las bukowo-sosnowy; na spadłej gałęzi sosnowej kilkanaście owocników ,niektóre pazrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 53'12,21"N 19 33'2,64"E

fot. 188674 fot. 188675

 ID119478  Meruliopsis taxicola; 1km N Józefów Północny,gm.Kodrąb, DE-47; 2008.10.24; na skraju dużego stawu leśnego; na martwych sosnach dwie grupy po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)na pniu
fot. 212783

2)na gałęziach
fot. 212784 fot. 212785

 ID119481  Meruliopsis taxicola; 0,5 km NE Józefów Północny,gm.Kodrąb, DE-47; 2008.10.24; na skraju młodnika sosnowo-dębowego; na martwej sosence dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212791

 ID120122  Meruliopsis taxicola; 1 km W, Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, DE-55; 2008.11.02; drągowina sosnowa; na sosence kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51 3'2,18"N 19 20'47,53"E

fot. 214402

________fot. 214403

 ID122292  Meruliopsis taxicola; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-35; 2008.12.07; las mieszany-gł.świerk,sosna,brzoza; na leżacym pniu sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/16.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 219854.jpg

 ID123112  Meruliopsis taxicola; Kłomnice woj. śląśkie, DE-65; 2008.12.14; las z przewagą liściastych; na leżącej gałęzi sosny rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/KK/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 221907.jpg
fot. 221908.jpg

 ID123464  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, 2,1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.04; drzewostan sosnowy z licznymi wywrotami i domieszkami liściastymi; na sosnowej gałęzi rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 222658.jpg

fot. 222659.jpg

fot. 222660.jpg

fot. 222661.jpg

omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/222358.html

 ID124495  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.18; buczyna z domieszką sosny; na obumarłej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 224823 fot. 224824

 ID124861  Meruliopsis taxicola; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, CA-79; 2009.01.31; Las mieszany-buksosnaświerk,brzoza,dąb; na powalonej sośnie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MWR/26.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 225757 fot. 225758
N 54*26'012"
E 18*32"935"
101 m.npm.

 ID125420  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa (część W), 0,5 km na SW od leśnej strzelnicy wojskowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.14; młody drzewostan sosnowy z luźnym podrostem bukowym i dębowym; na bocznej i dolnej powierzchni obumarłej i okorowanej sosnowej kłody rozpostarty na długości okolo 1,5 m po obu stronach kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 227198 fot. 227199

 ID125977  Meruliopsis taxicola; 0,5 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-45; 2009.03.02; las sosnowy z niewielką domieszką brzóz; na martwej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 228577 fot. 228578 fot. 228579

 ID126113  Meruliopsis taxicola; 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.05; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,osika; na murszejącej,leżącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st05'12,04"N
-------19st21'58,89"E

fot. 228949 fot. 228950

 ID126205  Meruliopsis taxicola; 1,5 km SW,Stobiecko M.,Radomsko, DE-55; 2009.03.06; las mieszany-sosna,buk,brzoza; na pozostawionej przez drwali koronie ściętej sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'59,79"N
-------19st22'14,10"E

fot. 229184 fot. 229185

 ID126424  Meruliopsis taxicola; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 105, ok. 0,6 km na SW od osady Jezierce, CD-01; 2009.03.08; młody drzewostan sosnowy; pień sosny rozpostarty owocnik rosnący na korze drzewa; leg. Barbara Kudławiec; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/9.04.09, tak, notatka: wpis do tabeli+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: sosna znajduje się kilka m od drogi leśnej, ok. 100 m na SW od słupka oddziałowego (104-105-144-144), którego współrzędne są N 52°25'58,04" E 17°21'59,79"

owocnik:
fot. 229774

wątek na bio-forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/229675.html

 ID126687  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.08; drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami; na sosnowym odziomku szeroko rozpostarty z licznymi kapelusikami; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/8.05.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 230342 fot. 230343 fot. 230344
omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/229528.html

 ID126732  Meruliopsis taxicola; Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.15; młodnik sosnowy (wys.ok.6-7m); na martwej gałęzi sosny trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'31,46"N
-------19st21'47,02"E

fot. 230539 fot. 230540

 ID126737  Meruliopsis taxicola; 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.15; pas lasu sosnowego przy krajowej ''jedynce''; na gałązce sosny leżącej na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'41,69"N
-------19st21'39,11"E

fot. 230560 fot. 230561

 ID126754  Meruliopsis taxicola; Klekotowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; drągowina sosnowa; na leżącej,murszejącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'55,23"N
-------19st24'21,42"E

fot. 230607 fot. 230608

 ID126756  Meruliopsis taxicola; 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; las sosnowy z domieszką brzóz; na odłamanej gałęzi sosnowej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'42,76"N
-------19st23'38,79"E

fot. 230612 fot. 230613

 ID127088  Meruliopsis taxicola; 0,5 km NE,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 2009.03.21; las mieszany-olcha,sosna,dąb,grab i in; na leżącej gałązce sosny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st02'00,86"N
-------19st30'13,39"E

fot. 231236

 ID127422  Meruliopsis taxicola; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 157, ok. 3 km na E od Modliszewa, na wsch. brzegu j. Piotrowskiego, CC-83; 2009.03.28; sosna, domieszka liściastych; pień przewróconej sosny kilka rozpostartych owocników po dwóch stronach pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'23,5" E 17°39'15,6"

siedlisko i żywicielski pień sosny
fot. 231841

przykładowe dwa owocniki:
fot. 231842 fot. 231843

 ID128705  Meruliopsis taxicola; 2,5 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna, DE-65; 2009.04.16; las sosnowy; na martwej,leżącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'14,85"N 19st23'18,73"E

fot. 234690 fot. 234691

 ID128728  Meruliopsis taxicola; 2,5 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.04.13; las sosnowy; na sośnie kilka owocników na wys.ok3,5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'30,57"N 19st21'17,94"E

fot. 234737 fot. 234738

 ID128729  Meruliopsis taxicola; 0,5 km SE,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.13; las sosnowy; na pozbawionej kory,sosnowej gałęzi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'48,02"N 19st21'54,35"E

fot. 234741

 ID129026  Meruliopsis taxicola; 1,5 km NE,Jamno,gm.Mykanów, DE-64; 2009.04.19; las sosnowy; na leżącej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st58'27,44"N 19st13'55,17"E

fot. 235360 fot. 235361

 ID129574  Meruliopsis taxicola; 2 km NE,Ciężkowice,gm.Gidle, DE-66; 2009.04.25; bór sosnowy; na złamanej,leżącej na ziemi gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st56'22,37"N 19st33'28,75"E

fot. 236366 fot. 236367

 ID129577  Meruliopsis taxicola; 2 km SE,Widzów,gm.Kruszyna, DE-65; 2009.04.26; kilkudziesięcioletni las sosnowy z niewielką domieszką liściastych; na leżącej,spadłej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st57'18,17"N 19st23'30,31"E

fot. 236380 fot. 236381

 ID129578  Meruliopsis taxicola; 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle, DE-65; 2009.04.26; las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu; na młodej,martwej,obecnie leżącej sośnie kilkanaście owocników na przestrzeni ok.3m,gł. w okółkach gałązek; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'5,04"N 19st25'4,8"E

fot. 236386 fot. 236387

siedlisko
fot. 236388

 ID129580  Meruliopsis taxicola; 1 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-66; 2009.04.26; zagajnik sosnowy na skraju lasu sosnowego; na złamanej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'32,93"N 19st25'57,62"E

fot. 236399 fot. 236400 fot. 236401

siedlisko
fot. 236402

 ID130255  Meruliopsis taxicola; 1,3 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwej,leżącej sosence grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'34,98"N 19st26'31,51"E

fot. 238001 fot. 238002

 ID130264  Meruliopsis taxicola; 0,7 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.05.03; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwej,leżącej,pozbawionej kory,sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens -ID130262

fot. 238040

 ID130268  Meruliopsis taxicola; 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwej odnodze sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens-ID130265

fot. 238051

 ID130270  Meruliopsis taxicola; 2,2 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 2009.05.03; bór sosnowy; na martwej,wywróconej sośnie ok.30 owocników na spodniej stronie pnia; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st14'33,85"N 19st26'3,79"E

fot. 238056 fot. 238057 fot. 238058

 ID130273  Meruliopsis taxicola; 2 km W,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.05.03; las sosnowy; na leżącej na ziemi,sosnowej gałęzi jeden (?) owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'36,64"N 19st23'32,07"E
w pobliżu stanowiska Diplomitoporus flavescens-ID130272

fot. 238074

 ID130378  Gloeoporus taxicola; Puszcza Bukowa, 1,3 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.04.25; drzewostan mieszany (So, Bk, Db, Tp); na gałęzi sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 238333 fot. 238334

 ID131435  Meruliopsis taxicola; okolice Fryszerki k.Radomska, DE-46; 2009.05.15; las sosnowy,ten sam co w zgłoszeniu ID131433; na martej,leżącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'35,09"N 19st29'49,82"E

fot. 240696 fot. 240697

 ID131439  Meruliopsis taxicola; Kol.Borowiecko,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.05.15; pas drągowiny sosnowej (ok600m dł i 15m szer) wzdłuż drogi na wysypisko śmieci; na martych,leżących sosnach trzy grupy po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: namiary jednej z grup 51st7'45,78"N 19st29'5,82"E

fot. 240703 fot. 240704 fot. 240705 fot. 240706

 ID131448  Meruliopsis taxicola; 1 kn N,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na martwej sośnie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'22,64"N 19st11'2,32"E

fot. 240744fot. 240745

 ID131482  Meruliopsis taxicola; 1,5 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na leżącej młodej sosence cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'58,01"N 19st10'9,74"E

fot. 240844

 ID131486  Meruliopsis taxicola; 2,5 km S,Jankowice,pow.radomszczański, DE-54; 2009.05.17; las mieszany-sosna,brzoza,grab,dąb i inne; na powalonej,martwej sośnie-śred.pnia ok.25cm kilkanaście owocników w rozproszeniu,na pniu i na gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'13,27"N 19st15'10,47"E

fot. 240860

 ID131487  Meruliopsis taxicola; 2 km SW,Kijów,pow.częstochowski, DE-54; 2009.05.17; pas liściastego lasu nad strumieniem-olchy,lipy,brzozy,osiki,leszczyny; na konarach i gałęziach powalonych kilka lat temu bliźniaczych sosnach,jedynych rosnących bezpośrednio nad strumieniem,o ok.półmetrowych śred.pni kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'22,6"N 19st14'37,34"E

fot. 240865 fot. 240866 fot. 240867

 ID131488  Meruliopsis taxicola; Kol.Borowiecko,pow.radomszczański, DE-46; 2009.05.15; skraj boru sosnowego; na martwych gałęziach sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'0,31"N 19st29'41,74"E

fot. 240871 fot. 240872

 ID131493  Meruliopsis taxicola; 2 km S,Zakrzówek Szlach.,pow.radomszczański, DE-54; 2009.05.17; skraj lasu sosnowego; na martwej,leżącej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: tuż obok było stanowisko Diplomitoporus flavescens ID131492

fot. 240892 fot. 240893

 ID138011  Meruliopsis taxicola; 1,8 km E,Wojnowice,pow.radomszczański, DE-66; 2009.07.19; las sosnowy z dodatkiem brzóz; na martwej gałęzi sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st56'34,12"N 19st32'39,56"E

fot. 255420 fot. 255421 fot. 255422

 ID139331  (potwierdzenie 124861) Meruliopsis taxicola; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, CA-79; 2009.07.29; las mieszany buk,sosna,dąb; na powalonej sośnie (bez kory) kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259553 fot. 259554
N 54*26,003'
E 018*33,004'
83m.npm
potwierdzenie zgłoszenia ID: 124861

 ID139491  Meruliopsis taxicola; 0,5 km S,Widawka,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2009.08.01; las mieszany-dęby,graby,sosny,brzozy; na spadłej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st6'38,89"N 19st35'37,88"E

fot. 260046fot. 260047fot. 260048

 ID139740  Meruliopsis taxicola; 1 km S,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.08.02; las sosnowy; na martwym konarze sosny kilka(-naście) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'17,17"N 19st18'22,33"E

fot. 260809 fot. 260810 fot. 260811

 ID140089  Meruliopsis taxicola; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.08.05; las sosnowy; na opadłej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'1,58"N 19st23'32,5"E

fot. 261780 fot. 261781 fot. 261782

 ID143373  Meruliopsis taxicola; 1 km N,Gałkowice Stare,pow.radomszczański, DE-36; 2009.08.31; las sosnowy; na pniu martwej,leżącej sosny owocnik rospostarty na spodniej stronie leżącego pnia; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269376

z drugiej strony pnia
fot. 269377

 ID144460  Meruliopsis taxicola; 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.09.04; las sosnowy z domieszką brzozy i dębów;podrost i podszyt liściasty; na gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272110 fot. 272111 fot. 272112

 ID157344  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2010.01.06; drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami (Bk, Db); na cienkiej, obumarłej sośnie rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 309949 fot. 309950 fot. 309951
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 332

 ID157345  Meruliopsis taxicola; ok. 6 km na W od Mieszkowic, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-52; 2010.01.08; bór sosnowy; na suchej gałęzi żywej sosny rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 309956 fot. 309957 fot. 309958
Adres leśny: Nadleśnictwo Mieszkowice, oddz. 89

ID178123 Meruliopsis taxicola; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.10.10; las mieszany sosna,brzoza,wierzba,olsza; na konarach martwej sosny kilka płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383673

 ID180836  Meruliopsis taxicola; 1,9 km na SW od Nienawiszcza, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 2010.03.25; buczyna z domieszką sosny; ułamany leżący na ściółce pień sosny długi na ok. 8 m rozpostarte owocniki długości od 20 do 50 cm, szerokie na ok. 5 cm, porastające spodnią część pnia na długości ok. 5 m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 111
N 52°40'17,96" E 16°58'26,02"

zdjęcia stanowiska i owocników
fot. 392395 fot. 392396 fot. 392397

 ID180840  Meruliopsis taxicola; 2,7 km na NE od Modliszewka, na południowym krańcu jeziora Ławiczno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2010.07.31; las mieszany w okolicach jeziora, przewaga sosny, świerk, domieszka liściastych, w tym dąb, także wierzba łoza; powalone pnie dwóch sosen 2 i 4 owocniki długości od kilku do 15 cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, dwa odległe o kilkadziesiąt kroków miejsca po obu stronach granicy między oddziałami 87 i 102

owocniki znaleziono 31.07.2010, uzupełniono obserwacje i pobrano owocniki 22.08.2010

w oddziale 102:
fot. 392413
owocniki sfotografowane 31.07.2010
fot. 392414
te same owocniki sfotografowane 22.08.2010
fot. 392415 fot. 392416

w oddziale 87:
fot. 392417 fot. 392418

ID182120 Meruliopsis taxicola; 1 km N Grzybowo, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2010.04.11; las sosnowy na zapleczu wydmy nadmorskiej; na korze sosny kosodrzewiny jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Pierwsze dwa zdjęcia - owocnik młody z dnia 2010.04.11, kolejne dwa - ten sam owocnik w pełni rozwinięty z dnia 2010.10.31
fot. 395621 fot. 395622 fot. 395623 fot. 395624

 ID182248  Meruliopsis taxicola; 1,6 km W od m. Obroty gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.02.06; las mieszany 100 m od rzeki, w sąsiedztwie starego, wilgotnego wyrobiska żwiru; na korze powalonej żerdzi sosnowej na spodniej stronie na przestrzeni 1,5 m; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TT/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 395902 fot. 395903 fot. 395904

ID184518 Meruliopsis taxicola; 300 m na N od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.04.13; Skraj lasu, w pobliżu rów melioracyjny. Zarośla sosnowo-dębowo-osikowo-brzozowe.; Na lężącej gałęzi sosny. Na jednej gałęzi.; leg. Piotr Zawada; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów. Leśnictwo Koziołek. Oddział 251.
fot. 404074 fot. 404075 fot. 404076

ID184520 Meruliopsis taxicola; 450 m na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.04.22; Las mieszany: sosna, brzoza, osika, olcha; Na leżących na ziemi gałęziach sosny. Na czterech gałęziach.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Las - samosiewki na dawnych wyrobiskach gliny i piasku. Okazy mocno wysuszone.
fot. 404082 fot. 404083 fot. 404084 fot. 404085

ID184803 Meruliopsis taxicola; 1,5 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.05.01; las sosnowy, z domieszką brzozy i modrzewia; na leżącej na ziemi gałęzi sosnowej na jednej gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 236 (Gmina Bolesławiec). Okaz bardzo wysuszony.
fot. 405447 fot. 405448 fot. 405449

ID194742 Meruliopsis taxicola; 1 km na E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.16; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na długości 0,8 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 86. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". N:51.20.19. E:18.25.26.
fot. 461280 fot. 461281 fot. 461282

ID194743 Meruliopsis taxicola; 1 km na W od zabudowań Łęki Małe pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.16; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; na kłodzie sosnowej płatowo w wielu miejscach, na długości ok. 10 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". Przy lokalizacji podano najbliższą miejscowość ale w innej gminie N:51.20.43. E:18.25.13.
fot. 461287 fot. 461288 fot. 461289

ID194792 Meruliopsis taxicola; 850 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.12.09; las olchowy, z domieszką grabu, buka, sosny, brzozy, osiki; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na długości 1 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 77. Gmina Sokolniki.
fot. 461611 fot. 461612 fot. 461613

ID194793 Meruliopsis taxicola; 1,1 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.12.09; las sosnowo-grabowo-osikowy; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na dł. 2,5 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 65. Gmina Sokolniki.
fot. 461626 fot. 461627

ID194890 Meruliopsis taxicola; 600 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.02; las sosnowy, brzozy, świerki, dęby; na opadłej gałęzi sosny płatowo na dł. 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.
fot. 462421 fot. 462422 fot. 462423

ID194895 Meruliopsis taxicola; 400 m na W od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las olchowy, nieliczne sosny; na opadłym konarze sosny płatowo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 239. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 462440 fot. 462441 fot. 462442

ID195420 Meruliopsis taxicola; 600 m na N od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.24; las sosnowy, z domieszką brzozy i dębu; na leżącej gałęzi sosny płatowo na dł. 2 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252. Gmina Bolesławiec.
fot. 464794 fot. 464795 fot. 464796 fot. 464797

ID195443 Meruliopsis taxicola; 200 m na N od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Wieruszowska), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.29; las sosnowy, z domieszką brzozy; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na dł. 1,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka 2121. Gmina Bolesławiec.
fot. 464881 fot. 464882 fot. 464883

ID195474 Meruliopsis taxicola; 800 m na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las mieszany: buki, sosny, świerki; na leżącej gałęzi sosny, po spodniej stronie płatowo na dł. 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 245. Gmina Bolesławiec.
fot. 465074 fot. 465075 fot. 465076

ID195522 Meruliopsis taxicola; 900 m na N od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.31; las sosnowy, z domieszką świerków, brzóz i grabów; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo, na dł. 5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec.
fot. 465340 fot. 465341 fot. 465342

ID195523 Meruliopsis taxicola; 350 m na N-E od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.31; las sosnowy, rzadko świerki i leszczyny; na wywróconej sośnie płatowo na dł. 4 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec.
fot. 465347 fot. 465348 fot. 465349

ID195535 Meruliopsis taxicola; Jezierce, 0,4-0,5 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.12.27; las z przewagą sosny, domieszka dębu, leszczyny, grabu, brzozy; kłody sosnowe owocniki rozpostarte; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., nie, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, sąsiadujące oddziały 143 i 152

przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, niedaleko jeziora Ósemka (mapka)
fot. 465417

ID298476 Meruliopsis taxicola; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.03.01; bór sosnowy; na odłamanym konarze sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 48,5" N i 19st 27' 51,5" E

fot. 913966 fot. 913967

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.157 [26II]
· Domański S., 1991 — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 6, Corticiaceae, Kavinia-Rogersella; Stephanosporaceae, Lindtneria. p.61 [60]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #1957
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 04.04.2017 · powstała/was created 25.03.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Meruliopsis_taxicola.htm"> Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>