non ediblered list

Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke (1878)

piestrzenica olbrzymia
Discina gigas (Krombh.) Eckblad
Gyromitra gigas
16.04.2000, park, Trutnov, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek
Gyromitra gigas Gyromitra gigas Gyromitra gigas
Gyromitra gigas
Gyromitra gigas
Gyromitra gigas
Gyromitra gigas

owocnik (Fruitbody)

Główka owocnika mniej więcej nieregularnie owalna, mózgowato pofałdowana, barwy jasnej oliwkowożółtej do ochrowobrązowej, kasztanowobrązowej; wysokość całego owocnika 100-150(200) mm, a szerokość 70-150 mm; wnętrze główki poprzerastane.

Trzon bardzo krótki, długości 1/5 do 1/4 wysokości kapelusza i grubości często takiej samej, tak że nie ma zaznaczenia przejście kapelusza w trzon; biały; powierzchnia silnie pobrużdżona i pomarszczona; pusty.

Miąższ kruchy; bez wyróżniającego się smaku, czy zapachu.

The head of sporocarp more or less irregularly oval, cerebriform convoluted, light olive-yellow to ochraceous-brown, chestnut-brown; the whole sporocarp 100-150(200) mm high and 70-150 mm broad; inside of the head partially filled.

Stipe very short, 1/5 to 1/4 the height of the cap and often of the same breadth, therefore the transition between cap and stipe indistinct; white; surface strongly furrowed and wrinkled; hollow.

Flesh fragile; taste and odour indistinct.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, drobno brodawkowane i ze zgrubieniami na końcach (zobacz uwagi), 18-24 x 8-10 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, finely verrucose and with appendage on each end, 18-24 x 8-10 µm.

występowanie

Owocniki wyrastają wiosną (marzec/kwiecień) w lasach iglastych i liściastych na rozkładającym się, bądź zagrzebanym drewnie.

Spring, in coniferous forests on moldering, buried wood.

wartość (Importance)

Prawdopdobnie trujący. Zobacz uwagi przy piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta).

Probably toxic. See comments on False Morel, Brain Mushroom, Beefsteak Morel (Gyromitra esculenta)

uwagi (Remarks)

Gyromitra esculenta
G. esculenta
Gatunek bardzo podobna do piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem, po odmiennych zarodnikach, gładkich i bez zgrubień na końcach; makroskopowo jest zwykle ciemniej zabarwiona i ma mniej krępy trzon.

space

wybrane znaleziska · selected collections

Gyromitra gigas
6f · 08 05 01 8
(Bieszczady)
znaleziska Gyromitra gigas na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 154763 AD-09 Discina gigas, 99178 BC-89, 120536 BD-75, 128117 BE-38, 129111 BE-38, 129101 BE-59, 96564 DA-80, 163464 DA-80, 128805 DE-35, 128806 DE-35, 164985 DE-35, 163720 DE-47, 163411 DE-54, 96760 DE-55, 164774 DE-55, 98206 DE-64, 163775 DE-64, 184673 DF-78, 129812 EB-69, 60464 EE-84, 32337 FG-22, 97549 FG-23, 61368 FG-28,
· bez ATPOL lub wadliwy: 184672,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 282286 AB-93, 181066 FG-22, 184912 FG-34,
· bez ATPOL lub wadliwy: 163670,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

32337 Gyromitra gigas; Mszana - skrzyżowanie, FG-22; 23.04.2006; las mieszany, sosna, jodła, jesion, grab, olcha, klon lub jawor, buk i in. z przewagą liściastych w miejscu ich występowania; część na ziemi, kilka na zmurszałym, omszonym drewnie 5 sztuk pojedynczo, 7 w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/18.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: pięć owocników rosło pojedynczo w różnych częściach lasu, 3 w znacznej odległości od pozostałych (kilometr lub nawet więcej).
fot. 35527 fot. 35528 fot. 35529 fot. 35530

60464 Gyromitra gigas; Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 26.03.2007; Północny brzeg lasu, przy sosnach, dębach i brzozie; w ściółce 19 owocników rosnących w nieregularnym kręgu w kształce elipsy o średnicy ok 2.5 metra; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/12.04.07, tak, notatka: tak - zapis video; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Wymiary największych owocników: wysokość - 10cm, szerokość - 10 cm.
Więcej o znalezisku http://www.bio-forum.pl/messages/2/80733.html

fot. 84652
Widok ogólny na stanowisko piestrznicy olbrzymiej.

fot. 84653 fot. 84654

61368 Gyromitra gigas; Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, leśnictwo Serednica, nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 13.04.2007; Fragment lasu z sosną pospolitą; obok kawałka drewna trzy owocniki w odległości około 2 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W okolicach rezerwatu miejscowi ludzie znają jeszcze kilka stanowisk z tym gatunkiem.

fot. 86354 fot. 86355

96564 Gyromitra gigas; Gdańsk Lipnik okolice Drogi brzozowej, DA-80; 05.04.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; W ziemi przykryte liśćmi 4 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosława Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160439 fot. 160440

96760 Gyromitra gigas; 1,5 km W,Bobry,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 09.04.2008; liściasty pas na skraju lasu-gł.dęby i graby; na ziemi przy leżącym pniu 2 owocniki oddalone od siebie 1,5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160979 fot. 160980 fot. 160981

97549 Gyromitra gigas; las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, przy tzw. Wilczej Kapliczce, FG-23; 06.04.2008; las mieszany (brzoza, jodła, sosna), w pobliżu nowej, utwardzonej, leśnej drogi; prawdopodobnie na jakimś zagrzebanym drewnie 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/15.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162796 fot. 162797

98206 Gyromitra gigas; 3km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 26.04.2008; las mieszany z przewagą dębu; murszejący pniak dębu i nabliższe otoczenie jedna bezpośrednio na pniaku,dwie inne w promieniu 2m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164656 fot. 164657 fot. 164658

99178 Gyromitra gigas; Wielkopolska, nadleśnictwo Łopuchówko, okolice wioski Starczanowo, niedaleko od wejścia do lasu, BC-89; 08.03.2008; las liściasty: dąb, leszczyna, brzoza, pojedynczo także wierzba, jeżyna, kilka m obok zagajnik młodej sosny; omszały pniak prawdopodobnie wierzbowy dwa owocniki; leg. Marysia Król; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/15.04.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko znalezione 8 marca 2008 r., owocnik pobrany 12 kwietnia 2008 r.

Pniak prawdopodobnie wierzbowy - wierzby iwy - wątek na bio-forum: http://www.bio-forum.pl/messages/3280/161492.html

wątek na bio-forum o Gyromitra gigas z tego zgłoszenia: http://www.bio-forum.pl/messages/33/155329.html

zdjęcie z 8 marca 2008 r.
fot. 167977

zdjęcia z 12 kwietnia 2008 r.
stanowisko
fot. 167978
owocniki na pniaku
fot. 167979

Owocnik prawdopodobnie gmatwicy chropowatej widoczny na pierwszym zdjęciu z 8 marca zaraz przy owocnikach piestrzenicy pobrany przeze mnie, dlatego brak go na zdjęciach z 12 kwietnia

120536 Gyromitra gigas; 2 km S, Henrykowo, pow. Leszno, Wielkopolska, BD-75; 07.04.2008; Las dębowy, przy uregulowanym korycie rzeki Kopanicy; pniak dębu pojedynczo; leg. Jan Mandat; det. Jan Mandat; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JM/16.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Wyrosły trzy owocniki

128117 Gyromitra gigas; Pomiędzy drogą Kotowice - Paniowice a rzeka Odrą, gmina Oborniki Śląskie, powiat Trzebnica, dolnośląskie., BE-38; 31.03.2009; Las liściasty, grab, buk, dąb, lipa,; na ziemi W kilku grupach po 10-15 sztuk w grupie; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/12.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kilka grup po kilkanaście owocników w grupie. Grupy oddalone od siebie o kilkaset metrów. Lasy liściaste ciągnące się wzdłuż rzeki Odry.

fot. 233267 fot. 233268 fot. 233269

128805 Gyromitra gigas; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 11.04.2009; liściasty skraj lasu-brzoza,dąb,leszczyna i in; na ziemi,pod dębem pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 234923 fot. 234924

128806 Gyromitra gigas; 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 11.04.2009; las liściasty-brzoza,olcha,klon i krzewy liściaste; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st11'43,1"N 19st23'20,86"E

fot. 234932 fot. 234933 fot. 234934

129101 Gyromitra gigas; Wrocław, 1,5 km N Siechnice, BE-59; 28.03.2009; skupisko osiki; na ziemi 4 owocniki w promieniu ok. 2 m; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/8.05.09, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 235451 fot. 235452 fot. 235453 fot. 235454 fot. 235455

129111 Gyromitra gigas; Wrocław - Świniary, BE-38; 02.04.2009; las liściasty; osika, głóg, tarnina, wierzba, klon i inne; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/8.05.09, nie, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

129812 Gyromitra gigas; okolice Rucianego Nidy, na północ, w stronę linii kolejowej, EB-69; 14.04.2009; las mieszany, leszczyna, dąb, sosna, brzoza, w pobliżu nasypu kolejowego; na butwiejącym drewnie brzozowym (kłody, pieńki) i obok niego na ziemi kilka małych grupek oraz pojedyńcze okazy (w sumie ok. 30 sztuk); leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MP/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Piestrzenica obrzymia

fot. 236905 fot. 236906 fot. 236907 fot. 236908

154763 Gyromitra gigas (Discina gigas); 1,5 km na W od Nowego Dworku, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-09; 16.04.2009; las mieszany (Pinus, Betula, Corylus); na ziemi zmieszanej z resztkami drewna pojedynczo, 1 okaz; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak w zielniku autora nr. 1/2009, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 301232

163411 Gyromitra gigas; Jankowice,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 18.04.2010; skraj lasu sosnowego z podrostem i poszytem liściastym;przydrożny rów porośnięty do niedawna drzewkami i krzewami liściastymi (wszystko zostało wycięte kilka-kilkanaście dni wcześniej); na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 331266

i owocniki
fot. 331267 fot. 331268

163464 Gyromitra gigas; Gdańsk Oliwa TPK Lipnik okolice Drogi brzozowej, woj. pomorskie, DA-80; 19.04.2010; Las liściasty,buk,brzoza,klon,leszczyna,krzaki; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak http://www.bio-forum.pl/messages/2/324177.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 331563 fot. 331564
Owocniki pojawiły się po dwóch latach
N 54*22,923'
E 018*33,891'
145 m.npm

163670 Gyromitra gigas; Węgierska Górka las, woj. śląskie; 18.04.2010; las liściasty z dominacją brzozy, pojedyncze buki, krzewy leszczyny, dzika czereśnia, najbliższe drzewo brzoza; pojedynczo, dwa egzemplarze w oddaleniu 15 m; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran;
uwagi: położenie wg Szukacz.pl 49,610209; 19,117370
fot. 332264

163720 Gyromitra gigas; 2 km N,Józefów,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 24.04.2010; las liściasty -dęby i czeremchy,tuż obok również robinie i brzozy; na ziemi grupa 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332386 fot. 332387 fot. 332388 fot. 332389

163775 Gyromitra gigas; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 18.04.2010; zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/19.01.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 332537 fot. 332538

siedlisko
fot. 332539

Owocnik młody, bez dojrzałych zarodników.

164774 Gyromitra gigas; 1,5 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 08.04.2010; liściasty pas na skraju lasu przy rz.Warcie-dąb,leszczyna,olcha,czeremcha; na ziemi w liściastej ściółce grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Tegoroczne owocniki wyrastały ok.40m od tych z pierwotnego zgłoszenia

8 kwietnia
fot. 336447 fot. 336448 fot. 336449 fot. 336450

164985 Gyromitra gigas; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 10.04.2010; ogólnie las mieszany-sosna,świerk,dąb,brzoza,klon,jesion,czeremcha,leszczyna i in;piestrzenica były znajdywane w liściastych fragmentach tego lasu; na ziemi trzy pojedyncze owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocnik 1-pod dębem
fot. 337668

owocnik 2-300m na pn,pod czeremchą
fot. 337669 fot. 337670

owocnik 3-300m na pn,w młodych brzozach i jesionach
fot. 337671 fot. 337672

3 maja znaleziono jeszcze jeden owocnik ok 250m na pd od pierwotnego stanowiska.Rósł we fragmencie lasu złożonym z brzóz,klonów i czeremch

181066 Gyromitra gigas; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 17.04.2010; las mieszany - głównie leszczyna, brzoza, jodła; na zagrzebanym drewnie w grupie, kilka owocników (chyba 5) i ok. 0,5 km jeszcze jeden; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 393051 fot. 393052 fot. 393053

184672 Gyromitra gigas; Tyniec (Kraków), Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie; 17.04.2011; las liściasty: dęby, buki, leszczyna, brzozy; na ziemi, pośród liści kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WC/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404663 fot. 404664 fot. 404665 fot. 404666 fot. 404667
Zarodniki posiadają charakterystyczne zgrubienie.

184673 Gyromitra gigas; Skawina (część północna miasta), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 17.04.2011; skraj zagajnika liściastego (dęby i topole); na ziemi, pośród liści dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WC/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zarodniki posiadają charakterystyczne zgrubienie na końcach. Ostatni raz owocniki tego gatunku w tym miejscu wyrosły w roku 2007.
fot. 404673 fot. 404674 fot. 404675 fot. 404676

184912 Gyromitra gigas; okolice Moszczańca, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 01.05.2011; niedaleko strumienia Głęboki, u podstawy przewracającej się wierzby i leszczyny, w pobliżu także buki, dziki bez i świerki; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405914 fot. 405915

282286 Gyromitra gigas; Puszcza Bukowa, 0,6 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 03.04.2016; grąd; na omszałej kłodzie wierzby w grupie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/832341.html

literatura · references
[26I] [5] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.12.2009 · została utworzona/was created 15.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gyromitra_gigas.htm">piestrzenica olbrzymia - Gyromitra gigas - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>