niejadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Chmiel (2006) [140]
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke

piestrzenica olbrzymia
Discina gigas (Krombh.) Eckblad
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
16.04.2000, park, Trutnov, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)

opis

Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Główka owocnika mniej więcej nieregularnie owalna, mózgowato pofałdowana, barwy jasnej oliwkowożółtej do ochrowobrązowej, kasztanowobrązowej; wysokość całego owocnika 100-150(200) mm, a szerokość 70-150 mm; wnętrze główki poprzerastane.

space

Miąższ kruchy; bez wyróżniającego się smaku, czy zapachu.

The head of sporocarp more or less irregularly oval, cerebriform convoluted, light olive-yellow to ochraceous-brown, chestnut-brown; the whole sporocarp 100-150(200) mm high and 70-150 mm broad; inside of the head partially filled.

space

Flesh fragile; taste and odour indistinct.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, drobno brodawkowane i ze zgrubieniami na końcach (zobacz uwagi), 18-24 x 8-10 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, finely verrucose and with appendage on each end, 18-24 x 8-10 µm.

występowanie

Owocniki wyrastają wiosną (marzec/kwiecień) w lasach iglastych i liściastych na rozkładającym się, bądź zagrzebanym drewnie.

Spring, in coniferous forests on moldering, buried wood.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Prawdopdobnie trujący. Zobacz uwagi przy piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta).

Probably toxic. See comments on piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta)

uwagi

Gatunek bardzo podobna do piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem, po odmiennych zarodnikach, gładkich i bez zgrubień na końcach; makroskopowo jest zwykle ciemniej zabarwiona i ma mniej krępy trzon.

space

znaleziska Gyromitra gigas na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

163670 184672 AB-93 282286 AD-09 154763 BC-89 99178 BC-92 299578 BD-75 120536 BE-38 128117 129111 BE-59 129101 CC-15 299341 DA-80 96564 163464 DE-35 128805 164985 128806 DE-46 300341 DE-47 163720 DE-54 163411 DE-55 164774 96760 DE-64 98206 163775 DF-78 184673 EB-69 129812 EC-25 298661 299382 EC-36 299083 EE-84 60464 FG-22 181066 32337 FG-23 97549 FG-28 61368 FG-34 184912

 ID32337  Gyromitra gigas; Mszana - skrzyżowanie, FG-22; 2006.04.23; las mieszany, sosna, jodła, jesion, grab, olcha, klon lub jawor, buk i in. z przewagą liściastych w miejscu ich występowania; część na ziemi, kilka na zmurszałym, omszonym drewnie 5 sztuk pojedynczo, 7 w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/18.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: pięć owocników rosło pojedynczo w różnych częściach lasu, 3 w znacznej odległości od pozostałych (kilometr lub nawet więcej).
fot. 35527 fot. 35528 fot. 35529 fot. 35530

 ID60464  Gyromitra gigas; Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.03.26; Północny brzeg lasu, przy sosnach, dębach i brzozie; w ściółce 19 owocników rosnących w nieregularnym kręgu w kształce elipsy o średnicy ok 2.5 metra; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/12.04.07, tak, notatka: tak - zapis video; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Wymiary największych owocników: wysokość - 10cm, szerokość - 10 cm.
Więcej o znalezisku http://www.bio-forum.pl/messages/2/80733.html

fot. 84652
Widok ogólny na stanowisko piestrznicy olbrzymiej.

fot. 84653 fot. 84654

 ID61368  Gyromitra gigas; Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, leśnictwo Serednica, nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 2007.04.13; Fragment lasu z sosną pospolitą; obok kawałka drewna trzy owocniki w odległości około 2 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W okolicach rezerwatu miejscowi ludzie znają jeszcze kilka stanowisk z tym gatunkiem.

fot. 86354 fot. 86355

 ID96564  Gyromitra gigas; Gdańsk Lipnik okolice Drogi brzozowej, DA-80; 2008.04.05; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; W ziemi przykryte liśćmi 4 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosława Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160439 fot. 160440

 ID96760  Gyromitra gigas; 1,5 km W,Bobry,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 2008.04.09; liściasty pas na skraju lasu-gł.dęby i graby; na ziemi przy leżącym pniu 2 owocniki oddalone od siebie 1,5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160979 fot. 160980 fot. 160981

 ID97549  Gyromitra gigas; las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, przy tzw. Wilczej Kapliczce, FG-23; 2008.04.06; las mieszany (brzoza, jodła, sosna), w pobliżu nowej, utwardzonej, leśnej drogi; prawdopodobnie na jakimś zagrzebanym drewnie 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/15.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162796 fot. 162797

 ID98206  Gyromitra gigas; 3km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 2008.04.26; las mieszany z przewagą dębu; murszejący pniak dębu i nabliższe otoczenie jedna bezpośrednio na pniaku,dwie inne w promieniu 2m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164656 fot. 164657 fot. 164658

 ID99178  Gyromitra gigas; Wielkopolska, nadleśnictwo Łopuchówko, okolice wioski Starczanowo, niedaleko od wejścia do lasu, BC-89; 2008.03.08; las liściasty: dąb, leszczyna, brzoza, pojedynczo także wierzba, jeżyna, kilka m obok zagajnik młodej sosny; omszały pniak prawdopodobnie wierzbowy dwa owocniki; leg. Marysia Król; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/15.04.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko znalezione 8 marca 2008 r., owocnik pobrany 12 kwietnia 2008 r.

Pniak prawdopodobnie wierzbowy - wierzby iwy - wątek na
bio-forum.pl /messages/3280/161492.html

wątek na bio-forum o Gyromitra gigas z tego zgłoszenia: http://www.bio-forum.pl/messages/33/155329.html

zdjęcie z 8 marca 2008 r.
fot. 167977

zdjęcia z 12 kwietnia 2008 r.
stanowisko
fot. 167978
owocniki na pniaku
fot. 167979

Owocnik prawdopodobnie gmatwicy chropowatej widoczny na pierwszym zdjęciu z 8 marca zaraz przy owocnikach piestrzenicy pobrany przeze mnie, dlatego brak go na zdjęciach z 12 kwietnia

 ID120536  Gyromitra gigas; 2 km S, Henrykowo, pow. Leszno, Wielkopolska, BD-75; 2008.04.07; Las dębowy, przy uregulowanym korycie rzeki Kopanicy; pniak dębu pojedynczo; leg. Jan Mandat; det. Jan Mandat; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JM/16.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Wyrosły trzy owocniki

 ID128117  Gyromitra gigas; Pomiędzy drogą Kotowice - Paniowice a rzeka Odrą, gmina Oborniki Śląskie, powiat Trzebnica, dolnośląskie., BE-38; 2009.03.31; Las liściasty, grab, buk, dąb, lipa,; na ziemi W kilku grupach po 10-15 sztuk w grupie; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/12.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kilka grup po kilkanaście owocników w grupie. Grupy oddalone od siebie o kilkaset metrów. Lasy liściaste ciągnące się wzdłuż rzeki Odry.

fot. 233267 fot. 233268 fot. 233269

 ID128805  Gyromitra gigas; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2009.04.11; liściasty skraj lasu-brzoza,dąb,leszczyna i in; na ziemi,pod dębem pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 234923 fot. 234924

 ID128806  Gyromitra gigas; 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2009.04.11; las liściasty-brzoza,olcha,klon i krzewy liściaste; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st11'43,1"N 19st23'20,86"E

fot. 234932 fot. 234933 fot. 234934

 ID129101  Gyromitra gigas; Wrocław, 1,5 km N Siechnice, BE-59; 2009.03.28; skupisko osiki; na ziemi 4 owocniki w promieniu ok. 2 m; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/8.05.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 235451 fot. 235452 fot. 235453 fot. 235454 fot. 235455

 ID129111  Gyromitra gigas; Wrocław - Świniary, BE-38; 2009.04.02; las liściasty; osika, głóg, tarnina, wierzba, klon i inne; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/8.05.09, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

 ID129812  Gyromitra gigas; okolice Rucianego Nidy, na północ, w stronę linii kolejowej, EB-69; 2009.04.14; las mieszany, leszczyna, dąb, sosna, brzoza, w pobliżu nasypu kolejowego; na butwiejącym drewnie brzozowym (kłody, pieńki) i obok niego na ziemi kilka małych grupek oraz pojedyńcze okazy (w sumie ok. 30 sztuk); leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MP/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Piestrzenica obrzymia

fot. 236905 fot. 236906 fot. 236907 fot. 236908

 ID154763  Discina gigas; 1,5 km na W od Nowego Dworku, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-09; 2009.04.16; las mieszany (Pinus, Betula, Corylus); na ziemi zmieszanej z resztkami drewna pojedynczo, 1 okaz; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak w zielniku autora nr. 1/2009, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 301232

 ID163411  Gyromitra gigas; Jankowice,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.04.18; skraj lasu sosnowego z podrostem i poszytem liściastym;przydrożny rów porośnięty do niedawna drzewkami i krzewami liściastymi (wszystko zostało wycięte kilka-kilkanaście dni wcześniej); na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 331266

i owocniki
fot. 331267 fot. 331268

 ID163464  Gyromitra gigas; Gdańsk Oliwa TPK Lipnik okolice Drogi brzozowej, woj. pomorskie, DA-80; 2010.04.19; Las liściasty,buk,brzoza,klon,leszczyna,krzaki; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: www.bio-forum.pl/ [Snowarski: link celowo nieaktywny bo różne fotografie nie na temat] /2/324177.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 331563 fot. 331564
Owocniki pojawiły się po dwóch latach
N 54*22,923'
E 018*33,891'
145 m.npm

ID163670 Gyromitra gigas; Węgierska Górka las, woj. śląskie; 2010.04.18; las liściasty z dominacją brzozy, pojedyncze buki, krzewy leszczyny, dzika czereśnia, najbliższe drzewo brzoza; pojedynczo, dwa egzemplarze w oddaleniu 15 m; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran;
uwagi: położenie wg Szukacz.pl 49,610209; 19,117370
fot. 332264

 ID163720  Gyromitra gigas; 2 km N,Józefów,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.04.24; las liściasty -dęby i czeremchy,tuż obok również robinie i brzozy; na ziemi grupa 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332386 fot. 332387 fot. 332388 fot. 332389

 ID163775  Gyromitra gigas; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2010.04.18; zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/19.01.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 332537 fot. 332538

siedlisko
fot. 332539

Owocnik młody, bez dojrzałych zarodników.

 ID164774  (potwierdzenie 96760) Gyromitra gigas; 1,5 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.08; liściasty pas na skraju lasu przy rz.Warcie-dąb,leszczyna,olcha,czeremcha; na ziemi w liściastej ściółce grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Tegoroczne owocniki wyrastały ok.40m od tych z pierwotnego zgłoszenia

8 kwietnia
fot. 336447 fot. 336448 fot. 336449 fot. 336450

 ID164985  (potwierdzenie 128805) Gyromitra gigas; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2010.04.10; ogólnie las mieszany-sosna,świerk,dąb,brzoza,klon,jesion,czeremcha,leszczyna i in;piestrzenica były znajdywane w liściastych fragmentach tego lasu; na ziemi trzy pojedyncze owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocnik 1-pod dębem
fot. 337668

owocnik 2-300m na pn,pod czeremchą
fot. 337669 fot. 337670

owocnik 3-300m na pn,w młodych brzozach i jesionach
fot. 337671 fot. 337672

3 maja znaleziono jeszcze jeden owocnik ok 250m na pd od pierwotnego stanowiska.Rósł we fragmencie lasu złożonym z brzóz,klonów i czeremch

ID181066 Gyromitra gigas; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2010.04.17; las mieszany - głównie leszczyna, brzoza, jodła; na zagrzebanym drewnie w grupie, kilka owocników (chyba 5) i ok. 0,5 km jeszcze jeden; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 393051 fot. 393052 fot. 393053

 ID184672  Gyromitra gigas; Tyniec (Kraków), Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie; 2011.04.17; las liściasty: dęby, buki, leszczyna, brzozy; na ziemi, pośród liści kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WC/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404663 fot. 404664 fot. 404665 fot. 404666 fot. 404667
Zarodniki posiadają charakterystyczne zgrubienie.

 ID184673  Gyromitra gigas; Skawina (część północna miasta), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.04.17; skraj zagajnika liściastego (dęby i topole); na ziemi, pośród liści dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WC/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zarodniki posiadają charakterystyczne zgrubienie na końcach. Ostatni raz owocniki tego gatunku w tym miejscu wyrosły w roku 2007.
fot. 404673 fot. 404674 fot. 404675 fot. 404676

ID184912 Gyromitra gigas; okolice Moszczańca, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2011.05.01; niedaleko strumienia Głęboki, u podstawy przewracającej się wierzby i leszczyny, w pobliżu także buki, dziki bez i świerki; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405914 fot. 405915

ID282286 Gyromitra gigas; Puszcza Bukowa, 0,6 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2016.04.03; grąd; na omszałej kłodzie wierzby w grupie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/832341.html

ID298661 Gyromitra gigas; ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.04.21; Las mieszany(sosna,dąb,dąb czerwony,brzoza); przy pniakach brzozowych pojedynczo 6 owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914802 fot. 914803 fot. 914804 fot. 914805

ID299083 Gyromitra gigas; ok.1,3km na E od Karwacza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2017.05.01; las mieszany(sosna,dąb,brzoza,modrzew,pojedyncze świerki); Na ziemi,w pobliżu pniaka dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916863 fot. 916864 fot. 916865 fot. 916866 fot. 916867

ID299341 Gyromitra gigas; Mochle, (nieopodal drogi do miejscowości Szczutki)., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.04.16; Las brzozowy w wąwozie.; Na ziemi przy pniaku brzozowym. 1 owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 918041 fot. 918042 fot. 918043 fot. 918044

ID299382 Gyromitra gigas; 136km DK57,gm Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.04.15; zagłębienie terenowe w lesie sosnowo-świerkowym; Na ziemi,w pobliżu pniaka trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 918186 fot. 918187fot. 918188

ID299578 Gyromitra gigas; Pszczewski Park Krajobrazowy, ok. 1,4 km na NW od Krzyżkówka, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-92; 2017.04.15; zniekształcony, ubogi gatunkowo grąd; na ziemi pod grabami w grupie - 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919332
Gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/914768.html
Zdjęcia cech mikro wykonał Romuald Tomaszewski:
fot. 919333 fot. 919334 fot. 919335 fot. 919336

ID300341 Gyromitra gigas; 1,3 km NE od wsi Lefranów, gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.04.13; bór sosnowy; na ziemi, pod dębem, przy powalonej sośnie grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 58" N i 19st 27' 9" E

siedlisko
fot. 922520

owocniki
fot. 922521 fot. 922522 fot. 922523 fot. 922524

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.12 [26I]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.140 [5]
· Chmiel M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #249
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 25.04.2017 · powstała/was created 15.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Gyromitra_gigas.htm"> Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>