edibletradered listGREJ

Volvariella volvacea Singer & Wasser

pochwiak wielkopochwowy (pochwiak pochwiasty) (Paddy Straw Mushroom)
Volvariella volvacea
pojedynczo na poboczu drogi, ze ściółki; buki/sosny · on roadside from leaves litter; beech/pine; 13.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 000713.1
copyright © by Marek Snowarski
Volvariella volvacea

owocnik (Fruitbody)

Volvariella volvacea
Volvariella volvacea
Kapelusz na bladoszarym, srebrzystoszarym tle włókienka czarnobrązowe do czarnych lub rdzawobrązowych, zwłaszcza w centrum, które jest ciemniejsze, czarnobrązowe; 40-80(100) mm średnicy, początkowo stożkowato-dzwonkowaty, potem wypukły do rozpostartego; powierzchnia młoda filcowata, potem promieniście włóknista, sucha, czasem promieniście spękana; brzeg nie prążkowany.

space

Trzon białawy, beżowy; 40-100(140) x 10-15 mm, równogruby, ku podstawie rozszerzony, z +-bulwiastą podstawą; początkowo pełny, z wiekiem z kanałem. Pochwa wyraźna, brudnobrązowawa, błoniasta, porozrywana na nieregularne płaty.

space

Pileus pale gray, silver-gray with darker fibrils, black-brown to black or rusty-brown, especially in the centre which is darker, black-brown; 40-80(100) mm broad, at first conic, bell-shaped, at maturity convex to plane; surface at first velutinous, in age radialy fibrillous, dry, sometimes radialy cracked; margin not striate.
Lamellae at first whitish, yellowish, on maturity salmon-pink; crowded, broad, free.
Stipe whitish, beige; 40-100(140) x 10-15 mm, equal, enlarged downwards, with more or less bulbous base; at first solid, in age hollow. Volva distinct, dirty brownish, membranous, irregularly lobed.
Flesh white; delicate; in cap in the centre 3-5 mm thick, towards margin thin; in stipe fibrous; without smell or taste.

zarodniki (Spores)

Wysyp łososioworóżowy. Zarodniki gładkie, szerokoelipsoidalne, szaroróżowawe; 6-10 x 4-6 µm.

Spore print pink salmon. Spores broadly-ellipsoid, grayish-pink, smooth, 6-9 x 4-5 µm.

występowanie

Volvariella volvacea
Gatunek rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo i w grupach, od lata do jesieni, zwłaszcza na kompoście, w ogrodach, ale też w parkach, lasach liściastych i iglastych na ściółce i resztkach roślinnych.

Rare. Summer-fall, solitary or gregarious on soil reach with plants debriss, in gardens, parks, forests on sawdust and wood remnants.

wartość (Importance)

Jadalny, lecz zbyt drobny i cienkomięsisty, aby go jeść. Gatunek często uprawiany na Dalekim Wschodzie.

Edible, but probably too small and inconsistent to try. Specie commonly cultivated in Far East.

uwagi (Remarks)

Podobny pochwiak Taylora (Volvariella taylori) jest mniejszy i ma białawy, z wiekiem ciemniejący kapelusz.

Simillar Volvariella taylori is smaller with whitish, brownish in age cap.

wybrane znaleziska · selected collections

Volvariella volvacea
3f · 060906.1.mk (Marek Kozłowski)
(Lasek Bielański, Warszawa)
Volvariella volvacea
10f · 00 07 15 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Volvariella volvacea
5f · 00 07 13 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Volvariella volvacea
4f · 99 08 14 4 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
znaleziska Volvariella volvacea na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 190378 DE-54, 44483 ED-16,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 192164 CE-37, 195871 DE-78,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

44483 Volvariella volvacea; Warszawa. Lasek Bielański., ED-16; 06.09.2006; Las liściasty, grabowo, dębowo, sosnowy, z nielicznymi akacjami. Zlokalizowane dwa stanowiska.; Na ziemi, u podnóża drzewa grabowego. Na jednym stanowisku trzy owocniki w grupie, a na drugim pojedyńczo.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: TAK - w zasobach własnych i dla kustosza., tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57084

Uwaga: w publikacji Kujawa i Gierczyk 2007 błędnie wymieniony wśród stanowisk V. bombycina

190378 Volvariella volvacea; 1,5 km SW, Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 23.08.2009; pas liściastego, podmokłego lasu; z drzew m.in. grab, brzoza, olcha; na szczątkach roślinnych; w zlewisku po opadnięciu wód, w kupie naniesionego materiału drzewnego. grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/090823/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 1 10,5 N ; 19 15 10,34 E

Zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/429433.html

192164 Volvariella volvacea; 50 m na W od zabudowań miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 20.09.2011; na składowisku w wytwórni opału - brykietu; na zwałowisku słomy i trocin masowo, na powierzchni kilkudziesięciu m2; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka nr 91. Gmina Bolesławiec.
fot. 447871 fot. 447872 fot. 447873 fot. 447874 fot. 447875 fot. 447876 fot. 447877 fot. 447878

195871 Volvariella volvacea; 1,5 km NW od wsi Budzów, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 08.09.2010; las sosnowy, pobocze drogi; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, u Błażeja Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 54' 30,1" N i 19st 43' 0,3" E

Znalezisko prezentowane w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/429443.html

literatura · references
[8] [18III] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 27.01.2012 · została utworzona/was created 13.11.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Volvariella_volvacea.htm">pochwiak wielkopochwowy - Volvariella volvacea - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>