protectedGREJ

Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm

na stronie — Uwagi (Remarks)

uwagi (Remarks)

Gatunek podlega w Polsce ochronie częściowej (od 2014r.).
znaleziska Gyromitra fastigiata na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 62714 GE-33,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

62714 Gyromitra fastigiata; 2km na południowy zachód od Chełma woj.lubelskie, GE-33; 13.04.2007; Las grabowo-dębowy, fragment zarośli z domieszką olszy czrnej; na ziemi , gleba żyzna Pojedynczo, 2 owocniki w odległości 15 m; leg. Marek Zajdek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MZ/29.04.07, TAK więcej w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/86522.html, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Piestrzenica pochyła, pierwsze udokumentowane stanowisko w Polsce

fot. 88940 fot. 88941 fot. 88942 fot. 88943literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 16.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gyromitra_fastigiata.htm">Gyromitra fastigiata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>