edible

Vascellum pratense (Pers.) Kreisel (1962)

purchaweczka spłaszczona
Lycoperdon hiemale Bull. · Vascellum depressum (Bon.) Smarda · Lycoperdon pratense Pers.
Vascelum pratense
pokrój · habit; 05.10.2002, Czechy, Suchdol nad Odrou; znal. 021005.1
copyright © by Marek Snowarski
Vascelum pratense
pokrój · habit
Vascellum pratense
przymiar20 mm
licznie w grupach na porośniętym trawą wale przeciwpowodziowym · gregarious among grass
Vascellum pratense
przymiar10 mm
licznie w grupach na porośniętym trawą wale przeciwpowodziowym · gregarious among grass

owocnik (Fruitbody)

Vascelum pratense
Vascellum pratense
Młode kuliste, potem odwrotnie gruszkowate, górna część spłaszczona, soczewkowata; do 20-50 x 20-50 mm, podstawa pofałdowana, zwężająca się; zewnętrzna osłona (egzoperydium) długo pozostaje biała, jest zbudowana z niskich, ziarnistych kolców, tworzących gwiazdkowate skupienia, z czasem ciemnieją i odpadają, także deszcz może je całkowicie zmyć, wtedy gładka; osłona wewnętrzna (endoperydium) biaława, z wiekiem brązowawa do szarobrązowawej; gładka, pergaminowa, łamliwa; otwiera się na szczycie i odpada płatami do diafragmy; gleba biała, z wiekiem oliwkowobrązowa do szarobrązowej; podglebie oddzielone od gleby wyraźną błyszczącą diafragmą; jest ono dobrze rozwinięte, komorowate, białe, dojrzałe ciemnobrązowe.

Young globose, later invertedly pyriform, upper part compressed, lenticular; up to 20-50 x 20-50 mm, base folded-wrinkled, tapering; outermost layer (exoperidium) remains white for a long time, consists of low, granular spines forming star-like clusters, which with time grow dark and fall off, and can also be completely washed off by rain, leaving smooth surface; innermost layer (endoperidium) whitish, with age brownish to gray-brownish; smooth, parchment-like, brittle; opens at the top and peels off in patches from the diaphragm; gleba white, with age olive-brown to grey-brown; subgleba separated from the soil by a distinct satiny diaphragm; it is well-developed, chambered, white, at maturity dark brown.

zarodniki (Spores)

Vascelum pratense
Kuliste, delikatnie brodawkowane lub gładkie, drobne, 3.5-4.5 µm.

Globose, slightly verrucose or smooth, tiny, 3.5-4.5 µm.

występowanie

Częsta; owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach poza lasami, na łąkach, pastwiskach, ugorach, poboczach dróg.

Quite common; can be found outside forests in meadows, pastures on roadsides; solitary or gregarious.

wartość (Importance)

Gdy wnętrze białe to jadalna.

Edible when young and still white inside.

uwagi (Remarks)

Handkea utriformis
Handkea utriformis
Cechą charakterystyczną jest wyraźne rozdzielenie części zarodnikonośnej (gleba)od płonnej podstawy (podglebie). Do pewnego stopnia podobna z kształtu jest znacznie większa (do 150 mm) czasznica oczkowata (Handkea utriformis).

Can be recognized by distinct diaphragma and characteristic flattende shape of upper part of the fruiting body. Similar shape has Handkea utriformis - it is much biger, to 150 mm in diameter.

wybrane znaleziska · selected collections

Vascelum pratense
9f · 05 10 01 10
(Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr) na polu uprawnym z kukurydzą · (on field with Zea mays)
Vascellum pratense
11f · 99 09 30 2 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry)
Vascelum pratense
9f · 02 10 05 1 (Marek Snowarski)
(Czechy, Suchdol nad Odrou) na trawniku · (on lawn)
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.12.2009 · została utworzona/was created 30.01.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Vascellum_pratense.htm">purchaweczka spłaszczona - Vascellum pratense - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>