non edibleGREJ

Baeospora myosura (Fr.) Singer (1938)

pieniążniczka szyszkowa
Baeospora myosura
03.10.2003, Tatry, Słowacja, JEC 21; znal. 031003.8
copyright © by Marek Snowarski
Baeospora myosura

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny jasnobrązowy to orzechowobrązowego, w centrum zwykle ciemniejszy, suchy jasnobeżowy; (2.5)8-22 mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły do płaskiego z lub bez brodawki w centrum; powierzchnia gładka, matowa, wilgotna może być prześwitująco prążkowana do połowy promienia kapelusza; brzeg ostry, prosty, nieco promieniście włókienkowaty.

Blaszki białawe do beżowo-brązowawych, szerokie, bardzo gęste, wąskie, 1-2 mm wysokości; wąsko przyrośnięte do wolnych; ostrze gładkie.

Trzon u góry jaśniejszy blado kremowy do blado brązowego, ku podstawie różowawo brązowy, żółtawo-brązowy, powierzchnia drobno biało oprószona, pod ziarenkami gładka, nieco lśniąca; 15-40 × 1-2 mm, równogruby, pełny, z wiekiem pusty, często korzeniasto zagłębiony w podłożu i pokryty tam białymi włoskami; elastyczny; z białymi ryzomorfami u podstawy.

Miąższ barwy powierzchni owocnika; zapachu brak lub słaby, grzybowy; smak grzybowy, zjełczały do gorzkawego.

Pileus hygrophanous, light brown to nutty-brown when moist, in the centre usually darker, dry light beige; (2.5)8-22 in diameter, initially hemispherical, later convex to plane with or without papilla in the centre; surface smooth, dull, when moist may be translucent-striate half way from the pileal margin; margin acute, plane, slightly radially fibrillose.

Lamellae whitish to beige-brownish, broad, very close, narrow, 1-2 mm high; adnexed to free; edge smooth.

Stipe at the apex lighter-coloured pale cream-coloured to pale brown, towards the base pinkish-brown, yellowish-brown, surface finely white pruinose, under granules smooth, somewhat gloss; 15-40 × 1-2 mm, equal, solid, with age hollow, often rooting and then the underground part covered with white hairs; elastic; with white rhizomorphs at the base.

Flesh coloured like the surface of the sporocarp; smell faint, fungoid or none; taste fungoid, rancid to bitterish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki wydłużone, prawie cylindryczne, gładkie, hialinowe, amyloidalne, 3-4 × 1.5-2 µm.

Cystydy w blaszkach wrzecionowate do maczugowatych, cienkościenne, 20-40 × 7.5-11 µm. Cheilocystydy liczne, pleurocystydy nieliczne.

Spore print white. Spores elongated, subcylindrical, smooth, hyaline, amyloid, 3-4 × 1.5-2 µm.

Cystidia in lamellae fusiform to clavate, thin-walled, 20-40 × 7.5-11 µm. Cheilocystidia numerous, pleurocystidia few.

występowanie

Rzadki. Owocniki wyrastają jesienią, pojedynczo lub w grupach, na szyszkach świerkowych i sosnowych, często zagrzebanych w podłożu.

Rare. Sporocarps found in autumn, solitary or gregarious, on spruce- and pine-cones, often buried in substrate.

uwagi (Remarks)

Od podobnych szyszkówek (Strobilurus) rosnących na szyszkach, lecz głównie wiosną, różni się mniejszymi rozmiarami, amyloidalnymi zarodnikami i cienkościennymi cystydami w blaszkach.

From similar Strobilurus growing on cones, but mainly in spring, differs in smaller size, amyloid spores and thin-walled cystidia in the gills.

Inne fotografie · Additional photographs
Baeospora myosura
Baeospora myosura
Baeospora myosura

wybrane znaleziska · selected collections

Baeospora myosura
4f · 03 10 03 8
(Tatry, Słowacja, JEC 21)
znaleziska Baeospora myosura na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 155704 AB-93, 206603 CA-34, 244489 CA-36, 194331 CA-79, 196428 CA-89, 195552 DA-80, 195685 DA-80, 195686 DA-80, 194463 DA-81, 226631 DE-35, 208278 DE-46, 152429 DE-47, 151253 DE-55, 209620 DE-55, 229163 DE-55, 252239 DE-55, 151249 DE-65, 119802 DE-76, 226044 EB-59, 222440 EB-68, 194716 GC-01, 255357 GC-01,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 276318 AB-94, 247223 CA-89, 233664 CA-99, 245670 CB-23, 207541 CB-24, 273037 CB-25, 273045 CB-44, 277975 CC-15, 277981 CC-15, 204878 CC-74, 208955 CC-74, 208986 CC-92, 204841 CE-04, 209251 CE-27, 209252 CE-27, 194898 CE-37, 195477 CE-37, 195478 CE-37, 195500 CE-37, 195501 CE-37, 195502 CE-37, 195503 CE-37, 195504 CE-37, 195519 CE-37, 195520 CE-37, 196005 CE-37, 196008 CE-37, 196009 CE-37, 196010 CE-37, 196011 CE-37, 196013 CE-37, 196014 CE-37, 196040 CE-37, 196049 CE-37, 196086 CE-37, 196227 CE-37, 196230 CE-38, 196231 CE-38, 196012 CE-47, 155634 DA-80, 250718 DA-80, 273993 DA-80, 271600 DA-82, 272817 DE-45, 271561 DE-55, 272924 DE-55, 270724 DE-72, 293821 EC-25, 193136 FG-33,
· bez ATPOL lub wadliwy: 208946,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

119802 Baeospora myosura; 2 km SW,Michałopol,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 21.10.2008; las sosnowo-świerkowy; na spadłych szyszkach świerka grupy po kilkadziesiąt owocników,na kilku szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 213714 fot. 213715

151249 Baeospora myosura; 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 28.10.2009; las mieszany-sosna (najstarsza wiekowo),świerk,brzoza,leszczyna; na świerkowej szyszce grupka 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 290145 fot. 290146

151253 Baeospora myosura; 1 km E,Dąbrówka,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 28.10.2009; naturalny,rzadki młodnik sosnowy z domieszką brzózek; na sosnowych szyszkach ponad 70 owocników, po kilka i kilkanaście na szyszce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/15.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 290162 fot. 290163 fot. 290164 fot. 290165

152429 Baeospora myosura; 2,2 km NE,Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 08.11.2009; las sosnowy; na sosnowej szyszce tuzin owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 293263 fot. 293264

155634 Baeospora myosura; Gdańsk Przymorze, woj. pomorskie, DA-80; 13.12.2009; pas nadmorski,piaszczyste lasy sosnowe; na szyszce sosnowej dwa owocniki; leg. Marcin S.Wilga; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 304400 fot. 304401
dyskusja o znalezisku
http://www.bio-forum.pl/messages/33/303965.html

155704 Baeospora myosura; Puszcza Bukowa, 3,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 06.12.2009; drzewostan sosnowo-bukowy; na szyszce wiszącej na gałęzi złamanej sosny 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/29.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Pieniążniczka szyszkowa
fot. 304662 fot. 304663 fot. 304664
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 323b

193136 Baeospora myosura; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 23.10.2011; świerki i krzewiasty podszyt na podmokłym terenie; na opadłej świerkowej szyszce 5 widocznych owocników na jednej szyszce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcia w wątku
Baeospora myosura

194331 Baeospora myosura; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-79; 23.11.2011; Las świerkowy z domieszką buka,brzozy; na szyszce świerkowej 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic
uwagi: fot. 458773 fot. 458774 fot. 458775
Forma ochrony-Trójmiejski PK

194463 Baeospora myosura; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 23.11.2011; park, drzewostan mieszany, pojedyncze świerki; na dwóch szyszkach świerkowych łącznie kilkanaście owocników; leg. Grzegorz Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GKN/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 54°20'58"N, 18°47'57"E
fot. 459713 fot. 459714 fot. 459715 fot. 459716 fot. 459717

194716 Baeospora myosura; 2 km. na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 13.11.2011; las iglasty (sosna, świerk); szyszka sosnowa częściowo wciśnięta w ściółkę kilka owocników na jednej szyszce; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/10.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 461151

194898 Baeospora myosura; 500 m na S-W od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 11.11.2011; las sosnowy, rzadko: brzozy, świerki; na opadłych, częściowo zagrzebanych w ziemi szyszkach świerkowych na dwóch szyszkach (7 owocników i 11 owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 230. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 462447 fot. 462448 fot. 462449

195477 Baeospora myosura; 1,1km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 30.12.2011; las jodłowy, z domieszka świerka, rzadko sosny; na opadłych szyszkach, częściowo zagrzebanych w ziemi na dwóch szyszkach, oddalonych od siebie ok. 200 m; na pierwszej - 2 szt. na drugiej - 5 szt.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. 400 m na S od drogi Wełny-Mieleszyn. Gmina Bolesławiec.
fot. 465090 fot. 465091 fot. 465092 fot. 465093

195478 Baeospora myosura; 1,2 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 30.12.2011; las sosnowo-jodłowy, z domieszką świerka, brzozy; na częściowo zagrzebanej szyszce (świerkowej lub jodłowej) 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. 300 m na N od drogi Wełny-Mieleszyn. Gmina Bolesławiec.
fot. 465096

195500 Baeospora myosura; 1 km na S-E od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.12.2011; las ¶wierkowy; na opadłych szyszkach ¶wierka w grupie, na 6 szyszkach, na pojedynczych szyszkach od 2 do 30 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek oddział 234. Gmina Bolesławiec. Lokalizację podano do najbliższej miejscowo¶ci, ale w innej gminie.
fot. 465163 fot. 465164 fot. 465165 fot. 465166

195501 Baeospora myosura; 200 m na S od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.12.2011; las sosnowy, z domieszką brzozy; na opadłej szyszce sosny w grupie, 10 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 229. Gmina Bolesławiec. Lokalizację podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 465171 fot. 465172

195502 Baeospora myosura; 1,8 km na N od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.12.2011; las jodłowy, z sosną i świerkami; na opadłych szyszkach świerkowych w grupie, na 5 szyszkach, ale szyszki były rozmieszczone w promieniu 100 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 235. Gmina Bolesławiec.
fot. 465177 fot. 465178 fot. 465179

195503 Baeospora myosura; 1,5 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.12.2011; las sosnowy, z brzozami, nielicznymi świerkami i pojedynczymi jodłami; na opadłych 2 szyszkach świerka w grupie, na jednej szyszce 2 owocniki, na drugiej - 4 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 236. Gmina Bolesławiec.
fot. 465182

195504 Baeospora myosura; 700 m na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.12.2011; las jodłowo-świerkowy, z domieszką sosny i brzozy; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 3 szyszkach po kilka owocników (szyszki były rozlokowane w promieniu 10 m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 465186 fot. 465187

195519 Baeospora myosura; 1,1 km na N od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.12.2011; las sosnowy, z domieszką świerków, brzóz, dębów; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 8 szyszkach po kilka owocników (szyszki były rozlokowane w promieniu 5 m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec.
fot. 465327 fot. 465328 fot. 465329 fot. 465330

195520 Baeospora myosura; 400 m na N od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.12.2011; las topolowy, rzadko sosny, brzozy. leszczyny; na opadłej szyszce sosnowej pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 256. Gmina Bolesławiec.
fot. 465334 fot. 465335

195552 Baeospora myosura; TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 29.12.2011; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab; zagrzebana w ziemi szyszka kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Ryszard Rutkowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/21.03.12, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/465002.html
uwagi: fot. 465467 fot. 465468
forma ochrony-Trójmiejski PK

195685 Baeospora myosura; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 02.01.2012; las mieszany z dominacją świerka; szyszka świerkowa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/21.03.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 466325 fot. 466326
forma ochrony-Trójmiejski PK

195686 Baeospora myosura; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zielona, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 03.01.2012; Las mieszany,buk,dąb,sosna; na szyszkach sosnowych kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/MWR/21.03.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 466330 fot. 466331
forma ochrony Trójmiejski PK

196005 Baeospora myosura; 600 m na S-W od zabudowań Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 01.01.2012; las sosnowy, pojedyncze świerki, brzozy, leszczyny, graby; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 3 szyszkach (na każdej od 2 do 3 owocników), szyszki rozlokowane w promieniu 10 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 258. Gmina Bolesławiec.
fot. 467583 fot. 467584

196008 Baeospora myosura; przy nieistniejącej Gajówce Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 01.01.2012; zadrzewienia przy gajówce, dwie daglezje, stary sad; na opadłych szyszkach daglezji w grupie, na 2 szyszkach (na każdej od 3 do 4 owocników), szyszki rozlokowane w promieniu 1m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren dawnej gajówki, należącej do Nadleśnictwa Przedborów, przy drodze Żdżary-Kamionka. Gmina Bolesławiec.
fot. 467595 fot. 467596 fot. 467597

196009 Baeospora myosura; 700 m na S-W od zabudowań Radostowa Drugiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 04.01.2012; las sosnowo-dębowy, z domieszką świerków, brzóz; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na kilku szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany ,,Las Wójcki". Gmina Łubnice. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 467602 fot. 467603 fot. 467604

196010 Baeospora myosura; 20 m na W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 04.01.2012; las sosnowo-świerkowy, z domieszką dębów, osik; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 1 szyszce - 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany ,,Las Wójcki". Gmina Łubnice. Oddalony od innego stanowiska w tym lesie - ponad 1 km.
fot. 467609 fot. 467610fot. 467611

196011 Baeospora myosura; 900 m na S-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 04.01.2012; las świerkowy, z domieszką sosny, olchy, osiki, dębu; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na kilku szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany ,,Las Wójcki". Gmina Łubnice. Stanowisko oddalone od innych w tym lesie o ponad 1 km.
fot. 467616 fot. 467617 fot. 467618

196012 Baeospora myosura; 400 m na N od zabudowań Ludwinowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 04.01.2012; las świerkowy, z domieszką dębów, osik, olch, sosen; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na kilku szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany ,,Las Ludwiński". Gmina Łubnice.
fot. 467624 fot. 467625 fot. 467626 fot. 467627

196013 Baeospora myosura; 200 m na W od zabudowań Jaworka (Wełny), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 06.01.2012; las świerkowy, z domieszką jodły, olchy, brzozy, sosny; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 3 szyszkach (na każdej od 2 do 4 owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 239. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 467631 fot. 467632

196014 Baeospora myosura; 500 m na N od zabudowań Żdżar (Podjaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 06.01.2012; las sosnowy, z domieszką dębów, pojedyncze świerki; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 2 szyszkach (na każdej od 6 do 12 owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Gmina Bolesławiec.
fot. 467641 fot. 467642 fot. 467643 fot. 467644

196040 Baeospora myosura; 1,5 km na N-W od zabudowań Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 07.01.2012; las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy; na opadłej szyszce sosnowej i szyszkach świerkowych w grupie, na szyszce sosnowej 2 owocniki, na 3 szyszkach swierkowych - od 2 do 8 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 193. Gmina Wieruszów.
fot. 467761 fot. 467762 fot. 467763 fot. 467764

196049 Baeospora myosura; 800 m na S-E od zabudowań Gajówki Przywory, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 12.01.2012; las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy; na opadłych szyszkach sosny i świerka w grupie, na 1 szyszce sosnowej i 1 świerkowej; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 177. Gmina Czastary.
fot. 467857 fot. 467858 fot. 467859

196086 Baeospora myosura; 300 m na W od Leśniczówki Dobrygość, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-37; 12.01.2012; las świerkowy; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na kilku szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice Leśnictwo Dobrygość oddział 14. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 468006 fot. 468007 fot. 468008 fot. 468009

196227 Baeospora myosura; 900 m na N-E od zabudowań Kolonia Makowszczyzna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 13.01.2012; las sosnowo-dębowy, z domieszk± ¶wierków, osik, brzóz; na opadłej szyszce, pod ¶wierkiem w grupie, 6 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany ,,Las Wójcki". Stanowisko oddalone od innych w tym lesie o ponad 1,4 km. Gmina Łubnice
fot. 468755 fot. 468756 fot. 468757

196230 Baeospora myosura; 200 m na S-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 14.01.2012; las sosnowo-świerkowy, z domieszką dębów, brzóz, osik; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na dwóch szyszkach (po 9 i 16 owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany ,,Las Łubnicki". N:51.12.14; E:18.17.27. Gmina Łubnice.
fot. 468777 fot. 468778 fot. 468779

196231 Baeospora myosura; 1,1 km na N-W od zabudowań Radostowa Drugiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 14.01.2012; las sosnowo-dębowo-świerkowy; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 5 szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany ,,Las Łubnicki". N:51.12.19.; E:18.18.25. Stanowisko oddalone od innego w tym lesie o 1,5 km. Gmina Łubnice.
fot. 468785 fot. 468786 fot. 468787

196428 Baeospora myosura; 1.8 km SW, Leźno, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 07.01.2012; bór, sosna i świerk; na kilku szyszkach sosnowych po 2-5 owocników na pojedynczej szyszce; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/GN/21.03.12, tak, notatka: nie
uwagi: łącznie cn 10 owocników
fot. 469789 fot. 469790 fot. 469791 fot. 469792

204841 Baeospora myosura; Antonin, pow. ostrzeszowski, woj. dolnośląskie, CE-04; 15.09.2012; Las sosnowy z domieszką brzozy,świerka; szyszka świerkowa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, nie, notatka: nie
uwagi: .

204878 Baeospora myosura; Bożacin, 1,9 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 20.09.2012; żyzne torfowe podłoże w niedużej odległości od śródleśnego jeziorka, wokół las o składzie: olsza, brzoza, świerk, sosna, dąb, grab; leżąca na ziemi szyszka świerkowa 5 owocniczków na jednej szyszce; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: 52°39'29,49" N, 17°40'42,90" E
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186

szyszka z owocniczkami leżała w obszarze zajmowanym przez G. triplex (ID 204876)

siedlisko
fot. 515792

fotografie w siedlisku i wobec miarki
fot. 515793 fot. 515794 fot. 515795 fot. 515796 fot. 515797

wykadrowane detale
fot. 515798 fot. 515799 fot. 515800

206603 Baeospora myosura; Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 14.10.2012; Las sosnowy,piaszczysty,wydma; szyszka sosnowa 3 owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/27.11.13, nie, notatka: nie
uwagi: .

207541 Baeospora myosura; Turzonka, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 04.11.2012; las bukowy z domieszką sosny,świerka,brzoza,olsza,dąb w pobliżu torfowiska; szyszka sosnowa kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 528564

208278 Baeospora myosura; 0,8 km E od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 24.11.2012; młodnik -tyczkowina sosnowa; na sosnowych szyszkach leżących na ściółce kilkadziesiąt owocników na 7 szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 07' 51,5" N i 19st 27' 57,8" E

fot. 532104 fot. 532105

208946 Baeospora myosura; Rajmundowo, gmina Nekla, 2 km na N od Nekli, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie, CD+02; 13.10.2012; niewielka świerczyna, wokół bór sosnowy; na szyszkach świerka na kilku szyszkach po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: N 52°23'00,91" E 17°24'31,56"

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Dzikowy Bór, oddział 88

siedlisko
fot. 536691
owocniki
fot. 536692 fot. 536693

208955 Baeospora myosura; Gościeszynek, 1,7 km SW, na północnym brzegu jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 11.10.2012; las nieopodal podmokłego brzegu jeziora, świerk, topola, buk, dzika jabłoń, w okolicy także brzoza, olsza, dąb; szyszki świerkowe na kilku szyszkach po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród

owocniki
fot. 536733 fot. 536734

208986 Baeospora myosura; Pawłowo, 1,3 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 02.10.2012; niewielka świerczyna, wokół las mieszany; na szyszkach świerka po kilka-kilkanaście owocników na kilkunastu szyszkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: N 52°28'11,78" E 17°30'09,43"

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82

owocniki
fot. 536994 fot. 536995 fot. 536996

209251 Baeospora myosura; 700 m na N-W od zabudowań Galewic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 27.12.2012; las sosnowo-świerkowy, z domieszka brzozy, dębu; na opadłych szyszkach świerkowych po 2-3 owocniki na 3 szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice odział 711. Gmina Galewice.
fot. 537820 fot. 537821 fot. 537822 fot. 537823

209252 Baeospora myosura; 300 m na N-E od Gajówki Osiek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 05.12.2012; las sosnowy z domieszką świerka i brzozy; na opadłych 2 szyszkach świerkowych i jednej sosnowej 2-3 owocniki na szyszkach świerkowych i 6 owocników na szyszce sosnowej; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice odział 712. Gmina Galewice.
fot. 537828 fot. 537829 fot. 537830

209620 Baeospora myosura; 600m SE od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 21.10.2012; skraj lasu sosnowego; na sosnowej szyszce leżącej w ściółce grupka 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 52,84" N i 19st 23' 23,47" E

fot. 539743 fot. 539744

222440 Baeospora myosura; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-68; 15.09.2013; sosna,świerk; szyszka świerkowa i sosnowa po kilka owocników na szyszce; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/27.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597819 fot. 597820

226044 Baeospora myosura; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 14.10.2013; bór bagienny sosnowo-świerkowy; szyszka sosnowa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/26.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612264

226631 Baeospora myosura; 1,2 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 24.09.2013; las mieszany- świerk, brzoza, sosna, kruszyna i in; na świerkowej szyszce leżącej na ziemi ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 19/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 1,9" N i 19st 23' 4,1" E

fot. 614792

229163 Baeospora myosura; 1,5 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 10.11.2013; las sosnowy; na sosnowej szyszce leżącej na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 35/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 4,45" N i 19st 20' 14,85" E

fot. 627416 fot. 627417

233664 Baeospora myosura; 1,2 km, SEE, Lublewo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 22.09.2013; około 100-letni ols z domieszkami; na szyszce sosnowej kilka owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: Oddz. 47h leśn. Bąkowo.
fot. 656727 fot. 656728

244489 Baeospora myosura; Górczyn, pow. Puck, woj. pomorskie, CA-36; 31.08.2014; świerk, sosna, brzoza; szyszka świerkowa jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/140831/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 697431

245670 Baeospora myosura; Rezerwat Kruszynek, pow. Bytów, woj. pomorskie, CB-23; 11.09.2014; mechowisko-skraj lasu sosna, brzoza; szyszka sosnowa trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak, Raport z badań grzybów wielkoowocnikowych w Rezerwacie Kruszynek
uwagi: fot. 701479

247223 Baeospora myosura; TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 29.09.2014; buk, świerk, sosna; szyszka sosnowa pięć owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 707181

250718 Baeospora myosura; Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 11.11.2014; sosna, brzoza, osika; szyszka sosnowa kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 719073fot. 719074

252239 Baeospora myosura; 0,6 km SE od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 09.11.2014; samosiejkowy lasek sosnowo-brzozowy na obrzeżach starszego boru sosnowego; na sosnowych szyszkach leżących na ściółce kilkanaście owocników na kilku szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 34/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 51" N i 19st 23' 30,5" E

fot. 725230 fot. 725231 fot. 725232

255357 Baeospora myosura; około 2,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 07.09.2013; pobocze drogi w lesie o charakterze boru sosnowego; na szyszkach zagrzebanych w ziemi podczas równania drogi dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130907/0002, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/593524.html

270724 Baeospora myosura; przy leśnym parkingu przy ulicy pomiędzy Wręczyca Wielka i Truskolasy, pow. kłobucki, woj. śląskie, DE-72; 22.10.2015; mały fragment lasu z jodłą i świerkiem; na leżących w mchu szyszkach świerka na kilku szyszkach po kilkanaście owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Ani Kujawy, tak,w wątku bio-forum, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/796124.html

271561 Baeospora myosura; 1 km E od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 07.11.2015; samosiejkowy, rzadki młodnik sosnowy z domieszką brzózek; na sosnowych szyszkach leżących na ściółce ponad 20 owocników na kilku szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 59,4" N i 19st 23' 37" E

fot. 802488 fot. 802489 fot. 802490

271600 Baeospora myosura; Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-82; 11.11.2015; Las sosnowy, nadmorski, wydma; szyszki sosnowe po kilka na szyszkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 802740fot. 802741

272817 Baeospora myosura; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 22.11.2015; rekultywowane tereny na obrzeżach żwirowni; na sosnowej szyszce leżącej w ściółce grupka 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 46,2" N i 19st 24' 29,7" E

fot. 808206 fot. 808207

272924 Baeospora myosura; Radomsko, 700 m W od skrzyżowania ulic Odległa i Krasickiego, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 21.11.2015; śródpolny lasek -sosna, modrzew, świerk, dąb; na świerkowej szyszce leżącej na ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 32,4" N i 19st 24' 5,7" E

fot. 808694 fot. 808695

273037 Baeospora myosura; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 03.12.2015; sosna + brzoza; szyszki sosnowe dwa stanowiska po kilka owocników na szyszce; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809245

273045 Baeospora myosura; Męcikał-Struga, pow. Chojnice, woj. Pomorskie, CB-44; 31.10.2015; Zagajnik sosnowy; Na szyszce sosnowej zagrzebanej w ziemi pojedynczy owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany będzie do kustosza bazy), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809266 fot. 809267 fot. 809268 fot. 809269

273993 Baeospora myosura; Gdańsk ul. Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 17.12.2015; sosna, klon, bez, brzoza; szyszki sosnowe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 813803

276318 Baeospora myosura; 1,6 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 22.09.2015; drągowina świerkowo-modrzewiowa; na szyszkach świerkowych w grupach na szyszkach, bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Omówiona w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/789125.html
fot. 823547 fot. 823548

277975 Baeospora myosura; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 23.10.2015; Ogród przydomowy.; Na nasionach Pinus ponderosa. Pozornie z ziemi. Pojedynczo. Początkowo 3 owocniki. W kolejnych tygodniach - kilkadziesiąt.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/798809.html
fot. 829002 fot. 829003 fot. 829004 fot. 829005

277981 Baeospora myosura; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 05.12.2015; Las liściasty z domieszką sosny.; Na szyszce sosnowej. Grupka około 40 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829028 fot. 829029 fot. 829030

293821 Baeospora myosura; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 20.10.2016; las sosnowy z domieszką brzozy; na szyszce sosnowej kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. R.Tomaszewski,potwierdziła na podstawie zdjęć A.Hreczka; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/883900.html

literatura · references
[80.4] [26III] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 28.01.2007 · została utworzona/was created 06.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Baeospora_myosura.htm">pieniążniczka szyszkowa - Baeospora myosura - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>