jadalny

Pseudocraterellus undulatus (Pers.: Fr.) Rauschert

lejkowniczek pełnotrzonowy lejkowniczek bezsprzążkowy
Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner ex Heinemann · Craterellus crispus Fr. · Cantharellus sinuosus Fr.
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Pseudocraterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy)
grupa w wilgotnym, błotnistym miejscu pod dębami/bukami; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

opis

Pseudocraterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy)
Kapelusz szarobrązowy do ciemnobrązowo-czarnego, brzeg jaśniej, żółtawo zabarwiony; 10-50 mm średnicy, płaski, lejkowaty, ale bez pustego trzonu, powierzchnia bardzo nierówna, brzeg nieregularnie pofałdowany, kędzierzawo-płatowaty; zwykle kilka owocników zrośniętych razem; często zdarzają się też wtórne kapelusze (przykład na fot. obok).

space

Trzon barwy kapelusza lub jaśniejszy, spłaszczony, wzdłużnie wklęsły, powierzchnia pofałdowana; 30-60 x 3-8 mm, podstawa zwężona, wewnątrz w części długości pusty.

space

Pileus grey-brown to dark brown-black, margin lighter yellowish coloured; 10-50 mm in diameter, plane, infundibuliform, but without hollow stipe, surface very uneven, margin irregularly undulating, cleft and crisped; usually several sporocarps concrescent; often forms secondary pileoli (example in the photo).

space

Stipe colour of the cap or lighter, flattened, longitudinally concave, surface undulating; 30-60 x 3-8 mm, base tapered, partly hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały (jasnożółty). Zarodniki szeroko-jajowate, gładkie, 9.5-12 x 7-8 µm.

Spore print white (pale yellow). Spores broadly ovoid, smooth, 9.5-12 x 7-8 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają grupami i w kępkach w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami, w miejscach podmokłych.

Not common. Gregarious or clustered, in hardwood especially under Fagus in wet places.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)
Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)
Nieco podobny pieprznik szary (Cantharellus cinereus) (fot. obok) ma lejkowaty kapelusz z pustym trzonem, hymenofor jest pofałdowany w dość wyraźne listewki, ma wyraźny przyjemny zapach. Również należy zwrócić uwagę na pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) (fot. obok) i pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) oba w części są zabarwione żółtawo i mają wyraźniej uformowane listewki na hymenoforze.

Somewhat similar pieprznik szary (Cantharellus cinereus) (photo) has an infundibuliform cap with a hollow stipe, hymenophore wrinkled to form quite distinct ridges, and has strong pleasant odour. Also worth mentioning pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) (photo) and pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) both partly yellowish coloured and with more distinct ridges formed on the hymenophore.
znaleziska Pseudocraterellus undulatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

EE-84 75669 EG-15 26866

 ID26866  Pseudocraterellus sinuosus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.09.04; skraj lasu mieszanego (pod dębem, grabem, brzozą, jarząbem, sosną, jodłą, świerkiem); na ziemi kilkanaście owocników; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050904-255 herb. Pinczer, nie, notatka: TAK/050904-255; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

ID75669 Pseudocraterellus sinuosus; Las Dąbrowa - oddz. 166, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.07.12; 2007.08.30; Drzewostan mieszany: osika, sosna, jodła, dąb; w ściółce na podłożu gliniasto-piaszczystym masowo pozrastane po kilka, ale na niewielkiej powierzchni - ok. 10 m kw.; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi: Gatunek z "pogranicza" kwalifikacji do rejestru. Nie ma go na czerwonej liście, ale figuruje na czerwonej liście Gór Świętokrzyskich.
fot. 117432
Siedlisko

Wilgotne owocniki z dn. 12.07.2007
fot. 117433 fot. 117434

Wysuszone owocniki z dn. 30.08.2007
fot. 117435
Pseudocraterellus sinuosus - lejkowniczek pełnotrzonowy

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.488 [26II]
· Watling, R.; Turnbull, E., 1998 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 8 / Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid memebers of Tricholomataceae (excl. Mycena). p.28 [66]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.225 [5]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.60 [9]
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.361 [2]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3301
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 06.01.2001

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Pseudocraterellus_undulatus.htm"> Pseudocraterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>