edible

Pseudocraterellus undulatus (Pers.: Fr.) Rauschert

lejkowniczek pełnotrzonowy (lejkowniczek bezsprzążkowy)
Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner ex Heinemann · Craterellus crispus Fr. · Cantharellus sinuosus Fr.
Pseudocraterellus undulatus
przymiar10 mm
grupa w wilgotnym, błotnistym miejscu pod dębami/bukami · gregarious in wet place, under oak/beech; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 000730.16
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Pseudocraterellus undulatus
Kapelusz szarobrązowy do ciemnobrązowo-czarnego, brzeg jaśniej, żółtawo zabarwiony; 10-50 mm średnicy, płaski, lejkowaty, ale bez pustego trzonu, powierzchnia bardzo nierówna, brzeg nieregularnie pofałdowany, kędzierzawo-płatowaty; zwykle kilka owocników zrośniętych razem; często zdarzają się też wtórne kapelusze (przykład na fot. obok).

Hymenofor znajduje się na spodniej stronie kapelusza, jest jasny, szarobeżowego, popielatoszary, z niebieskawym odcieniem, żyłkowaty do pomarszczonego ale bez wyraźnie wyodrębnionych listewek; zbiega na trzon.

Trzon barwy kapelusza lub jaśniejszy, spłaszczony, wzdłużnie wklęsły, powierzchnia pofałdowana; 30-60 x 3-8 mm, podstawa zwężona, wewnątrz w części długości pusty.

Miąższ chrząstkowaty, blado-brązowo-szary; zapach słaby, smak łagodny.

Pileus grey-brown to dark brown-black, margin lighter yellowish coloured; 10-50 mm in diameter, plane, infundibuliform, but without hollow stipe, surface very uneven, margin irregularly undulating, cleft and crisped; usually several sporocarps concrescent; often forms secondary pileoli (example in the photo).

Hymenophore situated on the underside of the cap, light-coloured, grey-beige, ash-grey, with bluish tint, venose to wrinkled but without distinct LISTEWEK; decurrent.

Stipe colour of the cap or lighter, flattened, longitudinally concave, surface undulating; 30-60 x 3-8 mm, base tapered, partly hollow.

Flesh cartilaginous, pale brown-grey; odour weak, taste mild.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały (jasnożółty). Zarodniki szeroko-jajowate, gładkie, 9.5-12 x 7-8 µm.

Spore print white (pale yellow). Spores broadly ovoid, smooth, 9.5-12 x 7-8 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają grupami i w kępkach w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami, w miejscach podmokłych.

Not common. Gregarious or clustered, in hardwood especially under Fagus in wet places.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

uwagi (Remarks)

Cantharellus cinereus
Cantharellus tubaeformis
Nieco podobny pieprznik szary (Cantharellus cinereus) (fot. obok) ma lejkowaty kapelusz z pustym trzonem, hymenofor jest pofałdowany w dość wyraźne listewki, ma wyraźny przyjemny zapach. Również należy zwrócić uwagę na pieprznika trąbkowego (Cantharellus tubaeformis) (fot. obok) i pieprznika żółtawego (Cantharellus tubaeformis) oba w części są zabarwione żółtawo i mają wyraźniej uformowane listewki na hymenoforze.

Somewhat similar Cantharellus cinereus (photo) has an infundibuliform cap with a hollow stipe, hymenophore wrinkled to form quite distinct ridges, and has strong pleasant odour. Also worth mentioning Yellow Foot, Funnel Chanterelle (Cantharellus tubaeformis) (photo) and Yellow Foot, Funnel Chanterelle (Cantharellus tubaeformis) both partly yellowish coloured and with more distinct ridges formed on the hymenophore.

znaleziska Pseudocraterellus undulatus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 26866 EG-15 Pseudocraterellus sinuosus,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 75669 EE-84 Pseudocraterellus sinuosus,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

26866 Pseudocraterellus undulatus (Pseudocraterellus sinuosus); Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 04.09.2005; skraj lasu mieszanego (pod dębem, grabem, brzozą, jarząbem, sosną, jodłą, świerkiem); na ziemi kilkanaście owocników; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050904-255 herb. Pinczer, nie, notatka: TAK/050904-255; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

75669 Pseudocraterellus undulatus (Pseudocraterellus sinuosus); Las Dąbrowa - oddz. 166, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 12.07.2007; Drzewostan mieszany: osika, sosna, jodła, dąb; w ściółce na podłożu gliniasto-piaszczystym masowo pozrastane po kilka, ale na niewielkiej powierzchni - ok. 10 m kw.; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi: Gatunek z "pogranicza" kwalifikacji do rejestru. Nie ma go na czerwonej liście, ale figuruje na czerwonej liście Gór Świętokrzyskich.
fot. 117432
Siedlisko

Wilgotne owocniki z dn. 12.07.2007
fot. 117433 fot. 117434

Wysuszone owocniki z dn. 30.08.2007
fot. 117435
Pseudocraterellus sinuosus - lejkowniczek pełnotrzonowy

literatura · references
[26II] [66] [5] [9] [2] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 17.09.2003 · została utworzona/was created 06.01.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Pseudocraterellus_undulatus.htm">lejkowniczek pełnotrzonowy - Pseudocraterellus undulatus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>