Simocybe haustellaris (Fr.) Watling

Simocybe rubi (Berk.) Singer · Agrocybe haustellaris (Fr.) Romagn. · Crepidotus haustellaris (Fr.) P. Kumm. · Naucoria effugiens Quél. · Ramicola haustellaris (Quél.) Courtec.
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · uwagi · znaleziska
Simocybe rubi
na gałązce grabu; 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Simocybe rubi
na gałązce grabu
Simocybe haustellaris
pokrój

opis

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny szaro-brązowy z oliwkowym odcieniem, suchy jasnobeżowy do szaro-ochrowego; 5-10(15) mm szerokości, początkowo wypukły, z wiekiem płaski i nieco zagłębiony w centrum; powierzchnia początkowo oprószona przez delikatne resztki osłony, potem naga; brzeg prosty, ostry, wilgotny nieco prześwitująco prążkowany.

space

Trzon zwykle ekscentryczny i wygięty; powierzchnia jasnobrązowa i biało oprószona na całej długości; 0.5-4(8) × 0.5-1 mm, krótki, równogruby, pełny.

space

Pileus hygrophanous, when moist grey-brown with olive tint, dry light beige to grey-ochraceous; 5-10(15) mm across, initially convex, with age plane and somewhat centrally depressed; surface initially pruinose with delicate veil remains, later glabrous; margin plane, acute, slightly translucent-striate when moist.

space

Stipe usually eccentric and bent; surface light brown and white pruinose overall; 0.5-4(8) × 0.5-1 mm, short, equal, solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników szaro-brązowy. Zarodniki elipsoidalne do nieco fasolkowatych, gładkie, grubościenne, niektóre z widoczną porą rostkową, 7-9.5 × 5-6 µm. Podstawki z reguły 2-zarodnikowe.

Spore print grey-brown. Spores ellipsoid to slightly allantoid, smooth, thick-walled, some with visible germ pore, 7-9.5 × 5-6 µm. Basidia usually 2-spored.

występowanie

Rzadki lub z racji niepokaźności przeoczany. Pojedynczo lub w grupach, latem i jesienią, na martwym drewnie drzew liściastych, głównie na opadłych gałązkach; rzadko na drewnie drzew iglastych.

Rare or overlooked due to small size. Solitary or gregarious, summer and autumn, on dead wood of hardwood trees, mainly on fallen twigs; seldom on conifer wood.

uwagi

Część autorów rozróżnia dwa gatunki. Formy beztrzonowe są wtedy zaliczane do Simocybe haustellaris a formy z trzonem do Simocybe haustellaris.

Some authors distinguish two species. Stalkless forms are then classified as belonging to Simocybe haustellaris and forms with stipe to Simocybe haustellaris.
znalezisko 20051005.13.05 - Simocybe haustellaris; Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
3f · 20051005.13.05
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
znaleziska Simocybe haustellaris na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AD-18 155936

 ID155936  Ramicola haustellaris; 4 km na SE od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.06.23; las mieszany (Fagus, Quercus, Pinus); na gałęzi dębu leżącej na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 750 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305552 fot. 305553

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae p.396 [26V]
· Watling R., Gregory N.M, 1989 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 6. Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotid agarics. p.100 [68]
· Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. p.306 [27]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3375
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 10.05.2017 · powstała/was created 22.06.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Simocybe_haustellaris.htm"> Simocybe haustellaris - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>