good edibleprotectedred listGREJ

Morchella esculenta Pers.

smardz jadalny
Morchella esculenta
pojedynczy owocnik grzyba widziany z boku; 22.04.2004, Fort Rajsko, Kraków
copyright © by Waldemar i Maria MAZUR
Morchella esculenta
 
copyright © by Vaclav Jakoubek
Morchella esculenta

owocnik (Fruitbody)

Składa się z główki i trzonu; owocniki znacznie różniące się rozmiarem, od 30 mm do nawet 200(300) mm wysokości. Główka młoda szaroochrowa, potem ochrowożółta, miodowożółta, (z wiekiem ciemnieje, staje się bardziej rdzawa); kulista do jajowatej lub stożkowatej; proporcjonalnie do trzonu zwykle tak samo długa lub dłuższa, ale te proporcje mogą sie wahać w przedziale 1/3 - 2/3 długości trzonu; alweole nieregularnie rozmieszczone na powierzchni, bez wyraźnie rozgraniczających żeber; dolną krawędzią przyrośnięta do trzonu; wewnątrz pusta. Trzon białawy do ochrowego, 50-90 x 20-40 mm, powierzchnia z drobnymi ziarenkami, gładka lub nieregularnie pomarszczona; pusty. Miąższ białawy, kremowy lub ochrowożółty, kruchy; smak i zapach przyjemne, specyficzne.

Fruitbody comprises of a head and a stipe; sporocarps considerably varying in size, from 30 mm even up to 200(300) mm high. Headyoung gray-ochre, later ochre-yellow, honey-yellow (in age darkening, becomes more rusty); globose to oval or conical; proportionate to the stipe usually equally long or longer, but those proportions may oscillate between 1/3-2/3 of the stipe's length; alveole irregularly situated on the surface, without distinctly dividing ribes; margin attached to the stipe; hollow inside. Stipe whitish to ochre, 50-90 x 20-40 mm, surface with fine granules, smooth or irregularly wrinkled; hollow. Flesh whitish, creamy or ochre-yellow, fragile; taste and smell pleasant, peculiar.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 17-24 x 11-15 µm.

Spore print white. Spores elipsoid, smooth, hyaline, 17-24 x 11-15 µm.

występowanie

Owocniki występują wczesną wiosną, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach, w lasach i zaroślach liściastych, w parkach, w ogrodach, w miejscach o żyznej glebie. Trudno ocenić jego pospolitość z uwagi na nietypową dla grzybobrań porę występowania, nietypowe siedliska i trudną do zauważenia formę - doskonale maskuje się przy wypatrywaniu. Na pewno nie należy do grzybów rzadkich, ale nie jest też pospolity.

Spring, solitary or gregarious, in decidious forest, in parks and gardens.

wartość (Importance)

Gatunek podlega w Polsce ochronie częściowej. Ochronie podlegają "okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni". Na pozostałych terenach "ręczny zbiór owocników" jest dopuszczalny na podstawie stosownego zezwolenia.

space

Edible.

piestrzenice

Gyromitra esculenta
Gyromitra esculenta
Gyromitra gigas
Gyromitra gigas
W przypadku zbierania smardzy do jedzenia koniecznie trzeba umieć go odróżniać od śmiertelnie trującej piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta) i piestrzenicy olbrzymiej (Gyromitra gigas) i pokrewnych gatunków –mają one główkę pofałdowaną, bez jamek które widzimy u smardzy.

uwagi (Remarks)

Morchella esculenta var. umbrina
M. esculenta var. umbrina
Smardz jadalny tworzy wiele różnych form barwnych i o zróżnicowanym kształcie główki. Bywają one nawet opisywane jako osobne gatunki. Wspólną cechą umożliwiającą dość pewną identyfikację smardza jadalnego (Morchella esculenta) jest nieregularne rozmieszczenie jamek na główce.

space

There are few other forms of Morchella esculenta which differs with colour and alveoles pattern e.g. Morchella esculenta var. umbrina with dark inner of alveoles and contrasty light ribes. Check also other species in Morels (Morchellaceae) family.

wybrane znaleziska · selected collections

Morchella esculenta
3f · 070426.1.jgadek (Joanna Gądek)
(Jaworzno)
znaleziska Morchella esculenta na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 282699 AB-73, 136735 AB-83, 282294 AB-92, 282305 AC-23, 282695 AC-31, 282700 AC-31, 32225 BA-89, 168139 BB-00, 185531 BB-00, 136739 BC-27, 130098 BC-79, 282235 BC-98, 99299 BC-99, 21945 BD-07, 154817 BD-08, 129113 BE-58, 147649 BE-59, 31173 CB-83, 32447 CB-85, 164051 CC-26, 165697 CC-27, 179216 CC-81, 195537 CD-20, 164786 DA-70, 32475 DA-80, 164277 DA-80, 198546 DA-80, 213748 DA-80, 213749 DA-80, 198638 DA-80, 165752 DA-80, 235807 DA-80, 200618 DA-81, 236612 DA-81, 236613 DA-81, 99155 DD-76, 164523 DE-66, 99132 DE-95, 277474 DF-34, 277884 DF-35, 277887 DF-35, 64700 DF-44, 98336 DF-67, 98914 DF-85, 99284 DF-85, 186721 DF-85, 199542 EB-62, 163832 EB-69, 275613 EC-35, 275652 EC-35, 98644 ED-28, 49774 EE-84, 102566 EE-94, 102570 EF-14, 102544 EF-15, 100723 EF-25, 80975 EG-11, 14347 EG-15, 123157 EG-15, 163834 FB-61, 112980 FG-10, 98967 FG-69, 64109 GE-34,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 282701 AC-32, 282234 BC-98, 280598 CA-69, 281439 DA-80, 280409 DD-85, 281748 DD-85, 99965 DF-95, 280923 EC-35, 280925 EC-35,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

14347 Morchella esculenta; Kotlina Sądecka, okolice Nowego Sącza, nad rzeką Dunajec, EG-15; 15.05.2005; rzadkie zakrzaczenia nadrzeczne (brzoza, wierzba, topola, trawy, zioła). Pmiędzy korytem rzeki a wałem przeciwpowodziowym, ok. 50 m od koryta rzeki; Żwirowo piaskowe z namułami rzecznymi Grupa kilkudziesięciu (pow.30) owocników na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych; leg. Dariusz Litwiński; det. Dariusz Litwiński; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (1/DL/27.05.05), poniżej, ; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Wszystkie osobniki jasno wybarwione i raczej stożkowate, nie kuliste.

fot. 11081 fot. 11082 fot. 11083 fot. 11084

21945 Morchella esculenta; Palędzie, pow. Poznań, wielkopolskie, BD-07; 02.05.2005; ogródek przydomowy z drzewami owocowymi; na ziemi 1 okaz; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 164, herb. autora, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

31173 Morchella esculenta; Sępólno Krajeńskie - woj. Kujawsko - Pomorskie, CB-83; 07.05.2006; ogródki działkowe, pod krzaczkiem lilaka pospolitego (bez); na ziemi, 2 owocniki w odległości 1 m; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: Jeden w trawie z obecnością skrzypu (gleba nieuprawiana), drugi za płotem w uprawach z kwiatami (astry, żąkile).

fot. 33627

32225 Morchella esculenta; Poznań, ul. Dożynkowa, BA-89; 10.05.2006; chodnik; ziemia pojedynczo; leg. Marek Zychla; det. Anna Kujawa; eksykat: MZ/2006/05/10/Poznan/Dożynkowa, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: między płytami chodnikowymi

Fotografie w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/34962.html

32447 Morchella esculenta; Powiat SĘPÓLNO KRAJ. - okolice wsi Szynwałd, CB-85; 19.05.2006; Na skraju lasu bukowo-dębowego i łąki, tuż przy drodze - przy lepiężnikach.; na ziemi Jeden osobnik; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi:
fot. 35895

32475 Morchella esculenta; Strzyża,Osiedle Młodych-Gdańsk., DA-80; 19.05.2006; Park-plac pomiędzy osiedlem-działkami a lasem.; W ziemi wokół karp,trawa,chwasty w pobliżu jabłoń,śliwy i nieoznaczone drzewo lisciaste. 7 sztuk w kwadracie 2/2m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 35961 fot. 35962

49774 Morchella esculenta; ok. 0.5 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 09.05.2005; obrzeże wąskiego ciepłolubnego pasa lasku grabowo-sosnowego; na glebie, teren po częściowej ścince drzew jesienią ubiegłego roku 15 owocników w promieniu 2 metrów wokół ściętego pnia sosny; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: Przed ścinką w pobliżu pnia sosny co roku w ściółce od 5 lat znajdowałem od 1 do 3 owocników.

fot. 66191 fot. 66192 fot. 66193
Pień sosny wokół którego rosną smardze
fot. 66194
Widok ogólny na stanowisko

64109 Morchella esculenta; Chełm, GE-34; 08.05.2007; Swietlisty las dębowo - grabowy; Na ziemi, gleba żyzna Około 50 sztuk w promieniu 100 m pojedynczo i w grupach; leg. Marek Zajdek; det. Marek Zajdek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 91690 fot. 91691 fot. 91692 fot. 91693 fot. 91694 fot. 91695

64700 Morchella esculenta; okolice Jaworzna, woj. śląskie, DF-44; 26.04.2007; na odkrytej przestrzeni, w odległości kilkudziesięciu metrów pojedyncze topole, tarniny; w trawie, podłoże gliniaste z dużą ilością wapnia dwie sztuki obok siebie; leg. Paweł Jarząbek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: owocniki rosły na granicy wypalonych świeżo traw
fot. 92813 fot. 92814 fot. 9281580975 Morchella esculenta; Gorczański PN, Poręba Wielka, Powiat Limanowa, EG-11; 12.05.2006; stary park dworski, wilgotna łąka, przy silnie zmurszałum pniu wiąza. W sąsiedztwie rosły wiąz górski, lipa.; na glebie 3 osobniki w grupie; leg. Marek Ruciński; det. Marek Ruciński; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: smardz jadalny
fot. 129423 fot. 129424

98336 Morchella esculenta; Przeginia Duchowna 200m N od drogi do Kaszowa, powiat krakowski, DF-67; 26.04.2008; nieużytek między polami ornymi; gliny na gruzowisku wapiennym ok 40 osobników na powierzchni ok 400m2; leg. Ryszard Ziętkiewicz; det. Ryszard Ziętkiewicz; eksykat: brak, tak ok 30, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: głownie duże osobniki 7-9cm średnicy, kuliste, owalne, eliptyczne, rzadko stożkowatefot. 165072

98644 Morchella esculenta; Wiązowna, woj. mazowieckie, ED-28; 22.04.2008; trawnik na posesji, drugie stanowisko parę metrów dalej pod świerkami; na ziemi, w trawie pierwsze stanowisko: 3 owocniki, drugie stanowisko: 2 owocniki; leg. Ela Twardowska; det. Ela Twardowska; eksykat: NIE- chroniony, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w odstępie tygodnia znaleziono 2 stanowiska leżące w odległości kilku metrów, na dwóch różnych posesjach i różnych trawnikach rozdzielonych asfaltowym chodnikiem, ostatnie dwa zdjęcia przedstawiają owocniki znalezione 2008.04.29
fot. 165876 fot. 165877 fot. 165878 fot. 165879 fot. 165880

98914 Morchella esculenta; Andrychów, powiat wadowicki, małopolska, DF-85; 26.04.2008; sad z jabłoniami, w runie głównie podagrycznik; na ziemi trzy owocniki w odległości do 3 m; leg. Wojciech Bloch; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/28.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 49st51'20,3"; E 19st20'31,3"; 327 m n.p.m.

fot. 167110

98967 Morchella esculenta; Bieszczady, FG-69; 26.04.2008; Skupisko lepiężników białych; na glebie, pomiędzy lepiężnikami i pokrzywami 4 owocniki, razem z dwoma M. conica; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BdPN/29.04.08, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 167322

99132 Morchella esculenta; Złoty Potok, woj. śląskie, DE-95; 02.05.2008; przy krzewie różowatym, 20-30m obok staw i las; w trawie kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 167833 fot. 167834

99155 Morchella esculenta; Łódź, Park Julianowski, DD-76; 03.05.2008; park - drzewa przeważnie liściaste; przy ścieżce spacerowej niedaleko lepiężnika pojedynczo - 1 owocnik (uszkodzony); leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smardz jadalny
fot. 167926

99284 Morchella esculenta; Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF-85; 10.05.2008; brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg); na ziemi pięć owocników pojedynczo do około 5 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/28.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki duże, do 15 cm, trzonek masywny - 8 cm dł. i do 4 cm grubości. W pełni rozkwitła kokoryczka.

fot. 168204 fot. 168205

99299 Morchella esculenta; 80 m E od leśniczówki Annowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-99; 20.04.2008; las liściasty, wilgotny z dużym udziałem Symphoricarpos albus; na ziemi 5 owocników; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

99965 Morchella esculenta; Brzezinka Dolna/Roczyny, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 12.05.2008; Las bukowo-grabowy z jaworem; na ziemi (na wypalenisku) dwa owocniki w odległości 0,5 m; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: U kustosza bazy, tak, notatka: tak
uwagi: Podłoze wapienne. Grzyby rosły w sąsiedztwie Verpa conica.
N 49st49'; E 19st18'; 462 m n.p.m.

fot. 169548

100723 Morchella esculenta; Łatanice, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-25; 20.04.2008; grobla między stawami, w pobliżu topole, olcha, wierzba; na ziemi w trawie, wśród samosiejek topoli trzy sztuki; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171013 fot. 171014 fot. 171015 fot. 171016

102544 Morchella esculenta; Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF-15; 25.04.2008; rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb; na ziemi wsród liści w trawie dziesięć owocników wokół dębu przy ścieżce; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175024 fot. 175025 fot. 175026102566 Morchella esculenta; Celiny, gmina Chmielnik, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-94; 27.04.2008; stary zaniedbany sad owocowych drzew; na ziemi w trawie około 30 owocników; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175093 fot. 175094 fot. 175095

102570 Morchella esculenta; Bogucice, gmina Pińczów, woj. świętokrzyskie, EF-14; 28.04.2008; rabaty kwiatowe w zaniedbanym ogrodzie; na ziemi jedna sztuka; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 175106

112980 Morchella esculenta; Folusz pow. Jasło, otulina Magurskiego PN, FG-10; 21.04.2008; trawiasty brzeg zarośli nad potokiem, drzewa w pobliżu - jesion, jawor, lipa; na ziemi wśród trawy i ziół pojedynczo i grupkami po 2 - 3 owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 198317 fot. 198318

123157 Morchella esculenta; Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką Kamienicą, EG-15; . . 0.2008; w zaroślach nad rzeką, blisko drogi w pobliżu brzozowego lasu; ziemia, w trawie w grupie, kilkanaście owocników; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221998

129113 Morchella esculenta; Wrocław - Oporów, ul. Ostroroga, BE-58; 18.04.2009; ogród, przy piwonii, kilka metrów od jabłoni; na ziemi Jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W ogrodzie tym smardze występują od kilku lat, przy czym owocniki pojawiają się za każdym razem gdzie indziej, przemieściwszy się już o kilkanaście metrów od miejsca pierwszego owocnikowania (z zachodniej na południową stronę budynku, z miejsca zacienionego przy płocie, na otwartą, nieobsianą aktualnie, lecz skopaną grządkę)
fot. 235503 fot. 235504 fot. 235505

130098 Morchella esculenta; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, BC-79; 26.04.2009; olsza, jesion, brzoza, modrzew, leszczyna; na ziemi siedem owocników w odległościach co kilkadziesiąt cm, dwa najbardziej oddalone - o 2 i 5 m od głównej grupy; leg. Barbara Kudławiec; det. Marcin Fałdziński; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/236295.html

przykładowy owocnik
fot. 237626

136735 Morchella esculenta; Szczecin-Pogodno, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 25.04.2009; ogród przydomowy; na ziemi pojedynczo i w grupach, łącznie okolo 150 owocników; leg. Elżbieta i Wiesław Karczmarczyk; det. Grażyna Domian, potw. M. Fałdziński; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smardz jadalny
fot. 251785 fot. 251786 fot. 251787
omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/236143.html

136739 Morchella esculenta; Nad Jeziorem Kosino, 1,1 km na N od Rębusza, gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-27; 05.05.2009; zadrzewienie nad jeziorem; w otoczeniu Ol, Bk; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Bogdan Mazurek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smardz jadalny
fot. 251811 fot. 251812
Omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/238237.html

147649 Morchella esculenta; Wrocław osiedle Gaj, BE-59; 27.04.2008; Przydomowa działka; Trawnik 2 sztuki; leg. Artur Janik; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Do zdjęcia usunięto trawę aby odsłonić grzyba.fot. 280761fot. 280762fot. 280763fot. 280764

154817 Morchella esculenta; Poznań, Ławica, Rodzinne Ogródki Działkowe, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BD-08; 09..2.09.0; Ogródek z drzwami owocowymi; Na ziemi Dwa owocniki; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Owocniki znalezione wyrwane, przy drodze.
fot. 301427

163832 Morchella esculenta; na terenie miasta Ruciane-Nida, pow. Piski, woj. Warmińsko-mazurskie, EB-69; 29.04.2010; na małej skarpie, pod jesionami i różnymi drzewami owocowymi, 2 topole; na ziemi łącznie 42 owocniki w różnym stadium rozwoju; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332709 fot. 332710 fot. 332711 fot. 332712 fot. 332713

163834 Morchella esculenta; Pisz, ul. Olsztyńska 14, pow. Piski, woj. Warmińsko-mazurskie, FB-61; 23.04.2010; trawnik przed domem, w pobliżu jeden jesion; na ziemi 5 sztuk na trawniku; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332733 fot. 332734 fot. 332735 fot. 332736

164051 Morchella esculenta; Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-26; 02.05.2010; na trawniku w pobliżu kortu tenisowego; na ziemi 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 333777

164277 Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, woj. pomorskie, DA-80; 06.05.2010; Skraj lasu,osiedla i działek pod drzewem owocowym,krzewy; w ziemi,trawie 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/2/324177.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 334755 fot. 334756 fot. 334757
Owocniki wyrosły dopiero po 4 latach

164523 Morchella esculenta; Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 08.05.2010; przydomowy ogródek; na ziemi 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 335490 fot. 335491

164786 Morchella esculenta; Sopot Park Północny, woj. pomorskie, DA-70; 13.05.2010; las łęgowy nadmorski,olsza,czarna,szara,klon,jesion,topola,świerk; w ziemi wzdłuż ciągów komunikacyjnych-rowerowych,pieszych Dwa stanowiska po ok.6 owocników.Jedno pod wiązem drugie pod jesionem; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 336500 fot. 336501 fot. 336502 fot. 336503

165697 Morchella esculenta; Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-27; 08.05.2010; las grądowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 340390

165752 Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Norblina, woj. pomorskie, DA-80; 24.05.2010; Skarpa-skraj lasu i osiedla mieszkaniowego buk,wierzba,klon,robinia,brzoza; omszony trawnik-przy dzikiej ścieżce wydeptanej pomiędzy parkingiem a blokiem jeden owocnik uszkodzony; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu ID: 213749, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 340514

168139 Morchella esculenta; Kołobrzeg - wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 14.05.2010; Południowa strona nadmorskiego wału wydmowego w sąsiedzwie lasu łęgowego; Na ziemi (piasek wydmowy z resztkami organicznymi) 10 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 349769

179216 Morchella esculenta; Kiszkowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-81; 15.05.2010; przydomowy ogródek, wąski pas zieleni przy budynku (rzadka trawa, wątrobowce, mchy), w pobliżu ogrodowe iglaki; na ziemi kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Ryszard Rutkowski; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/336595.html

sorry za zawarty w wątku przydługi opis historii znalezienia grzybków

185531 Morchella esculenta; Kołobrzeg - wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 10.05.2011; Południowa strona nadmorskiego wału wydmowego w sąsiedzwie lasu łęgowego; Piasek dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 408833 fot. 408834

186721 Morchella esculenta; Pańska Góra - Andrychów, pow. powiat Wadowice, woj. Małopolskie, DF-85; 05.05.2011; Las mieszany (So, Gb, Jw, Sw, Dbsz); na ziemi kilka, pojedynczo; leg. Jan Zieliński; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, Jan Zieliński, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 414757

195537 Morchella esculenta; Koszuty, pow. średzki, woj. wielkopolskie, CD-20; 01.05.2011; park przy dworku; na ziemi; leg. Katarzyna S.; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, jedna fotografia, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: zdjęcie owocnika
fot. 465420

198546 Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 08.05.2012; Osiedle otoczone lasem,krzewy,drzewa owocowe; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 483971

198638 Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Norblina, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 15.05.2012; Osiedle otoczone lasem,skarpa pomiedzy blokami a parkingiem; ziemia dwa owocniki zrośnięte; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484620

199542 Morchella esculenta; rez. Las Warmiński, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, EB-62; 02.05.2012; dąbrowa, pobocze drogi asfaltowej oraz zarośla nad Łyną; na ziemi odpowiednio 2 i 1 owocnik, 2 stanowiska odległe o 300 m; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony i w rezerwacie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:
fot. 490245 fot. 490246 fot. 490247

200618 Morchella esculenta; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 15.05.2012; trawnik pod wydmą; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Grzegorz Neubauer, Arek Sikora; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/GN/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: stanowisko znane od co najmniej kilkunastu lat
fot. 496454 fot. 496455

213748 Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 14.05.2013; Osiedle otoczone lasem,krzewy,drzewa owocowe; ziemia trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 17/MWR/13.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 560451

213749 Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Norblina, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 14.05.2013; Osiedle otoczone lasem,skarpa pomiędzy blokami a parkingiem wierzba,brzoza,klon; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 18/MWR/13.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 560454

235807 Morchella esculenta; Gdańsk ul. Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 22.04.2014; Osiedle otoczone lasem,krzewy,drzewa owocowe; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 664179

236612 Morchella esculenta; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 16.05.2013; trawnik pod wydmą; na ziemi jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE (przy pierwotnym - tak), tak, notatka: nie
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z 2012 r.
fot. 667560 fot. 667561

236613 Morchella esculenta; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 24.04.2014; trawnik pod wydmą; na ziemi 21 owocników, pojedynczo; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE (przy pierwotnym - tak), tak, notatka: nie
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z lat 2012 i 2013.
fot. 667566 fot. 667567 fot. 667568

275613 Morchella esculenta; Przasnysz ul.Mazowiecka, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 30.04.2012; łąka; na ziemi pojedynczo 7 owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821095fot. 821096

275652 Morchella esculenta; Przasnysz ul.Orlika, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 14.04.2015; sad przydomowy; na ziemi grupa kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821323

277474 Morchella esculenta; POD im. Braci Lipskich, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF-34; 19.04.2014; ogródki działkowe; na przekopanej rok wcześniej ziemi kilka; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 827171fot. 827172

277884 Morchella esculenta; Sławków NW, Góra Wielka (368 m n. p. m.), pow. będziński, woj. śląskie, DF-35; 02.05.2014; murawy i ciepłe zarośla na kamionkach galmanowych; na ziemi kilka; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: na zachodnich stokach
fot. 828674fot. 828675fot. 828676

277887 Morchella esculenta; na E od stacji PKP DG-Wschodnia, Sławków N, pow. będziński, woj. śląskie, DF-35; 02.05.2014; na stromych, północnych stokach, w przekopie kolejowym, ekoton ciepłych lasków brzozowo-osikowych i wtórnych muraw kserotermicznych; na ziemi kilkanaście; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 828688fot. 828689fot. 828690fot. 828691

280409 Morchella esculenta; Pabianice, ścieżka na tyłach ogródków działkowych między ul. Wspólną i Torową, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; ..2.16.0; piaszczyste pobocze ścieżki; z ziemi, wśród roślin zielnych 7 sztuk obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837062 fot. 837063

280598 Morchella esculenta; Gdynia ul. Morska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA-69; 24.04.2016; zieleniec, teren szkoły, drzewa owocowe; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837928

280923 Morchella esculenta; park miejski w Przasnyszu, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 28.04.2016; Rabata w parku; Kora Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839352

280925 Morchella esculenta; Przasnysz ul.Mazowiecka, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 29.04.2016; Ogródek przydomowy; Na ziemi pod iglakami trzy owocniki w niewielkiej odległości od siebie.; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839363

281439 Morchella esculenta; Gdańsk osiedle VII Dwór, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 05.05.2016; klon, drzewa owocowe; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 841190

281748 Morchella esculenta; Pabianice, ul. Karniszewicka, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 11.05.2016; rabata kwiatowa, w pobliżu dęby, śliwa domowa, wiąz; z ziemi 2 owocniki; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 842367 fot. 842368

282234 Morchella esculenta; Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 08.05.2016; Las liściasty - brzoza, dąb; Na ziemi 1 owocnik, na ziemi; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 20160508_175955.jpg

282235 Morchella esculenta; Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 08.05.2016; Las liściasty - brzoza, dąb; Na ziemi 1 owocnik, na ziemi; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844108

282294 Morchella esculenta; 0,9 km na E od Kamieńca, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-92; 19.04.2016; las mieszany z dominacją młodych brzóz, w pobliżu tarnina, Św, Md; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 844335 fot. 844336

282305 Morchella esculenta; Dolina Tywy, 1,1 km na W od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-23; 07.05.2016; grąd (Db, Bk, Js, Gb, Jw, głóg, leszczyna); na ziemi pojedynczo i w grupach - łącznie 12 owocników o wysokości do 18 cm; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 844357 fot. 844358 fot. 844359

282695 Morchella esculenta; pomiedzy miejscowosciami Metno i Dolsko, na S od Metna, pow. Gryfin, woj. Zachodniopomorskie, AC-31; 09.05.2010; zarosla, z bogatym runem i duza iloscia gnijacych resztek roslinnych; piaszczysto-ilaste, zasobne w Ca 3 osobniki rosnace z darni; leg. Krzysztof Andrzejewski; det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie, tak,
uwagi: na obszarze zwanym 'Karpaty Moryńskie, w 3 wawozie od strony Metna, rozcinajacym wschodnie sklony wzniesien pokrytych murawami cieplolubnymi, gps (pomiar rzeczywisty)
52°54'15.08"N
14°21'10.60"E


fot: dr P. Baraniecki - Poznan
fot. 845579

282699 Morchella esculenta; Szczecin-Skolwin, pow. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, AB-73; 09.05.2010; sklony wawozow - zespół gradu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum; ilaste, bogate w Ca w bogatym w gatunki runie lesnym, z duza iloscia rozkladajacych sie lisci, lacznie odnaleziono 5 sztuk wyrosnietych osobnikow; leg. Krzysztof Andrzejewski; det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: wawoz o rozciaglosci rownoleznikowej pomiedzy Przesocinem i dzielnicami Szczecina: Skolwienem i Stołczynem
dane gps (pomiar rzeczywisty)
53°30'16.66"N
14°35'35.60"E
fot: dr P.Baraniecki - Poznan
zdjecia okazow wykonal takze P.Pawlaczyk z Klubu Przyrodnikow, obecny rowniez w terenie


fot. 845583

282700 Morchella esculenta; Dolsko, pow. Gryfin, woj. Zachodniopomorskie, AC-31; 11.05.2010; sklon mini-wawozu w ktory wcina sie droga z Dolska do Mirowa, na E od Dolska, porosniety drzewami lisciastymi; ilasto-piaszczyste, bogate w Ca z runa na sklonie wawozu, 4 osobniki; leg. Krzysztof Andrzejewski; det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: czesciowo zjedzone przez slimaki, dane gps (pomiar rzeczywisty):
52°54'1.26"N
14°22'54.71"E
fot: dr P.Baraniecki - Poznanfot. 845597

282701 Morchella esculenta; ok.1km na SE od ostatnich zabudowan miasta Chojna, pow. Gryfin, woj. Zachodniopomorskie, AC-32; 13.05.2010; w otoczeniu terenu podmoklego, wsród ziołorosli ze storczykami (Dactylorhiza maialis, Listera ovata) w miejscach wilgotnych, 3 sztuki czesciowo zjedzone przez slimaki; ilaste, bagienne pod parasolem z duzych lisci (lopian? lepieznik?); leg. Krzysztof Andrzejewski; det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie, nie, notatka: nie
uwagi: dane gps (pomiar rzeczywisty)
52°57'10.34"N
14°27'49.77"E

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 11.04.2015 · została utworzona/was created 15.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Morchella_esculenta.htm">smardz jadalny - Morchella esculenta - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>