edible

Helvella acetabulum (L.) Quél. (1874)

piestrzyca zwyczajna (pucharnica zwyczajna)
Helvella acetabulum
przymiar10 mm
młody owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel · old sporocarp; under beech on calcareus soil; 23.06.1999, Wolin
copyright © by Marek Snowarski
Helvella acetabulum
przymiar20 mm
stary owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel · old sporocarp; under beech on calcareus soil
Helvella acetabulum
przymiar20 mm
średni owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel · old sporocarp; under beech on calcareus soil

owocnik (Fruitbody)

Helvella acetabulum
Owocnik składa się z pucharowatego kapelusza i pofałdowanego trzonu; cały ma (20)40-90(100) mm wysokości i 20-60 mm szerokości; trzon stanowi +- 1/3 owocnika. Część kapeluszowa jest nieregularnie półkulista, potem miseczkowata z porozrywanym brzegiem. Wewnętrzna płodna część jest gładka, szarobrązowa, czerwonobrązowa, oliwkowobrązowa, zwykle z fioletowym odcieniem; zewnętrzna płonna jest jaśniejsza, pokryta drobnym nalotem i z białawymi żebrami odchodzącymi od trzonu. Trzon białawy z siatką żeber.

Miąższ białoszary; cienki; kruchy; bez wyróżniającego się smaku czy zapachu.

Sporocarp comprises a chaliced cap and an uneven stipe; the whole is (20)40-90(100) mm high and 20-60 mm broad; the stipe makes +- 1/3 of the sporocarp. The pileus part is irregularly hemispherical, later cup-shaped with a torn margin. Inner fertile part is smooth, grey-brown, red-brown, olive-brown, usually with a violet tint; external sterile part is lighter, covered with fine pruina and whitish ribs extending from the stipe. Stipe whitish with a network of ribs.

Flesh white-grey; thin; fragile; lacking distinct taste or odour.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, elipsoidalne, gładkie, z dużą centralną kroplą tłuszczu, 18-24 x 12-15 µm.

Spore print white. Spores hyaline, ellipsoid, smooth, with a large central oil droplet, 18-24 x 12-15 µm.

występowanie

Dość częsta. Owocniki wyrastają wiosną, od końca kwietnia do czerwca, pojedynczo lub w grupach, w różnego typu lasach na glebach zawierających wapń.

Common. Spring, solitary or gregarious, in different types of forests on basic soils.

wartość (Importance)

Jadalny ale łykowaty.

Edible but of low quality.

uwagi (Remarks)

Helvella queletii
H. queletii
Podobną formę owocników ma Helvella queletii - różni się smuklejszym trzone, wenwętrzna powierzchnia miseczki jest brązowa, jest ona zwykle nieco złożona - jak muszla małża lub siodłowato wygięta, dolna powierzchnia miseczki nie jest żebrowana lub tylko nieznacznie.
Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.12.2009 · została utworzona/was created 24.12.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Helvella_acetabulum.htm">piestrzyca zwyczajna - Helvella acetabulum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>