niejadalnychronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.60)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Inonotus obliquus (Pers.) Pilát (1942)

błyskoporek podkorowy włóknouszek ukośny (potocznie: Sterile Conk Trunk Rot of Birch /en/)
Polyporus obliquus (Pers.:Fr.) Fr. · Poria obliqua (Pers.:Fr.) P. Karst.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl; 06.09.2002,  ; copyright © by Marek Snowarski
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
w spękaniu widoczna rdzawożółta tkanka grzyba
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
spękana powierzchnia narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
fragment narośli z nową tkanką grzyba, w pęknięciu widać jej żółtobrązową barwę
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
odsłonięta młoda tkanka grzyba w narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
tkanka narośli na przełomie
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla, nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus)
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), w dolnych naroślach odsłonięte drewno tworzące główną masę narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl na nie wywołana przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośle z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

owocnik

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
odsłonięta tkanka grzyba po oderwaniu spękanej powierzchni narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
fragment narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
owocnik, stadium doskonałe
Grzyb ten jest najczęściej dostrzegany dzięki charakterystycznym naroślom tworzącym się na pniu porażonego drzewa. Narośle są zbudowane z tkanek grzyba i ich średnica może osiągać do 500 mm; zewnętrzna powierzchnia narośli jest czarna i spękana na podobieństwo koksu; w miejscach świeżych pęknięć i w szczelinach można dojrzeć żółtą do rdzawobrązowej lub czerwonobrązowej grzybnię; wnętrze narośli tworzy zbita i bardzo twarda masa grzybni koloru żółtego do rdzawożółtego (z wiekiem ciemnieje) porozdzielana białawymi lub żółtawobiałymi cętkowatymi przerostami jaśniejszej grzybni. Narośle rozrastają się w przeciągu wielu lat i nie produkują zarodników podstawkowych. Do połowy XX wieku uważano je za płonną formę czyreń ogniowy (Phellinus igniarius). W sąsiedztwie narośli drewno silniej się rozrasta i pień może być rozszerzony.

space

The fungus is usually recognized due to characteristic cankers formed on the trunks of infected trees. The cankers are built of fungal tissue and can be up to 500 mm in diameter; outer surface of the canker is black and with coke-like cracks; in the places of new cracks and in the slits there is visible yellow to rusty-brown or red-brown mycelium; the inside of the canker consists of compact and very hard yellow to rusty-yellow (with age darkening) mycelial mass separated by whitish or yellowish-white speckled overgrowths of lighter-coloured mycelium. Cankers develop in the space of many years and do not produce basidiospores. Until mid-XXth century they were considered as sterile form of czyreń ogniowy (Phellinus igniarius). There is an increased wood production around the canker and the trunk may be thicker.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne od jajowatych, z jedną lub kilkoma kroplami, nieamyloidalne, 8-10 × 5-7.5 µm.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.60 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ostrożne odcięcie narzędziem o ostrej krawędzi narośli na drzewie.
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
W Polsce niezbyt częsty, zauważany głównie na brzozie, poza tym rzadko na innych drzewach liściastych jak klon, grab, buk, jarzębina, wiąz. Resupinatowe owocniki tworzą się na zamierających lub martwych drzewach, narośle już na żywych drzewach, szczególnie na brzozach, rzadziej na jarzębinie, grabie i olszy.

space

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Wywołuje zgniliznę drewna typu białego. Porażone drewno przybiera żółtawy kolor.

space

uwagi

W tradycyjnych praktykach medycznych stosowany jako lekarstwo na raka w myśl magicznej reguły „podobne działa na podobne” – narośl na drzewie przywołuje skojarzenia z naroślą nowotworową. Narośle tworzone przez tego grzyba stosowane w ludowej medycynie wschodniej Europy w formie naparu jako lek na dolegliwości żołądkowe. Znany pod rosyjską nazwą czaga (zangielszczone na chaga) lub jako grzyb brzozowy (przez zbieżność nazw tradycyjnych wplątywany jest więc i białoporek brzozowy (Piptoporus betulinus)). błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus) ma też i swoją współczesną tradycję jako jeden z kilku "tradycyjnych i cudownych" preparatów na choroby nowotworowe. Dobrze, że współczesna medycyna konwencjonalna zaczyna dostrzegać rolę jaką w zwalczeniu choroby ma pełna wiara pacjenta i jego wewnętrzna absolutna pewność wyleczenia. Wszak niekoniecznie siła psychiczna leczącego się musi być budowana (w przypadkowy sposób) li tylko przy pomocy cudownych preparatów (i całej otoczki wątpliwych biznesów wokół tego).

space

znalezisko 20020906.1.02 - Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy);  
21f · 20020906.1.02
leg. Marek Snowarski
/ /
znalezisko 20070419.65037.jgadek - Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy); Katowice
6f · 20070419.65037.jgadek
leg. Joanna Gądek
/Katowice/
znaleziska Inonotus obliquus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

111895 AB-34 297254 AB-45 32358 AB-64 23941 AB-75 23940 AB-83 110159 AB-84 111139 AB-93 28350 46228 AB-94 27126 27538 28995 AB-95 112863 AC-24 297369 AC-31 299588 AE-05 104905 BB-00 11138 37716 BB-37 105837 BB-99 47253 BC-07 47252 48157 BC-17 53280 59654 34925 38237 50747 34926 35574 53281 BC-26 56230 BC-87 36370 BC-98 107904 105659 BC-99 53932 BD-19 56130 BD-51 46227 BE-12 27503 BE-59 54062 CA-36 83600 47809 47811 83596 36842 CA-43 29957 CA-89 100730 CA-98 60193 CB-14 52934 CB-15 82753 82756 40689 CB-24 71775 CB-25 107087 30846 109724 110311 CB-26 109753 110298 110294 CB-35 109747 CB-44 83800 CB-83 105861 CB-92 88655 CC-15 297529 CC-64 299203 CC-73 99187 CC-80 299253 CC-83 104940 CC-90 114502 CC-94 113373 CC-95 106722 CD-02 108288 104927 111532 CD-33 32535 CF-29 11363 CF-39 29763 29759 DA-70 63538 33063 DA-80 97960 33064 49352 91587 56944 96603 52335 97957 28988 53942 28252 DE-35 96569 100112 96571 107901 100115 107437 107898 DE-45 102979 113011 96523 102953 100119 DE-46 98562 98153 99594 111913 103342 103345 103340 98152 112772 98154 DE-47 98554 98550 98561 98548 98553 DE-54 110615 110606 DE-55 96525 98780 102446 101042 102442 100339 113327 98207 113325 100338 DE-56 106952 111905 102294 106944 106954 108845 DE-57 106966 97846 DE-63 87401 DE-64 110572 109546 109553 109552 DE-65 104507 96567 104511 97982 97985 97989 97975 97977 97988 107684 104503 96761 85859 97981 104510 104505 97983 DE-66 98782 108846 DE-67 102292 102290 108169 102288 102291 DE-75 85872 DE-76 108915 111374 108852 111368 108171 DE-77 108912 DE-81 86970 DE-82 84612 DF-22 48957 DF-34 46232 DF-40 31320 DF-53 65037 EA-92 45369 ED-15 61192 ED-25 61191 EE-73 68124 EF-71 32437 EG-23 16343 GF-32 75216

 ID11138  Inonotus obliquus; Kołobrzeg, BB-00; 2002.09.06; ; na pniu żywej brzozy na dwóch drzewach; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020906-1, tak, notatka: 020906-1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID11363  Inonotus obliquus; teren Jachtklubu, CF-29; 2004.01.01; lasek mieszany,brzozy, akacje, wierzby, dęby, czeremchy, nad jeziorem; na brzozie, na wysokości ok. 2 m Pojedynczo ( na okolicznych brzozach też można go znależć; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/7.04.05, tak, przy eksykacie, notatka: tak, przy eksykacie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID16343  Inonotus obliquus; Beskid Sądecki/Obidza - gm. Łącko, pow. nowosądecki, EG-23; 2005.07.17; las mieszany (przewaga brzóz, las prześwietlony); na żywej brzozie narośla na kilkunastu brzozach w wielu różnych częściach lasu; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050717-99 herb. Pinczer, nie, notatka: TAK 050717-99; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID23940  Inonotus obliquus; pow. Goleniów, 2km na N od Strumian, AB-75; 2005.06.05; las mieszany (brzoza, buk, dąb, sosna); na pniu żywej brzozy pojedynczo, po 1 osobniku na dwóch brzozach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23700

 ID23941  Inonotus obliquus; pow. Goleniów, 4km na W od Goleniowa, AB-64; 2005.06.19; kępa brzóz z domieszką wierzb przylegająca do boru sosnowego; pień żywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23703

 ID27126  Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.01.15; las liściasty wielogatunkowy (Brz, Bk, Db, Jw) w poblizu śródleśnego bagienka; na pniu zywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 27879

 ID27503  Inonotus obliquus; Michałów k/Lubina, woj. dolnośląskie, BE-12; 2005.10.30; bór sosnowy; na żywej brzozie -; leg. Bogusław Cenian; det. Bogusław Cenian; weryfikował: Anna Kujawa, 2006.01.16; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: dwa stanowiska w odległości 1 km jeden od drugiego

 ID27538  Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na S od Osetnego Pola, AB-94; 2006.02.06; brzozowy okrejek torfowiska mszarnego; na pniu żywej brzozy trzy owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28261

 ID28252  Inonotus obliquus; Las morenowy pomiędzy osiedlami Niedzwiednik-Osiedle Młodych, DA-80; 2006.03.01; Las morenowy,mieszany,buk,brzoza,sosna,świerk.; Na żywych brzozach. Po jednej sztuce na dwóch brzozach.; leg. Mirosława Wantoch Rekowska; det. Marek Kozłowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/16.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29030 fot. 29031

 ID28350  Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NE od Chlebowa, AB-93; 2005.03.04; las wielogatunkowy w sąsiedztwie rowu odwadniającego bagno (brzozy, olsze, wierzby); na pniu żywej brzozy 1 owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29139

 ID28988  Inonotus obliquus; Gdańsk Strzyża, DA-80; 2006.03.25; Las morenowy,sosna,świerk,brzoza,dąb,cz.bez; Na żywej brzozie na wys.ok 3m Pojedyńczy owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/16.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29864 fot. 29865

 ID28995  Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,2 km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.03.24; skraj podmokłego olsu przy jeziorze, w poblizu olchy, brzozy; na pniu żywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29876

 ID29759  Inonotus obliquus; Nad jez. Dzierżno Małe, Pyskowice, pow. Gliwice, CF-39; 2006.04.08; Lasek brzozowo-sosnowo-mieszany; rosnące brzozy na pniach brzóz; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/17.05.06, tak, notatka: TAK - zostanie wysłana z eksykatem do kustosza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: w promieniu kilkudziesięciu metrów kilka brzóz zarażonych błyskoporkiem podkorowym
fot. 31170 fot. 31171

 ID29763  Inonotus obliquus; Nad jez. Dzierżno Małe, teren Jacht Klub Dal - Pyskowice, pow.Gliwice, woj. Katowice, CF-39; 2006.02.20; las brzozowy; pień brzozy pojedynczo; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: nie, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: ponowne zgłoszenie tego samego miejsca sprzed roku

 ID29957  Inonotus obliquus; Mierzeja oddzielająca Bałtyk od słonego jeziora Sarbsko.Łeba., CA-43; 2006.04.15; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza.; Na żywych brzozach. Pojedyńczo lub po kilka na drzewie.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1a, 1b, 1c/MWR/16.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 31463 fot. 31464 fot. 31465 fot. 31466
Znalazłem 6 porażonych drzew tym grzybem.Eksykaty odnoszą się do foto 2,3,4.

 ID30846  Inonotus obliquus; Kalisz Kaszubski PKP, CB-25; 2006.05.03; Brzezina z domieszką sosny.; Na żywej brzozie na wys.ok 2,5 m. Jeden spory owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 33210 fot. 33211

 ID31320  Inonotus obliquus; Knurów, pow. Gliwice, las koło kąpieliska Zacisze, DF-40; 2006.05.08; las brzozowy nad dzikim zbiornikiem wodnym; na pniaku brzozy pojedynczo na złamanym drzewie (brzozie). Jedna część na drzewie, druga na kłodzie na ziemi obok; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/17.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 33888

 ID32358  Inonotus obliquus; Rezerwat Przyrody, AB-45; 2005.10.29; Bór sosnowy z domieszką brzozy i z cisem pospolitym; Na pniu brzozy brodawkowatej pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Jeden osobnik wielkości 12x7cm

fot. 35601

 ID32437  Inonotus obliquus; Puszcza Niepołomicka, od strony Staniątek, 10 m od torów kolejowych, EF-71; 2006.05.21; Brzeg lasu; Pień brzozy brodawkowatej Dwa owocniki obok siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: W rejonie Staniątek można dosyć często natrafić na okazy tego gatunku. Około co 100-200 m na brzozach, na brzegu lasu, wzdłóż torów kolejowych.

fot. 35866 fot. 35867

 ID32535  Inonotus obliquus; przy drodze leśnej między wsiami Spławie a Tarnowa (gmina Pyzdry), około 500 m od wsi Spławie, CD-33; 2006.05.20; las mieszany z przewagą sosny, szpaler brzóz przy drodze śródleśnej; pień żywej Betula verrucosa, około 50 cm nad ziemią pojedynczy owocnik o wymiarach ok. 30 x 15 cm; leg. Michał Wójtowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, w herbarium zgłaszającego i w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 36017 fot. 36018

 ID33063  Inonotus obliquus; Sopot Park Południowy., DA-70; 2006.05.27; Nadmorski las łęgowy.; Na żywej olszy czarnej. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 37167

 ID33064  Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA-80; 2006.05.28; Las łegowy w pasie nadmorskim.; Na żywej olszy czarnej. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 37171 fot. 37172

 ID34925  Inonotus obliquus; rez.Kuźnik, woj. wielkopolskie, pow.pilski, BC-17; 2006.06.09; skraj torfowiska; na rosnącej brzozie, na wysokości ok 3m pojedyńczy owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 40641

 ID34926  Inonotus obliquus; 1,5km na północny zachód od Piła -Gładyszewo, BC-17; 2006.06.10; las sosnowy z dębem i brzozą w pobliżu młodnik świerkowy; na rosnącej brzozie na wysokości ok 3m trzy owocniki jeden pod drugim; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 40644

 ID35574  Inonotus obliquus; rez.Kuźnik pow.pilski woj.wielkopolskie, BC-17; 2006.06.25; las sosnowy z brzozą i dębem w pobliżu jeziora; na pniu żywej brzozy pojedyńczy owocnik na wysokości ok.3,5m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 41851

 ID36370  Inonotus obliquus; Las przy drodze nr 184, między miejscowościami Cerekwica a Pamiątkowo, na granicy powiatów poznańskiego i szamotulskiego, BC-87; 2006.07.08; Las mieszany okalający od południa jezioro Pamiątkowskie; Na brzozie brodawkowatej, żywej pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK (fragmenty narośli brzozy zarażonej grzybem) u zgłaszającego + w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 43649 fot. 43650

 ID36842  Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 2006.07.23; Piaszczysty las nadmorski-głównie sosna; Na żywej brzozie prawie u korzeni Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 44605 fot. 44606

 ID37716  Inonotus obliquus; woj. zachodniopomorskie, pow.kołobrzeski, Stare Miasto (4km płd. od Kołobrzegu), BB-00; 2006.08.09; brzezina bagienna z domieszką sosny; na pniu żywych brzóz pojedynczo na czterech drzewach; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/8.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 46239 fot. 46240 fot. 46241

 ID38237  Inonotus obliquus; rez. Kuźnik , pow.pilski , woj.wielkopolskie, BC-17; 2006.08.12; skraj torfowiska porośnięty brzozami, sosnami; na rosnącej brzozie, na wysokości metra pojedyńczy owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E094, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 47268

ID40689 Inonotus obliquus; Lipusz, CB-15; 2006.08.31; Las sosnowo-brzozowy; Na żywej brzozie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 51420

 ID45369  Inonotus obliquus; 1 km W, Górowo Iławeckie, pow. Bartoszyce, warmińsko mazurskie, EA-92; 2006.09.20; pojedyńcza brzoza; na pniu brzozy na wysokości ok. 3 m w grupie 4 osobników; leg. Paweł Sankiewicz; det. Paweł Sankiewicz, Jacek Michalczyk; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58459

 ID46227  Inonotus obliquus; Konotop, powiat nowosolski, wojewódźtwo lubuskie, BD-51; 2006.09.17; ; na korze brzozy pojedyńczo; leg. Kamila Florczak; det. Kamila Florczak; eksykat: -, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59858 fot. 59859

 ID46228  Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Binowa, AB-93; 2006.10.07; torfowisko mszarne z brzeziną bagienną; na pniu żywej brzozy 8 owocników na jednym drzewie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59862

 ID46232  Inonotus obliquus; Dąbrowa Górnicza, DF-34; 2006.09.28; las mieszany z przewagą brzóz; na rosnącej brzozie pojedynczo; leg. Michał Sikora; det. Michał Sikora; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59883

 ID47252  Inonotus obliquus; 3km na północny-zachód od stacji kolejowej Płytnica, woj.wielkopolskie, BC-07; 2006.10.12; las sosnowy z brzozą; na rosnącej brzozie jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61548

 ID47253  Inonotus obliquus; rez. Uroczysko Jary, woj.wielkopolskie, BB-99; 2006.10.14; pas drzew liściastych przy brzegu jeziora; pień drzewa liściastego jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61551

 ID47809  Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las łegowy w pasie nadmorskim.; Na żywej brzozie Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/8.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62579

 ID47811  Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las łęgowy w pasie nadmorskim.; Na żywej brzozie Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62588

 ID48157  Inonotus obliquus; nad brzegiem j.Rakowo, ok. Tarnowa, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC-07; 2006.10.26; wielogatunkowy las porastający brzeg jeziora; na rosnącej Brzozie jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 63269

 ID48957  Inonotus obliquus; Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF-22; 2006.07.15; las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk); na leżącej kłodzie brzozowej jeden owocnik formy płonnej, jeden owocnik formy doskonałej; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-07-013, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Pod korą brzozy na której rosła forma płonna, występuje forma doskonała w postaci ukośnych rurek rozłożonych niemal na całej powierzchni kłody

fot. 64795 fot. 64796

 ID49352  Inonotus obliquus; Gdańsk Strzyża, DA-80; 2006.11.16; Park pomiędzy osiedlem-działkami a lasem.; Na żywej brzozie na wys.ok 1,5m Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/11.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 65491

 ID50747  Inonotus obliquus; 2km na płn-wsch od miejscowości Szydłowo, pow pilski, woj. wielkopolskie, BC-17; 2006.12.03; las sosnowy z dębem i brzozą; na rosnacej brzozie jeden owocnik na wysokości 0,5 m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 68270

 ID52335  Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA-80; 2006.12.26; Las w pasie nadmorskim.; na żywej topoli osice Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 71645

 ID52934  Inonotus obliquus; 1500 m od północnego krańca jez. Wieckiego, gm. Studzienice, pow. bytowski, CB-14; 2006.10.07; szpaler brzóz przy trawiastej łące; brzoza brodawkowata pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/23.02.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID53280  Inonotus obliquus; rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego, BC-17; 2007.01.06; sosna, brzoza, dąb, olcha; na pniu żywej brzozy, na wysokości 4-5m jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73790

 ID53281  Inonotus obliquus; rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego, BC-17; 2007.01.06; sosna, brzoza, dąb, olcha; na pniu żywej brzozy, na wysokości 1m jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73794

 ID53932  Inonotus obliquus; ok. 200m S od leśniczówki Annowo, Park Krajobrazowy, BC-99; 2007.02.04; Łęg olsowy; Na pniu zamierającej olszy czarnej 2 narośle, niższa na wys. ok. 2,5m; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/23.02.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 74794 fot. 74795


 ID53942  Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze - pas nadmorski, DA-80; 2007.02.04; Las w pasie nadmorskim, sosna, brzoza, olsza, buk, leszczyna i inne; Na żywej brzozie na wys. ok. 3 m 7 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 74812

 ID54062  Inonotus obliquus; Wrocław, Park Wschodni, BE-59; 2007.02.06; park; wierzba, dąb, olcha, brzoza i inne; konar brzozy, ok 2,5 m nad ziemią; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 74990

 ID56130  Inonotus obliquus; Las w miejscowości Borówiec, ok. 2000m S od wsi, pow. poznański, BD-19; 2007.03.04; Las mieszany, z przewagą drzew iglastych; na pniu żywej brzozy brodawkowatej Pojedyncza narośl; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/14.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID56230  Inonotus obliquus; 1km na południowy-zachód od Wrzącej, pow.czarnkowsko-trzcianecki , woj.wielkopolskie, BC-26; 2007.01.11; sosna, brzoza, dąb,; na brzozie trzy owocniki na wysokości ok. 1m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78487

 ID56944  Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA-80; 2007.03.11; Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb, grab, brzoza; Na żywej brzozie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79612

 ID59654  Inonotus obliquus; Rez.Kuźnik, pow. pilski, zach.strona j.Rudnickiego, BC-17; 2007.03.29; sosna, dąb, olcha, brzoza; na rosnącej brzozie jeden owocnik na wysokości 3-4m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 83631

 ID60193  Inonotus obliquus; Rezerwat przyrody Jar Raduni Babi Dół, CA-98; 2007.04.08; Las łegowy -przełomy Raduni; na grabie (nie jestem pewien-może topola osika) jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/21.04.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 84318

 ID61191  Inonotus obliquus; Północno - zachodnia część Uroczyska Bemowo, na prawo od drogi wiodącej od osiedla Klaudyn Pierwszy, ED-25; 2007.04.14; Podmokły las liściasty z udziałem brzozy; u podstawy brzozy; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Ok. 20m na prawo od drogi.

fot. 85949 fot. 85950


 ID61192  Inonotus obliquus; Las przylegający do Warszawskiego Rembertowa, ok 1 km SE od miejscowości Mokry Ług, ED-15; 2007.04.13; las sosnowo-brzozowy (piasek); brzoza na dwóch brzozach oddalonych od siebie o ok. 1,5 km.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: brak

fot. 85953

 ID63538  Inonotus obliquus; Gdynia-Sopot granica rzeka Swelina, DA-70; 2007.05.05; Las mieszany buk,grab,olcha,sosna dolina Sweliny; na martwej brzozie jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/3.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 90568

 ID65037  Inonotus obliquus; Katowice Murcki, w pobliżu rezerwatu Murckowski, woj. śląskie, powiat katowicki, gmina Katowice, DF-53; 2007.04.19; Las bukowy, z domieszką sosen, grabów i brzóz; na zmurszałym, leżącym bukowym pniu, w środku lasu grzyb porastał całą część pnia od strony południowej; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/5.06.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 93481 fot. 93482 fot. 93483

 ID68124  Inonotus obliquus; Wschodni stok Góry Patrol, ok. 400 m W od Kielce ul. Zalesie, EE-73; 2007.05.27; las bukowy; bukowa kłoda dość częsty w tym lesie - znalazłem w pobliżu co najmniej 5 kłód bukowych porośniętych resupinowatymi owocnikami tej huby; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 99835 fot. 99836 fot. 99837 fot. 99838
Inonotus obliquus - błyskoporek podkorowy

ID71775 Inonotus obliquus; Dziemiany, CB-24; 2007.07.15; Las mieszany,bukświerksosna,dąb,grab; Na gałęzi buka. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 108177 fot. 108178

 ID75216  Inonotus obliquus; Kompleks leśny pomiędzy Cieszanowem a Gorajcem, w powiecie lubaczowskim. Przy drodze leśnej wiodącej w prawo, ok. 2 km przed Gorajcem, GF-32; 2007.08.18; Las mieszany; powalona brzoza pojedynczy okaz, średnicy ok. 30cm; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 116377

 ID82753  Inonotus obliquus; Lipusz, CB-15; 2007.10.27; Pojedyńcza brzoza koło bagna-pastwisko; na ranie drzewa jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/14.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 133015

 ID82756  Inonotus obliquus; Lipusz, CB-15; 2007.10.27; las łęgowy brzoza,lipa,olsza.krzaki.rzeka Wda; na martwej brzozie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 133024

ID83596 Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 2007.11.03; Las sosnowy z domieszką brzozy-podmokły; na martwej brzozie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 134644

 ID83600  Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 2007.11.03; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; Na żywej brzozie na wys.ok 2,5 m. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/11.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 134650

 ID83800  Inonotus obliquus; Męcikał-Struga, CB-44; 2007.10.29; Las sosnowy z domieszką sosen; Na pniu brzozy Pojedynczy egzemplarz; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia:
fot. 134941 fot. 134942

 ID84612  Inonotus obliquus; Blachownia, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-82; 2007.11.11; las mieszany (brzoza, olsza, sosna), nad brzegiem rzeczki; na brzozie pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: w odl.ok 500 metrów drugi, niewielki osobnik
fot. 136679

ID85859 Inonotus obliquus; Zawada, woj. śląskie, DE-65; 2007.11.24; wierzby, topole wzdłóż brzegu rzeki Warta; na zmurszałym konarze wierzby rozpostarty, więcej niż 50cm.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 138521 fot. 138522

 ID85872  Inonotus obliquus; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 2007.11.18; las mieszany; na pęknięciu kory brzozy pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 138540

 ID86970  Inonotus obliquus; N Kochanowice,pow.lubliniecki,ślaskie,PK Lasy Nad Górną Liswartą,przy ścieżce przyrodniczej, DE-81; 2007.12.09; zadrzewienia nad zbiornikiem wodnym,brzoza,wierzba,sosna,dąb; na brzozie 2 owocniki,jeden przedst.na zdjęciach,drugi ok.20 metrów obok; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 140369 fot. 140370

 ID87401  Inonotus obliquus; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2007.12.08; las mieszany, dąb, brzoza, sosna; na brzozie pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 141141

 ID88655  Inonotus obliquus; Iłowo, gm. Sępólno Krajeńskie, CB-92; 2008.01.01; Las mieszany (sosna, dąb, brzoza); Na żywej brzozie na wys. ok 3 m jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 143285 fot. 143286

ID91587 Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA-80; 2008.02.10; Las łegowy w pasie nadmorskim.; Na żywej brzozie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 149469
Niestety tereny są osuszane i lasy umierają w oczach :-(

 ID96523  Inonotus obliquus; 1,5 km N,Stobiecko Szlach.,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-45; 2007.01.21; las mieszany; na brzozie pojedyncza narośl; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160270 fot. 160271

 ID96525  Inonotus obliquus; 2km S, Radziechowice II,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-55; 2006.11.30; szereg brzóz na obrzeżu lasu sosnowego; na brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160286 fot. 160287 fot. 160288

 ID96567  Inonotus obliquus; Bobry,3km S od stacji kolejowej ,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-65; 2008.03.30; skraj lasu przy torowisku; na brzozie pojedyncza narośl; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160445

 ID96569  Inonotus obliquus; 3,5 km SE od Łękińska,pow.bełchatowski,woj.łódzkie, DE-35; 2008.04.06; starodrzew mieszany; na powalonej (obecnie) brzozie dwie narośle blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160451 fot. 160452 fot. 160453

 ID96571  Inonotus obliquus; 3,5km SE od Łękińska,pow.bełchatowski,woj.łódzkie, DE-35; 2008.04.06; starodrzew mieszany(brzoza,buk,sosna); na brzozie pojedyncza narośl 0,5m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160458 fot. 160459 fot. 160460

 ID96603  Inonotus obliquus; Gdańsk Lipnik okolice Drogi brzozowej, DA-80; 2008.04.06; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na złamanym grabie? jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160574

 ID96761  Inonotus obliquus; 2,5-3km na S od stacji kol.Bobry,przy torach,na wys. słupa SN nr42,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-65; 2008.04.09; las sosnowy z domieszką brzóz; na brzozie kilka narośli na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160987 fot. 160988 fot. 160989 fot. 160990

 ID97846  Inonotus obliquus; 500m NE,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 2008.04.20; las mieszany; na leżącej brzozie cztery narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163641 fot. 163642 fot. 163643

 ID97957  Inonotus obliquus; Gdańsk, Lasy oliwskie, Dolina Zielona, DA-80; 2008.04.11; Las mieszany z przewagą buku; Na pniu żywej brzozy na wysokości około 3 metrów pojedynczy; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/WM/8.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 163888

ID97960 Inonotus obliquus; Gdańsk, Strzyża, DA-80; 2008.04.11; Las mieszany; Na pniu żywej olszy szarej Pojedynczy na olszy szarej; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany do kustosza), tak
uwagi: zdjęcia:
fot. 163900 fot. 163901

 ID97975  Inonotus obliquus; 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2008.04.22; las sosnowo-brzozowy; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163969 fot. 163970

 ID97977  Inonotus obliquus; 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2008.04.22; pas lasu,przy torach kolejowych,z przewagą brzóz; na młodej brzozie dwa narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163976 fot. 163977

 ID97981  Inonotus obliquus; 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2008.04.22; pas lasu z przewagą brzóz,przy torach; na brzozie,na wys.ok.3,5m jedna narośl; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163989 fot. 163990

 ID97982  Inonotus obliquus; 1,5 km NE ,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2008.04.22; las sosnowo-brzozowy; na brzozie,tuż nad ziemią pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163994 fot. 163995

 ID97983  Inonotus obliquus; 2km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 2008.04.22; las mieszany; na brzozie rosnącej przy leśnej dróżce dwa narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164002 fot. 164003 fot. 164004

 ID97985  Inonotus obliquus; 2km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 2008.04.22; skraj starodrzewu sosnowego; na młodej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164009 fot. 164010

 ID97988  Inonotus obliquus; 1,5-2km ,15st SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 2008.04.22; skraj brzeziny; na brzozie,metr nad ziemią pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164025 fot. 164026 fot. 164027

 ID97989  Inonotus obliquus; 1km S,Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 2008.04.22; bór sosnowy z domieszką liściastych; na brzozie dwa narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164032 fot. 164033 fot. 164034

 ID98152  Inonotus obliquus; Blok Dobryszyce,ul.Leśna;pow.radomszczański, DE-46; 2008.04.24; las mieszany; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164490 fot. 164491

 ID98153  Inonotus obliquus; 1km SE,Kol.Kletnia,pow.radomszczański, DE-46; 2008.04.24; młodnik sosnowy z pasami brzeziny; młoda brzoza dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164495 fot. 164496

 ID98154  Inonotus obliquus; 500m S,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2008.04.24; las sosnowy z domieszką brzóz; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164499

 ID98207  Inonotus obliquus; 1km SW,Łęg ,pow,częstochowski, DE-55; 2008.04.26; las mieszany; na młodej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164661

 ID98548  Inonotus obliquus; 0,5 km SW,Widawka,pow.radomszczański, DE-47; 2008.04.27; las liściasty-gł.brzozy,graby,dęby; na żywej brzozie dwa narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165635 fot. 165636

 ID98550  Inonotus obliquus; 1km S,Klizin,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2008.04.27; las mieszany,na skraju drogi; na żywej brzozie pojedynczo,na wys.ok.4 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165653 fot. 165654

 ID98553  Inonotus obliquus; 500m E,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-47; 2008.04.27; las brzozowo-sosnowy na piachach; na żywej brzozie pojedynczo,na wys.ok.5 m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165667 fot. 165668

 ID98554  Inonotus obliquus; 700m 10st na NE,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-47; 2008.04.27; brzezina z domieszką robinii; na brzozach pojedynczo,trzy narośla na trzech brzozach,do 0,5 m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165672 fot. 165673

 ID98561  Inonotus obliquus; 750 m na E,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-47; 2008.04.27; brzezina z domieszką robinii i sosny; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165697 fot. 165698

 ID98562  Inonotus obliquus; 2km NW,Kocierzowy,gm.Gomunice,pow.radomszczanski, DE-46; 2008.04.27; brzezina; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165701

 ID98780  Inonotus obliquus; Radomsko,przedłużenie ul.Dąbrowskiej,ok.400m od granic miasta, DE-55; 2008.05.02; las sosnowy z domieszką brzozy; na żywej brzozie pojedynczo,na wys.ok.4,5 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 166348 fot. 166349

 ID98782  Inonotus obliquus; 1km W,Wrony,pow.radomszczański, DE-66; 2008.05.02; las mieszany-sosna,dąb,brzoza; na pniach brzóz pojedynczo,trzy sztuki na trzech brzozach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)na wys.ok.6m
fot. 166360

2)na wys.ok.6m
fot. 166361
3)na wys.1,2 m
fot. 166362 fot. 166363

 ID99187  Inonotus obliquus; Wielkopolska, nadleśnictwo Gniezno, las nad doliną Wełny na wschód od rzeczki, CC-73; 2008.04.06; las mieszany: sosna, brzoza, dąb, grab, klon; pień brzozy, na wysokości kilkudziesięciu cm dwa okazy; leg. Barbara K.; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: NIE, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/161299.html

okaz znaleziony 6 kwietnia 2008, zdjęcia i obserwacje uzupełnione 19 kwietnia 2008

siedlisko:
fot. 167997

położenie na pniu:
fot. 167998

owocniki z bliska:
fot. 167999

 ID99594  Inonotus obliquus; Blok Dobryszyce,przy drodze na Dobryszyce,ok.130m od przejazdu kolejowego,pow.radomszczański, DE-46; 2008.05.12; skraj lasu mieszanego; na żywej brzozie pojedynczo,na wys.ok 4,5 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 168881

 ID100112  Inonotus obliquus; ok.800m N,Gajówka Adamów k.Łękińska,pow.bełchatowski, DE-35; 2008.05.17; las mieszany,szereg brzóz przy leśnej drodze; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169866 fot. 169867

 ID100115  Inonotus obliquus; ok.600m S,Kol.Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2008.05.17; skraj lasu mieszanego; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169889

 ID100119  Inonotus obliquus; 2km W,Pytowice,pow.radomszczański, DE-45; 2008.05.17; las sosnowy z domieszką brzóz; na żywych brzozach 5 sztuk na trzech drzewach w kwadracie 40x40m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)2 sztuki na wys.3,5-4m

fot. 169902 fot. 169903

2)2 sztuki na wys.4 i 8m

fot. 169904 fot. 169905

3)1 sztuka na wys.ok.5,5m

fot. 169906

 ID100338  Inonotus obliquus; 1,5 SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.18; las mieszany-sosna,świerk,brzoza; na żywej,młodej brzozie trzy sztuki na różnych wysokościach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170339 fot. 170340

 ID100339  Inonotus obliquus; ok.1km S,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.18; las mieszany; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170344 fot. 170345

 ID100730  Inonotus obliquus; Banino, CA-89; 2008.05.17; las mieszany sosna,brzoza,świerk,lipa; Na żywej brzozie jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 171044

 ID101042  Inonotus obliquus; ok.600m S,Brodowe k.Radomska,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.24; las sosnowo-brzozowy; na młodej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171935 fot. 171936

 ID102288  Inonotus obliquus; 500m S,Hucisko Małokobielskie,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-67; 2008.06.01; las mieszany z przewagą sosny; na pniu brzozy kilka narośli (3); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174611 fot. 174612 fot. 174613

 ID102290  Inonotus obliquus; 1,5km S,Jasień,pow.radomszczański, DE-67; 2008.06.01; las mieszany; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174616

 ID102291  Inonotus obliquus; ok.700m SE,Jasień,pow.radomszczański, DE-67; 2008.06.01; las dębowo-brzozowy; na leżącym pniu brzozy dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174621 fot. 174622 fot. 174623

 ID102292  Inonotus obliquus; 1,5 km SE,Jasień,pow.radomszczański, DE-67; 2008.06.01; las mieszany; na pniu brzozy pojedynczo,dwie narośle na dwóch drzewach (ok.30m od siebie); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)
fot. 174628 fot. 174629

2)
fot. 174630

 ID102294  Inonotus obliquus; 1km SW,Orzechówek,pow.radomszczański, DE-56; 2008.06.01; las sosnowo-brzozowy; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174641

 ID102442  Inonotus obliquus; 0,5km E,Sachara,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2008.06.03; las mieszany-gł.brzoza i sosna; na pniu brzozy pojedynczo,ok.0,5 m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174827 fot. 174828

 ID102446  Inonotus obliquus; 1,5km SW,Bobry,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 2008.06.03; skraj lasu sosnowego obsadzony brzozami; na pniu żywej brzozy pojedynczo,na wys.3,5-4m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174844

 ID102953  Inonotus obliquus; 1km SW,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2008.06.08; las mieszany; na pniu żywej brzozy kilka narośli; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175943 fot. 175944 fot. 175945

 ID102979  Inonotus obliquus; 1km SE,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczanski, DE-45; 2008.06.08; pd skraj lasu-brzozy i osiki; na młodej brzozie jedna mała narośl; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175995

 ID103340  Inonotus obliquus; 1km E,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2008.06.14; skraj sosnowego lasu z brzozami; na brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176694 fot. 176695

 ID103342  Inonotus obliquus; 1km NW,osada Wójcik,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 2008.06.14; las mieszany; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176702 fot. 176703

 ID103345  Inonotus obliquus; 2km S,Słostowice,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 2008.06.14; szereg brzóz na skraju lasu; na brzozie dwie narośle wysoko nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176717 fot. 176718 fot. 176719

 ID104503  Inonotus obliquus; 1,5km NW,Borki,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-65; 2008.06.25; leśna droga,przez las sosnowy,obsadzona brzozami; na żywej brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0' 12,52"N 19 23' 58,3"E

fot. 178986 fot. 178987

 ID104505  Inonotus obliquus; 2km NE,Widzówek,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2008.06.25; las sosnowy z domieszką brzozy; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59' 48,3"N 19 24' 1,83"E

fot. 178990

 ID104507  Inonotus obliquus; 1km NW,Zielonka,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-65; 2008.06.25; las mieszany z przewagą sosen; na brzozach trzy narośle na dwóch brzozach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59' 2,68"N 19 25' 7,98"E

1)fot. 178995

fot. 178996

2)fot. 178997

 ID104510  Inonotus obliquus; 2km NW,Gowarzów,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-65; 2008.06.25; las sosnowy,leśna droga obsadzona brzozami; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 00' 8,69"N 19 24' 55,27"E

fot. 179006

 ID104511  Inonotus obliquus; 1,5km W,Ludwików,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-65; 2008.06.25; las mieszany; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 58' 28,81"N 19 24' 33,21"E

fot. 179009

 ID104905  Inonotus obliquus; województwo lubuskie, ok. 1 km na pn. od wioski Jamno, AE-05; 2008.06.13; przewaga sosny, poza tym świerk, brzoza, dąb; na brzozie przydrożnej; pień żywej brzozy, na wysokości ok. 1,3 m jedna narośl; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Inonotus obliquus

współrzędne geograficzne:
N 51° 27' 09,05"
E 15° 00' 59,16"

pień brzozy z naroślą i widok narośli z różnych stron
fot. 179699 fot. 179700 fot. 179701 fot. 179702

 ID104927  Inonotus obliquus; na granicy powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, 4 km na pn.wsch. od Nekli, CD-02; 2008.04.22; przy drodze leśnej sosna, świerk, dąb, brzoza leszczyna, lecz wokoło przewaga sosny; na pniu żywej brzozy przydrożnej, na wysokości kilkudziesięciu cm jedna narośl; leg. Barbara K.; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/4.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Inonotus obliquus

Współrzędne geograficzne stanowiska:
N 52° 23' 28,94"
E 17° 26' 57,94"

Znalezisko z 22.04.2008, później odwiedzane w celu potwierdzenia oznaczenia gatunku, fragment owocnika pobrany 10.06.08

wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/174532.html

drzewo z naroślą:
fot. 179764
widok narośli:
fot. 179765 fot. 179766

 ID104940  Inonotus obliquus; powiat gnieźnieński, 2 km na pd.wsch od Modliszewka, CC-83; 2008.06.04; sosna, brzoza, dąb; pień żywej brzozy, na wysokości ok. 2 m jedna narośl; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/4.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Inonotus obliquus

Współrzędne geograficzne
N 52° 36' 51,92"
E 17° 38' 09,56"

wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/175043.html

Drzewo z naroślą:
fot. 179802

Widok narośli z bliska:
fot. 179803 fot. 179804

ID105659 Inonotus obliquus; Poznań, Rezerwat przyrody Żurawiniec, BC-98; 2007.05.05; Las mieszany (sosna, dąb, brzoza); Na brzozie Pojedynczy egzemplarz; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181098

 ID105837  Inonotus obliquus; Rezerwat Kiełpino Porost zach-pom., BB-37; 2008.06.28; Buczyna.; na gałęzi brzozy jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 34/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181465

 ID105861  Inonotus obliquus; Rezerwat Lutowo Bór bagienny, CB-83; 2008.07.03; Las bagienny; na brzozach 3 owocniki na 3 drzewach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 38/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181520

 ID106722  Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, 1 km na wsch. od Skorzęcina, CC-95; 2008.07.17; młody las z przewagą sosny oraz dąb, brzoza; pień żywej młodej brzozy dwie narośle; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie - gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°27'50,91" E 17°52'22,06"
żywiciel - młoda przydrożna brzoza, obwód pierśnicy ok. 40 cm

widok ogólny:
fot. 183354

owocnik 1 (dolny), widok ogólny i zbliżenie
fot. 183355 fot. 183356

owocnik 2 (górny), widok ogólny i zbliżenie
fot. 183357 fot. 183358

 ID106944  Inonotus obliquus; 2km NE,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 2008.07.13; las mieszany; na kikucie brzozy dwie narośle,na wysokości 3,5-4m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'8,88"N 19 27'47,81"E

fot. 183961 fot. 183962 fot. 183963

 ID106952  Inonotus obliquus; 1,5km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-56; 2008.07.13; las mieszany (gł.sosna i brzoza); na pniu żywej brzozy pojedynczo,niecały metr nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'17,78"N 19 30'39,69"E

fot. 183975 fot. 183976

 ID106954  Inonotus obliquus; 1,5km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-56; 2008.07.13; las sosnowy z domieszką brzozy; na pniu brzozy pojedynczo,na wysokości ok.3,5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'6,45"N 19 29'38,56"E

fot. 183979

 ID106966  Inonotus obliquus; 1,5 km N,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-57; 2008.07.19; las mieszany-sosna,brzoza,grab i in.; na brzozie jedna narośl na wys.5-6m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'28,36"N 19 40'47,12"E

fot. 184015

ID107087 Inonotus obliquus; Dziemiany, CB-25; 2008.07.12; Las mieszany,buksosnadąb,brzoza,świerk,daglezja; na żywym buku jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 184310

 ID107437  Inonotus obliquus; 1,5 km SE,Kol.Czyżów,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-35; 2008.07.26; las mieszany; na żywej brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 12'16,72"N 19 23'43,7"E

fot. 185172 fot. 185173

 ID107684  Inonotus obliquus; 2km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-65; 2008.07.28; las sosnowy z nasadzeniami brzozy na obrzeżach; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'34,37"N 19 24'38,81"E

fot. 185871 fot. 185872

 ID107898  Inonotus obliquus; 1km SW,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2008.07.30; las mieszany; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 15'16,29"N 19 24'37,76"E

fot. 186267

 ID107901  Inonotus obliquus; 1,5 km S, Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, DE-35; 2008.07.30; bór sosnowy z brzozami na obrzeżach; na żywej brzózce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 12'10,96"N 19 23'11,54"E

fot. 186274 fot. 186275

 ID107904  Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat poznański, ok. 1 km na zach. od wsi Morasko, północny stok Góry Moraskiej, BC-98; 2008.07.20; młody las: brzoza i dąb po jednej stronie ścieżki, po przeciwnej stronie sosna; pień żywej brzozy rosnącej przy ścieżce potrójna narośl; leg. Barbara K.; det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'10,09" E 16°53'37,34"

znaleziono 20.07.08, uzupełniono dane i zdjęcia 01.08.08

widok drzewa, na przegiętym pniu po prawej trzy narośle:
fot. 186281
widok ogólny narośli:
fot. 186282
zbliżenie na dwie narośle po lewej:
fot. 186283
zbliżenie na narośl po prawej:
fot. 186284

 ID108169  Inonotus obliquus; ok.3,5 km SE,Ewina,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE-67; 2008.08.03; brzozy na skraju leśnej drogi; na pniach brzóz pojedynczo i po kilka na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)jedna narośl na dorodnej brzozie,na wys.ok.5m
fot. 186907
50 56'30,83"N 19 35'33,7"E

2)dwie brzozy z naroślami
fot. 186908 fot. 186909

50 56'32,85"N 19 35'29,45"E

 ID108171  Inonotus obliquus; 500m SE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 2008.08.03; las mieszany; na pniu brzozy pojedynczo,na wys.ok.1m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 55'10,87"N 19 33'51,93"E

fot. 186914 fot. 186915

 ID108288  Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, nadleśnictwo Czerniejewo, przy drodze powiatowej 2153P, ok. 500 m na pn. od skrzyżowania w Nekli z drogą nr 92, CD-02; 2008.08.04; skraj lasu mieszanego: dąb, brzoza, klon, sosna; pień żywej brzozy jedna narośl na wys. 2,3 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°22'17,98" E 17°24'53,31"

Widok narośli od lewej strony (rozmiar bliski naturalnemu):
fot. 187142

Widok od prawej-----------------------------------------Widok od dołu
fot. 187143 fot. 187144

 ID108845  Inonotus obliquus; 1,5 km SE,Orzechówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-56; 2008.08.09; droga przez las sosnowy obsadzona brzozami; na odsłoniętym korzeniu brzozy i na jej pniu dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'14,6"N 19 31'55,42"E

fot. 188523 fot. 188524

 ID108846  Inonotus obliquus; 0,5 km E,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-66; 2008.08.09; las mieszany-sosna,brzoza,dąb; na martwej brzozie jedno narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'5,92"N 19 32'6,89"E

fot. 188528 fot. 188529

 ID108852  Inonotus obliquus; 2,5 km E,Kajetanowice,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 2008.08.10; brzoza na skraju leśnej drogi; na pniu żywej brzozy jedno narośle na wys.ok.4m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 53'25,95"N 19 31'38,71"E

fot. 188555 fot. 188556 fot. 188557

 ID108912  Inonotus obliquus; 2km SE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-77; 2008.08.10; las sosnowy z nielicznymi brzozami; na brzozie,tuż nad ziemią u podstawy pnia jedno narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 54'58"N 19 34'45,82"E

fot. 188724 fot. 188725

 ID108915  Inonotus obliquus; 0k.700 m S,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 2008.08.10; las sosnowy; na młodej brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 55'8,31"N 19 33'47,88"E

fot. 188740 fot. 188741 fot. 188742

 ID109546  Inonotus obliquus; 3,5 km,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE-64; 2008.08.15; las sosnowo-dębowy z nielicznymi brzozami; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'52,14"N 19 13'48,08"E

fot. 190166 fot. 190167 fot. 190168

 ID109552  Inonotus obliquus; 4 km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów.pow.częstochowski, DE-64; 2008.08.15; las sosnowy z domieszką brzozy; na młodej brzozie jedno narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'55,1"N 19 14'15,49"E

fot. 190179 fot. 190180

 ID109553  Inonotus obliquus; 4,5 km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE-64; 2008.08.15; las sosnowy z brzozami; na brzozach 5 narośli na 4 brzozach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'59,09"N 19 14'35,76"E

fot. 190186 fot. 190187 fot. 190188 fot. 190189

 ID109724  Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 3 km na zach. od wioski Czarlina, CB-25; 2008.08.15; przewaga sosny, brzoza na przydrożu, domieszka jałowca, świerku, jarząbu; pień żywej brzozy podłużna narośl o długości 40 cm; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'04,2" E 17°51'56,2"

Siedlisko i zbliżenie na narośl:
fot. 190594 fot. 190595

Widok na narośl od prawej strony (część dolna i górna):
fot. 190596 fot. 190597

Widok na narośl od lewej strony (część dolna i górna):
fot. 190598 fot. 190599

 ID109747  Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 4,7 km na pn.zach. od miejscowości Wiele, CB-35; 2008.08.15; przydroże asfaltowej drogi przez las z przewagą sosny i przydrożnymi brzozami; pień żywej brzozy oraz kikut brzozowy trzy narośle na żywej brzozie oraz jedna narośl na kikucie brzozy; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Żywa brzoza: N 53°56'13,98" E 17°47'50,52"

Siedlisko i narośle na żywej brzozie:
fot. 190687 fot. 190688 fot. 190689 fot. 190690

Zaraz po drugiej stronie drogi kikut brzozowy z naroślą.
N 53°56'14,30" E 17°47'48,86"

fot. 190691 fot. 190692

 ID109753  Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1,5 km na wsch. (nieco na pn.) od miejscowości Gołuń, CB-26; 2008.08.15; przydroże asfaltowej drogi przez las z przewagą sosny i przydrożnymi brzozami; pień żywej brzozy cztery owocniki, trzy z jednej strony, jeden po przeciwnej; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'02,20" E 18°00'47,62"

Obserwacje czynione podczas deszczu, dlatego narośle mokre, a zdjęcia nie dość wyraźne.

Widok na pień brzozy od strony trzech narośli oraz jednej narośli po przeciwnej stronie:
fot. 190716 fot. 190717
Widok na pień od prawej oraz od lewej, widoczne narośle po przeciwnych stronach pnia:
fot. 190718 fot. 190719 fot. 190720

 ID110159  Inonotus obliquus; 100m na W od zabudowań w Szczecinie-Zdrojach (ul.Poległych), pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-83; 2006.10.30; drzewostan mieszany na terenie pokopalnianym (brzoza, dąb, robinia akacjowa); na pniu żywej brzozy w grupie 7 oddzielonych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191615

 ID110294  Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 2 km na pn. (nieco na zach.) od miejscowości Gołuń, przy leśnym rozdrożu, CB-26; 2008.08.16; młody las: brzoza, sosna; pień żywej brzozy jedna narośl na wysokości kilkudziesięciu cm; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'51,56" E 17°58'43,96"

Zdjęcia były wykonywane podczas lekkiego deszczu, dlatego narośl jest mokra.

Siedlisko, żywiciel i narośl z bliska:
fot. 191986 fot. 191987 fot. 191988

 ID110298  Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1 km na pn. od miejscowości Gołuń, przy rozdrożu leśnym, CB-26; 2008.08.16; młody las: brzoza, sosna; pień żywej brzozy podwójna narośl na wysokości ok. 2 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'26,02" E 17°59'13,27"

Znaleziony 16.08.08, zdjęcia wykonane 17.08.08

Siedlisko, żywiciel i narośle w kilku ujęciach: od przodu, od lewej i od prawej:
fot. 192002 fot. 192003 fot. 192004 fot. 192005 fot. 192006 fot. 192007 fot. 192008

 ID110311  Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1,2 km na pd. (nieco na zach.) od wioski Joniny Wielkie, CB-25; 2008.08.16; las z przewagą sosny, poza tym jałowiec i przydrożne brzozy; pień żywej brzozy trzy narośle na wysokości od 1,7 do 2,5 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 53°58'00,70" E 17°53'23,55"

Zdjęcia i obserwacje czynione podczas deszczu, dlatego narośle mokre, a zdjęcie narośli z bliska z kropelkami wody na obiektywie.

Siedlisko, żywiciel, narośle oraz jedna z narośli z bliska:
fot. 192035 fot. 192036 fot. 192037

 ID110572  Inonotus obliquus; 1 km NE,Cegielnia,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 2008.08.24; las mieszany; na pniu brzozy dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'0,58"N 19 16'11,69"E

fot. 192568 fot. 192569

 ID110606  Inonotus obliquus; 2 km NE,Kol.Miroszowy,gm.Nowa Brzeźnica,pow.pajęczański, DE-54; 2008.08.24; szeregi przydrożnych brzóz w lesie sosnowym; na pniach brzóz osiem narośli na trzech brzozach w promieniu kilkudziesięciu metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)51 2'011"N 19 13'51,63"E
fot. 192650 fot. 192651

2)51 2'2,43"N 19 13'52,71"E
fot. 192652 fot. 192653

3)51 2'3,18"N 19 13'51,72"E
fot. 192654 fot. 192655

 ID110615  Inonotus obliquus; 2 km SW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 2008.08.24; las mieszany-sosna,brzoza; na pniu złamanej brzozy dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'5,29"N 19 15'22,23"E

fot. 192679 fot. 192680 fot. 192681

 ID111139  Inonotus obliquus; 400m na SE od Szczecina (Kijewo ul. Kozia), gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-84; 2007.05.19; okrajek dąbrowy z domieszką brzóz nad jeziorem; na pniu zywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: błyskoporek podkorowy
fot. 193865

 ID111368  Inonotus obliquus; 2 km S,Spalastry,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 2008.08.26; wysadzana brzozami droga przez las sosnowy; na żywych brzozach pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)50 53'29,82"N 19 32'5,37"E
na wys.ok.6m nad ziemią

fot. 194375

2)50 53'30,55"N 19 32'14,1
tuż nad ziemią

fot. 194376 fot. 194377

 ID111374  Inonotus obliquus; 2,5 km W,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 2008.08.26; przydrożne brzozy w lesie sosnowym; na żywych brzozach pojedynczo,trzy owocniki na trzech drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)50 53'33,45"N 19 32'30,68"E
na pniu przy ziemi

fot. 194402 fot. 194403

2)50 53'35,19"N 19 32'45,1"E
na wys.ok 6m nad ziemią

fot. 194404

3)50 53'37,45"N 19 32'57,32"E
na wys.ok. 7 m nad ziemią

fot. 194405 fot. 194406

 ID111532  Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński na granicy z powiatem wrzesińskim, 1,3 km na pn.wsch. od wioski Barczyzna niedaleko Nekli, CD-02; 2008.06.01; leśne przydroże z przewagą sosny, grabem, jarząbem, pojedynczo brzoza, po przeciwnej stronie drogi leśnej młody zagajnik modrzewiowy; pień żywej brzozy jedna narośl na wysokości ok. 3 m; leg. Barbara K.; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°22'56,44" E 17°27'42,77"

W dniu 27.08.2008 ponownie odwiedziłam stanowisko i znalazłam pod drzewem ukruszone fragmenty narośli I.obliquus (drugie zdjęcie). Pobrałam je jako eksykat.

Siedlisko, żywiciel-----------------------------------------ukruszone fragmenty narośli znalezione 27.08.08
fot. 194801 fot. 194802
Kilka ujęć narośli, z boku i od przodu:
fot. 194803 fot. 194804 fot. 194805

 ID111895  Inonotus obliquus; Kaszuby, Rezerwat Zielone; 2008.05.22; Torfowisko przejściowe; na Brz na dwóch drzewach; leg. Jacek Soboń; det. Jacek Soboń; weryfikował: Ania Kujawa, 2008.05.30; eksykat: nie - chroniony, teren rezerwatu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195611 fot. 195612 fot. 195613 fot. 195614

 ID111905  Inonotus obliquus; 1,5 km SW,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 2008.08.30; las sosnowy; na pniu przydrożnej brzozy,na ''rakowej'' narośli pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'25,16"N 19 28'48,42"E

fot. 195647 fot. 195648 fot. 195649

 ID111913  Inonotus obliquus; 1 km E,Kol.Kletnia,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 2008.08.31; brzezina; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 8'50,74"N 19 31'2,4"E

fot. 195683 fot. 195684

 ID112772  Inonotus obliquus; 1 km W,Pytowice,gm.Kamieńsk,pow.radomszczański, DE-46; 2008.09.06; las mieszany z przewagą sosen; na pniu brzozy dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 11'28,94"N 19 26'13,53"E

fot. 197810 fot. 197811

 ID112863  Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, nad rzeką Płonią, ok. 3,7 km na N od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-95; 2008.01.30; łęg olszowo-topolowy z domieszką pojedynczych brzóz w miejscach wyżej położonych; pień żywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: błyskoporek podkorowy

fot. 198013 fot. 198014

 ID113011  Inonotus obliquus; 1 km SE,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2008.07.30; las sosnowy z nielicznymi liściastymi (brzoza,dąb); na martwej (podziurawionej przez dzięcioły i porażonej przez hubiaka) brzozie pojedynczo,na wys.ok.6 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'59,73"N 19 24'31,23"E

fot. 198413

Zdjęcie zrobione 6 września,kiedy to górna część martwego drzewa (wraz z naroślą) leżała już na ziemi.Inonotus wyglądał na obumarłego.

 ID113325  Inonotus obliquus; 1km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.09.09; zadrzewienie mieszane-brzoza,sosna,osika i in; na pniu brzozy jedno narośle kilkadziesiąt cm nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/26.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'0,48"N 19 23'31,82"E

fot. 199207

 ID113327  Inonotus obliquus; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.09.09; brzezina; na pniu żywej brzozy sześć narośli na jednej brzozie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'36,5"N 19 23'41,74"E

fot. 199215 fot. 199216

 ID113373  Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,8 km na pd.wsch. od wioski Kujawki pod Gnieznem, CC-94; 2008.09.10; młoda brzezina; pnie 4 młodych brzóz na 3 brzozach po 1 narośli, na 1 brzozie 3 narośle; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: od N 52°31'22,61" E 17°45'45,99" do N 52°31'26,36" E 17°45'47,89"

Widok siedliska, przykładowych dwóch brzóz i narośli na nich:
fot. 199416 fot. 199417 fot. 199418
Narośl na pierwszej brzozie:
fot. 199419fot. 199420
Narośle na drugiej brzozie:
fot. 199421 fot. 199422 fot. 199423

ID114502 Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, nadleśnictwo Czerniejewo, na skraju lasu w pobliżu drogi gruntowej między stacją PKP Promno, a wioską Promienko, CC-90; 2008.05.07; skraj lasu graniczącego z polem uprawnym, w pobliżu drogi gruntowej, las z przewagą sosny, poza tym młoda brzoza, dąb oraz inny podrost liściasty; pień żywej brzozy jedna narośl na wysokości ok. 1,5 m; leg. Barbara K.; det. Darek Karasiński; eksykat: Tak, pobrany 17.09.08, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: wpis do tabeli oraz mapka
uwagi: N 52°27'45,50" E 17°12'17,16"

W wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/168009.html pokazana jest historia oznaczenia, od 9 maja br. (brak dostatecznych dowodów) do 17 września br. - wykazanie tożsamości narośli. W związku z powyższym dokonuję zgłoszenia pomimo upływu terminu na I.obliquus, jako stanowisko znalezione 7 maja br.
W w/w wątku zamieszczona jest również pełna dokumentacja zdjęciowa.

fot. 201644 fot. 201645

ID297254 Inonotus obliquus; Bagna Rozwarowskie, 1,6 km na NW od Dobropola w gm. Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB-34; 2017.02.11; drzewostan liściasty z przewagą brzóz w strefie ekotonowej przy rozległym torfowisku; pień brzozy pojedynczo, na kilku drzewach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907854 fot. 907855 fot. 907856

ID297369 Inonotus obliquus; 2,6 km na NW od miejscowości Tetyń, gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2017.02.25; ekoton brzeziny bagiennej; na pniu brzozy pojedynczo na wysokości kilku metrów; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 908443 fot. 908444 fot. 908445

ID297529 Inonotus obliquus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.03.06; Las liściasty z domieszką sosny.; Konar zamierającej brzozy. Pojedyncza narośl.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; , tak, notatka: nie
uwagi: fot. 909377

ID299203 Inonotus obliquus; Bełki (gmina Gąsawa), ok. 1,8 km SW, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-64; 2012.03.19; przydroże obsadzone brzozą w borze sosnowym; pień brzozy jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w 2012 gatunek chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: w pobliżu N 52°42'41,42" E 17°48'28,62" (nieco na południe)
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Oćwieka, przy żółtym szlaku pieszym, na odcinku Niestronno-Bełki

forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: SOOS (Dyrektywa Siedliskowa) - Ostoja Barcińsko-Gąsawska

siedlisko (widok w jedną i drugą stronę)
fot. 917594fot. 917595
owocnik (kilka ujęć)
fot. 917596 fot. 917597 fot. 917598

ID299253 Inonotus obliquus; 1,5 km, S, Stęszewko (gmina Pobiedziska), pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-80; 2013.05.06; przydroże w lesie mieszanym; pień brzozy dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: PK Puszcza Zielonka, przy Trakcie Bednarskim
Nadle¶nictwo Łopuchówko

siedlisko
fot. 917802
oba owocniki
fot. 917803
owocniki pojedynczo
fot. 917804 fot. 917805

ID299588 Inonotus obliquus; Cedyński Park Krajobrazowy, 1,8 km na SW od osady Kuropatniki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-31; 2017.04.26; młoda kwaśna dąbrowa z rozproszonymi na obrzeżu brzozami; na pniu brzozy w grupie - 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919389 fot. 919390 fot. 919391

literatura · references
· Domański S., 1965 — Flora Polska. Grzyby (Fungi). Tom II. Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). p.210 [71]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.306 [26II]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2410
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.04.2017 · powstała/was created 30.03.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Inonotus_obliquus.htm"> Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>