niejadalny

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.

czarka austriacka
na stronie — uwagi · znaleziska
Sarcoscypha jurana
17.04.2006, Pyskowice; copyright © by Jolanta Kozak
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana

uwagi

W okresie od 1983 do 2014 roku cały rodzaj był na liście gatunków chronionych. Od tego roku ochronie podlega jedynie Sarcoscypha jurana gatunek odróżnialny jedynie po cechach mikroskopowych i to w stanie świeżym.
Sarcoscypha jurana
Czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) to jeden europejskich gatunków wyodrębnionych niedawno z szeroko rozumianego gatunku czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea).

space

space

znalezisko 20060417.bf29981.jkz - Sarcoscypha jurana; Pyskowice
9f · 20060417.bf29981.jkz
leg. Jolanta Kozak
/Pyskowice/
znalezisko 20080501.1.08 - Sarcoscypha jurana; Bieszczady
8f · 20080501.1.08
/Bieszczady/
znalezisko 20080429.6.08 - Sarcoscypha jurana; Bieszczady
3f · 20080429.6.08
/Bieszczady/
znalezisko 20070311.1.gbr - Sarcoscypha jurana; Wola Wapowska k/Kruszwicy
11f · 20070311.1.gbr
leg. Wojciech Mazurkiewicz
/Wola Wapowska k/Kruszwicy/
znaleziska Sarcoscypha austriaca na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

195248 163422 AB-83 112341 23923 AB-93 127382 30100 AB-94 298810 23919 AB-95 110875 112655 297885 AC-40 110867 AC-83 184620 BB-11 53775 BC-79 54561 BD-19 56133 BE-58 129106 BE-59 129095 CA-49 94676 CA-50 134666 CA-59 185466 162625 CA-61 96790 CA-62 134646 CA-71 98169 CA-89 126658 125156 128115 126659 163238 CA-98 184523 162621 162622 184522 128802 184524 CC-15 298652 297184 CC-79 60271 CD-51 58391 CF-39 29981 55583 DA-70 56929 56932 161595 127860 127859 56928 DA-80 90088 91111 94486 163239 126899 56458 96829 126661 128114 125302 93961 96828 90090 60228 126404 123138 155635 DD-06 105642 DE-35 163061 96755 163314 DE-45 128707 162818 96756 162799 184571 128807 130286 163313 162800 128708 185431 126115 DE-47 163723 163721 DE-54 185442 128105 166104 DE-55 184569 184467 162824 126111 126759 122217 184552 162823 162186 126206 128716 184570 162796 126202 185435 183865 162825 162797 96820 96824 184469 96722 185434 162828 96827 163826 127534 DE-56 185437 125990 163062 127905 183871 DE-57 163237 163722 163240 DE-64 129030 163774 98208 DE-65 162184 162291 162808 185514 183867 185440 185439 162809 128809 186842 129736 96724 162189 183866 DE-66 72953 114023 126337 DE-74 98373 DE-77 126503 DF-34 179449 179448 DF-62 195542 DF-78 184360 DF-85 57682 DG-13 98020 DG-22 136967 97166 EB-19 186848 EB-69 128781 128208 EC-14 298826 EC-25 297411 EC-34 297250 298035 ED-15 162318 13370 13595 EE-84 56919 57695 EF-14 96236 EF-15 96240 EF-25 96239 EF-81 140439 140451 EF-82 95420 32928 58013 140466 EF-93 97856 EF-99 30072 EG-09 30069 30695 EG-15 123347 13812 EG-28 30693 EG-29 30046 FE-13 130779 130138 130393 129745 130139 130778 130776 130678 130637 FE-14 130389 130732 130629 130635 FE-23 130692 130686 130392 FE-24 130396 FG-02 57432 FG-10 96816 FG-11 57431 FG-21 59478 96817 96797 96795 FG-22 30692 96787 62876 184023 96788 57811 31272 FG-23 96791 62872 96792 FG-24 184089 96794 FG-28 64287 64291 64264 64292 64265 FG-29 64293 FG-33 95282 FG-34 184088 184025 FG-35 96306 96305 FG-45 60588 FG-57 100538 32045 FG-68 100532 FG-69 100531 96322 100529 GC-01 185294 GC-11 185291 185290

 ID13370  Sarcoscypha austriaca; Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED-15; 2005.04.11; W lesie liściastym, olsza, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny. W sąsiedztwie zarośli łęgowych; Na ziemi, podłoże próchnicze. Substrat,- murszejąca gałązka Dwa owocniki w parze. Jeden ok. 150 m dalej; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MK/25.04.05, B 11042005, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 9875

 ID13595  Sarcoscypha austriaca; Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED-15; 2005.04.21; W lesie liściasty, z olszynami, topolami i krzewami m.in. czarnego bzu, w sąsiedztwie mokradła z krzakami wierzby; Na ziemi, podłoże próchnicze. Substrat,- murszejący kawałek gałęzi drewna liściastego, tkwiący płasko w ziemi Trzy owocniki, na jednym odcinku tego kawałka drewna, w odległości ok. 30cm; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Anna Kujawa; eksykat: 2/MK/2.05.05 w Stacji ZBŚRiL PAN, 21042005, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 10105

 ID13812  Sarcoscypha austriaca; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.05.01; las mieszany (brzoza, jawor, dąb, lipa, sosna, świerk, jodła); gałązka (zapewne klonu - jaworu) jeden owocnik; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer ; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/SP/11.05.05, skan, notatka: powyżej; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID23919  Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 500m na SE od Glinnej, AB-94; 2005.04.21; ols; na zagrzebanych w ziemi gałązkach w grupie 7 osobników i mniejszych; leg. Anna Kujawa, Grażyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/23.04.05, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23670

 ID23923  Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa, PL Zdroje, AB-83; 2005.05.02; las wielogatunkowy (brzoza, osika, jawor, robinia akacjowa); na drewnie w ziemi pojedynczo 2 mizerne osobniki; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/27.05.05, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23673

 ID29981  Sarcoscypha austriaca; lasek nad jez. Dzierżno Małe, Pyskowice, pow. Gliwice, CF-39; 2006.04.16; łąka przy lesie brzozowo-akacjowo-mieszanym nad Kanałem Gliwickim, w jeżynisku pod linią wysokiego napięcia; na gałązkach drzew kilkadziesiąt sztuk w niewielkiej odległości od siebie. Niektóre pojedynczo inne w grupach po dwie - trzy.; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/17.05.06, tak, notatka: TAK - zostanie wysłana do kustosza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 31565 fot. 31566 ID30046  Sarcoscypha austriaca; Wołowiec - Beskid Niski, EG-29; 2006.04.16; Starodrzew mieszany, w starych, butwiejących liściach; ziemia pokryta butwiejącymi liśćmi kilkanascie owocników ok. 15; leg. Darek Litwiński; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/DL/9.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70 (jako Sarcoscypha sp.)
uwagi: fot. 31721

 ID30069  Sarcoscypha austriaca; Biecz 2km ESE nad rzeką Ropą, EG-09; 2006.03.27; na powierzchni kilkunastu arów w olszynce nadrzecznej z czeremchą, wierzbą i czarnym bzem, gleba mulisto-ilasta, w niektórych miejscach nieco podmokła; zmurszałe, opadłe gałązki olchy szarej i prawdopodobnie czeremchy, wśród mchów i szczątków roslinnych ponad sto owocników pojedynczo i grupkami po kilka do kilkunastu na 1 m kwadr.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 31746

 ID30072  Sarcoscypha austriaca; Grudna Kępska koło Biecza, nad rzeka Ropą, EF-99; 2006.03.30; zarośla z krzaczastymi wierzbami, olchą szarą, czeremchą i bzem czarnym na progu II terasy rzeki Ropy; na zmurszałych opadłych gałązkach o różnym stopniu rozkładu pośród licznych szczątków roślinnych ponad sto owocników w kilku grupkach po kilka-kilkanaście, poza tym pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: 2006.04.19 eksykat w trakcie suszeniafot. 31750

 ID30100  Sarcoscypha austriaca; powiat Gryfino, gmina Gryfino, Chlebowo, AB-93; 2006.04.20; zdziczały park, czeremcha, wierzba, bluszcz; na opadłych gałązkach pojedynczo i w grupie, łącznie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 31804 fot. 31805

 ID30692  Sarcoscypha austriaca; Beskid Niski, Tylawa k/Dukli, lewy brzeg rzeki Jasiołki, pow. Krosno n/W, FG-22; 2006.04.22; Świetlisty łęg, wierzby, olcha szara, ceremcha; Na opadłych, zmurszałych gałązkach głównie pod wierzbami, wśród ściółki drobnych, pokruszonych gałązek grupami od kilku do kilkunastu sztuk, łącznie kilkaset owocników (powyżej 400 - 500 sztuk); leg. Zygmunt Augustowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Czarka ...
fot. 32959 fot. 32960


 ID30693  Sarcoscypha austriaca; Beskid Niski, Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, pow. Gorlice, lewy brzeg rz. Zdynianka 1,5 km E od cerkwi, EG-28; 2006.04.27; nadrzeczna świetlista olszynka z krzaczastą wierzbą, o gliniastym podłożu; zmurszałe, opadłe gałązki wśród licznej roślinności zielnej grupkami po kilka sztuk, łącznie ponad 50 sztuk; leg. Zygmunt Augustowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Czarka ...
fot. 32964 fot. 32965

 ID30695  Sarcoscypha austriaca; Biecz pow. Gorlice, prawy brzeg rz. Ropy, Korczyna-Załawie, EG-09; 2006-04-20; zarośla z wierzbami, olchą szarą i czeremchą, gleba ilasto-mulista, liczna roślinność zielna; Na opadłych, zmurszałych gałązkach grupkami po kilka sztuk, łącznie ponad 50 sztuk; leg. Zygmunt Augustowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Czarka ...
fot. 32968

 ID31272  Sarcoscypha austriaca; okolice miejscowości Trzciana, gmina Dukla, FG-22; 2006.05.03; las mieszany - jodła, olcha, leszczyna, dziki bez, miejscami buki; na opadłych gałązkach w grupach po kilka i kilkanaście; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2a-j/AH/18.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Uwagi: występuje w wielu podmokłych prześwietlonych miejscach po kilkanaście, a także tylko po kilka. Tak jest obecnie, a można przypuszczać, że było jej o wiele więcej w czasie szczytu wysypu. Występujące owocniki były już mocno dojrzałe, ale trafiały się także takie w początkowej fazie rozwoju. Można przypuszczać, że w tej części Beskidu Niskiego jest dość pospolita.

fot. 33816 fot. 33817 fot. 33818

 ID32045  Sarcoscypha austriaca; Bieszczady Zachodnie, ok. Cisnej, FG-57; 2006.05.03; Bieszczady Zachodnie, przy czerwonym szlaku z Cisnej na Okraglik na prawym brzegu potoku Żwir u jego ujścia do Solinki. Stanowisko oddalone o ok. 200 m od torowiska kolejki bieszczadzkiej. Owocniki występują na wilgotnym, kamienistym obszarze okresowo (wiosną) zalewanym przez ograniczające go od dwóch stron potoki. W miejscu tym wykształciły się typowe zbiorowiska z zespołu Dentario glandulosae-Fagetum i, w miejscach bardziej kamienistych, bliżej brzegów potoków, Patesitetum kablikiani. Zwarcie warstwy drzewiastej ok. 50%. Warstwa krzewów słabo rozwinięta. W bezpośrednim sąsiedztwie występuje również zespół Caltho laetae-Alnetum lecz w jego obrębie nie znaleziono owocników czarki.; opadłe gałązki Stanowisko Sarcoscypha austriaca jest bardzo liczne. Owocniki występują na powierzchni ok. 200 m2. Na obszarze tym znaleziono ok. 250 osobników.; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BG/16.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 34866 fot. 34867

 ID32928  Sarcoscypha austriaca; Dolina rzeki Raby, EF-82; 2006.04.19; las łęgowy; na ziemi pojedynczo i w grupach, stanowiska rozsiane po całym lesie; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AP-K/3.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 36737

 ID53775  Sarcoscypha austriaca; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gm.Dygowo, torfowisko Stramniczka, BB-11; 2007.02.02; Las bagienny, olsza, brzoza, sosna.; Na drewnie zagrzebanym w ziemi. Pojedynczo, kilkanaście owocników w jednym rejonie.; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/9.02.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 74577 fot. 74578

 ID54561  Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Śnieżycowy Jar, Starczanowo, pow. poznański, BC-79; 2007.02.04; Las liściasty w wąwozie, wzdłuż ścieżki w rezerwacie; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego W grupie, 7 owocników; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/23.02.07, tak, notatka: tak; publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 75706 fot. 75707

 ID55583  Sarcoscypha austriaca; Pyskowice ul. Śluza, nad jez. Dzierżno Małe, CF-39; 2007.02.25; lasek z przewagą robinii i brzóz, chaszcze, jeżyniska, pod linią kolejową; na ziemi w opadłych gałązkach owocniki pojedynczo i podwójnie- potrójnie pozrastane trzonkami; bardzo liczne - kilkadziesiąt owocników .; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/19.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Jest to to samo stanowisko, co w zeszłym roku.
ID: 29981
Rozszerzyło się o kilkadziesiąt metrów.

fot. 77437 fot. 77438 fot. 77439

 ID56133  Sarcoscypha austriaca; Dawne wyrobisko pożwirowe w miejscowości Borówiec, ok. 500m S od szosy Gądki-Kamionki, pow. poznański, BD-19; 2007.03.04; Wyrobisko pożwirowe, silnie zruderalizowane, zaśmiecone, drzewa liściaste, pojedyncze iglaste, krzewy głównie Sambucus nigra; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa, wśród mchu 2 apotecja obok siebie; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/14.03.07 i 1/MW/21.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 78267Uwaga A. Kujawy:
1/MW/14.03.07 - młody owocnik, ze słabo wykształconymi cechami - podejrzewany o przynależność do S. coccinea.
1/MW/21.03.07 - dojrzały owocnik, z cechami typowymi dla S. austriaca.

 ID56458  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Dolina Samborowo, DA-80; 2007.03.07; Aleja lipowa oraz początek lasu; na opadłych, zagrzebanych w ziemi gałązkach w lesie na szczątkach powyrzucanych z siedlisk ludzkich (kompost) ok. 40 owocników w kwadracie 100x100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/8.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78772 fot. 78773 fot. 78774

 ID56919  Sarcoscypha austriaca; Las Dąbrowa od strony wsi Brzeziny, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.03.11; Las świerkowo-dębowy z domieszką brzozy, obniżony teren pomiędzy strumykiem a ścieżką leśną; Pod świerkiem na zakopanych w wilgotnym podłożu gałązkach, najprawdopodobniej dębowych 19 owocników na powierzchni ok. 4 m. kw., średnica od 3 do 45 mm; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/22.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Po raz pierwszy na tym stanowisku tj. 30.04.2001 r. znalazłem 5 owocników.
fot. 79555 fot. 79556 fot. 79557

 ID56928  Sarcoscypha austriaca; Sopot Park Północny., DA-70; 2007.03.11; Robinia, klon, olsza czarna; na zagrzebanych gałązkach 4 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79566 fot. 79567 fot. 79568

 ID56929  Sarcoscypha austriaca; Sopot Park Północny-granica z Gdynią, DA-70; 2007.03.11; Na wydmach-plaża; Zagrzebane szczątki drewna 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79572

 ID56932  Sarcoscypha austriaca; Sopot koniec ul.Powstańców Warszawy, DA-70; 2007.03.11; Parking samochodowy; Olsza czarna inne m.ruderalne dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79579 fot. 79580

 ID57431  Sarcoscypha austriaca; rezerwat Łysa Góra w okolicy miejscowości Łysa Góra, FG-11; 2007.03.11; leszczyna, olcha, trześnia ptasia; na zagrzebanych gałązkach pojedynczo i w grupach po kilka owocników na 2 stanowiskach w odległości około 2 km; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2-3/AH/11.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 80263 fot. 80264

 ID57432  Sarcoscypha austriaca; okolice Miejsca Piastowego tzw. Winna Góra, FG-02; 2007.03.13; olszyna; na zagrzebanych patykach po kilka i kilkanaście w kilku miejscach, łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/23.03.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: (wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 11.kwietnia.2007)

 ID57682  Sarcoscypha austriaca; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 2007.03.15; nad potokiem, na brzegu lasu (olsza czarna, jesion, jawor, bez czarny, wierzba iwa); na patykach (omszonych) olszy czarnej 32 miseczki pojedynczo rozrzucone na powierzchni około 6 m2; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/20.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st 50'59" ; E0 19st 23'22" ; 380 m n.p.m.
miseczki miały od 0.7 cm do 4.5 cm średnicy

fot. 80590 fot. 80591

 ID57695  Sarcoscypha austriaca; Sukowski Las - oddz. 136 - strumyk Chodcza, 100 m na zachód od źródełka, ok. 2.5 km E od wsi Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.03.18; Torfowisko nad strumykiem Chodcza porośnięte olszą czarną wśród pokrzyw i ostrożyn; wilgotne, na opadłych gałązkach olszy czarnej porośniętej mchem masowo, grubo ponad 300 szt., na obszarze 20x50 m; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/22.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: 245 m n.p.m, owocniki do 50 mm średnicy
fot. 80614
Widok na stanowisko

fot. 80615

 ID57811  Sarcoscypha austriaca; Mszana skrzyżowanie, FG-22; 2007.03.16; las mieszany, sosna, jodła, leszczyna, jesion, grab, olcha, zdziczała jabłoń, trześnia ptasia i in.; na opadłych zagrzebanych gałązkach w grupie i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/23.03.07; 1-9/AH/5.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: potwierdzenie stanowiska z ubiegłego sezonu ID 30281. Na razie w jednym miejscu ok. 10 owocników w różnym stadium rozwoju i pojedynczo w dalszych odległościach i różnych częściach lasu. To jeszcze nie jest chyba ten właściwy wysyp. Nie udało mi się sprawdzić wszystkich miejsc. Wszystkie 9 miejsc występowania to czarka austriacka.
fot. 80778 fot. 80779 fot. 80780 fot. 80781 fot. 80782

(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 11.kwietnia.2007)

 ID58013  Sarcoscypha austriaca; Nieznanowice, EF-82; 2007.03.04; las łęgowy; na opadłych gałązkach w grupie (kilkadziesiąt osobników); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AP-K/20.03.07, TAK, 2, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 81051fot. 81052

 ID58391  Sarcoscypha austriaca; Stary cmentarz ewangelicki, Nowa Cerekwica, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, CD-51; 2007.03.24; Resztki po cmentarzu, drzewa liściaste - jesiony, wiązy, topole, lipy; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego Licznie, grupa ok. 17 apotecjów; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 81689

 ID59478  Sarcoscypha austriaca; Las między Chyrową, a Myscową, pow. jasielski, FG-21; 2007.04.01; prześwietlone, podmokłe miejsce z wierzbą, olchą, trześnią ptasią; na zagrzebanym drewnie co najmniej kilkadziesiąt owocników w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/4.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 83295 fot. 83296 fot. 83297

 ID60228  Sarcoscypha austriaca; TPK Dolina Samborowo Gdańsk, DA-80; 2007.04.07; Bagno porośnięte olszą i topolą osiką; na gałęziach olszy? kilkanaście owocników na powierzchni 50x150m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/8.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 84387 fot. 84388 fot. 84389

 ID60271  Sarcoscypha austriaca; 1 km od Woli Wapowskiej k/Kruszwicy, CC-79; 2007.03.11; Pas robinii przy drodze asfaltowej oddzielający drogę od lasu sosnowego z nielicznymi dębami, świerkami i bukami; na ziemi wsród liści i nasion robinii pojedynczo i grupowo po kilka sztuk.; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/26.03.07, TAK (około 100), notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Na stanowisku znajdowało się około kilkuset grzybów
fot. 84481 fot. 84482 fot. 84483 fot. 84484 fot. 84485

 ID60588  Sarcoscypha austriaca; okolice Komańczy (na trasie Komańcza - Prełuki) przy drodze, FG-45; 2007.04.09; las mieszany, w pobliżu czarek olcha, leszczyna, brzoza; na zagrzebanych w ziemi kawałkach drewna kilkanaście owocników pojedynczo i w grupach po kilka; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 84816 fot. 84817 fot. 84818
większość owocników starych

(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 14.kwietnia.2007)

 ID62872  Sarcoscypha austriaca; wzgórze Bania w okolicy miejscowości Szklary (woj. podkarpacie), FG-23; 2007.04.29; las mieszany, w miejscu występowania czarki pozostałość po leszczynie i świerk lub jodła; na zagrzebanych patykach w grupie kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/5.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Miejsce prześwietlone, podmokłe (naniesione resztki drewna, prawdopodobnie podczas jakiejś ulewy), w odległości kilkunastu metrów w ostrężynach dodatkowo kilka owocników.
fot. 89156

 ID62876  Sarcoscypha austriaca; Stasiana (okolice Tylawy, woj. podkarpackie), FG-22; 2007.04.22; olcha, brzoza, wierzba, dziki bez; na zagrzebanych patykach w grupie, kikanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/8.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Przy asfaltowej drodze, prawdopodobnie w miejscu zalegającego po odśnieżaniu śniegu. W pokrzywach, lepiężnikach i ostrężynach.
fot. 89159

 ID64264  Sarcoscypha austriaca; Ustrzyki Dolne, Bieszczady, FG-28; 2007.04.12; Fragment lasu łęgowego z jesionem i olszą szarą, w runie śledziennica skrętolistna; na patykach olszy szarej około 30 miseczek w grupach po 3-5, na powierzchni 3 arów; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st26'20,8", E 22st33'47,8", 609 m npm, exp - NW, spadek terenu - 25st, (nr4)

fot. 91968 fot. 91969

 ID64265  Sarcoscypha austriaca; Serednica, Bieszczady, FG-28; 2007.04.14; Zarośla nadrzeczne z wierzbą kruchą i poj. olszą szarą; na patykach olszy szarej jedna miseczka; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st29'32", E 22st30'29", 445 m npm, (nr7)

fot. 91981

 ID64287  Sarcoscypha austriaca; Serednica, Bieszczady, FG-28; 2007.04.15; Olszynka karpacka (olsza szara) na terasie zalewowej blisko lasu; na patykach olszy szarej około 30 miseczek w grupach po 3-5, na powierzchni 1 ara; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st29'05,9", E 22st32'14,1", 507 m npm, (nr1)

fot. 92026

 ID64291  Sarcoscypha austriaca; Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, FG-28; 2007.04.13; Las górski, buczyna wschodniokarpacka (90% jodły); na patykach wierzby iwy Kilkanaście miejsc po kilkanaście owocników, na terenie całego rezerwatu (14,5ha); leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7 i 8/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st28'15,9", E 22st31'42,8", 625 m npm, (nr5i6)

fot. 92037 fot. 92038 fot. 92039

 ID64292  Sarcoscypha austriaca; Na granicy Łodyny, powiat Leski, Bieszczady, FG-28; 2007.04.15; Tereny porolne porośnięte olszą szarą; na patykach olszy szarej 5 miseczek na po 1-2 na patykach; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/8.05.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st28"55,5", E 22st34'46,5", 555 m npm, (nr2)

 ID64293  Sarcoscypha austriaca; Około 8 km na północ od Serednicy, powiat Leski, Bieszczady, FG-29; 2007.04.15; Buczyna wschodniokarpacka; na patykach jawora jedna miseczka; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PCH/8.05.07, nie, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st29'40,9", E 22st35'34,4", 522 m npm, (nr3)

 ID72953  Sarcoscypha austriaca; Niesulów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2007.03.11; robinia akacjowa, dąb, sosna, bez; ściółka, patyki w grupie, kilkadziesiąt sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KK/9.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 110717 fot. 110718

 ID90088  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk, Dolina Samborowa, DA-80; 2008.01.13; Skraj lasu z wysypiskiem śmieci organicznych; na drewnie liściastym zagrzebanym w ziemi Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 146234
Stanowisko z zeszłego roku

 ID90090  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Dolina Samborowa, DA-80; 2008.01.13; Przyleśne osiedle domków; W alei lipowej Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 146237
Stanowisko z zeszłego roku

 ID91111  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2008.02.03; Las łęgowy olsza,topola osika,leszczyna; na gałęziach olszy kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 148456 fot. 148457

 ID93961  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk. Dolinia Samborowa, Aleja Brzozowa, DA-80; 2008.03.04; Stara aleja brzozowa w lesie bukowym z domieszką świerku; w trawie 4 owocnik - 2 starsze i dwa młode; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/4.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 154657 fot. 154658

 ID94486  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 200 m na S od osiedla VII Dwór, DA-80; 2008.03.08; Las mieszany: brzoza, olcha, osika, bez czarny + nasadzony modrzew; opadła gałązka, prawdopodobnie olchowa, przykryta ściółką 5 owocników wzdłóż jednej gałązki i jeden nieopodal, oddzielnie (oderwany?); leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WCh/4.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Zdjęcia owocników, zarodników i włosków na zewntrznej powierzchni miseczki
fot. 155767 fot. 155768 fot. 155769 fot. 155770 fot. 155771

 ID94676  Sarcoscypha austriaca; Chałupy,płw.Helski, CA-49; 2008.03.08; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; na zagrzebanych gałązkach,szczątkach dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/4.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 156298 fot. 156299

 ID95282  Sarcoscypha austriaca; Okolice miejscowości Jaśliska - Lipowiec, pow. krośnieński, FG-33; 2008.03.16; zarośla z olchą i innymi liściastymi drzewami i krzewami, na brzegu strumienia - dopływu Jasiołki; na opadłych gałązkach, prawdopodobnie olchowych na kilkudziesięciu matrach, wzdłuż brzegu bardzo liczne owocniki (możliwe, że nawet kilkaset sztuk), w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; weryfikował: Anna Kujawa, ; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/19.03.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 157489 fot. 157490 fot. 157491

 ID95420  Sarcoscypha austriaca; Dolina Rzeki Raby; woj. Małopolskie, pow. wielicki, EF-82; 2008.02.09; 2008.03.08; 2008.03.21; las łęgowy; na opadłych gałązkach pojedynczo i w grupach, stanowiska rozsiane po całym lesie; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/APK/7.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko obserwowane 3 rok z rzędu; wcześniej zgłoszone jako: ID:32928

fot. 157709 fot. 157710

 ID96236  Sarcoscypha austriaca; ok 6 kmSW Szaniec, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2008.03.16; Na skraju lasu liściastego z przewagą olszy, leszczyny, czarnego bzu, w terenie podmokłym; na leżących gałęziach trzy stanowiska w odległości ok 10 m po kilkadziesiąt sztuk, w sumie ponad sto sztuk; leg. Zbigniew Oziębło; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/ZO/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159555 fot. 159556 fot. 159557
dodatkowo 2 szt 1 km S Galów, na skraju dębowego lasu wśród młodych akacji ID96239  Sarcoscypha austriaca; Hołudza , gmina Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-25; 2008.03.22; zagajnik liściasty z olchą i czarnym bzem przy drodze, teren podmokły; na gałązkach liściastych leżących na ziemi 20 owocników na 1 m kw; leg. Zbigniew Oziębło; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/ZO/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 159563 fot. 159564

 ID96240  Sarcoscypha austriaca; Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF-15; 2008.03.29; Park Zdrojowy Górka, rosnące drzewa to olsza, klon, brzoza, czarny bez; na leżących gałęziach liściastych 4 sztuki; leg. Zbigniew Oziębło; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/ZO/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 159568 fot. 159569

 ID96305  Sarcoscypha austriaca; północno-wschodnie zbocze pasma Kamień, ok. 8 km od Wisłoka Wielkiego, gmina Komańcza, FG-35; 2008.03.30; las mieszany, jodłowo-bukowy z domieszką chyba wierzby i innych liściastych; na drewnie zagrzebanym w ziemi i na większych zmurszałych kłodach, pośród ostrężyn, w podmokłym, prześwietlonym miejscu kilkaset owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159702 fot. 159703 fot. 159704 fot. 159705

 ID96306  Sarcoscypha austriaca; ok. 5 km od Wisłoka Wielkiego, gmina Komańcza, FG-35; 2008.03.30; las mieszany, jodły, świerki, wierzby, dzika czereśnia; na drewnie zagrzebanym w ziemi i na większych zmurszałych kłodach 9 szt. na powalonym, zmurszałym drewnie, chyba wierzby, kilkanaście metrów dalej w jodłach 3 szt. (w tym 1 pomarańczowa), i na drodze (szlaku) 5 szt.; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159711 fot. 159712 fot. 159713 fot. 159714

 ID96322  Sarcoscypha austriaca; NW ok 600 m Bereżki, gmina Lutowiska, pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie, FG-69; 2008.03.27; las liściasty z przewagą olchy, wierzby, olszy i brzozy, wzdłuż rzeki; na leżących na ziemi gałęziach liściastych masowo po obu stronach rzeki niezliczone ilości; leg. Zbigniew Oziębło; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN,7/ZO/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 159722 fot. 159723 fot. 159724

 ID96722  Sarcoscypha austriaca; 1 km S,Stobiecko Miejskie,Radomsko, DE-55; 2008.03.29; w przydrożnym rowie, w lesie mieszanym,(na danym odcinku drzewa wycięto w ubiegłym roku); na gnijących gałązkach liściastych drzew trzy grupki(2+4+2) w odległości 2 od 1 -12m,3 od 2-45m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu powtórnym - ID 126111, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 160888 fot. 160889 fot. 160890

 ID96724  Sarcoscypha austriaca; 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-65; 2008.03.30; skraj lasu-osiki,wierzby; na gnijących gałązkach w grupce-3szt; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: przy powtórnym zgłoszeniu stanowiska ID 128809, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 160900 fot. 160901

 ID96755  Sarcoscypha austriaca; 1km NW,Huta Brudzka,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-35; 2008.04.06; las liściasty-brzoza,osika,leszczyna; na leżących gałązkach pojedynczo i w grupkach-14szt; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160959 fot. 160960

 ID96756  Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice, DE-45; 2008.03.28 i 2008.04.06; fragment lasu liściastego-brzoza ,dąb,bez czarny i inne; w liściastej ściółce na próchniejących gałązkach ok.50szt na powierzchni ok.35m kw; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/16.05.08, tak(dużo więcej u mnie), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko odkryte 12 kwietnia 2006r


fot. 160966 fot. 160967 fot. 160968

 ID96787  Sarcoscypha austriaca; południowe zbocze góry Piotruś, okolice miejscowości Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, FG-22; 2008.04.06; Las bukowy, jodła, dziki bez, olcha i inne liściaste; na zagrzebanym w ziemi drewnie, pośórd liściastej ściólki na przestrzeni kilku metrów kwadratowych kilkadziesiąt owocników, w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161022 fot. 161023 fot. 161024

 ID96788  Sarcoscypha austriaca; południowe zbocze góry Piotruś, okolice miejscowości Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, FG-22; 2008.04.06; las bukowy z domieszką jodły, i w pobliżu stanowiska klon-jawor; na zagrzebanym w ziemi drewnie, obok płynącego obecnie cieku wodnego 1 owocnik, ok. 2 km od poprzedniego stanowiska; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161032

 ID96790  Sarcoscypha austriaca; Damnica, pow. Słupsk N 54*29'50,1 E 17*16'10, CA-61; 2008.04.05; pobocze drogi leśnej, las mieszany z przewagą gatunków liściastych: dęby, buki, brzozy, wierzby, klony; na konarze zagrzebanym w ziemi w grupie w sumie 12 owocników; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MT/10.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161044 CZARKI AUSTRIACKIE

fot. 161045 CZARKA AUSTRIACKA


fot. 161046 CZARKI AUSTRIACKIE ZROŚNIĘTE

fot. 161047 STANOWISKO CZAREK ID96791  Sarcoscypha austriaca; las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, FG-23; 2008.04.06; las mieszany z przewagą sosny, ale w pobliżu stanowiska olcha i leśny strumyk; na zagrzebanym w ziemi drewnie, pośród ostrężyn 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161050

 ID96792  Sarcoscypha austriaca; las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, FG-23; 2008.04.06; las mieszany z przewagą sosny, nad leśnym strumieniem; na powalonym drzewie (chyba jakaś wierzba) około 20 owocników i 3 nieopodal; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161056 fot. 161057 fot. 161058

 ID96794  Sarcoscypha austriaca; Pastwiska, gmina Rymanów, woj. podkarpackie, FG-24; 2008.04.06; nad rzeką Wisłok, u podnóża lasu bukowego, pojedyncze olchy, wierzba, dziki bez; na zagrzebanym w ziemi drewnie 2 owocniki obecnie, w grudniu 3 młodziutkie, niedojrzałe; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161074 fot. 161075 fot. 161076 fot. 161077

 ID96795  Sarcoscypha austriaca; między Chyrową a Polanami, powiat jasielsk, FG-21; 2008.04.08; las mieszany, leszczyna, olcha, grab, sosna, zdziczała jabłoń i in. w pobliżu strumienia, przy samej drodze; na opadłych gałązkach zagrzebanych w ziemi kilkadziesiąt owocników w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko czarki szkarłatnej ID 29404
fot. 161087 fot. 161088 fot. 161089 fot. 161090 fot. 161091

 ID96797  Sarcoscypha austriaca; Hałbów koło Kątów, FG-21; 2008.04.08; wierzby, sosny, na skraju lasu, przy głównej drodze; na zagrzebanym w ziemi drewnie 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161095 fot. 161096

 ID96816  Sarcoscypha austriaca; Mrukowa, pow. jasielski, FG-10; 2008.04.08; przy szlaku turystycznym, obok małago cieku wodnego, mieszanka drzew liściastych (buk, wierzba, klon, dąb, brzoza) i jodły; na zagrzebanym w ziemi drewnie 4 owocniki, w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161134 fot. 161135

 ID96817  Sarcoscypha austriaca; Polany, pow. jasielski, FG-21; 2008.04.08; nieopodal strumienia Wilsznia, wierzby i inne liściste zakrzaczenia; na zagrzebanym w ziemi drewnie w grupach i pojedynczo, 17 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161140 fot. 161141 fot. 161142

 ID96820  Sarcoscypha austriaca; 300m N,Ładzice,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 2008.04.10; las mieszany,pobocze leśnej dróżki-robinia,brzoza,bez czarny; na zagrzebanych w ziemi gałązkach pojedynczo i w grupkach-17szt; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/28.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161162 fot. 161163

 ID96824  Sarcoscypha austriaca; 1,5km SW,Bobry,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 2008.03.30; fragment łęgu-wierzba,olcha,brzoza,bez; w liściastej ściółce na gałązkach pojedyncz i w grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: trzy stanowiska blisko siebie(odpowiednio-18,5,3szt),czwarte oddalone ok.80m(4szt)

fot. 161189 fot. 161190 fot. 161191

 ID96827  Sarcoscypha austriaca; 2km S,Radziechowice I,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 2008.02.24 i 2008.03.09; las liściasty-brzoza,osika,olcha,wierzba; na gnijących gałązkach pojedynczo i w grupkach-11szt; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, przy powtórnym zgłoszeniu ID 128716, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: drugie stanowisko kilkaset m na pd-wsch-6szt

fot. 161200 fot. 161201 fot. 161202

 ID96828  Sarcoscypha austriaca; Lipnik - Gdańsk, DA-80; 2008.04.05; Las bukowo-brzozowo-grabowy; na opadłych gałązkach kilka owocników; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/WM/8.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 161207 fot. 161208

 ID96829  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk, okolice nieczynnego wyciągu narciarskiego ul.Michałowskiego, DA-80; 2008.04.05; Las bukowo-brzozowo-grabowy; na opadłych gałązkach kilka owocników w promieniu kilkunastu metrów; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/WM/8.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 161212 fot. 161213

 ID97166  Sarcoscypha austriaca; okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-22; 2008.03.30; zagajnik liściasty z przewagą olszy, wierzby , topoli przy drodze, nad rzeką, po obu stronach; na opadłych liściastych gałęziach wśród opadłych liści w trawie, po drugiej stronie rzeki w terenie podmokłym na opadłych gałęziach liściastych w zagajniku 9 sztuk pojedynczo, a po drugiej stronie rzeki na jednej gałązce sześć sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/14.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 161996 fot. 161997 fot. 161998

 ID97856  Sarcoscypha austriaca; Dolina rzeki Sanki; Nowa Wieś, gm. Żegocina, pow. bocheński, woj. małopolskie, EF-93; 2008.03.30; ols przy korycie rzeki Sanka; na opadłych gałązkach w grupie: 5 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/APK/7.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163681

 ID98020  Sarcoscypha austriaca; Ostre, gmina Lipowa, powiat żywiecki, woj. śląskie, DG-13; 2008.04.08; Zarośla nadrzeczne z olszą szarą; na leżących na ziemi patykach olszy szarej 12 owocników pojedynczo i podwójnie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/PCH/16.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 49st49'38"; E 19st18'30"; 462 m n.p.m.

2008.04.08
fot. 164107

2008.04.23
fot. 164108 fot. 164109 fot. 164110 fot. 164111

 ID98169  Sarcoscypha austriaca; 2 km S, Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA-71; 2008.04.20; Lasy bukowe, mieszane w rozwidleniu dróg leśnych; na gałązkach bukowych w grupach po kilka, w sumie ponad 30 owocników; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MT/24.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Niedaleko rosły piestrzenice kasztanowate (Gyromitra esculenta)

fot. 164548 fot. 164549 fot. 164550 fot. 164551

STANOWISKO CZAREK
fot. 164552

 ID98208  Sarcoscypha austriaca; 2km N,Jamno,pow.częstochowski, DE-64; 2008.04.26; liściaste zadrzewienia nad strumieniem-olcha,wierzba,czeremcha,lipa,leszczyna,kruszyna; w ściółce na rozkładającym się drewnie 4 owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164664

 ID98373  Sarcoscypha austriaca; Łochynia, woj. śląskie, DE-74; 2008.04.26; dąb, brzoza, osika, bez; na zmurszałej gałęzi dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/KK/11.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 165148

 ID100529  Sarcoscypha austriaca; Okolice Ustrzyk Górnych, Bieszczady, FG-69; 8008.04.26; tereny nadrzeczne; wierzby, topole, klony i inne; na gałęziach opadłych oraz zagrzebanych w glebie po kilka - kilkadziesiąt owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5 i 6/BdPN/29.04.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1 km, W Ustrzyki Górne - kilka skupisk, oraz Ustrzyki G. w 3 miejscach.

fot. 170671 fot. 170672 fot. 170673 fot. 170674

 ID100531  Sarcoscypha austriaca; okolice miejscowości Bereżki, Bieszczady. Przy lewym brzegu rzeki, FG-69; 2008.04.27; nadbrzeżne zarośla; na opadłych gałeziach drzew liściastych kilkanaście owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BdPN/29.04.08, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID100532  Sarcoscypha austriaca; ok. 500m N od miejscowości Smerek, Bieszczady. Pomiędzy nasypami: drogowym i kolejki wąskotorowej, FG-68; 2008.04.28; na skraju lasu liściastego; na opadłych gałeziach drzew liściastych kilka owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BdPN/29.04.08, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID100538  Sarcoscypha austriaca; okolice miejscowości Krzywe, Bieszczady, FG-57; 2008.04.28; w okolicy potoku; za resztkach gałęzi drzew liściastych kilka owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BdPN/2.05.08, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

ID105642 Sarcoscypha austriaca; Legarda, pow. gostyniński, woj. mazowieckie, DD-06; 2008.04.10; Tereny podmokłe wzdłuż rzeki Osetnicy; Na opadłych gałęziach gałęziach prawdopodobnie olchy Grupa ok. 50 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181071 fot. 181072

 ID110867  Sarcoscypha austriaca; Cedynia - wyniesiona górka na południowym obrzeżu miasta, gm. Cedynia, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AC-40; 2007.03.09; wielogatunkowe zadrzewienie (jawor, klon zw., jesion, dąb, osika); opadłe gałązki liściaste kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czarka austriacka
fot. 193314

 ID110875  Sarcoscypha austriaca; łęg nad rzeką Płonią, 1,3km na NW od Rekowa, gm. Kobylanka, pow. Stargard Szczeciński, zachodniopomorskie, AB-95; 2007.03.24; nadrzeczny łęg olszowo jesionowy; gałęzie leżące na mokrej ziemi kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Czarka sp.
fot. 193336

 ID112341  Sarcoscypha austriaca cf.; krawędź Puszczy Bukowej od strony dzielnicy Szzecin Zdroje, ok. 100m na S od najbliższch zabudowań, gm. i pow. Szczecin, zachodnioomorskie, AB-83; 2007.12.20; las lściasty wielogatunkowy (Bk, Brz, Tp, Kl); na liściastych gałązkach poedynczo i w grupkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (owocniki zbyt młode a potem przyszła zima;-), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czarka sp.
fot. 196673

 ID112655  Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa, Jezierzyce nad Płonią pomiedzy Stawem Klasztornym i Cysterskim, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-95; 2008.01.25; nadrzeczny łęg olszowo-topolowy; na gałęzi olchowej w grupie 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/29.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czarka sp.
fot. 197485

 ID114023  (potwierdzenie 72953) Sarcoscypha austriaca; Niesulów, woj. łódzkie, DE-66; 2008.01.13; robinia akacjowa, dąb, sosna, bez; na zagrzebanych patykach 20-30 owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 200840 fot. 200841

zgłoszone z tego stanowiska w 2007r. ID: 72953

 ID122217  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.12.06; nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty-wierzba,olcha,kruszyna,bez; na gałązkach w liściastej ściółce pięć młodych owocników w dwóch punktach (z obawy przed zadeptaniem nie dokonałem dokładnego przeszukania terenu); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: przy zgłoszeniu ID96824, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96824

fot. 219630 fot. 219631

 ID123138  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.12.18; Las łegowy olsza czarna,topola osika; na gałęzi olszy kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221968

 ID123347  Sarcoscypha austriaca cf.; Nowy Sącz, woj. małopolskie, EG-15; 15. 03. 2008; teren podmokły blisko strumienia pojedyncze osiki; w mchu, na zagrzebanych w ziemi gałązkach 2 owocniki obok siebie; leg. Wojtek Mróz; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 222414.jpg

 ID125156  Sarcoscypha austriaca; Lasy Oliwskie Dolina Radości, CA-89; 2009.02.07; Las łegowy; na gałęziach wierzbowych ok.10 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 226390 fot. 226391 fot. 226392
N 54*23,514'
E 18*30,554
29 m.npm

 ID125302  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA-80; 2009.02.08; Skraj lasu i nieczynnego stoku narciarskiego; Na stertach gałęzi,klon,brzoza,bez ok 10 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 226833 fot. 226834 fot. 226835
N 54*23,075'
E 18*33,905'
70 m.npm
Powtórzenie stanowiska sprzed roku

 ID125990  Sarcoscypha austriaca; Bartodzieje Podleśne,gm.Radomsko, DE-56; 2009.03.02; ols-olcha,kruszyna,krzaczaste wierzby na skraju; na gałązce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 183871, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 228612 fot. 228613

 ID126111  Sarcoscypha austriaca; 1 km S,Stobiecko Miejskie,Radomsko, DE-55; 2009.03.05; skraj leśnej drogi,po tej stronie drogi dominują robinie; na gałązkach ok.25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 228933 fot. 228934

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96722

 ID126115  Sarcoscypha austriaca; Stobiecko Szlacheckie, pow. Radomsko, DE-45; 2009.03.05; niewielkie zadrzewienie robiniowe z kilkoma czeremchami i kruszynami; na gałązkach zagrzebanych w ściółce ponad 50 owocników w promieniu 10 m; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
siedlisko
fot. 228961

kilka przykładowych owocników
fot. 228962 fot. 228963 fot. 228964

 ID126202  Sarcoscypha austriaca; 1,2 km S,Stobiecko M.,Radomsko, DE-55; 2009.03.06; zarośla na skraju śródleśnej łąki-martwa krzaczasta wierzba,bez czarny,młode olchy,maliny i jeżyny; na leżącym,martwym pniu bzu czarnego (95%) cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/19.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'59,13"N
-------19st23'10,68"E

fot. 229172

biotop
fot. 229173

 ID126206  Sarcoscypha austriaca; pn.skraj lasu między Wymysłówkiem a Stobieckiem M.,Radomsko, DE-55; 2009.03.06; skraj lasu mieszanego,pod osikami; na gałązkach cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, przy zgłoszeniu ID 162186, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st03'56,32"N
-------19st23'33,03"E

fot. 229188

 ID126337  Sarcoscypha austriaca; Niesulów, woj. łódzkie, DE-66; 2009.03.06; akacja, bez; na leżących patykach około 20 sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 229553

stanowisko z 2008 - ID:114023 i 2007 - ID: 72953

 ID126404  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa teren szpitala dziecięcego, DA-80; 2009.03.05; Rozlewisko rzeczki-potoku.; Na nieokreślonym drewnie.Drzewa w pobliżu-wierzba,lipa,buk jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 229704

 ID126503  Sarcoscypha austriaca cf.; między Borzykówką a Borzykową,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE-77; 2009.03.12; mały ''lasek'' robiniowy; na gałązkach,w ściółce 9 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/8.04.09, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: -

Uwaga: owocnik młody, brak dojrzałych zarodników

 ID126658  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 2009.03.14; Nieużytki nad brzegiem potoku.Olsza czarna,szara-pojedyńcze drzewa,leszczyna; na drewnie zagrzebanym w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: N 54*24,309'
E 18*31,461'
62 m.npm
fot. 230225
siedlisko-widok
fot. 230226

 ID126659  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 2009.03.14; Las łęgowy.Olsza czarna,szara-pojedyńcze drzewa,brzoza,buk,leszczyna; na drewnie zagrzebanym w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 230230 fot. 230231
N 54*24,310'
E 18*31,121'
71 m.npm

 ID126661  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA-80; 2009.03.14; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,klon na skraju lasu.Przyosiedlowe śmietnisko-składowisko resztek jedzenia,kompostu itp.; Na gałęziach klonu jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230234
N 54*23,043'
E 18*34,040'
71 m.npm

 ID126759  Sarcoscypha austriaca; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; niewielki ols przy rz.Warcie-olcha,wierzba,czeremcha; na gnijących gałązkach,pod czeremchą kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'25,51"N
-------19st23'54,27"E

fot. 230626 fot. 230627

 ID126899  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA-80; 2009.03.18; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,klon,bez,wiąz,głóg; Na gałęziach klonu kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230862 fot. 230863
N 54*22,992'
E 18*33,975'
67 m.npm

 ID127382  Sarcoscypha austriaca; Szczecin-Podjuchy, ul. Inżynierska-Radzymińska, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.19; zadrzewienie robiniowe na dnie starej żwirowni w strefie krawędziowej Doliny Dolnej Odry i Wzgórz Bukowych; na opadłych gałązkach pojedynczo i w małych grupach - łącznie 18 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Czarka austriacka
fot. 231701 fot. 231702 fot. 231703

 ID127534  Sarcoscypha austriaca; 0,5 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.28; skraj lasu sosnowego-brzoza,robinia,bez czarny; na gnijących gałązkach,w ściółce dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 162796, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st05'10,42"N
-------19st22'05,91"E

fot. 232043 fot. 232044 fot. 232045

 ID127859  Sarcoscypha austriaca; Sopot Park Północny, DA-70; 2009.04.02; Wydmy klon,robinia,olsza 20 m od plaży; na gałązkach zagrzebanych w ściółce 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Pokrój środowiska
fot. 232615
Owocniki
fot. 232616 fot. 232617 fot. 232618
N 54*27,583'
E 18*33,666
2 m.npm
To samo stanowisko co ID 56928

 ID127860  Sarcoscypha austriaca; Sopot Park Północny, DA-70; 2009.04.02; Olszyna+klon zaniedbane okolice parkingu samochodowego; na nieokreślonym drewnie (klon?) dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Pokrój stanowiska
fot. 232623
owocniki
fot. 232624 fot. 232625
N 54*27,283'
E 18*33,747'
2 m.npm
Powtórzenie stanowiska ID 56932

 ID127905  Sarcoscypha austriaca; 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 2009.04.03; liściaste zarośla na skraju lasu-wierzba i kruszyna; na gnijących gałązkach dwie grupki (ok.4m od siebie)-9owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51 1'6,59"N 19 27'21,67"E

fot. 232685 fot. 232686

W tym miejscu jest(było) również stanowisko Mutinus ravenelii (zgłosz.ID101995)

 ID128105  Sarcoscypha austriaca; 2 km S,Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-54; 2009.04.05; nad rowami z wodą,w lesie mieszanym ;Grupa 1 rosła pod brzozami i świerkami,grupa 2 (oddalona kilkanaście metrów od pierwszej i rosnąca po drugiej stronie drogi) pod olchami i brzozą ;Kruszyna była obecna obu miejscach.; na gnijących gałązkach dwie grupy-10 i 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'15,57"N 19st15'14,34"E (gr1)

grupa 1
fot. 233234 fot. 233235 fot. 233236

grupa 2
fot. 233237

 ID128114  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza TPK, DA-80; 2009.04.05; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja,lipa,leszczyna,bez; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 233255 fot. 233256
N 54*23,716'
E 18*33,236'
69 m.npm

 ID128115  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Bobrów TPK, CA-89; 2009.04.05; Las łegowy; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 233259
N 54*23,264'
E 18*30,948'
77 m.npm

 ID128208  Sarcoscypha austriaca; na terenie miejscowości Ruciane - Nida, powiat Piski, 2km od centrum, EB-69; 2009.04.04; las mieszany (dąb, topola, leszczyna i trochę świerka); na niezidentyfikowanej, butwiejącej gałęzi liściastej grupka, 8 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MP/8.04.09, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Czarka austriacka

fot. 233453 fot. 233454 fot. 233455 fot. 233456

 ID128707  Sarcoscypha austriaca; 0,7 km N,Żaby,pow.radomszczański, DE-45; 2009.04.11; zarośla nad rowem z wodą-olcha,osika,brzoza,czarny bez,krzaczaste wierzby; na gnijących gałązkach 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 234700 fot. 234701

 ID128708  Sarcoscypha austriaca cf.; 1,5 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, DE-45; 2009.04.11; wierzbowe zarośla nad Widawką; na gnijących szczątkach roślinnych pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 234704

 ID128716  Sarcoscypha austriaca; 2 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.04.13; liściasty skraj lasu-brzoza,olcha,krzaczasta wierzba; na gnijących gałązkach cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'5,01"N 19st19'5,04"E

fot. 234719 fot. 234720

Potwierdzenie stanowiska ID 96827

 ID128781  Sarcoscypha austriaca; teren nad rzeką Nidka, ok 600 metrów za oczyszczalnią ścieków w kierunku linii kolejowej, EB-69; 2009.04.10; las mieszany, dąb, sosna, wierzba, topola, tereny nadrzeczne (rzeka Nidka); na gałązkach topoli oraz wierzby 2 grupki, wierzba (7 owocników), topola (9 owocników); leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/16.04.09 i 2/MP/16.04.09, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Czarka austriacka
Na gałązkach wierzbowych:
fot. 234892 fot. 234893

Na gałązkach topolowych:
fot. 234894 fot. 234895 fot. 234896

 ID128802  Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Przyrody Jar Raduni-Babi Dół gm.Żukowo, CA-98; 2009.04.09; Las łęgowy olsza,topola osika,brzoza,leszczyna,grab; Na gałęzi nieoznaczonej dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, przy powtórnym zgłoszeniu (ID: 184522), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 234914
N 54*18,321'
E 18*18,419'
133 m.npm

 ID128807  Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, DE-45; 2009.04.11; zarośla nad okresowym ciekiem wodnym-wierzba,olcha i in; na gnijącej gałązce pojedynczo (?) -ziemia w promieniu kilku metrów była kompletnie zryta przez dzikie zwierzęta (sarny i dziki); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 234939 fot. 234940

 ID128809  Sarcoscypha austriaca; 2,5 km NE,Teklinów,pow.czestochowski, DE-65; 2009.04.16; skraj lasu-osiki,krzaczaste wierzby,olcha; na gnijących gałązkach grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'0,74"N 19st23'19,57"E

fot. 234946 fot. 234947

powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96724

 ID129030  Sarcoscypha austriaca; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, DE-64; 2009.04.19; zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in; w ściółce na murszejącej gałązce grupka 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'11,01"N 19st13'25,87"E

fot. 235374 fot. 235375

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID98208

 ID129095  Sarcoscypha austriaca; Wrocław - Bierdzany, BE-59; 2009.03.14; las liściasty; osika, wierzba, olcha, bez czarny i inne; Na leżących na ziemi gałęziach. W pobliżu zdecydowana dominacja bzu czarnyego. na 2 fragmentach gałęzi - ok 10 owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/8.05.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 235438 fot. 235439

 ID129106  Sarcoscypha austriaca; Wrocław - Partynice, BE-58; 2009.04.09; teren ruderalny; bez czarny, topola, głóg, klon, dąb i inne; na zagrzebanym w ziemi kawałku drewna 2 owocniki; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/8.05.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 235476 fot. 235477 fot. 235478

ID129736 Sarcoscypha austriaca; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2009.03.22; las mieszany; na zagrzebanej gałęzi pojedynczo lub w grupach; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236709 fot. 236710

http://www.bio-forum.pl/messages/33/231460.html

 ID129745  Sarcoscypha austriaca; Puławy od 4km 300m do 5km 500m na SE od centrum miasta, FE-13; 2009.04.03; Wąwóz 1 - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (wąwóz główny i odnogi boczne); Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych; leg. Bogusław Mazurek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BM/30.04.09, nie, notatka: tak, Notes 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowiska:
1B - 11 owocników
1C - 25 owocników
1D - 30 owocników
1E - 20 owocników

 ID130138  Sarcoscypha austriaca; Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta, FE-13; 2009.04.18; Wąwóz 1E - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznej odnodze głównego wąwozu); Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 20 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BM/6.05.09, nie, notatka: tak, Notes 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kilkadziesiąt metrów w górę wąwozu stanowisko S. coccinea

 ID130139  Sarcoscypha austriaca; Puławy 3km 600m na SE od centrum miasta, FE-13; 2009.04.19; Wąwóz 15 - Liszcze, Kazimierski Park Krajobrazowy - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu; Pojedynczo na martwych gałązkach drzewa liściastego 2 owocniki; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BM/6.05.09, nie, notatka: Tak, Notes 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Ok. 50 od dolnego wejścia do wąwozu, na skarpie po lewej stronie, ukryte w ściółce.

 ID130286  Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice, DE-45; 2009.03.28; liściasty fragment lasu; w sciółce na gałązkach grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID96756, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96756

fot. 238123 fot. 238124 fot. 238125

ID130389 Sarcoscypha austriaca; Stok pow. Końskowola - Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-14; 2008.04.06; Wąwóz nr 10 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ok. 60 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, notatka: TAK, Notes 3
uwagi: Wąwóz nr 10 ze źródełkiem (po prawej za kościołem), lewa odnoga w kierunku na Kolonię Klementowice, 200-300 m za mostkiem

ID130392 Sarcoscypha austriaca; Kazimierz Dolny - Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-23; 2008.04.12; Wąwóz nr 14 Norowy Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 35 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi:

ID130393 Sarcoscypha austriaca; Bochotnica gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-13; 2008.03.30; Wąwóz nr 3 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 15 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 3 (z ukrytą jaskinią na przeciwko przeprawy promowej) początek miejscowości od strony Puław

ID130396 Sarcoscypha austriaca; Wierzchoniów gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-24; 2008.04.05; Wąwóz nr 5 - grąd grabowo-dębowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 22 owocniki; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 5 - pierwszy po prawej od strony Puław (początek miejscowości) w kierunku na Węgierzec (300-400 m od połączenia drogi z szosą)

ID130629 Sarcoscypha austriaca; Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-14; 2008.04.05; Wąwóz nr 6 - na dnie wąwozu w korycie okresowego strumyka, koryto porośnięte wszelkiego rodzaju krzewami i drzewami liściastymi; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ok. 300 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: Tak, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 6 - początek wąwozu głównego od końca miejscowości do Okręglicy, pod Szalęgową Górą (od 200-do 400 m w górę wąwozu od skrzyżowania z drogą polna biegnącą równolegle do rz. Bystrzycy) - w odległości ponad 400m nie sprawdzano!

ID130635 Sarcoscypha austriaca; Stary Pożóg, pow. Końskowola - Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-14; 2008.04.06; Wąwóz nr 11 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ponad 300 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 11 - pierwszy po prawej stronie, szosą w kierunku Celejowa, 200-300 m od szosy w dół wąwozu.
3 stanowiska oddalone od siebie po parędziesiąt metrów, owocniki na stanowiskach bardzo liczne i skupione na małych powierzchniach.
Sprawdzono do 500m w dół wąwozu!

ID130637 Sarcoscypha austriaca; Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-13; 2008.04.05; Wąwóz nr 7 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ok. 100 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 7 - prosto za szkołą w kierunku NE, pierwszy w lewo od ścieżki dydaktycznej (za ostatnim zabudowaniem).
Owocniki dosyc równomiernie rozmieszczone w środkowej części wąwozu.
Cały wąwóz sprawdzony.

ID130678 Sarcoscypha austriaca; Parchatka, gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-13; 2008.03.30; Wąwóz nr 2 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 2 szt. (ok. 50 szt); leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: Tak, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 2 - na końcu miejscowości jadąc od strony Puław - wąwóz w kierunku na Dębniak i Kulawe Pola

Sprawdzono ok. 100-150 m wąwozu w górę od pierwszej, małej odnogi w prawo (w odnodze brak Sarcoscypha).

2 szt. to eksykaty oznaczone jako S.austriaca, natomiast (ok. 50 szt.) oznacza, że tyle owocników Sarcoscypha sp. naliczono na zbadanym odcinku. Patrz zgłoszenie ID: 130679

ID130686 Sarcoscypha austriaca; Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-23; 2008.04.12; Wąwóz nr 13 Kamienny Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, w bocznej odnodze wąwozu głównego; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ponad 2.000 szt; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: Tak, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 13 Kamienny Dół - początek Kazimierza Dolnego jadąc od strony Puław. Pierwsza duża odnoga w lewo od wąwozu głównego, następnie pierwsza odnoga w lewo (odnoga II rzędu)

Sprawdzono tylko odnogę II rzędu!

Odnogi wąwozu głównego ze źródliskami.

ID130692 Sarcoscypha austriaca; Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-23; 2008.04.12; Wąwóz nr 12 Słodki Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew 19 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 12 Słodki Dół - Wąwóz na końcu miejscowości jadąc z Puław do Kazimierza Dolnego.
Początek wąwozu wyłożony kostką brukową.

Sprawdzone ok. 1/4 - 1/3 wąwozu od jego dolnej części !

ID130732 Sarcoscypha austriaca; Las Stocki, gm. Końskowola, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-14; 2008.04.06; Wąwóz nr 9 - grąd grabowo-dębowy z dużą domieszką innych gatunków drzew porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew Ok. 50 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 9 - bardzo długi wąwóz (system wąwozów) ze strumieniem, rozpoczynający się Uczynnym Dołem, a kończący w m. Kolonia Celejów.

Czarki znaleziono w części wąwozu od mostu w Lesie Stockim na odcinku 500m w górę strumyka.

Sprawdzono: od mostu 700m w górę i 150 m w dół głównego wąwozu!

ID130776 Sarcoscypha austriaca; Puławy, FE-13; 2008.03.09; II Mokradełko za torami - niewielka podmokła olszynka na skraju świeżego lasu mieszanego; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew 24 szt (łącznie ponad 150 szt); leg. Bogusław Mazurek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, TAK, http://www.bio-forum.pl/messages/33/154852.html, notatka: TAK, Notes 3
uwagi: II Mokradełko za torami - przy nieczynnym przejeździe kolejowym na końcu ul. Chmielowskiego. Ok 30-40 m na NE od nasypu kolejowego

09.03.2008 r. - 24 owocników
30.03.2008r r. - ponad 130 owocników

ID130778 Sarcoscypha austriaca; Puławy, FE-13; 2009.04.01; II Mokradełko za torami - niewielka podmokła olszynka na skraju świeżego lasu mieszanego; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew ok. 80 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia ID: 130776 z 2008 r

ID130779 Sarcoscypha austriaca; Puławy, FE-13; 2008.03.29; I Łęg na Kępie; Pojedynczo i po 2-3 szt. na martwych gałązkach drzew liściatych 12 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: Tak, Notes nr 3
uwagi: I Łęg na Kępie - śródpolna pozostałośc naturalnego łęgu wiazowo-topolowego.

20-40 m od NW granicy łęgu

 ID134646  Sarcoscypha austriaca; Bobrowniki, gm. Damnica, CA-62; 2009.04.05; Zarośla przeważnie krzaczaste (wierzba, olcha, czarny bez), przy podmokłym cieku naturalnym; Na opadłych zmurszałych gałązkach Dwie sztuki, pojedynczo; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MT/17.06.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Fotki:
fot. 247221 fot. 247222 fot. 247223 ID134666  Sarcoscypha austriaca; okolice wsi Czysta, gm. Smołdzino, CA-50; 2009.04.04; Las mieszany z krzewami czarnego bzu; na zmurszałych gałązkach w grupie, ok. 50 szt.; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MT/17.06.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Fotki
fot. 247291 fot. 247292 fot. 247293 fot. 247294 fot. 247295 fot. 247296 fot. 247297 fot. 247298

 ID136967  Sarcoscypha austriaca; okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. Śląskie, DG-22; 2009.04.19; zagajnik liściasty z przewagą olszy, topoli, wierzby nad brzegiem rzeki; na leżących opadłych liściastych gałązkach kilkanaście sztuk na dwóch gałązkach; leg. Janusz Gądek; det. Ania Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska sprzed roku, zgłoszenie ID: 97166. Rosły tylko po jednej stronie rzeki, po drugiej tuż przy drodze zagajnik został wycięty i teren wyrównany.
fot. 252469

ID140439 Sarcoscypha austriaca; woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, EF-81; 2009.03.21; las mieszany; na opadłych gałązkach 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 262626

ID140451 Sarcoscypha austriaca; woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, Winiary, EF-81; 2009.03.28; las łęgowy; na opadłej gałązce 1 owocnik; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 262651

 ID140466  Sarcoscypha austriaca; woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów, Dolina Rzeki Raby;, EF-82; 2009.04.14; las łęgowy; na opadłych gałązkach kilkanaście, rozsiane po całym lesie; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowisko obserwowane 4 rok z rzędu, zgłaszane wcześniej: ID: 32928, ID: 95420
fot. 262668

 ID155635  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK ul.Abrahama, woj. pomorskie, DA-80; 2009.12.10; Skraj lasu i siedlisk ludzkich modrzew,sosna,lilak,lipa-składowisko resztek z ogródków,trawników; na gałązkach zagrzebanych w ściółce 15 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 304406 fot. 304407
dyskusja o znalezisku
www.bio-forum.pl[Snowarski: link celowo nieaktywny bo zbór różności] /2/292973.html
potwierdzenie zgłoszenia ID 90088

 ID161595  (potwierdzenie 127859) Sarcoscypha austriaca; Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 2010.03.19; Park Północny za wydmami,robinia,klon,olsza czarna; na drewnie zagrzebanym w ziemi 2 owocniki + jeden owocnik na nowym stanowisku oddalonym 200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 323899 fot. 323900 fot. 323901 fot. 323902

 ID162184  Sarcoscypha austriaca; 2 km NW,Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.03.28; sztucznie nasadzony niewielki ols (gr1) oraz śródleśne zarośla -robinia,głóg,leszczyna,świerk(gr2); na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce gr1-14 owocników i gr2-2 owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1

siedlisko
fot. 325682
czarki
fot. 325683 fot. 325684 fot. 325685

gr2

siedlisko
fot. 325686
czarki
fot. 325687

 ID162186  (potwierdzenie 126206) Sarcoscypha austriaca; pn.skraj lasu między Wymysłówkiem a Stobieckiem M.,Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.03.28; skraj lasu mieszanego,pod osikami; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 325698

czarki
fot. 325699 fot. 325700 fot. 325701

 ID162189  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km S,Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.03.26; przydrożny rów w lesie mieszanym -olcha,brzoza,świerk; na gałązkach zagrzebanych w ściółce tuzin owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 325711 fot. 325712 fot. 325713

 ID162291  (potwierdzenie 96724) Sarcoscypha austriaca; 2,5 km NE,Teklinów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.03.28; skraj lasu-osiki,krzaczaste wierzby; na gałązce zagrzebanej w ściółce grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak,przy zgłoszeniu ID128809, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 326150 fot. 326151

 ID162318  Sarcoscypha austriaca; południowe torfowisko rezerwatu Łosiowe Błota, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, ED-15; 31.03.2010; las olszowy z domieszką dębu i wierzby; na zmurszałych pniakach dębu, na ziemi i w mchu pojedynczo i w grupach po 3-5 owocników; leg. Julia Budziszewska; det. Julia Budziszewska; eksykat: WA0000017575, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: dokładna lokalizacja: 52*15'33''N, 20*51'31''E, wys. 107 m n.p.m., przy skręcie ścieżki przyrodniczej "Łosiowe Błota" (okolica tablicy o owadach).
Owocników na stanowisku (w promieniu 20m) jest ponad 20. Stanowisko jest okresowo zalewane.
Brzeg apotecjum nierówny, z jakby ząbkami.
fot. 326226 fot. 326227

 ID162621  Sarcoscypha austriaca; Babi dół Rezerwat przyrody Jar Raduni, pow. Żukowo, woj. pomorskie, CA-98; 2010.04.04; Las grądowy,olsza,lipa,świerk,grab,buk; na systemie korzeniowym zmurszałego pnia lipy jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, przy powtórnym zgłoszeniu (ID: 184523), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 327410
N 54*18,334'
E 018*18,494'
137 m.npm.

 ID162622  Sarcoscypha austriaca; Babi dół Rezerwat przyrody Jar Raduni, pow. Żukowo, woj. pomorskie, CA-98; 2010.04.04; Las łęgowy,olsza,osika,nad brzegiem Raduni przy moście; na zagrzebanych w ziemi kawałkach drewna trzy owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: tak, przy powtórnym zgłoszeniu (ID: 184524), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 327413
N 54*18,384'
E 018*18,501'
137 m.npm

 ID162625  Sarcoscypha austriaca; Reszki Postulowany Rezerwat Dolina Zagórskiej Strugi, pow. Rumia, woj. pomorskie, CA-59; 2010.04.05; Las łęgowy,olsza,leszczyna,grab,buk; na drewnie zagrzebanym w ziemi pięć owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/27.05.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Siedlisko
fot. 327424
owocniki
fot. 327425

 ID162796  (potwierdzenie 127534) Sarcoscypha austriaca; 0,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.03; skraj lasu sosnowego-brzoza,robinia,bez czarny; na gnijących gałązkach,w ściółce 11 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328185 fot. 328186

 ID162797  (potwierdzenie 96820) Sarcoscypha austriaca; 300m N,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.03; las mieszany,pobocze leśnej dróżki-robinia,brzoza,bez czarny; na zagrzebanych w ziemi i ściółce gałązkach grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328191 fot. 328192

siedlisko
fot. 328193

 ID162799  (potwierdzenie 126115) Sarcoscypha austriaca; Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.04.03; niewielkie zadrzewienie robiniowe z kilkoma czeremchami i kruszynami; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa ponad 15 owocników (choć mogło być dużo więcej); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328199 fot. 328200 fot. 328201

Jest to prawdopodobnie ostatnie doniesienie z tego stanowiska,gdyż z planowaną rozbudową trasy A1 wycięto całkowicie te zadrzewienia i najprawdopodobniej będzie tędy przebiegać jeden z elementów skrzyżowania.
Tak to stanowisko wygląda teraz
fot. 328202

 ID162800  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km N,Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.04.03; liściaste zadrzewienia na poboczu leśnej drogi-brzoza,czeremcha,wierzba,kruszyna; na zagrzebanych w ściółce i ziemi gałązkach dwie grupki oddalone ok.50m od siebie -4 owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1-siedlisko i owocnik
fot. 328209 fot. 328210

gr2-siedlisko i owocniki
fot. 328211 fot. 328212 fot. 328213

 ID162808  Sarcoscypha austriaca; 0,5 km E,Widzów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.04.08; kępa śródpolnych zadrzewień-olcha,wierzba,czarny bez,brzoza,klon; na gałązkach zagrzebanych w podłożu grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 328240

wybrane owocniki
fot. 328241 fot. 328242 fot. 328243 fot. 328244

 ID162809  Sarcoscypha austriaca; 1,3km NE,Widzów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.04.08; nieduży śródpolny ols-olcha,krzaczasta wierzba,czeremcha; na gałązkach zagrzebanych w ściółce,pod krzakiem wierzby grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 328249

przykładowe owocniki
fot. 328250 fot. 328251

 ID162818  (potwierdzenie 96756) Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Tomaszów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.04.03; liściasty fragment lasu-czarny bez,krzaczasta wierzba,brzoza,dąb; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa ponad 66 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Na tym stanowisku czarki zaobserwowałem już w grudniu 2009r
fot. 328274 fot. 328275

siedlisko (zdjęcie z 21 marca 2010)
fot. 328276

i przykładowe owocniki (3.04.2010)
fot. 328277 fot. 328278 fot. 328279

 ID162823  (potwierdzenie 96824) Sarcoscypha austriaca; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.08; liściaste zadrzewienia nad strumieniem-czarny bez,wierzba,olcha,osika,brzoza,czeremcha; na gałązkach zagrzebanych w ściółce dwie grupy owocników oddalone o kilkadziesiąt metrów;ponad 33 owocniki w grupie pierwszej i cztery owocniki w grupie drugiej; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328291 fot. 328292 fot. 328293 fot. 328294

 ID162824  (potwierdzenie 126759) Sarcoscypha austriaca; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.08; niewielki ols przy rz.Warcie-olcha,wierzba,czeremcha; na gnijących gałązkach,pod czeremchą grupa 45-50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID 126759, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328299 fot. 328300 fot. 328301

 ID162825  (potwierdzenie 126202) Sarcoscypha austriaca; 1,2 km S,Stobiecko M.,Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.03; zarośla na skraju śródleśnej łąki-martwa krzaczasta wierzba,bez czarny,osiki,młode olchy; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328307 fot. 328308 fot. 328309

 ID162828  (potwierdzenie 96722) Sarcoscypha austriaca; 1 km S,Stobiecko Miejskie,Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.03; liściaste zarośla z dużym udziałem robinii w lesie mieszanym; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce i ziemii kilka grupek,łącznie ok.50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328315 fot. 328316 fot. 328317 fot. 328318

 ID163061  (potwierdzenie 96755) Sarcoscypha austriaca; 1km NW,Huta Brudzka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2010.04.10; las liściasty-brzoza,leszczyna,klon,różowate; na butwiejących gałązkach zagrzebanych w ziemi luźna grupka 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329306 fot. 329307 fot. 329308

 ID163062  (potwierdzenie 127905) Sarcoscypha austriaca; 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.04.13; kępa liściastych zarośli na skraju lasu i śródleśnej łąki,przy okresowym cieku wodnym-wierzba i kruszyna; na gnijących gałązkach w grupie i pojedynczo-łącznie 11 sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329314 fot. 329315 fot. 329316

W tym roku znalazłem jeszcze (200m na pnwsch) jeden pojedynczy owocnik,Rósł on w wierzbowych zaroślach tuż przy strumieniu.
fot. 329317

 ID163237  Sarcoscypha austriaca; 1,3 km N,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.04.17; na granicy lasu mieszanego (obecnie wyciętego) a olsu; na gnijących gałązkach 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 330342

wybrane owocniki
fot. 330343 fot. 330344

 ID163238  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa ul.Kwietna, woj. pomorskie, CA-89; 2010.04.15; podmokła łąka przy potoku z licznymi wysiękami-ogólnie miejsce nielegalnego zrzutu śmieci; na gałęziach krzaczastych wierzb ok. 200 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/11.01.11, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 330346 fot. 330347 fot. 330348 fot. 330349
N 54*24,381'
E 018*32,483'
31 m.npm

 ID163239  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Jelitkowo, woj. pomorskie, DA-80; 2010.04.13; Park nadmorski sosna, świerk, klon, krzewy 150 m od plaży; na gałęzi klonu? dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/11.01.11, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Pasa Nadmorskiego; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 330352

 ID163240  Sarcoscypha austriaca; 1,5 E,Cieszątki,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.04.17; skraj zdziczałego,dawno opuszczonego gospodarstwa-w pobliżu wierzba,brzoza,leszczyna; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 330357 fot. 330358

 ID163313  (potwierdzenie 128707) Sarcoscypha austriaca; 0,7 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.04.10; zarośla nad rowem z wodą-olcha,osika,brzoza,czarny bez,krzaczaste wierzby; na gnijących gałązkach 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 330793

owocniki
fot. 330794 fot. 330795

 ID163314  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km N,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2010.04.10; w liściastych fragmentach lasu mieszanego-czeremcha,brzoza,olcha (gr1) i gł.jesiony (gr2); na gałązkach zagrzebanych w ściółce dwa i 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1-siedlisko i owocniki
fot. 330801 fot. 330802

gr2
fot. 330803 fot. 330804

 ID163422  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Strzyża, woj. pomorskie; 2010.04.20; Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza,świerk,klon; na torze saneczkowym na zagrzebanych w ziemi gałęziach klonu kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak w Stacji PAN 1/MWR/22.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 331298 fot. 331299 fot. 331300
N 54*23,017'
E 018*34,427'
70 m.npm.

 ID163721  Sarcoscypha austriaca; 2 km N,Józefów,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.04.24; las liściasty -dęby,robinie,czeremchy,brzozy,porzeczki; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332393 fot. 332394

Czarki rosły w tym samym fragmencie lasu,troszkę obok,co piestrzenice olbrzymie -id163720

 ID163722  Sarcoscypha austriaca; Rzejowice,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.04.24; kępa przydrożnych drzew -lipy,robinie,osiki,jarzębina;pas roślinności na rowie został niedawno całkowicie wycięty; na gałązkach zagrzebanych w ściółce ponad 30 owocników;zasadnicza grupa owocników wyrastała bezpośrednio pod martwą jarzębiną,ale kilka sztuk czarek rosło pod okazałą lipą; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/22.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332399 fot. 332400 fot. 332401

 ID163723  Sarcoscypha austriaca; 1,8 km N,Rzejowice,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.04.24; zarastające doły po wybieranym piachu,mocno zaśmiecone -sosna,czarny bez,wierzba,czeremcha,robinia,jabłoń i inne; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka rozrzuconych owocników (możliwości penetracji terenu mocno ograniczone); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332406 fot. 332407 fot. 332408

 ID163774  (potwierdzenie 98208) Sarcoscypha austriaca; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2010.04.18; zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in; na gałązkach zagrzebanych w podłożu trzy (?) owocniki ; dokładnie na stanowisko czarek przewróciła się okazała czeremcha i nie miałem możliwości dokładniejszego obejrzenia terenu; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332526 fot. 332527

 ID163826  (potwierdzenie 96827) Sarcoscypha austriaca; 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.03.21; liściasty skraj lasu-brzoza,olcha,krzaczasta wierzba; na gałązkach zagrzebanych w podłożu pojedynczo i w grupkach,ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 332662

wybrane owocniki
fot. 332663 fot. 332664 fot. 332665

29 kwietnia
fot. 332666 fot. 332667 fot. 332668

 ID166104  Sarcoscypha austriaca; 2 km S,Jankowice,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.03.26; skarpa rowu w lesie mieszanym-pod brzozami i świerkami; na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 342066 fot. 342067

 ID179448  Sarcoscypha austriaca; 0,5 km NE Gołonóg-Łęknice, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF-34; 2010.03.20; zdegradowane łęgi nad Babią Ławą; Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Robinia pseudoaccacia, Betula verrucosa grupami; > 1000; leg. Łukasz Krajewski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: tak; publikacja: Krajewski Ł. 2010. Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. Przyroda Górnego Śląska 60: 12
uwagi: kilka pomarańczowych; rozległe stanowisko; notowana od 2000 r.
fot. 388385 fot. 388386 fot. 388387 fot. 388388 fot. 388389 fot. 388390 fot. 388391 fot. 388392 fot. 388393 fot. 388394 fot. 388395 ID179449  Sarcoscypha austriaca; 1 km NNW Strzemieszyce Wielkie, Góra Bordowicza (326 m n.p.m.), pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF-34; 2010.04.23; łęg zboczowy; indet. gałązki grupa 7 owocników; leg. Łukasz Krajewski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: tak; publikacja: Krajewski Ł. 2010. Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. Przyroda Górnego Śląska 60: 12
uwagi: stoki WSW, 320 m n.p.m.
fot. 388399

 ID183865  (potwierdzenie 96824) Sarcoscypha austriaca; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.12; liściaste zadrzewienia nad strumieniem-czarny bez,wierzba,olcha,osika,brzoza,czeremcha; na gałązkach zagrzebanych w ściółce ponad 20 owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: zdjęcia z 2 kwietnia:
fot. 401884 fot. 401885

 ID183866  (potwierdzenie 162184) Sarcoscypha austriaca; 2 km NW, Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.03.12; sztucznie nasadzony niewielki ols (gr1) oraz śródleśne zarośla -robinia,głóg,leszczyna,świerk(gr2); na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce w grupach; 10 owocników w gr.1 i 12 owocników w gr.2; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: gr.2 - 12.03.2011
fot. 401892 fot. 401893

gr.1 - 2.04.2011
fot. 401894

 ID183867  (potwierdzenie 162808) Sarcoscypha austriaca; 0,5 km E,Widzów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.04.02; kępa śródpolnych zadrzewień-olcha,wierzba,czarny bez,brzoza,klon; na gałązkach zagrzebanych w podłożu grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 401898 fot. 401899

 ID183871  (potwierdzenie 125990) Sarcoscypha austriaca; Bartodzieje Podleśne (Radomsko) ,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.03.15; ols-olcha,kruszyna,krzaczaste wierzby na skraju; na gałązkach zagrzebanych w ściółce 13 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 401918

siedlisko
fot. 401919

namiary -51 05 57,4 N ; 19 26 29,8 E

 ID184023  Sarcoscypha austriaca; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2011.04.03; brzeg rzeki Panna, pośród wierzb, leszczyny, dzikiego bzu; na drewnie zakopanym w ziemi w grupie kilka owocników i jeden kilkadziesiąt metrów dalej, w pobliżu również olcha; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/AH/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 402259 fot. 402260

 ID184025  Sarcoscypha austriaca; Wisłok Wielki (okolice), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2011.04.03; przy leśnej drodze, olcha, leszczyna, dzika róża, dziki bez; na drewnie zagrzebanym w ziemi 5 owocników, 1 metr dalej jeszcze 2; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/AH/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 402265 fot. 402266 fot. 402267

 ID184088  Sarcoscypha austriaca; Wisłok Wielki (okolice), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2011.04.03; głównie świerki, pojedynczo leszczyna i buk; na drewnie zagrzebanym w ziemi ok. 20 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Kilka kilometrów od poprzedniego stanowiska, przy żółtym szlaku.
fot. 402452 fot. 402453 fot. 402454 fot. 402455

 ID184089  Sarcoscypha austriaca; Wisłok Wielki (okolice), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-24; 2011.04.03; jodła, leszczyna, wierzba, buk; na drewnie zagrzebanym w ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: w pobliżu szczytu Tokarnia
fot. 402459 fot. 402460

 ID184360  Sarcoscypha austriaca; Tyniec (Kraków), Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.03.31; las liściasty: buczyna, leszczyna, brzozy, dęby, olsza; na rozkładającej się gałązce kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 403319fot. 403320 fot. 403321

 ID184467  (potwierdzenie 128716) Sarcoscypha austriaca; 2 km S, Radziechowice I, pow.radomszczański, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.23; liściasty skraj lasu-brzoza, olcha, krzaczasta wierzba; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 403840 fot. 403841

 ID184469  (potwierdzenie 130285) Sarcoscypha austriaca; 2,5 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.23; liściasty skraj lasu-olcha,brzoza,kruszyna; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 403894 fot. 403895

800 m na pdwsch od tej grupy, w liściastym fragmencie lasu, znalazłem jeszcze dwa owocniki.

fot. 403896 fot. 403897

 ID184522  (potwierdzenie 128802) Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Jar rzeki Raduni Babi dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.04.16; las łęgowy,olsza,topola osika,brzoza,leszczyna,grab; na zagrzebanym w ziemi drewnie-prawdopodobnie olsza szara jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/27.05.11, tak, notatka: tak,Grzyby rezerwatu Jar rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404088

 ID184523  Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Jar rzeki Raduni Babi dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.04.16; Las mieszany,olsza,klon,świerk,grab,buk; na drewnie wokół pnia ściętego prawdopodobnie klonu jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/27.05.11, tak, notatka: tak,Grzyby rezerwatu Jar rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404091
w poprzednim zgłoszeniu podałem substrat lipa co było błędnym rozpoznaniem drzewa

 ID184524  (potwierdzenie 162622) Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Jar rzeki Raduni Babi dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.04.16; Las łegowy na brzegu rzeki-klon,topola osika,wierzba; na drewnie prawdopodobnie klonowym kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/27.05.11, tak, notatka: tak,Grzyby rezerwatu Jar rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404094

 ID184552  (potwierdzenie 96722) Sarcoscypha austriaca; 1 km S, Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.23; liściaste zarośla z dużym udziałem robinii w lesie mieszanym; na gałązkach zagrzebanych w ściółce rozrzucona grupa ponad 60 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404223 fot. 404224 fot. 404225

 ID184569  (potwierdzenie 96820) Sarcoscypha austriaca; 300m N, Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.24; las mieszany,pobocze leśnej dróżki-robinia,brzoza,bez czarny; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupka co najmniej 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 05 14,9 N ; 19 21 47,5 E

fot. 404297 fot. 404298

 ID184570  (potwierdzenie 127534) Sarcoscypha austriaca; 0,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.24; skraj lasu sosnowego - brzoza, robinia, bez czarny; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilkanaście owocników, większość ( 13 owocników ) na jednej gałązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 05 10,1 N ; 19 22 06,2 E

fot. 404302 fot. 404303

 ID184571  (potwierdzenie 126115) Sarcoscypha austriaca; Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.03.24; niewielkie zadrzewienie robiniowe z kilkoma czeremchami i kruszynami (obecnie wycięte); na gałązkach zagrzebanych w ściółce co najmniej 14 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 06 34,8 N ; 19 23 32,6 E

fot. 404307 fot. 404308

 ID184620  Sarcoscypha austriaca; Owczary, obszar chroniony Klubu Przyrodników , wąwóz między Muzeum Łąki a murawami kserotermicznymi, pow. słubicki, woj. lubuskie, AC-83; 2011.04.21; w wąwozie porośniętym przez zbiorowisko leśno-zaroślowe z udziałem Robinia pseudacacia, Acer platanoides i in.; na leżących martwych gałązkach Robinia pseudacacia, silnie przeryte przez zwierzęta pojedynczo lub po kilka w sąsiedztwie, łącznie co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: jeden owocnik pobrany do ident. mikroskopowej, tak, notatka: TAK, jest to ponowne stwierdzenie; publikacja: stanowisko opublikowane w: Ślusarczyk, Tomasz. 2009. „Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego «Owczary»”. Przegląd Przyrodniczy 20 (1-2): 11-33., Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 1. zarodniki, widoczne stępione końce z wgłębieniami:
fot. 404460
2. zarodniki i ciałka lipidowe z karotenoidami wewnątrz parafiz
fot. 404461

 ID185290  Sarcoscypha austriaca; 5 km S od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2011.04.02; Skraj drogi leśnej, las liściasty(grab, leszczyna); Gałęzie drzew zagrzebane częściowo w ściółce W sumie około 20 owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/31.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Siedlisko:
fot. 407680
Owocniki:
fot. 407681

 ID185291  Sarcoscypha austriaca; 3,5 km S od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2011.04.09; las mieszany z przewagą liściastego, zagłębienie w ziemi gdzie wrzucono gałęzie; gałęzie, częściowo zagrzebane w ściółce w sumi od 20 do 30 owocników, duzo jeszcze bardzo młodych; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Siedlisko:
fot. 407685
Owocniki:
fot. 407686

 ID185294  Sarcoscypha austriaca; 500m E od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2011,04,14; Teren podmokły, z dużych drzew tylko świerki poza nimi dużo młodej topoli i leszczyny; gałęzie mocno zagrzebane w ściółce sześć owocników w jednej grupce; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/31.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Siedlisko:
fot. 407700
Owocnik:
fot. 407701

 ID185431  (potwierdzenie 96756) Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Tomaszów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.02.06; liściasty fragment lasu-czarny bez,krzaczasta wierzba,brzoza,dąb; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408107 fot. 408108

 ID185434  (potwierdzenie 126202) Sarcoscypha austriaca; 1,2 km S,Stobiecko Miejskie ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.02.12; zarośla na skraju śródleśnej łąki-martwa krzaczasta wierzba,bez czarny,młode olchy,maliny i jeżyny; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408122 fot. 408123

 ID185435  (potwierdzenie 126759) Sarcoscypha austriaca; 1 km NW, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.12; niewielki ols przy rz.Warcie-olcha,wierzba,czeremcha; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408127 fot. 408128

 ID185437  (potwierdzenie 127905) Sarcoscypha austriaca; 1 km E, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.03.27; wierzbowe zarośla nad strumieniem; na gnijącej gałązce zagrzebanej w ściółce grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408146

 ID185439  (potwierdzenie 96724) Sarcoscypha austriaca; 2,5 km NE, Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.04.13; skraj lasu-osiki,krzaczaste wierzby; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy zgłoszeniu 128809, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408176 fot. 408177

 ID185440  (potwierdzenie 162189) Sarcoscypha austriaca; 1,5 km S, Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.04.17; las mieszany -olcha,brzoza,świerk; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce dwie grupy owocników -pierwsza licząca ponad 15 owocników ( w przydrożnym rowie ) i druga licząca 11 owocników ( kilkanaście metrów głębiej w lesie ); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408196 fot. 408197 fot. 408198

 ID185442  (potwierdzenie 128105) Sarcoscypha austriaca; 2 km S, Jankowice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.04.17; podmokły las mieszany, nad rowem z wodą; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408220 fot. 408221

ID185466 (potwierdzenie 162625) Sarcoscypha austriaca; Reszki Postulowany Rezerwat Dolina Zagórskiej Strugi, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-59; 2011.04.03; Las łęgowy,olsza,leszczyna,grab,buk; na zagrzebanym w ziemi drewnie-prawdopodobnie olsza szara kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak w Stacji, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 408533

 ID185514  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km W, Ludwików, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.04.02; las sosnowy z niewielkim dodatkiem brzozy, dębów i świerków; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 50 58 34,2 N ; 19 24 29,1 E

fot. 408699 fot. 408700
siedlisko
fot. 408701

ID186842 Sarcoscypha austriaca; Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.04.09; las mieszany, w przydrożnym rowie; na ziemi w grupie kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak tak notatka: nie
uwagi: fot. 415418 fot. 415419

ID186848 Sarcoscypha austriaca; Kętrzyn pow. kętrzyński woj. warmińsko-mazurskie, EB-19; 2011.05.07; las mieszany; na ziemi dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 415479 fot. 415480

 ID195248  (potwierdzenie 155635) Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK ul.Abrahama, pow. gdański, woj. pomorskie; 2011.11.21; Skraj lasu i siedlisk ludzkich modrzew,sosna,lilak,lipa-składowisko resztek z ogródków,trawników; olsza szara jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 464196

ID195542 Sarcoscypha austriaca; ok 600 m W zameczek myśliwski Promniach, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2011.03.04; skraj lasu łęgowego w pobliżu olsza, brzoza, wierzba; na gałązkach liściastych dwa owocniki, po trzech tygodniach cztery; leg. Joanna Gądek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, wyślę do Ani, tak, notatka: nie
uwagi: stanowisko
fot. 465442
owocniki
fot. 465443 fot. 465444
po trzech tygodniach
fot. 465445 fot. 465446
dyskusja o znalezisku
http://forum.grzybland.pl/viewtopic.php?t=3966&postdays=0&postorder=asc&start=0

ID297184 Sarcoscypha austriaca; Tryszczyn, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.04.09; Zarośla nad Brdą. W pobliżu: brzoza, wierzba, czeremcha, olsza.; Pozornie z ziemi. 5 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907262 fot. 907263 fot. 907264 fot. 907265

ID297250 Sarcoscypha austriaca; ok.0,5km na E od miejscowości Chojnowo gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.02.14; Grąd; na leżących gałązkach liściastego kilka grup po kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907826 fot. 907827

ID297411 Sarcoscypha austriaca; ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.02.28; Wilgotny las mieszany; Na leżącej gałązce liściastego Cztery owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908691

ID297885 Sarcoscypha austriaca; 0,3 km na S od Wierzchlądu i zarazem 100 m na E od J. Miedwie, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-95; 2017.03.12; naturalistyczny park podworski z wielogatunkowym zadrzewieniem o charakterze grądu; na gałęziach liściastych zagrzebanych w ściółce pojedynczo i w grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 911169 fot. 911170 fot. 911171

ID298035 Sarcoscypha austriaca; ok.1.3km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.03.26; Grąd(graby,dęby,brzozy,osiki,leszczyna); na zagrzebanych w ziemi patyczkach kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 912056 fot. 912057

ID298652 Sarcoscypha austriaca; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.03.24; Las liściasty z domieszką sosny.; Drobne gałązki (Fraxinus?) Do 10 apotecjów.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914791

ID298810 Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na E od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.03.24; drzewostan Św z domieszką So, Brz, Tp; drewno Św (?) w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915608 fot. 915609 fot. 915610 fot. 915611

ID298826 Sarcoscypha austriaca; ok.0,25km na E od leśniczówki Grabowo,gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-14; 2017.04.23; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,leszczyna; na leżących gałązkach liściastego grupa kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 915805 fot. 915806 fot. 915807 fot. 915808 fot. 915809 fot. 915810 fot. 915811

literatura · references
· Baral, H.O., 2004 — The European and N-American species of Sarcoscypha. web publication: http://www.gbif-mycology.de/HostedSites/Baral/Sarcoscypha.htm [86]
· http://www.gbif-mycology.de/HostedSites/Baral/Sarcoscypha.htm
· baza „publikacje po 2000 r.” #662
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 20.02.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Sarcoscypha_austriaca.htm"> Sarcoscypha austriaca (czarka austriacka) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>