edible

Calocybe gambosa (Fr.) Singer

gęśnica wiosenna (majówka wiosenna) (St. George's Mushroom)
Calocybe gambosa
pokrój · habit; 20.05.2004, Jurata; znal. 040520.2
copyright © by Marek Snowarski
Calocybe gambosa
Calocybe gambosa
Calocybe gambosa

owocnik (Fruitbody)

Calocybe gambosa
Calocybe gambosa
Kapelusz kremowy do ochrowożółtego, szarawy, brązowawy; 40-80(120) mm średnicy, wypukły z wiekiem rozpostarty i płaski, często nieregularnie pofałdowany; powierzchnia gładka, jedwabista, matowa; brzeg początkowo podwinięty.

Blaszki białawe do kremowych; gęste, wąskie, cienkie; przy trzonie wykrojone lub zbiegające ząbkiem.

Trzon białawy; 30-70 x 10-15(20), krótki, równogruby lub z rozszerzoną albo zwężoną podstawą; wzdłużnie włóknisty, pełny lub z gąbczastym wnętrzem.

Miąższ białawy, niezmienny; w kapeluszu bardzo gruby, gąbczasty; smak łagodny, wyraźnie mączny; zapach silny, mączny.

Pileus creamy to ochraceous-yellow, greyish, brownish; 40-80(120) mm in diameter, convex with age expanding and flat, often irregularly undulating; surface smooth, silky, dull; margin initially incurved.

Lamellae whitish to creamy; close, narrow, thin; at the stipe adnexed or notched.

Stipe whitish; 30-70 x 10-15(20), short, equal or with enlarged or tapering base; longitudinally fibrous, solid or with spongy substance inside.

Flesh whitish, unchanging; in the cap very thick, spongy; taste mild, distinctly farinaceous; smell intense, farinaceous.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały, biało-kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 4-6 x 2-3.5 µm.

Spore print white, white-creamy. Spores ellipsoid, smooth, 4-6 x 2-3.5 µm.

występowanie

Częsty. Wyrasta wiosną i wczesnym latem (kwiecień-czerwiec), często w czarcich kręgach, w miejscach porośniętych roślinnością zielną, trawą w lasach liściastych, iglastych, w parkach, łąkach, pastwiskach, na obrzeżach lasów.

Common. Spring to early summer (April-June), often in fairy rings, among herbaceous plants, in grass of deciduous and conifer forests, in parks, on meadows, pastures, edges of forests.

wartość (Importance)

Jadalna i uważana za bardzo smaczną. W Polsce zbierana przez nielicznych, nie ma tradycji jej jedzenia. Zniechęca też to, że bardzo trudno znaleźć egzemplarze niezasiedlone przez larwy owadów. Problem ten dotyczy nawet najmłodszych sztuk, z dopiero formującym się kapeluszem.

Edible and considered choice.

uwagi (Remarks)

Gatunek o zmiennej barwie kapelusza, te mogą być od czysto białych, przez żółtawe do brązowawych i o różnym pokroju dość krępych i masywnych owocników. Na tej podstawie wyróżnia się szereg form.

space

Inocybe erubescens
Inocybe erubescens

Strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) ma brązowy wysyp zarodników i miąższ nie pachnący mąką lecz o specyficznym, spermatycznym zapachu

Species of changing colour (from pure white through yellowish to brownish) and outline. Consequently a number of forms are distinguished.
In spring a few deadly poisonous species can be found. Among them worth mentioning also farinaceous in odour Entoloma sinuatum, but with pink-brown spore print, and Red-staining Inocybe (Inocybe erubescens) with brown spore print and lacking mealy odour (it got specific, spermatic smell).

Entoloma sinuatum
Entoloma sinuatum

Latem i jesienią wyrasta dzwonkówka trująca (Entoloma sinuatum), ma także miąższ pachnący mąką, łatwo ją odróżnić dzięki różowo-brązowej barwie wysyp zarodników

Inne fotografie · Additional photographs
Calocybe gambosa
Calocybe gambosa
Calocybe gambosa

wybrane znaleziska · selected collections

Calocybe gambosa
5f · 04 05 20 2
(Jurata)
Calocybe gambosa
6f · 04 05 12 1
(Jurata)
Calocybe gambosa
5f · 04 05 09 1
(Kościerzyna)
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 07.01.2010 · została utworzona/was created 12.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Calocybe_gambosa.htm">gęśnica wiosenna - Calocybe gambosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>