jadalnyGREJ

Leccinum variicolor Watling

koźlarz różnobarwny koźlarz szarozielony
Leccinum thalassinum Pilat et Dermek · Leccinum oxydabile (Singer) Singer
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)
04.09.2005, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski
Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)
w wilgotnym miejscu pod olszami
Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)
Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)

opis

Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)
Kapelusz czarniawy, szary, szarobrązowy, zwykle z licznymi jaśniejszymi plamami; 30-120 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem płasko-wypukły; powierzchnia początkowo twarda, z wiekiem miękka, krótko aksamitnie owłosiona.

space

Trzon 70-150(180) × 10-30 mm, ku podstawie szerszy; powierzchnia z brązowoczarnymi łuseczkami, u podstawy często przebarwiony zielono, niebieskozielono.

space

Pileus dark, grey, grey-brown, brown-red, usually with numerous lighter coloured spots.

space

Stipe with brown-black squamules, at the base discoloured green, bluegreen.

space

zarodniki

Zarodniki wydłużone, 14-19 × 5-7 µm.

występowanie

Pod brzozami w miejscach podmokłych.

Under birch in wet places.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Pod brzozami, ale głównie w suchszych miejscach, rośnie podobny koźlarz babka (Leccinum scabrum). Ma on równo zabarwiony kapelusz w różnych tonach brązowego i niezmienny na przekroju miąższ.

space

znalezisko 20050904.10.05 - Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny); Kotlina Kłodzka
12f · 20050904.10.05
/Kotlina Kłodzka/
znalezisko 20000805.17.00 - Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
2f · 20000805.17.00
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
znalezisko 20040807.6.04 - Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny); lasy milickie
5f · 20040807.6.04
/lasy milickie/
znaleziska Leccinum variicolor na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

247546 AB-94 300039 BC-91 147484 CA-36 245935 CA-89 148434 CB-07 144105 CB-33 248792 CB-35 271100 CC-74 208949 CE-28 208203 CE-29 208202 CE-37 208204 DE-47 194476 DE-54 227933 DE-55 195721 192242 123668 144999 DE-56 119487 178676 DE-65 194474 DE-67 294566 148239

 ID119487  Leccinum variicolor; 0,3 km S,Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 2008.10.26; las mieszany-jodła,brzoza i in; na ziemi dwa owocniki kilka metrów od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 178676, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Stanowisko obserwowane od 10 lat,wyraźny spadek występowania tego koźlarza w tym lesie (coraz rzadziej i coraz mniej).W ostatnich latach prowadzona jest tam wycinka plądrownicza.

fot. 212814 fot. 212815 fot. 212816

 ID123668  Leccinum variicolor; 2 km S,Radziechowice I, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2006.09.02; las liściasty-gł.olchy i brzozy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 192242, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 222992.jpg

fot. 222993.jpg

fot. 222994.jpg

ID144105 Leccinum variicolor; Obrzeża rezerwatu Ostrzycki las-Pierszczewko, CB-07; 2009.09.06; Las mieszany buk,leszczyna,brzoza,osika,sosna.olsza,świerk; nad brzegiem torfowiska trzy owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 271066
N 54*14,742'
E 018*06,146'
176 m.npm

 ID144999  Leccinum variicolor; 2 km E,Szczepocice Prywatne,pow.radomszczański, DE-55; 2009.09.13; wilgotny las brzozowy z podszytem kruszyny i świerka; na ziemi pojedynczo ,trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273268 fot. 273269 fot. 273270

ID147484 Leccinum variicolor; Pszczew i okolice, BC-91; 2009.09.20; Torfowisko w lesie mieszanym.; w mchach torfowych kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 280500
N 52*26,198'
E 015*47,215'
51 m.npm

 ID148239  Leccinum variicolor; 1,7 km E,Kotfin,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-67; 2009.10.04; skraj mszaru w lesie sosnowym,pod brzozami; na ziemi,w trawie i sitowiu trzy owocniki w różnym wieku; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 281975 fot. 281976 fot. 281977 fot. 281978 fot. 281979 fot. 281980

ID148434 Leccinum variicolor; Gdańsk Owczarnia TPK, CA-89; 2009.10.03; torfowisko urzytek ekologiczny; w mchach torfowych 2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 282408 fot. 282409
N 54*24,978'
E 018*29,832'
149 m.npm

 ID178676  (potwierdzenie 119487) Leccinum variicolor; 0,3 km S,Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.09.19; las mieszany-jodła,brzoza i in; na ziemi cztery pojedyncze owocniki na 1ha; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385175 fot. 385176

 ID192242  (potwierdzenie 123668) Leccinum variicolor; 2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.10.06; las sosnowo-brzozowy typu bór bagienny; na ziemi ponad 20 owocników na ok. 1 hektarze; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/20.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 2 57,9 N ; 19 19 34,92 E

fot. 448327 fot. 448328 fot. 448329 fot. 448330

Pierwotne stanowisko znajduje się ok.300 m na zachód. Obecnie mogę stwierdzić, że gatunek ten występuje na całym południowym, podmokłym skraju tego kompleksu leśnego

 ID194474  Leccinum variicolor; niecały 1km E od wsi Jamrozowizna, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.09.10; las mieszany -sosny, brzozy, dęby i inne; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/20.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 50st 57' 6,77" N ; 19st 23' 27,14" E

fot. 459785 fot. 459786 fot. 459787 fot. 459788 fot. 459789

ID194476 Leccinum variicolor; 1 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2011.09.17; wilgotny las liściasty -brzoza, grab, olcha i in; na ziemi, pod olchą grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 8,24" N ; 19st 35' 26,66" E

fot. 459805 fot. 459806 fot. 459807 fot. 459808

siedlisko
fot. 459809

ID195721 Leccinum variicolor; 750 m na pdwsch od wsi Łęg ( od lewobrzeżnej część wsi ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2011.09.24; podmokły las sosnowo-brzozowy; na ziemi kilka owocników w sezonie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 21,04" N i 19st 18' 34,49" E

siedlisko
fot. 466441

i jeden z owocników
fot. 466442

ID208202 Leccinum variicolor; 600 m na N-W od zabudowań Łęki Duże, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-29; 2012.09.18; las mieszany, podmokły: graby, brzozy, świerki, rzadko sosny; na ziemi w grupie - 2 owocników (oddalone od siebie ok. 2 m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 795. Gmina Sokolniki. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 531725 fot. 531726 fot. 531727 fot. 531728 fot. 531729 fot. 531730

ID208203 Leccinum variicolor; 1,3 km na S-W od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.09.25; podmokły las olchowo-brzozowo-świerkowy; na ziemi w grupie - 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 798. Gmina Sokolniki.
fot. 531738 fot. 531739 fot. 531740 fot. 531741 fot. 531742

ID208204 Leccinum variicolor; 900 m na N-E od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.12; las mieszany, podmokły:brzozy, olchy, sosny, świerki; na ziemi dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 993. Gmina Bolesławiec.
fot. 531750 fot. 531751 fot. 531752 fot. 531753 fot. 531754 fot. 531755

ID208949 Leccinum variicolor; Gościeszynek, 1,7 km SW, na północnym brzegu jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.10.11; podmokłe okolice jeziora porośnięte brzoz±, olsz±; na ziemi pod brzozami dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: nadle¶śnictwo Goł±bki, leś¶nictwo Długi Bród

siedlisko
fot. 536699
zdjęcia owocników w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/522022.html

 ID227933  Leccinum variicolor; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2013.09.08; pas liściastego lasu -olchy, graby, brzozy i in, okresowo podmokły, z okresowym ciekiem wodnym; na ziemi kilkanaście owocników przez sezon; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 10" N i 19st 15' 12" E

fot. 621117 fot. 621118 fot. 621119

ID245935 Leccinum variicolor; Białogóra, pow. Puck, woj. pomorskie, CA-36; 2014.09.11; brzezina podmokła; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, nie, notatka: nie
uwagi: :-)

 ID247546  Leccinum variicolor; ok 500 m od Pietrzaków,przy drodze pomiędzy miejscowościami Pietrzaki i Cisie pow. częstochowski woj. śląskie; 2014.10.05; las mieszany- brzoza,sosna,dąb,buk,; na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: BGF/BF/TN/141005/0002, tak- wątek bio-forum
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/708307.html

ID248792 Leccinum variicolor; Przymuszewo otulina Rezerwatu Piaski, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-33; 2014.10.04; Torfowisko, sosna, brzoza; ziemia osiem owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 712444

ID271100 Leccinum variicolor; Wiele, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-35; 2015.10.08; Skraj boru sosnowego z pojedynczymi brzozami. Bagnisty brzeg jeziora Małe Zmarłe.; Na ziemi, pod brzozą. 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 799979 fot. 799980 fot. 799981 fot. 799982 fot. 799983 fot. 799984

ID294566 Leccinum variicolor; 1,5 km NE od wsi Młynek, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.09.04; bór sosnowy; obrzeża torfowiska wysokiego -sosna, brzoza; na ziemi kilka owocników w rozproszeniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 56' 6,5" N i 19st 34' 27,5" E

fot. 893011

ID300039 Leccinum variicolor; Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.09.29; zarastające trzęślicą modrą, brzozą i olchą torfowisko źródliskowe; na podłożu torfowym pod brzozą pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000988, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/790381.html

literatura · references
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.354 [49]
· Galli, R., 2000 — I Boleti. 2a Edizione. p.276 [79]
· Lannoy, Gilbert, Estades, Alain, 1995 — Monographie des Leccinum d'Europe. p.86 [56]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2530
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.04.2017 · powstała/was created 22.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Leccinum_variicolor.htm"> Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>