non edible

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly (1936)

kubecznik pospolity
Cyathus olia
przymiar5 mm
na starych łodygach bylin zagrzebanych w piasku · on plants remains buried in sand; 11.11.2000, Dolny Śląsk, okolice Oławy; znal. 001111.6
copyright © by Marek Snowarski
Crucibulum laeve
przymiar10 mm
na gałązce bukowej · on beech branch
Cyathus olia
przymiar10 mm
dobrze widoczne perydiole; na starych łodygach bylin zagrzebanych w piasku · on plants remains buried in sand
Crucibulum laeve
Crucibulum laeve

owocnik (Fruitbody)

Owocnik początkowo kulisty lub jajowaty, dojrzały czarkowaty lub kubkowaty, raczej równej średnicy na całej długości, 5-10 x -7 mm, brzeg owocnika nie wywinięty. Osłona zewnętrzna całkowicie pokrywa młode owocniki, jest barwy żółtej do ochrowej, o powierzchni zamszowatej, pod nią początkowo biaława, następnie brązowiejąca osłona zewnętrzna, wewnętrzna osłona wylotu czarki (epifragma) biała, jej resztki mogą się zachować na brzegu kubka, pod nią kilkanaście soczewkowatych perydioli, są one pokryte grubą białą lub białawą tuniką, perydiole są przymocowane do kubka prostym sznureczkiem. Wnętrze kubka kremowe do ochrowego.

Sporocarp initially spherical or ovoid, at maturity caliciform or cup-shaped, rather of equal width throughout, 5-10 x -7 mm, margin of the sporocarp not rolled up. The outermost layer entirely covers young sporocarps, is yellow to ochraceous, its surface velutinous, underneath it initially whitish, then browning outermost layer (exoperidium), innermost layer of the mouth of the cup (epiphragm) white, its remains may be found at the edge of the cup, underneath the epiphragm a dozen or so lens-shaped peridioles, covered with thick white or whitish tunica, peridioles are attached to the cup by a simple thread (funiculus). Inside of the cup creamy to ochraceous.

zarodniki (Spores)

Zarodniki półprzeźroczyste, elipsoidalne, 8-10(12) x 4-7 µm.

Spores semitransparent, ellipsoid, 8-10(12) x 4-7 µm.

wartość (Importance)

Z uwagi na nikłe rozmiary bez kulinarnego znaczenia.

Inedible because of small size.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają w grupach, od lata do jesieni, na buwiejących patyczkach, drewienkach, często na starych fragmentach łodyg bylin i innych szczątkach roślinnych.

Common. Summer-fall, gregarious on rotten twigs, wood debris and decomposing plant remains.

uwagi (Remarks)

Cyathus striatus
Cyathus striatus
Dość podobny kubek gnojowy (Cyathus stercoreus) ma również osłonę zewnętrzną w barwach żółtawych, owocniki wyrastają na nawozie a perydiole są czarne do ciemnoszarych.

Quite similar Cyathus stercoreus has also exoperidium in yellowish coulours, sporocarps grow on manure and peridioles are black to dark grey.

Cyathus striatus
C. striatus

Drugim, obok kubecznika, bardzo pospolitym gatunkiem z tej grupy jest kubek prążkowany (Cyathus striatus), jego owocniki są znacznie większe, zewnętrzna osłona jest włochata, brązowa, a wnętrze kubka prążkowane.

Another, besides Crucibulum, very common species from the same group is Bird's Nest Fungus (Cyathus striatus), whose sporocarps are substantially bigger, exoperidium hairy, brown, and inside of the cup striate.

wybrane znaleziska · selected collections

Crucibulum laeve
5f · 04 10 07 15
(Czechy, Szumava, PR Czarny Las)
Cyathus olia
2f · 00 11 11 6 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Oławy)
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 02.12.2009 · została utworzona/was created 18.02.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Crucibulum_laeve.htm">kubecznik pospolity - Crucibulum laeve - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>