jadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Gomphidius roseus L.: Fr.

klejówka różowa
na stronie — owocnik · zarodniki · wartość · występowanie · znaleziska
Gomphidius roseus (klejówka różowa)
pokrój; 06.08.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Gomphidius roseus (klejówka różowa)
Kapelusz różowy, karminowoczerwony, z wiekiem barwa zgaszona, brudna; 30-50 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaski do zagłębionego; powierzchnia z warstwą śluzu; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon krótki, często wygięty, z pierścieniem, podstawa zwężona, 40-60 x 10-15 mm.; biały, różowawy; pełny.

space

Pileus pink, carmine-red, with age faded, sordid colour; 30-50 mm in diameter, hemispherical, with age plane to centrally depressed; surface viscid; margin incurved for a long time.

space

Stipe short, often flexuous, with a ring, base tapered, 40-60 x 10-15 mm.; white, pinkish; solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnobrązowy do czarnego. Zarodniki gładkie, cylindryczno-maczugowate, ciemnooliwkowe, 17-21 x 5-5.5 µm.

Spore print dark brown to black. Spores smooth, cylindric-clavate, dark olive, 17-21 x 5-5.5 µm.

wartość

Jadalny.

Edible.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni pod sosnami, w miejscach kwaśnych, piaszczystych, zawsze razem z maślak sitarz (Suillus bovinus) (choć owocniki mogą się pojawiać w różnym czasie) ponieważ pasożytuje na nim jako tzw. pasożyt mikoryzowy - "podłącza" się w miejscach kontaktu grzybni maślaka z korzeniami sosny .

Not common. Summer-fall, under pine. On acid, sandy soils, often together with maślak sitarz (Suillus bovinus).

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
znalezisko 20000806.10.00 - Gomphidius roseus (klejówka różowa); Dolny Śląsk, lasy milickie
4f · 20000806.10.00
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
znaleziska Gomphidius roseus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-94 297099 AD-48 24100 BC-91 147489 CA-36 119565 CB-14 115271 25187 173979 77598 114827 CB-24 115173 CB-43 116665 CB-44 113902 113901 113898 CB-48 191843 CF-29 43424 DE-45 120470 180783 DE-47 180784 180770 119482 DE-54 175115 DE-55 174678 119031 117848 DE-56 175642 96185 96182 DF-95 79055 EC-25 297198 EE-70 175085

 ID24100  Gomphidius roseus; 3 km na S od wsi Cigacice powiat Sulechów, AD-48; 2005.08.26; młodnik sosnowy; na igliwiu grupami, po kilka owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23935

 ID25187  Gomphidius roseus; Tuszkowy-Lipusz., CB-14; 2005.10.09; Młodnik sosnowy.; Podłoże piaszczyste,trawiaste,igliwie. Kilkanaście sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Marek Kozłowski; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25620

 ID43424  Gomphidius roseus; las za Byciną, CF-29; 2006.09.16; niewysoki las sosnowy; na ziemi w pobliżu maślaka sitarza pojedynczo - kilka sztuk; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/26.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 55507 fot. 55508 fot. 55509 fot. 55510

 ID77598  Gomphidius roseus; Tuszkowy, CB-14; 2007.09.15; Młodnik sosnowy; W mchu,igliwiu Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/13.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 121592
Rosły wraz z maślakami sitakami

 ID79055  Gomphidius roseus; Rzyki Praciaki, Beskid Mały, DF-95; 2007.09.29; Buczyna (Bk, i poj. Św, Jd, So); na ziemi, przy drodze leśnej 4 owocniki w grupie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st47'12,1"; E 19st23'09,5"; H - 578m n.p.m.
fot. 124935 fot. 124936

 ID96182  Gomphidius roseus; 1km S,Grzebień,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-56; 2007.09.23; starodrzew mieszany-sosna,brzoza,dąb; na ziemi 4 szt w zbitej grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 159398 fot. 159399

 ID96185  Gomphidius roseus; 450 m S,leśn. Strzałków, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2007.10.04; starodrzew mieszany-jodła,świerk,sosna,brzoza,dąb,osika; na ziemi, w mchu, pośród Suillus bovinus pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 175642, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 159403 fot. 159404

 ID113898  Gomphidius roseus; Męcikał Struga, CB-44; 2008.08.21; zagajnik sosnowy z mchem i chrobotkami; w mchu pomiędzy chrobotkami pojedynczy owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/MW/20.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200531 fot. 200532

 ID113901  Gomphidius roseus; Krównia k/Brus, CB-44; 2008.09.14; zagajnik sosnowy z mchem i chrobotkami; na ziemi wśród mchu i chrobotków kilka owocników (5 sztuk); leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/MW/20.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200540 fot. 200541 fot. 200542

 ID113902  Gomphidius roseus; Czernica k/Męcikała, CB-44; 2008.09.14; zagajnik sosnowy z mchem i chrobotkami; na ziemi wśród mchu i chrobotków kilka owocników (4 sztuki); leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/MW/20.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200546 fot. 200547

 ID114827  Gomphidius roseus; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 2008.09.06; Las sosnowy; w ziemi dwa owocniki wraz z maślakami sitarzami; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 202293

 ID115173  Gomphidius roseus; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 2008.09.14; Bór sosnowy z domieszką brzozy; Na koleinach drogi gruntowej kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 203037 fot. 203038

 ID115271  Gomphidius roseus; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 2008.09.20; Las sosnowy; W ziemi wraz z maślakami sitarzami kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/9.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 203253

 ID116665  Gomphidius roseus; Drzewicz, CB-43; 2008.09.24; zagajnik sosnowy z mchem i chrobotkami; w mchu pomiędzy chrobotkami kilka owocników 6 sztuk; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 206126 fot. 206127

 ID117848  Gomphidius roseus; 1,5 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.10.10; las sosnowy; na ziemi,w ściółce dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'21,35"N 19 19'11,36"E

fot. 208763 fot. 208764

 ID119031  Gomphidius roseus; 1,5 km W,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.18; drągowina sosnowa; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211739 fot. 211740

 ID119482  Gomphidius roseus; 1 km NW,Barwinek,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2008.10.24; las sosnowy; na ziemi w towarzystwie maślaków sitarzy dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212794

 ID119565  Gomphidius roseus; Białogóra Morze Bałtyckie, CA-36; 2008.10.19; nadmorski las sosnowy; W ziemi wraz z maślakami sitarzami kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 213015

 ID120470  Gomphidius roseus; 2 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce, DE-45; 2008.11.07; las sosnowy; na ziemi,w mchu pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'36,09"N 19 23'5,29"E

fot. 215285

ID147489 Gomphidius roseus; Pszczew i okolice, BC-91; 2009.09.27; Las sosnowy z domieszka brzozy,dębu; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak u Kustosza Bazy, nie, notatka: nie
uwagi: N 52*25,538'
E 015*47,578'
57 m.npm

 ID173979  (potwierdzenie 114827) Gomphidius roseus; Tuszkowy/Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 2010.09.12; las sosnowy; w ziemi wraz z maślakami sitarzami ok.50 owocników w promieniu 100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 372222 fot. 372223 fot. 372224

 ID174678  (potwierdzenie 119031) Gomphidius roseus; 1-1,5 km W,Brodowe,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.03; las sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi,wraz z Suillus bovinus kilka grup po dwa i więcej owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373838 fot. 373839 fot. 373840

 ID175085  Gomphidius roseus; okolice Rząbca, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie, EE-70; 2010.09.18; las sosnowy; w mchu, na igliwiu. Zawsze w obecności Suillus bovinus kiladziesiąt owocników w kilkunastu grupach, po 4-5 owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/WC/5.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Gomphidius roseus w tej okolicy nie jest rzadki. Praktycznie można go spotkać przy każdym większym skupisku Suillus bovinus.
fot. 374828 fot. 374829

 ID175115  Gomphidius roseus; 3 km E,Prusicko,gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.09.20; skraj wysokopiennego lasu sosnowego; w ściółce,w towarzystwie Suillus bovinus jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/29.10.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 374952 fot. 374953

 ID175642  (potwierdzenie 96185) Gomphidius roseus; 450 m S,leśn.Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.09.24; starodrzew mieszany-jodła,świerk,sosna,brzoza,dąb,osika; na ziemi,w mchu,pośród suillus bovinus kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/16.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 376511 fot. 376512

 ID180770  Gomphidius roseus; 1 km NW,Barwinek,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.09.30; na ziemi; na ziemi,w towarzystwie maślaków sitarzy jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 07' 22,3"N , 19st 39' 35,6"E

fot. 392184 fot. 392185

 ID180783  (potwierdzenie 120470) Gomphidius roseus; 2 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.09.21; lasy sosnowe na glebach piaszczystych; na ziemi na powierzchni ok.2 km kw znalazłem trzy małe grupki owocników (po 2-4 sztuki); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 392229 fot. 392230

 ID180784  Gomphidius roseus; 1 km E, Kuźnica, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.09.22; las sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/2.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 07' 22,7"N ; 19st 34' 32,1"E

fot. 392234 fot. 392235

 ID191843  Gomphidius roseus; Ocypel Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2011.09.25; Las sosnowy; w ziemi wraz z maślakami sitarzami kilkaset owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/25.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 446459 fot. 446460
forma ochrony-Obszar szczególnej ochrony Bory Tucholskie

ID297099 Gomphidius roseus; Szczecin-Płonia, przy dawnej kopalni iłów septariowych, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.17; wielogatunkowe zadrzewienie (Tp, Wb, Brz, So); ziemia pojedynczo i w grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/861753.html

ID297198 Gomphidius roseus; Ok.1,5km na S od miejscowości Kobylaki-Konopki,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.08.25; Las sosnowy z domieszkami; na ziemi grupa czterech owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/871413.html

literatura · references
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.242 [9]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.74 [26III]
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.348 [2]
· Gminder A., Böhning T., 2009 — Jaki to grzyb? p.39 [133]
· Gerhardt, E., 2006 — Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. p.376 [134]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #1963
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 01.01.2001

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Gomphidius_roseus.htm"> Gomphidius roseus (klejówka różowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>