ediblered list

Gomphidius roseus L.: Fr.

klejówka różowa
Gomphidius roseus
pokrój · habit; 06.08.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 000806.10
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Gomphidius roseus
Kapelusz różowy, karminowoczerwony, z wiekiem barwa zgaszona, brudna; 30-50 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaski do zagłębionego; powierzchnia z warstwą śluzu; brzeg długo podwinięty.

Blaszki białawe, z wiekiem popielatoszare; rzadkie, grube, rozwidlone, 2-4 mm szerokości, zbiegające.

Trzon krótki, często wygięty, z pierścieniem, podstawa zwężona, 40-60 x 10-15 mm.; biały, różowawy; pełny.

Miąższ białawy, delikatny, w podstawie trzonu różowawy do żółtawego; bez wyróżniającego się zapachu; smak łagodny.

Pileus pink, carmine-red, with age faded, sordid colour; 30-50 mm in diameter, hemispherical, with age plane to centrally depressed; surface viscid; margin incurved for a long time.

Lamellae whitish, with age ash-grey; distant, thick, forking, 2-4 mm broad, decurrent.

Stipe short, often flexuous, with a ring, base tapered, 40-60 x 10-15 mm.; white, pinkish; solid.

Flesh whitish, delicate, sometimes slightly pinking; odour indistinct; taste mild.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników ciemnobrązowy do czarnego. Zarodniki gładkie, cylindryczno-maczugowate, ciemnooliwkowe, 17-21 x 5-5.5 µm.

Spore print dark brown to black. Spores smooth, cylindric-clavate, dark olive, 17-21 x 5-5.5 µm.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni pod sosnami, w miejscach kwaśnych, piaszczystych, zawsze razem z maślakiem sitarzem (Suillus bovinus) (choć owocniki mogą się pojawiać w różnym czasie) ponieważ pasożytuje na nim jako tzw. pasożyt mikoryzowy - "podłącza" się w miejscach kontaktu grzybni maślaka z korzeniami sosny .

Not common. Summer-fall, under pine. On acid, sandy soils, often together with Suillus bovinus.

wybrane znaleziska · selected collections

Gomphidius roseus
4f · 00 08 06 10 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie) kilka sztuk w mchu pod sosnami/bukami · (gregarious under pine/beech)
znaleziska Gomphidius roseus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 24100 AD-48, 119565 CA-36, 25187 CB-14, 77598 CB-14, 114827 CB-14, 115271 CB-14, 173979 CB-14, 115173 CB-24, 116665 CB-43, 113898 CB-44, 113901 CB-44, 113902 CB-44, 191843 CB-48, 43424 CF-29, 120470 DE-45, 180783 DE-45, 119482 DE-47, 180770 DE-47, 180784 DE-47, 175115 DE-54, 117848 DE-55, 119031 DE-55, 174678 DE-55, 175642 DE-56, 96185 DE-56, 96182 DE-56, 79055 DF-95, 175085 EE-70,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 297099 AB-94, 147489 BC-91,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

24100 Gomphidius roseus; 3 km na S od wsi Cigacice powiat Sulechów, AD-48; 26.08.2005; młodnik sosnowy; na igliwiu grupami, po kilka owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23935

25187 Gomphidius roseus; Tuszkowy-Lipusz., CB-14; 09.10.2005; Młodnik sosnowy.; Podłoże piaszczyste,trawiaste,igliwie. Kilkanaście sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Marek Kozłowski; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25620

43424 Gomphidius roseus; las za Byciną, CF-29; 16.09.2006; niewysoki las sosnowy; na ziemi w pobliżu maślaka sitarza pojedynczo - kilka sztuk; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/26.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 55507 fot. 55508 fot. 55509 fot. 55510

77598 Gomphidius roseus; Tuszkowy, CB-14; 15.09.2007; Młodnik sosnowy; W mchu,igliwiu Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/13.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 121592
Rosły wraz z maślakami sitakami

79055 Gomphidius roseus; Rzyki Praciaki, Beskid Mały, DF-95; 29.09.2007; Buczyna (Bk, i poj. Św, Jd, So); na ziemi, przy drodze leśnej 4 owocniki w grupie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st47'12,1"; E 19st23'09,5"; H - 578m n.p.m.
fot. 124935 fot. 124936

96182 Gomphidius roseus; 1km S,Grzebień,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-56; 23.09.2007; starodrzew mieszany-sosna,brzoza,dąb; na ziemi 4 szt w zbitej grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 159398 fot. 159399

96185 Gomphidius roseus; 450 m S,leśn. Strzałków, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 04.10.2007; starodrzew mieszany-jodła,świerk,sosna,brzoza,dąb,osika; na ziemi, w mchu, pośród Suillus bovinus pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 175642, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 159403 fot. 159404

113898 Gomphidius roseus; Męcikał Struga, CB-44; 21.08.2008; zagajnik sosnowy z mchem i chrobotkami; w mchu pomiędzy chrobotkami pojedynczy owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/MW/20.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200531 fot. 200532

113901 Gomphidius roseus; Krównia k/Brus, CB-44; 14.09.2008; zagajnik sosnowy z mchem i chrobotkami; na ziemi wśród mchu i chrobotków kilka owocników (5 sztuk); leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/MW/20.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200540 fot. 200541 fot. 200542

113902 Gomphidius roseus; Czernica k/Męcikała, CB-44; 14.09.2008; zagajnik sosnowy z mchem i chrobotkami; na ziemi wśród mchu i chrobotków kilka owocników (4 sztuki); leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/MW/20.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200546 fot. 200547

114827 Gomphidius roseus; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 06.09.2008; Las sosnowy; w ziemi dwa owocniki wraz z maślakami sitarzami; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 202293

115173 Gomphidius roseus; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 14.09.2008; Bór sosnowy z domieszką brzozy; Na koleinach drogi gruntowej kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 203037 fot. 203038

115271 Gomphidius roseus; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 20.09.2008; Las sosnowy; W ziemi wraz z maślakami sitarzami kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/9.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 203253

116665 Gomphidius roseus; Drzewicz, CB-43; 24.09.2008; zagajnik sosnowy z mchem i chrobotkami; w mchu pomiędzy chrobotkami kilka owocników 6 sztuk; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 206126 fot. 206127

117848 Gomphidius roseus; 1,5 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 10.10.2008; las sosnowy; na ziemi,w ściółce dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'21,35"N 19 19'11,36"E

fot. 208763 fot. 208764

119031 Gomphidius roseus; 1,5 km W,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 18.10.2008; drągowina sosnowa; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211739 fot. 211740

119482 Gomphidius roseus; 1 km NW,Barwinek,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 24.10.2008; las sosnowy; na ziemi w towarzystwie maślaków sitarzy dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212794

119565 Gomphidius roseus; Białogóra Morze Bałtyckie, CA-36; 19.10.2008; nadmorski las sosnowy; W ziemi wraz z maślakami sitarzami kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 213015

120470 Gomphidius roseus; 2 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce, DE-45; 07.11.2008; las sosnowy; na ziemi,w mchu pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'36,09"N 19 23'5,29"E

fot. 215285

147489 Gomphidius roseus; Pszczew i okolice, BC-91; 27.09.2009; Las sosnowy z domieszka brzozy,dębu; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak u Kustosza Bazy, nie, notatka: nie
uwagi: N 52*25,538'
E 015*47,578'
57 m.npm

173979 Gomphidius roseus; Tuszkowy/Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 12.09.2010; las sosnowy; w ziemi wraz z maślakami sitarzami ok.50 owocników w promieniu 100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 372222 fot. 372223 fot. 372224

174678 Gomphidius roseus; 1-1,5 km W,Brodowe,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 03.09.2010; las sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi,wraz z Suillus bovinus kilka grup po dwa i więcej owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373838 fot. 373839 fot. 373840

175085 Gomphidius roseus; okolice Rząbca, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie, EE-70; 18.09.2010; las sosnowy; w mchu, na igliwiu. Zawsze w obecności Suillus bovinus kiladziesiąt owocników w kilkunastu grupach, po 4-5 owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/WC/5.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Gomphidius roseus w tej okolicy nie jest rzadki. Praktycznie można go spotkać przy każdym większym skupisku Suillus bovinus.
fot. 374828 fot. 374829

175115 Gomphidius roseus; 3 km E,Prusicko,gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 20.09.2010; skraj wysokopiennego lasu sosnowego; w ściółce,w towarzystwie Suillus bovinus jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/29.10.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 374952 fot. 374953

175642 Gomphidius roseus; 450 m S,leśn.Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 24.09.2010; starodrzew mieszany-jodła,świerk,sosna,brzoza,dąb,osika; na ziemi,w mchu,pośród suillus bovinus kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/16.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 376511 fot. 376512

180770 Gomphidius roseus; 1 km NW,Barwinek,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 30.09.2010; na ziemi; na ziemi,w towarzystwie maślaków sitarzy jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 07' 22,3"N , 19st 39' 35,6"E

fot. 392184 fot. 392185

180783 Gomphidius roseus; 2 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 21.09.2010; lasy sosnowe na glebach piaszczystych; na ziemi na powierzchni ok.2 km kw znalazłem trzy małe grupki owocników (po 2-4 sztuki); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 392229 fot. 392230

180784 Gomphidius roseus; 1 km E, Kuźnica, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 22.09.2010; las sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/2.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 07' 22,7"N ; 19st 34' 32,1"E

fot. 392234 fot. 392235

191843 Gomphidius roseus; Ocypel Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 25.09.2011; Las sosnowy; w ziemi wraz z maślakami sitarzami kilkaset owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/25.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 446459 fot. 446460
forma ochrony-Obszar szczególnej ochrony Bory Tucholskie

297099 Gomphidius roseus; Szczecin-Płonia, przy dawnej kopalni iłów septariowych, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 17.08.2016; wielogatunkowe zadrzewienie (Tp, Wb, Brz, So); ziemia pojedynczo i w grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/861753.html

literatura · references
[9] [26III] [2] [133] [134] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.12.2009 · została utworzona/was created 01.01.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gomphidius_roseus.htm">klejówka różowa - Gomphidius roseus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>