niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr.

twardziak tygrysi twardziak tygrysowy
Panus tigrinus (Bull.: Fr.) Singer
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
łuseczki na kapeluszu i trzonie; 11.05.2002, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
w sadzie, na pniaku jabłoni
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
powierzchnia kapelusza; w sadzie, na pniaku jabłoni
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
w sadzie, na pniaku jabłoni

opis

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
Kapelusz kremowy z ciemnobrązowymi, delikatnymi łuseczkami; z wiekiem coraz bardziej wypukły i z zagłebieniem w centrum, nawet lejkowaty; 40-100 mm średnicy.

space

Trzon kremowy z czerniawymi, brązowawymi łuseczkami; 30-50 x 4-8 mm, cylindryczny, lub zwężający się ku podstawie; młody z delikatny, zanikającym, błoniastym pierścieniem.

space

Pileus cream-coloured with dark brown delicate squamules; with age becoming convex and umbilicate, even somewhat infundibuliform; 40-100 mm in diameter.

space

Stipe cream-coloured with blackish, brownish squamules; 30-50 x 4-8 mm, cylindrical or tapered towards the base; young with a delicate, evanescent, membranous ring.

space

zarodniki

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
spores
Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, hialinowe, gładkie, 6-8 x 3-4 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, smooth, 6-8 x 3-4 µm.

występowanie

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, w wiązkach i pojedynczo na martwym drewnie liściastym, zwykle w dolinach rzek na karpach i kłodach wierzbowych lub topolowych (fot. obok).

Not common. Spring-fall, clustered or solitary on hardwood wood, usually along rivers and streams on willow or poplar trunks and branches.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Lentinus lepideus (twardziak łuskowaty)
Gatunek zmienny w wyglądzie. Tworzy szereg form. Zobacz też, znacznie masywniejszego wyrastającego na drewnie iglastym, twardziak łuskowaty (Lentinus lepideus) (fot. obok).

Species of changing stature. Found in various forma. See also a much more massive, growing on coniferous wood, twardziak łuskowaty (Lentinus lepideus) (photo).
znalezisko 20060814.2.06 - Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi); dolina Odry-Oławy
3f · 20060814.2.06
/dolina Odry-Oławy/
znalezisko 20020511.14.02 - Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi); dolina Bystrzycy
4f · 20020511.14.02
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/
znalezisko 20030430.1.ww - Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi); Kotlina Sandomierska
9f · 20030430.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
znaleziska Lentinus tigrinus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

137433 280551 AB-64 23938 AB-75 23939 AB-93 114013 AB-94 111332 110912 35933 110907 114000 AC-21 111140 299590 AC-30 301531 AC-41 299592 AD-18 33232 BB-00 33086 BC-28 39572 BC-71 298822 BC-79 130097 152515 BC-99 63567 130768 BE-38 129690 CC-15 297409 CC-17 299302 CC-23 299211 CC-83 136671 299313 CC-85 299299 CD-11 111475 DA-70 66394 DA-80 20421 66392 71848 31843 DD-37 67893 DE-54 131485 131445 131497 DE-55 100239 130274 DE-75 72968 EC-35 301566 298584 EC-56 298583 FF-01 101366 FF-90 30746

 ID20421  Lentinus tigrinus; Na osiedlu, plac zabaw, Gdańsk, Michałowskiego 41, DA-80; 2005.08.02; Karcz drzewa liściastego, nieokreślonego. W pobliżu bzy czarne, dąb, jesion.; Karcz średnio spróchniały. Dookoła pnia w kępkach po 6-10 sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Grzyby stały do końca nie zostały zdewastowane (o dziwo)
fot. 18322

 ID23938  Lentinus tigrinus; Inoujście, pow. Goleniów, AB-64; 2005.06.11; łęgi nadrzeczne; na pniu wierzby gromadnie kilkanaście osobników; leg. Grazyna Domian; det. Sebastian Pinczer; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23692

 ID23939  Lentinus tigrinus; dolina Iny, pow. Goleniów, 3 km na N od Strumian, AB-75; 2005.06.05; nieuregulowane koryto rzeki; wierzba zwalona w nurt rzeki pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23696fot. 23697

 ID30746  Lentinus tigrinus; Podkarpacie - Sławęcin, gm. Skołyszyn, pow. Jasło, starorzecze rz. Ropy, FF-90; 2006.04.29; Łęg wierzbowy, na brzegu zarastającego starorzecza; Na zmurszałej kłodzie wierzbowej częściowo zanurzonej w wodzie Wiązkami po kilka owocników lub pojedynczo, łącznie około 40 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u zgłaszającego, <06-04-29 Lentinus tigrinus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Twardziak tygrysi
fot. 33067 fot. 33068

 ID31843  Lentinus tigrinus; Gdańsk Strzyża, DA-80; 2006.05.15; Na osiedlu plac,park,trawnik blisko lasu.; Ma mocno zmurszałym pniu niezidentyfikowanego drzewa trzy kępki razem ok 20szt.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Powtórzenie stanowiska z zeszłego roku.
fot. 34708

 ID33086  Lentinus tigrinus; Kołobrzeg - 3 km w kierunku wschodnim, 300 m od brzegu morskiego., BB-00; 2006.05.26; Teren bagien ze stojącą wodą powierzchniową z łozowiskami.; Zmurszała kłoda wierzbowa. Rosnące pojedynczo i w grupach po 2-3 szt..; leg. Tadeusz Twardy; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/21.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 37228 fot. 37229 fot. 37230 fot. 37231

 ID33232  Lentinus tigrinus; 1,5 km na SE od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006. 05. 11; las liściasty (Alnetalia glutinosae); na gałęzi leżącej na ziemi gromadnie(5); leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.387, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

 ID35933  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na S od Kołowa, AB-94; 2006.06.28; śródleśne jezioro; na powalonym w wodę pniu buka gromadnie, kilkadziesiąt owocników w różnym wieku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/29.11.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42662

 ID39572  Lentinus tigrinus; 500m na zachód od Dziembowa, pow pilski, woj. wielkopolskie, BC-28; 2006.08.19; w pobliżu źródliska, wiele gatunków drzew; na zmurszałym pniu porośniętym mchem kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 115, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49723

 ID63567  Lentinus tigrinus; Rozlewiska Warty w Poznaniu-Radojewie N52 30 19.2 E16 57 58.6, BC-99; 2007.05.06; Błotniste rozlewisko Warty, stojąca woda, powalone przez bobry drzewa liściaste; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego zanurzonym częściowo w błocie w kilku grupach po 3-10 owocników na różnych kłodach; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.06.07, tak (złej jakości), notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 90656 fot. 90657

 ID66392  Lentinus tigrinus; Gdańsk, ul. Michałowskiego, DA-80; 2007.05.28; Granica osiedla, lasu i działek; na zmurszałym nieoznaczonym pniu Kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/3.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 96444 fot. 96445

 ID66394  Lentinus tigrinus; Sopot Park Północny., DA-70; 2007.05.29; Las łegowy w pasie nadmorskim.; na pniaku olszy leżącej na granicy wydm i plaży Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/3.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 96448

 ID67893  Lentinus tigrinus; Walewice, DD-37; 2007.04.20; Drzewostan liściasty, niedaleko rzeki; Na starym pniu drzewa liściastego W wiązce, 9 Owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Piotr Perz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocniki rosły 300 metrów za Pałacem w Walewicach
fot. 99273 fot. 99274

 ID71848  Lentinus tigrinus; Gdańsk ul. Michałowskiego, DA-80; 2007.07.19; Pień liściastego nieoznaczonego osiedle leśne; zmurszały pieniek Kilkanaście owocników w kępce; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 108295
Kolejne owocniki w tym roku (ID: 66392)

 ID72968  Lentinus tigrinus; Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-75; 2007.07.21; dąb, sosna, brzoza; pień, najprawdopodobniej dębowy grupa kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110782 fot. 110783

 ID100239  Lentinus tigrinus; 1km NW,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.18; pas nadrzecznych wierzb (rz.Warta); na pniaku po ściętej wierzbie i na pniu tejże wierzby leżącym w wodzie w kilku grupkach (ok.25 sztuk); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko obserwowane od kilku lat

fot. 170161 fot. 170162 fot. 170163 fot. 170164

 ID101366  Lentinus tigrinus; Tarnobrzeg, ul. Kochanowskiego, przy szkole nr.3, FF-01; 2005.07.22; Trawnik przy chodniku z drzewami; Na pniaku topoli albo wierzby kilkanaście owocników pozrastanych ze sobą; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK w ZBŚRiL PAN, 8/JK/26.05.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID110907  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 2,3km na SE od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.05.01; śródleśne mokradło; na powalonym w wodę drzewie liściastym w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 193420

 ID110912  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,6 km na W od Starego Czarnowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.05.06; śródleśne oczko wodne; konary powalonej w wodę wierzby pojedynczo i w wiązkach - 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 193436

 ID111140  Lentinus tigrinus; boczny kanał Odry w Krajniku Dolnym, gm. Chojna, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AC-21; 2007.05.23; boczny kanał rzeki; na powalonym w wodę pniu wierzby 9 owocników w małych wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (zbyt daleko od brzegu), tak, notatka: tak
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 193871

 ID111332  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.09.01; śródlesne oczko wodne; gałęzie liściaste zanurzone w wodzie 15 owocników pojedynczo i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 194278

 ID111475  Lentinus tigrinus; województwo wielkopolskie, powiat średzki, miejscowość Giecz, niedaleko po wjechaniu do Giecza od strony Chłapowa, CD-11; 2008.08.27; przydroże asfaltowej szosy, po przeciwnej stronie tej szosy rosną jesiony; pniak po wyciętym przydrożnym drzewie liściastym cztery wiązki po 3 do ok. 20 owocników; leg. Barbara K.; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°19'10,44" E17°22'06,29"

fot. 194645 fot. 194646

Więcej zdjęć w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/194228.html

 ID114000  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,4 km na SW od Kołowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.08.27; osuszony z powodu spadku poziomu wody brzeg jeziora; na kołkach z drzewa liściastego, które ktoś kiedyś ułożył jako kładkę w wodzie 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 200768

 ID114013  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.08.31; brzeg jeziora; na olchowych żerdziach w wodzie pojedynczo i w grupach - 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 200805

 ID129690  Lentinus tigrinus; Prawy brzeg rzeki Widawa na odcinku między mostem kolejowym, a ujściem. Powiat Trzebnica, dolnośląskie., BE-38; 2009.04.26; Wierzby na brzegu koryta rzeki.; Na murszejacych gałęziach wierzby W grupach po 15 - 40 owocników w grupie; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/31.07.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 236649 fot. 236650 fot. 236651fot. 236652

 ID130097  Lentinus tigrinus; woj. wielkopolskie, pow. obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 93, 1,5 km na NW od Nienawiszcza, BC-79; 2009.04.26; śródleśny staw powstały w wyniku zbudownia małej tamy na strumieniu, drzewostan wokoło: buk, dąb, olsza; gałązki pływające na powierzchni stawu ok. 10 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Grażyna Domian; eksykat: Nie, pobranie z powierzchni stawu nie było możliwe, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/236303.html

owocniki na gałązkach na powierzchni stawu
fot. 237623

 ID130274  Lentinus tigrinus; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.05.03; pas nadrzecznych wierzb; na pniaku i kłodzie wierzbowej kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'34,22"N 19st23'37,3"E

fot. 238079 fot. 238080 fot. 238081

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID100239

 ID130768  Lentinus tigrinus; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, od 1,6 do 2,2 km na NE od Radojewa, BC-99; 2009.05.08; rozlewisko rzeki Warty oraz nad brzegiem Warty, brzeg rzeki i mokradło porasta wierzba, wiąz, topola; gałązki spoczywające przy i w mokradle i pniak na brzegu rzeki ponad 10 grup po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: od N 52°30'25,56" E 16°57'59,91" do N 52°30'27,77" E 16°58'03,71"
oraz N 52°30'43,06" E 16°58'08,68"

stanowisko położone w pobliżu, nieco na N, od stanowiska znalezionego w 2007 r. przez Michała Wójtowskiego ID: 63567

dwa przykłady siedliska i owocników

nad mokradłem:
fot. 239066 fot. 239067 fot. 239068

na brzegu rzeki:
fot. 239069 fot. 239070 fot. 239071

 ID131445  Lentinus tigrinus; 1 km N,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las topolowo-sosnowy nad rz.Wartą; na pniakach topoli balsamicznych dwie grupy-13 i 6 zejściowych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'6,77"N 19st11'8,31"E


fot. 240728 fot. 240729

 ID131485  Lentinus tigrinus; Zakrzówek Szlachecki-droga na Jankowice,gm.Łądzice, DE-54; 2009.05.16; droga przez las sosnowy,pas przydrożnych brzóz; na zmurszałym pniaku brzozowym grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 240856 fot. 240857

 ID131497  Lentinus tigrinus; 1 km S,Jankowice,pow.radomszczański, DE-54; 2009.05.17; oczko wodne przy starorzeczu Warty,na obrzeżach oczka dęby i osiki; na łodzie liściastej leżącej w wodzie kilkadziesiąt owocników na kłodzie i dwie grupki po kilka owocników na drobniejszych fragmentach drzewa,leżących na skraju oczka; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'57,9"N 19st15'24,33"E

fot. 240909 fot. 240910 fot. 240911

 ID136671  Lentinus tigrinus; woj. wielkopolskie, Gniezno, Park Miejski leżący pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Konikowo i Aleją Marcinkowskiego, CC-83; 2009.06.29; park miejski; pniak prawdopodobnie gatunku drzewa liściastego wiązka i pojedyncze owocniki, łącznie ok. 5 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/31.07.09, tak, notatka: wpis do tabeli+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: zdjęcia:
fot. 251630 fot. 251631

wątek na forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/250477.html

 ID137433  Lentinus tigrinus; Tomaszów Maz. ul.Warszawska, zaraz za skrzyżowaniem z ul.KKołłątaja; 2009.06.26; Zaplecze Kwiaciarni, dawniej ogród z jabłonią i gruszą , ziemia ogrodowa wysokopróchnicza; na zmurszałym pniu wokół pnia w grupie kilka sztuk; leg. Piotr Sowik; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie, komplet foto w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/250317.html, notatka: Pozostaje pod stałą obserwacją
uwagi: w załączeniu mapka - czerwony krzyżyk wskazuje miejsce wystąpieniafot. 253704

 ID152515  Lentinus tigrinus; 0,8 km W, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2009.09.05; obniżenie terenu porośnięte jesionem, olszą, bukiem; pniak niezidentyfikowanego gatunku drzewa jeden owocnik na powierzchni cięcia pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'36,77" E 16°56'36,25"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

na tym samym pniaku 04.09.2008 zaobserwowałam Lentinus tigrinus, jednak nie zgłaszałam, bo nie pobrałam owocnika na eksykat

zdjęcia: trzy z zeszłego roku (owocnik w 3 ujęciach) oraz dwa tegoroczne (siedlisko i owocnik)
fot. 293707 fot. 293708 fot. 293709 fot. 293710 fot. 293711

ID280551 Lentinus tigrinus; Krosno, ul Suchodolska 20, pow. Krosno, woj. podkarpackie; 12.04.2016; ; Na pniu po wyciętej kilka lat temu jabłoni. Drewno jeszcze dość twarde W dość licznej grupie; leg. Jerzy Staroń; det. Anna Kujawa; eksykat: Suszę, tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja w dziale "Jaki to grzyb" http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/837556.html
dnia 28.04.2016
fot. 837669fot. 837670fot. 837671

ID297409 Lentinus tigrinus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.06.04; Świeżo zmeliorowana, podmokła łąka. Ols.; Pozornie z torfu. 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908679 fot. 908680

ID298583 Lentinus tigrinus; Karniewo,gm.Karniewo pow. Maków Mazowiecki woj. mazowieckie, EC-56; 2017.04.19; Przydroże z murszejącymi pniakami; murszejący pniak liściasty(jesion?) kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914621 fot. 914622 fot. 914623

ID298584 Lentinus tigrinus; ok.2km na E od Przasnysza,gmPrzasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.04.19; Przydroże z murszejącymi pniakami; murszejący pniak liściasty(jesion?) kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914628 fot. 914629 fot. 914630

ID298822 Lentinus tigrinus; Międzychód, na N brzegu Warty, w pobliżu mostu na DW 160, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-71; 2017.04.15; brzeg rzeki z odziomkami po wyciętych wierzbach; odziomek po ściętej wierzbie w wiązkach i grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915732 fot. 915733 fot. 915734

ID299211 Lentinus tigrinus; Minikowo (gmina Nakło nad Notecią) 1 km SSW, rez. Las Minikowski, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-23; 2012.04.30; las li¶ciasty; leż±ce drewno kilkana¶cie owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody), tak, notatka: nie
uwagi: 53°09'24,2"N 17°44'04,9"E

Rezerwat Las Minikowski jest położony w obrębie korytarza ekologicznego włączonego do sieci Natura 2000: Doliny Noteci (OZW).

siedlisko
fot. 917639 fot. 917640
owocniki
fot. 917641 fot. 917642

ID299299 Lentinus tigrinus; Trzemeszno, ul. Dworcowa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-85; 2015.09.24; aleja drzew w mieście, drzewa głównie po przeciwnej stronie, z tej strony sporo drzew wyciętych; pniak bardzo licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszom GREJ, tak, notatka: nie
uwagi: 52°34'11,1"N 17°49'11,6"E
widok ogólny na stanowisko
fot. 917897
pniak z owocnikami
fot. 917898 fot. 917899
owocniki
fot. 917900

stanowisko już nie istnieje, po roku nie było ¶ladu po pniaku

ID299302 Lentinus tigrinus; Strzelce Dolne (gmina Dobrcz), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-17; 2016.10.31; przydroże drogi asfaltowej przez wieś; resztki pniaka li&#339;ciastego (prawdopodobnie jesionu) wiązka licznych owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszom GREJ, tak, notatka: nie
uwagi: N 53st 12' 27.5" = 53.2076 st
E 18st 10' 37.2" = 18.177 st

widok ogólny na stanowisko
fot. 917921
owocniki
fot. 917922 fot. 917923

ID299313 Lentinus tigrinus; Gniezno, ul. Roosevelta, przy sklepie Ziemowit, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-83; 2017.05.05; trawiasty skwer; pniak po drzewie liściastym wiązka kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszom GREJ, tak, notatka: nie
uwagi: 52°32'24,2"N 17°37'15,6"E

ogólny widok na stanowisko
fot. 917951
pniak z owocnikami
fot. 917952
owocniki i pobrane okazy
fot. 917953 fot. 917954

rok temu rosły tu smardze (ID 299200), w tym roku nie ma smardzy

ID299590 Lentinus tigrinus; ok. 2,5 km na SW od miejscowości Radoszki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-21; 2017.04.26; zadrzewienie na wschodnim brzegu Odry; na korzeniach wierzb nadrzecznych w wiązkach i grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919397 fot. 919398 fot. 919399 fot. 919400

ID299592 Lentinus tigrinus; Cedyński Park Krajobrazowy (Dolina Słubi), ok. 2,7 km na SW od osady Moryń Dwór, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-41; 2017.05.01; koryto rzeki; na konarze liściastym (Ol?) zalegającym w korycie rzeki w grupach i wiązkach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919412 fot. 919413 fot. 919414

ID301531 Lentinus tigrinus; ok. 0,9 km na S od miejscowości Bielinek w gminie Cedynia, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-30; 2017.06.03; naturalny brzeg starorzecza Odry; na konarach wierzby zalegających w strefie brzegowej i w wodzie w grupach i wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 928390 fot. 928391 fot. 928392 fot. 928393

ID301566 Lentinus tigrinus; Droga wojewódzka 544,miejscowość Klewki k.Przasnysza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.06.24; Rów przydrożny; murszejący pniak liściasty kilka zejściowych owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 928598 fot. 928599 fot. 928600 fot. 928601

literatura · references
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.137 [49]
· Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.152 [1]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2550
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 12.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Lentinus_tigrinus.htm"> Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>