non ediblered list

Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr.

twardziak tygrysi (twardziak tygrysowy)
Panus tigrinus (Bull.: Fr.) Singer
Lentinus tigrinus
łuseczki na kapeluszu i trzonie · scales on pileus and stipe; 11.05.2002, dolina Bystrzycy; znal. 020511.14
copyright © by Marek Snowarski
Lentinus tigrinus
w sadzie, na pniaku jabłoni
Lentinus tigrinus
powierzchnia kapelusza; w sadzie, na pniaku jabłoni · pileus surface
Lentinus tigrinus
w sadzie, na pniaku jabłoni

owocnik (Fruitbody)

Lentinus tigrinus
Lentinus tigrinus
Kapelusz kremowy z ciemnobrązowymi, delikatnymi łuseczkami; z wiekiem coraz bardziej wypukły i z zagłebieniem w centrum, nawet lejkowaty; 40-100 mm średnicy.

Blaszki kremowe do żółtawych; gęste; zbiegające po trzonie; ostrze blaszki drobno ząbkowane (druga fot. obok).

Trzon kremowy z czerniawymi, brązowawymi łuseczkami; 30-50 x 4-8 mm, cylindryczny, lub zwężający się ku podstawie; młody z delikatny, zanikającym, błoniastym pierścieniem.

Miąższ łykowaty, elastyczny; białawy, z czasem żółknący; zapach silny owocowy; smak przyjemny, grzybowy, po dłuższej chwili drażniący.

Pileus cream-coloured with dark brown delicate squamules; with age becoming convex and umbilicate, even somewhat infundibuliform; 40-100 mm in diameter.

Lamellae cream-coloured to yellowish; close; decurrent; edges of the gills finely dentate (photo 2).

Stipe cream-coloured with blackish, brownish squamules; 30-50 x 4-8 mm, cylindrical or tapered towards the base; young with a delicate, evanescent, membranous ring.

Flesh fibrous, elastic; whitish, yellowing with time; odour strong fruity; taste pleasant, fungoid, on chewing irritating.

zarodniki (Spores)

Lentinus tigrinus
spores
Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, hialinowe, gładkie, 6-8 x 3-4 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, smooth, 6-8 x 3-4 µm.

występowanie

Lentinus tigrinus
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, w wiązkach i pojedynczo na martwym drewnie liściastym, zwykle w dolinach rzek na karpach i kłodach wierzbowych lub topolowych (fot. obok).

Not common. Spring-fall, clustered or solitary on hardwood wood, usually along rivers and streams on willow or poplar trunks and branches.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Lentinus lepideus
Gatunek zmienny w wyglądzie. Tworzy szereg form. Zobacz też, znacznie masywniejszego wyrastającego na drewnie iglastym, twardziaka łuskowatego (Lentinus lepideus) (fot. obok).

Species of changing stature. Found in various forma. See also a much more massive, growing on coniferous wood, Lentinus lepideus (photo).

wybrane znaleziska · selected collections

Lentinus tigrinus
3f · 06 08 14 2
(dolina Odry-Oławy)
Lentinus tigrinus
4f · 02 05 11 14 (Marek Snowarski)
(dolina Bystrzycy)
Lentinus tigrinus
9f · 030430.1.ww (Witold Wójciak)
(Kotlina Sandomierska)
znaleziska Lentinus tigrinus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 23938 AB-64, 23939 AB-75, 114013 AB-93, 35933 AB-94, 110907 AB-94, 110912 AB-94, 111332 AB-94, 114000 AB-94, 111140 AC-21, 33232 AD-18, 33086 BB-00, 39572 BC-28, 152515 BC-79, 130097 BC-79, 63567 BC-99, 130768 BC-99, 129690 BE-38, 136671 CC-83, 111475 CD-11, 66394 DA-70, 20421 DA-80, 31843 DA-80, 66392 DA-80, 71848 DA-80, 67893 DD-37, 131445 DE-54, 131485 DE-54, 131497 DE-54, 100239 DE-55, 130274 DE-55, 72968 DE-75, 101366 FF-01, 30746 FF-90,
· bez ATPOL lub wadliwy: 137433,

• Oczekujące na przyjęcie:
· bez ATPOL lub wadliwy: 280551,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

20421 Lentinus tigrinus; Na osiedlu, plac zabaw, Gdańsk, Michałowskiego 41, DA-80; 02.08.2005; Karcz drzewa liściastego, nieokreślonego. W pobliżu bzy czarne, dąb, jesion.; Karcz średnio spróchniały. Dookoła pnia w kępkach po 6-10 sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Grzyby stały do końca nie zostały zdewastowane (o dziwo)
fot. 18322

23938 Lentinus tigrinus; Inoujście, pow. Goleniów, AB-64; 11.06.2005; łęgi nadrzeczne; na pniu wierzby gromadnie kilkanaście osobników; leg. Grazyna Domian; det. Sebastian Pinczer; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23692

23939 Lentinus tigrinus; dolina Iny, pow. Goleniów, 3 km na N od Strumian, AB-75; 05.06.2005; nieuregulowane koryto rzeki; wierzba zwalona w nurt rzeki pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23696fot. 23697

30746 Lentinus tigrinus; Podkarpacie - Sławęcin, gm. Skołyszyn, pow. Jasło, starorzecze rz. Ropy, FF-90; 29.04.2006; Łęg wierzbowy, na brzegu zarastającego starorzecza; Na zmurszałej kłodzie wierzbowej częściowo zanurzonej w wodzie Wiązkami po kilka owocników lub pojedynczo, łącznie około 40 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u zgłaszającego, <06-04-29 Lentinus tigrinus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Twardziak tygrysi
fot. 33067 fot. 33068

31843 Lentinus tigrinus; Gdańsk Strzyża, DA-80; 15.05.2006; Na osiedlu plac,park,trawnik blisko lasu.; Ma mocno zmurszałym pniu niezidentyfikowanego drzewa trzy kępki razem ok 20szt.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Powtórzenie stanowiska z zeszłego roku.
fot. 34708

33086 Lentinus tigrinus; Kołobrzeg - 3 km w kierunku wschodnim, 300 m od brzegu morskiego., BB-00; 26.05.2006; Teren bagien ze stojącą wodą powierzchniową z łozowiskami.; Zmurszała kłoda wierzbowa. Rosnące pojedynczo i w grupach po 2-3 szt..; leg. Tadeusz Twardy; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/21.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 37228 fot. 37229 fot. 37230 fot. 37231

33232 Lentinus tigrinus; 1,5 km na SE od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; . . 0.2006; las liściasty (Alnetalia glutinosae); na gałęzi leżącej na ziemi gromadnie(5); leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.387, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

35933 Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na S od Kołowa, AB-94; 28.06.2006; śródleśne jezioro; na powalonym w wodę pniu buka gromadnie, kilkadziesiąt owocników w różnym wieku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/29.11.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42662

39572 Lentinus tigrinus; 500m na zachód od Dziembowa, pow pilski, woj. wielkopolskie, BC-28; 19.08.2006; w pobliżu źródliska, wiele gatunków drzew; na zmurszałym pniu porośniętym mchem kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 115, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49723

63567 Lentinus tigrinus; Rozlewiska Warty w Poznaniu-Radojewie N52 30 19.2 E16 57 58.6, BC-99; 06.05.2007; Błotniste rozlewisko Warty, stojąca woda, powalone przez bobry drzewa liściaste; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego zanurzonym częściowo w błocie w kilku grupach po 3-10 owocników na różnych kłodach; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.06.07, tak (złej jakości), notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 90656 fot. 90657

66392 Lentinus tigrinus; Gdańsk, ul. Michałowskiego, DA-80; 28.05.2007; Granica osiedla, lasu i działek; na zmurszałym nieoznaczonym pniu Kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/3.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 96444 fot. 96445

66394 Lentinus tigrinus; Sopot Park Północny., DA-70; 29.05.2007; Las łegowy w pasie nadmorskim.; na pniaku olszy leżącej na granicy wydm i plaży Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/3.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 96448

67893 Lentinus tigrinus; Walewice, DD-37; 20.04.2007; Drzewostan liściasty, niedaleko rzeki; Na starym pniu drzewa liściastego W wiązce, 9 Owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Piotr Perz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocniki rosły 300 metrów za Pałacem w Walewicach
fot. 99273 fot. 99274

71848 Lentinus tigrinus; Gdańsk ul. Michałowskiego, DA-80; 19.07.2007; Pień liściastego nieoznaczonego osiedle leśne; zmurszały pieniek Kilkanaście owocników w kępce; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 108295
Kolejne owocniki w tym roku
http://www.bio-forum.pl/messages/7259/94925.html
(ID: 66392)

72968 Lentinus tigrinus; Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-75; 21.07.2007; dąb, sosna, brzoza; pień, najprawdopodobniej dębowy grupa kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110782 fot. 110783

100239 Lentinus tigrinus; 1km NW,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 18.05.2008; pas nadrzecznych wierzb (rz.Warta); na pniaku po ściętej wierzbie i na pniu tejże wierzby leżącym w wodzie w kilku grupkach (ok.25 sztuk); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko obserwowane od kilku lat

fot. 170161 fot. 170162 fot. 170163 fot. 170164

101366 Lentinus tigrinus; Tarnobrzeg, ul. Kochanowskiego, przy szkole nr.3, FF-01; 22.07.2005; Trawnik przy chodniku z drzewami; Na pniaku topoli albo wierzby kilkanaście owocników pozrastanych ze sobą; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK w ZBŚRiL PAN, 8/JK/26.05.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

110907 Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 2,3km na SE od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 01.05.2007; śródleśne mokradło; na powalonym w wodę drzewie liściastym w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 193420

110912 Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,6 km na W od Starego Czarnowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 06.05.2007; śródleśne oczko wodne; konary powalonej w wodę wierzby pojedynczo i w wiązkach - 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 193436

111140 Lentinus tigrinus; boczny kanał Odry w Krajniku Dolnym, gm. Chojna, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AC-21; 23.05.2007; boczny kanał rzeki; na powalonym w wodę pniu wierzby 9 owocników w małych wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (zbyt daleko od brzegu), tak, notatka: tak
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 193871

111332 Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 01.09.2007; śródlesne oczko wodne; gałęzie liściaste zanurzone w wodzie 15 owocników pojedynczo i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 194278

111475 Lentinus tigrinus; województwo wielkopolskie, powiat średzki, miejscowość Giecz, niedaleko po wjechaniu do Giecza od strony Chłapowa, CD-11; 27.08.2008; przydroże asfaltowej szosy, po przeciwnej stronie tej szosy rosną jesiony; pniak po wyciętym przydrożnym drzewie liściastym cztery wiązki po 3 do ok. 20 owocników; leg. Barbara K.; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°19'10,44" E17°22'06,29"

fot. 194645 fot. 194646

Więcej zdjęć w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/194228.html

114000 Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,4 km na SW od Kołowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 7.8..208.; osuszony z powodu spadku poziomu wody brzeg jeziora; na kołkach z drzewa liściastego, które ktoś kiedyś ułożył jako kładkę w wodzie 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 200768

114013 Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 31.08.2008; brzeg jeziora; na olchowych żerdziach w wodzie pojedynczo i w grupach - 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 200805

129690 Lentinus tigrinus; Prawy brzeg rzeki Widawa na odcinku między mostem kolejowym, a ujściem. Powiat Trzebnica, dolnośląskie., BE-38; 26.04.2009; Wierzby na brzegu koryta rzeki.; Na murszejacych gałęziach wierzby W grupach po 15 - 40 owocników w grupie; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/31.07.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 236649 fot. 236650 fot. 236651fot. 236652

130097 Lentinus tigrinus; woj. wielkopolskie, pow. obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 93, 1,5 km na NW od Nienawiszcza, BC-79; 26.04.2009; śródleśny staw powstały w wyniku zbudownia małej tamy na strumieniu, drzewostan wokoło: buk, dąb, olsza; gałązki pływające na powierzchni stawu ok. 10 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Grażyna Domian; eksykat: Nie, pobranie z powierzchni stawu nie było możliwe, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/236303.html

owocniki na gałązkach na powierzchni stawu
fot. 237623

130274 Lentinus tigrinus; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 03.05.2009; pas nadrzecznych wierzb; na pniaku i kłodzie wierzbowej kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'34,22"N 19st23'37,3"E

fot. 238079 fot. 238080 fot. 238081

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID100239

130768 Lentinus tigrinus; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, od 1,6 do 2,2 km na NE od Radojewa, BC-99; 08.05.2009; rozlewisko rzeki Warty oraz nad brzegiem Warty, brzeg rzeki i mokradło porasta wierzba, wiąz, topola; gałązki spoczywające przy i w mokradle i pniak na brzegu rzeki ponad 10 grup po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: od N 52°30'25,56" E 16°57'59,91" do N 52°30'27,77" E 16°58'03,71"
oraz N 52°30'43,06" E 16°58'08,68"

stanowisko położone w pobliżu, nieco na N, od stanowiska znalezionego w 2007 r. przez Michała Wójtowskiego ID: 63567

dwa przykłady siedliska i owocników

nad mokradłem:
fot. 239066 fot. 239067 fot. 239068

na brzegu rzeki:
fot. 239069 fot. 239070 fot. 239071

131445 Lentinus tigrinus; 1 km N,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 16.05.2009; las topolowo-sosnowy nad rz.Wartą; na pniakach topoli balsamicznych dwie grupy-13 i 6 zejściowych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'6,77"N 19st11'8,31"E


fot. 240728 fot. 240729

131485 Lentinus tigrinus; Zakrzówek Szlachecki-droga na Jankowice,gm.Łądzice, DE-54; 16.05.2009; droga przez las sosnowy,pas przydrożnych brzóz; na zmurszałym pniaku brzozowym grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 240856 fot. 240857

131497 Lentinus tigrinus; 1 km S,Jankowice,pow.radomszczański, DE-54; 17.05.2009; oczko wodne przy starorzeczu Warty,na obrzeżach oczka dęby i osiki; na łodzie liściastej leżącej w wodzie kilkadziesiąt owocników na kłodzie i dwie grupki po kilka owocników na drobniejszych fragmentach drzewa,leżących na skraju oczka; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'57,9"N 19st15'24,33"E

fot. 240909 fot. 240910 fot. 240911

136671 Lentinus tigrinus; woj. wielkopolskie, Gniezno, Park Miejski leżący pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Konikowo i Aleją Marcinkowskiego, CC-83; 29.06.2009; park miejski; pniak prawdopodobnie gatunku drzewa liściastego wiązka i pojedyncze owocniki, łącznie ok. 5 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/31.07.09, tak, notatka: wpis do tabeli+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: zdjęcia:
fot. 251630 fot. 251631

wątek na forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/250477.html

137433 Lentinus tigrinus; Tomaszów Maz. ul.Warszawska, zaraz za skrzyżowaniem z ul.KKołłątaja; 26.06.2009; Zaplecze Kwiaciarni, dawniej ogród z jabłonią i gruszą , ziemia ogrodowa wysokopróchnicza; na zmurszałym pniu wokół pnia w grupie kilka sztuk; leg. Piotr Sowik; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie, komplet foto w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/250317.html, notatka: Pozostaje pod stałą obserwacją
uwagi: w załączeniu mapka - czerwony krzyżyk wskazuje miejsce wystąpieniafot. 253704

152515 Lentinus tigrinus; 0,8 km W, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 05.09.2009; obniżenie terenu porośnięte jesionem, olszą, bukiem; pniak niezidentyfikowanego gatunku drzewa jeden owocnik na powierzchni cięcia pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'36,77" E 16°56'36,25"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

na tym samym pniaku 04.09.2008 zaobserwowałam Lentinus tigrinus, jednak nie zgłaszałam, bo nie pobrałam owocnika na eksykat

zdjęcia: trzy z zeszłego roku (owocnik w 3 ujęciach) oraz dwa tegoroczne (siedlisko i owocnik)
fot. 293707 fot. 293708 fot. 293709 fot. 293710 fot. 293711

280551 Lentinus tigrinus; Krosno, ul Suchodolska 20, pow. Krosno, woj. podkarpackie; 6..2.12.0; ; Na pniu po wyciętej kilka lat temu jabłoni. Drewno jeszcze dość twarde W dość licznej grupie; leg. Jerzy Staroń; det. Anna Kujawa; eksykat: Suszę, tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja w dziale "Jaki to grzyb" http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/837556.html
dnia 28.04.2016
fot. 837669fot. 837670fot. 837671

literatura · references
[49] [1] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 22.12.2006 · została utworzona/was created 12.05.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lentinus_tigrinus.htm">twardziak tygrysi - Lentinus tigrinus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>