GREJ

Pluteus cinereofuscus Lange

drobnołuszczak szarobrązowy łuskowiec szarobrązowy
Pluteus olivaceus P.D.Orton · Pluteus godeyi ss. Lange · Pluteus thomsonii sensu Singer [TBMS 39 216 (1956)] fide Checklist of Basidiomyc. of Gr.Br. and Ir. (2005)
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy)

owocnik

Kapelusz oliwkowobrązowy do szarobrązowego, w centrum czasem ciemniejszy, hygrofaniczny; 15-30(40) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do rozpostartego, w centrum z obłym garbem; powierzchnia gładka, matowa; brzeg czasem słabo prążkowany.

space

Trzon biały, z wiekiem jasnoszary, ze wzdłużnymi białymi włókienkami; 40-60 x 2-6 mm, równogruby, nieco rozszerzający się ku podstawie; z wiekiem pusty, kruchy.

space

Pileus olive-brown to grey-brown, sometimes centrally darker, hygrophanous; 15-30(40) mm in diameter, initially conic-convex, later convex to plane, centrally obtusely umbonate; surface smooth, dull; margin sometimes weakly striate.

space

Stipe white, with age light grey, longitudinally white fibrillose; 40-60 x 2-6 mm, equal, slightly enlarging towards the base; with age hollow, fragile.

space

zarodniki

Wysyp różowo-brązowawy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6-9 x 5-7 µm. Cheilocystydy i pleurocystydy bez haków, wydłużone, wrzecionowate.

Spore print pink-brownish. Spores broadly ellipsoid, smooth, 6-9 x 5-7 µm. cheilocystidia and pleurocystidia without apical horns, elongate, fusiform.

występowanie

Rzadki. Od lata do jesieni. Pojedynczo lub po kilka na rozłożonym drewnie liściastym, zwykle zagrzebanym w ziemi.

Rare. Summer-fall. Solitary or few together on rotten wood of broadleave trees, usually buried.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Dość duża grupa podobnie zabarwionych łuskowców. Ten wyróżnia się oliwkowymi tonami w zabarwieniu kapelusza i licznymi pleurocystydami. Oznaczanie szeregu łuskowców bez korzystania z cech mikroskopowych jest trudne lub niemożliwe, zwłaszcza w odniesieniu do brązowo zabarwionych.

There is a large group of similarly coloured drobnołuszczak (Pluteus). This one is distinguished by olive tones in the cap and numerous pleurocystidia. Attempting to mark many of drobnołuszczak (Pluteus) without resorting to microscopical features proves difficult or even impossible, especially with the brown coloured.
znaleziska Pluteus cinereofuscus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

CC-15 301235 DF-78 208624

 ID208624  Pluteus cinereofuscus; Kraków (Tyniec), Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2012.07.25; las liściasty (grąd); na zagrzebanych w ziemi gałązakch kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski, Jakub Węcławski; eksykat: BGF/BF/WCz/120725/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/500066.html
W promieniu kilkudziesięciu metrów wyrastały owocniki kilku gatunków drobnołuszczaków.

ID301235 Pluteus cinereofuscus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.06.06; Zarośla na skraju lasu i podmokłej łąki.; Ziemia - pośród gałązek Alnus, Fraxinus Pojedynczo.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.
Eksykat nr II: 3 owocniki z dnia 14.06.2017 r.

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.105 [26IV]
· Skirgiełło A., 1999 — Flora Polska. Grzyby. Tom XXVII. Łuskowcowate (Pluteaceae). p.49 [57]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3172
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 19.07.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Pluteus_cinereofuscus.htm"> Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>