non edibleprotectedred listGREJ

Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.

lakownica żółtawa (lakownica lśniąca) (Reishi, Ling zhi)
Ganoderma lucidum
04.09.2009, Siechnice; znal. 090904.2
copyright © by Marek Snowarski
Ganoderma lucidum
Ganoderma lucidum
Ganoderma lucidum
Ganoderma lucidum

owocnik (Fruitbody)

Ganoderma lucidum
Ganoderma lucidum
Owocnik jednoroczne, rzadziej kilkuletnie, składają się z trzonu i płaskiego, kolistego, nerkowatego, bocznie osadzonego płaskiego kapelusza; szerokość 30(50)-250(300) mm, 20-30 mm grubości; powierzchnia kapelusza lśniąca, wygląda jak polakierowana, młode partie żółtobrązowe, żółtoczerwone, z wiekiem ciemnieją pomarańczowobrązowe, czerwonobrązowe; powierzchnia trzonu i kapelusza nierówna, guzkowata, kapelusz nieregularnie koncentrycznie rowkowany; strefa przyrostu na brzegu kapelusza jasna, biaława do żółtawej.
Pory białawe, uciśnięte i z wiekiem brązowieją; okrągławe, drobne, 4-5 na mm, z ostrą granicą na brzegu kapelusza. Rurki (2)5-20(30) mm długości, ochrowe, brązowawe; jednowarstwowe, rzadko 2,3-warstwowe.
Trzon 50-120 x 10-20 mm, nieregularnie powyginany, zwykle boczny, rzadko centralny; dość ciemny, czerwonobrązowy; rzadko owocniki bez trzonu, bokiem przyrośnięte do podłoża.
Miąższ o konsystencji korka, białawy, ochrowy, barwy drewna.

Annual, sporadically perennial, consist of a stipe and a flat, rounded, kidney-shaped, eccentric plane cap; 30(50)-250(300) mm across, 20-30 mm thick; surface of the cap glossy as if varnished, young parts yellow-brown, yellow-red, in age darker, oragne-brown, red-brown; surface of the stipe and the cap uneven, bumpy, the cap irregularly concentrically grooved; growth are on the margin of the cap light coloured, white to yellowish.
Pores whitish, when pressed and in age get brown; rounded, fine, 4-5 per mm; sharply bounded at the margin. Tubes (2)5-20(30) mm long, ochre, brownish; single-layered, rarely 2,3-layered.
Stipe 50-120 x 10-20 mm, irregularly bent, usually eccentric, sporadically central; rather dark, red-brown; rarely sporocarps without stipe, sessile.
Flesh cork consistecy, whitish, ochre, colour of wood.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników brązowawy. Zarodniki jajowate, żółtobrązowe, 7-11 x 6-7 µm, 9.9-11.9 × 6.2-7.7 µm (Sokół).

Spore print brownish. Spores ovoid, yellow-brown, 7-11 x 6-7 µm, 9.9-11.9 × 6.2-7.7 µm (Sokół).

występowanie

Rzadka. Owocniki roczne, wyrastają lastem i jesienią, pojedynczo lub po kilka, na drewnie drzew liściastych (zwykle dąb), zwykle martwych, często na pniakach i korzeniach; bardzo rzadko na iglastych.

Rare. Annual, summer-fall, on hardwood (usualy oaks), usually dead ones, often on stumps and roots; rarely on conifers.

wartość (Importance)

W Polsce podlega częściowej ochronie. Dopuszczony jest też (za stosownym pozwoleniem) "ręczny zbiór owocników, bez naruszania drewna, na którym one wyrastają".

space

Inedible. Causes white rot.

uwagi (Remarks)

Ganoderma carnosum
Bardzo podobna lakownica brązowoczarna (Ganoderma carnosum) (=Ganoderma atkinsonii) wyrasta na drewnie drzew iglastych (głównie jodły), rzadko na liściastym. Różni się ciemniejszym zabarwieniem kapelusza - mahoniowobrązowym, brązowoczarnym i większymi zarodnikami 10-13.5 x 7-8.5 µm.

Very close Ganoderma carnosum (=Ganoderma atkinsonii) growns on wood of conifers (usually fir), rarely on decidious trees. Differs with darker - mahogony-brown, brownblack colour cap and bigger spores, 10-13.5 x 7-8.5 µm.

wybrane znaleziska · selected collections

Ganoderma lucidum
13f · 09 09 04 2 (Tomasz Pachlewski, Marek Snowarski, det. Marek Snowarski)
(Siechnice) na pniaku dębu?/grabu? · (on stump of Quercus or Carpinus)
Ganoderma lucidum
7f · 02 07 27 6 (Marek Snowarski)
(Wrocław) owocniki na trawniku w parku, wokół Quercus rubra
znaleziska Ganoderma lucidum na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 168234 AB-46, 97892 AD-64, 186461 BB-01, 105853 BB-37, 24256 BB-95, 28993 BC-26, 44122 BC-68, 69822 BE-49, 122922 BE-49, 11140 BE-59, 121514 BE-80, 16120 BF-25, 37134 CB-54, 199546 CC-29, 140689 CC-84, 180839 CC-84, 189154 CC-84, 185835 CE-37, 186484 CE-37, 186486 CE-37, 195441 CE-37, 208216 CE-37, 208217 CE-37, 188807 CE-37, 229873 CE-37, 229874 CE-37, 98042 DE-35, 98039 DE-56, 98040 DE-56, 98774 DE-56, 135278 DE-56, 98159 DE-65, 162187 DE-65, 179424 DE-65, 187192 DE-65, 24158 DF-22, 24050 DF-96, 226045 EB-58, 199544 EB-63, 27502 ED-15, 219359 ED-35, 150770 EE-77, 100833 EF-25, 148101 FA-97, 12765 FD-94, 32970 FE-07, 37089 FG-21, 207568 GC-01, 170027 GC-02,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 192072 AB-83, 192073 AB-83, 192078 AB-83, 156303 BE-49, 156297 BE-68, 257471 CC-15, 194845 CE-28, 169584 CE-37, 191076 DE-54, 207286 DE-54, 213196 DE-57, 191190 DF-78,
· bez ATPOL lub wadliwy: 70737,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11140 Ganoderma lucidum; Wrocław, Park Południowy, BE-59; 27.07.2002; park; na korzeniach i u podstawy pnia żywego dębu czerwonego kilkanaście owocników w trawie wokół porażonego drzewa i formy pułeczkowate nisko na pniu drzewa; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020727-6, tak, notatka: 020727-6; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

12765 Ganoderma lucidum; gm. Ułęż, Korzeniów - Miłosze, FD-94; 28.03.2005; podmokła olszyna; na boku 1,5 m pnia (prawdopodobnie olszy czarnej) 6 owocników (2 opadłe pod drzewem, 2 duże i 2 małe wielkości kciuka na pniu); leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek, oznaczono jako Ganoderma lucidum - Lakownica lśniaca; eksykat: 28.03.2005 - 4 – Maz (zebrano 1 uschnięty owocnik leżący koło pnia), http://www.bio-forum.pl/messages/33/9032.html, notatka: Notes 3 – 28.03.2005 - 4; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

16120 Ganoderma lucidum; Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój, BF-25; 07.07.2005; Górski las, głównie świerkowy; na pniakach w lesie Na wielu pniakach, w grupie kilku owocników lub pojedynczo; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: eksykatu nie mam, bo jest wystarczająco dużo tych grzybków, żeby kiedyś zebrać

24050 Ganoderma lucidum; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 18.06.2005; las bukowo-świerkowy; pień buka jeden młody owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23869

24158 Ganoderma lucidum; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 24.06.2005; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); na zmurszałym dębowym pniaku jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24047

24256 Ganoderma lucidum; pow. Wałcz, 1,4 km na E od Karsiboru, BB-95; 16.08.2005; buczyna z domieszką dębów; na martwym dębowym pniu w grupie: 2 owocniki stare i 3 owocniki młode; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24182

27502 Ganoderma lucidum; Las Bielański,Warszawa,woj.mazowieckie, ED-15; 15.09.2004; las mieszany liściasty; na starym, martwym pniu grupa trzech owocników; leg. Joanna Małecka; det. Joanna Małecka; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28244fot. 28245

28993 Ganoderma lucidum; 2km na płn/wsch od Stobna, pow.pilski, wielkopolskie, BC-26; 20.03.2006; ols, przy strumieniu; na pniaku drzewa liściastego pojedyńczy; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 29869

32970 Ganoderma lucidum; Las w Kamionce ok. 30 km. na północ od Lublina, FE-07; 27.05.2006; Las mieszany, głównie sosny i dęby; Na wpół przysypany ziemią konar drzewa. Drzewo martwe, ale nie spróchniałe. Da owocniki obok siebie; leg. Elmira Brzozowska; det. Elmira Brzozowska; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/EB/11.06.06, tak, notatka: -; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 36816

37089 Ganoderma lucidum; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 23.07.2006; las mieszany, brzoza, modrzew, jodła, leszczyna i inne; przy mocno zmurszałym pniu (możliwe, że bukowym) jeden owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: znalazłam to stanowisko 25 czerwca. Wtedy była tam jeden zeszłoroczny, stary owocnik
fot. 45128

37134 Ganoderma lucidum; 1 km od Sępólna Kraj., CB-54; 30.07.2006; tuż przy szosie asfaltowej; wokół pnia grabu, w trawie kilka owocników w najróżniejszych stadiach rozwoju; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: lakownica żółtawa
fot. 45205

44122 Ganoderma lucidum; Rez. Promenada , woj. wielkopolskie, BC-68; 09.09.2006; las grabowo-dębowy porastający zbocze opadające ku rz. Wełnie; na leżącym porośniętym mchem pniu kilka owocników w różnych stopniach rozwoju; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56504

69822 Ganoderma lucidum; Wrocław, Park Szczytnicki - wschodnia część, BE-49; 27.06.2007; Rzadko obsadzony park; dęby, lipy i inne; przy zmurszałym pniu lipy Ok. 6 owocników młodych i 5 zeszłorocznych; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 103823 fot. 103824

70737 Ganoderma lucidum; 2 km E, Ispina, pow. boche?ski, Ma?opolska Rezerwat Lipówka; 30.06.2007; D?b; Przy powalonych d?bach Pojedy?czo, w sumie 7 owocników; leg. Marcin Theman; det. Waldemar Weso?owski; eksykat: Tak, zostanie wys?any do A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: 6 owocników obok siebie 1 o oddalony o 300 metrów
fot. 105783 fot. 105784

97892 Ganoderma lucidum; 3 km na zachód od miejscowości Osiek gmina Lubsko woj. lubuskie, AD-64; 19.04.2008; Ols; Na pniaku olszy czarnej 3 owocniki; leg. Piotr Kobierski; det. Anna Kujawa; eksykat: -, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163766 fot. 163767 fot. 163768

98039 Ganoderma lucidum; 1,5 km NE,Klekowiec k.Radomska,woj.łódzkie, DE-56; 02.07.2003; las mieszany z przewagą olchy; na murszejącym pniaku olchy pojedynczo (drugi owocnik widoczny po prawej stronie nie dorósł); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia z dwóch lat

15 maj 2003
fot. 164162

1 czerwiec 2003
fot. 164163

2 lipiec 2003
fot. 164164 fot. 164165


2 sierpień 2005
fot. 164166

98040 Ganoderma lucidum; 1km E,Klekowiec k.Radomska,woj.łódzkie, DE-56; 21.08.2005; pd.skraj lasu -gł.olchy; na murszejącym pniu (chyba olchy,ew.brzozy) pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia z dwóch lat

21 sierpień 2005
fot. 164172 fot. 164173

21 maj 2006
fot. 164174 fot. 164175

98042 Ganoderma lucidum; 1km N,Borowa,pow.radomszczański, DE-35; 18.06.2006; resztki starodrzewu liściastego-wiąz,dąb,buk,brzoza; na zmurszałym pniu drzewa liściastego jeden młody; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocnik nie dorósł,usechł po paru tygodniach

fot. 164185

98159 Ganoderma lucidum; 20st na SW ,1,5km od wsi Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 22.04.2008; pas drzew nad strumieniem-wierzba,olcha,kasztanowiec; zmurszały pniak drzewa liściastego jeden zeszłoroczny owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 164508 fot. 164509

98774 Ganoderma lucidum; 1km E,klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 02.05.2008; skraj lasu,gł.olchy; na murszejącym pniu drzewa liściastego pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocnik zeszłoroczny
fot. 166324 fot. 166325

potwierdzenie stanowiska ID98040

100833 Ganoderma lucidum; ok 1,5 km W Olganów, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-25; 05.05.2008; las liściasty z przewagą olchy, brzozy, wierzby leszczyny; na ściętym pniu liściastego jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zeszłoroczny owocnik
fot. 171274 fot. 171275 fot. 171276

105853 Ganoderma lucidum; Porost Rezerwat, BB-37; 28.06.2008; Buczyna z domieszką świerka; n.n n.n; leg. Wesołowski Waldemar; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 36/MWR/26.07.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocnik leżał na drodze

121514 Ganoderma lucidum; Karkonosze, czerwony szlak z Karpacza (Orlinek) na Śnieżkę ok. 300 m od wejścia do KPN., BE-80; 10.08.2008; las świerkowy; na pniaku po wycietej brzozie pięć w tym dwa ok. 3 cm.; leg. Beata Soboń; det. Jacek Soboń; eksykat: nie - chroniony w KPN, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 218243 fot. 218244 fot. 218245 fot. 218246 fot. 218247 fot. 218248
lakownica żółtawa [lakownica lśniąca]

122922 Ganoderma lucidum; Wrocław, Las Strachociński (północna część), BE-49; 21.10.2008; las liściasty; grab? 2 owocniki po jednej stronie rzewa i jeden po przeciwnej; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TP/22.12.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221386 fot. 221387

135278 Ganoderma lucidum; 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 14.06.2009; skraj lasu,gł.olchy; na zmurszałym pniaku trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 248649 fot. 248650

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszeń id98040 i id98774

140689 Ganoderma lucidum; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, CC-84; 14.08.2009; jesion, brzoza, dąb, klon i krzewy liściaste; niezidentyfikowany pniak drzewa liściastego znajdujący się na przydrożu drogi gruntowej, rozmiary poziome pniaka 70x75 cm jeden owocnik na powierzchni cięcia pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'25,47" E 17°42'57,68"

na bocznej powierzchni pniaka, po stronie przeciwnej względem drogi, kilka owocników, z których niektóre też mogą być G. lucidum

fotografia owocnika
fot. 263101
więcej zdjęć, w tym zdjęcie kory pniaka i pozostałych owocników w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/262902.html

148101 Ganoderma lucidum; Suwalski Park Krajobrazowy, ok 1 km na pn od wsi Turtula, w górę Czarnej Hańczy, FA-97; 00.. .??.0; łęg; kłoda drzewa lisciastego, prawdopodobnie olszy pojedynczo; leg. Wiesław Fałtynowicz; det. Wiesław Fałtynowicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: stanowisko obserwowanwe przez kilka lat, w tym roku również
fot. 281589 fot. 281590

150770 Ganoderma lucidum; woj. Świętokrzyskie, pow. Kielecki, gm. Łagów, Zamkowa Wola, EE-77; 20.09.2009; las mieszany; na pniaku bukowym 13 owocników w różnym stadium wzrostu; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288673 fot. 288674 fot. 288675 fot. 288676 fot. 288677

156297 Ganoderma lucidum; Siechnice, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-68; 04.09.2009; las liściasty; na zmurszałym pniaku kilkanaście owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, w atlasie M. Snowarskiego,
uwagi:

156303 Ganoderma lucidum; Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-49; 09.10.2009; las liściasty; grab? kilka owocników u podstawy drzewa; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie,
uwagi: potwierdzenie stanowiska zgłoszonego w roku 2008
(ID: 122922 )

162187 Ganoderma lucidum; 1,5 km N,Lgota Mała,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 28.03.2010; mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym,gł.olchy oraz świerki i sosny;większość najstarszych drzew wycięto w ostatnich latach; na pniaku olchy jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 325705

owocnik
fot. 325706

168234 Ganoderma lucidum; 1500 m NW od wsi Unibórz, gmina Golczewo, pow. pow. kamieński, woj. woj. zachodniopomorskie, AB-46; 17.06.2010; las mieszany; na silnie zmurszałym pniaku brzozy pojedyńczo; leg. Ewa Zdobylak, Beata Otto, Agnieszka Antoniów, Paulina Grygorcewicz; det. Ewa Zdobylak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 350295

169584 Ganoderma lucidum; 700 m S-E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 06.08.2010; las sosnowy, z domieszką dębu czerwonego i olch; na pniaku dębu czerwonego pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Dąb został ścięty przed 3-4 laty.
fot. 357492 fot. 357493 fot. 357494 fot. 357495 fot. 357496

170027 Ganoderma lucidum; 5-6 km od Supraśla na płn-wschód, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-02; 12.06.2010; Stary mieszany las puszczański w tym miejscu z przewagą iglastych; mocno zmurszały pień trudny do identyfikacji ale po obecności na nim łuszczaka zmiennego można przypuszczać że, pochodzi od liściastrego jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/31.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: WĄTEK

2010,06,12
fot. 359016

2010,06,27
fot. 359017

2010,07,26
fot. 359018

179424 Ganoderma lucidum; 1,5 km N,Lgota Mała,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie, DE-65; 22.06.2010; mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym,gł.olchy oraz świerki i sosny;większość najstarszych drzew wycięto w ostatnich latach; na zarosłym roślinnością zielną pniaku olchy cztery tegoroczne owocniki mocno uszkodzone przez zwierzęta; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 388082

owocniki
fot. 388083 fot. 388084

180839 Ganoderma lucidum; nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 27.06.2010; pas zadrzewienia okalającego jezioro, jesion, brzoza, dąb, klon i krzewy liściaste; niezidentyfikowany pniak drzewa liściastego znajdujący się na przydrożu drogi gruntowej, rozmiary poziome pniaka 70x75 cm pozostałość (trzon) po jednym owocniku na powierzchni cięcia pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno
pozostały po owocniku fragment trzonu wyglądał mi na pozostałość po tegorocznym owocniku, który został urwany/ucięty(?)

fot. 392404 fot. 392405

185835 Ganoderma lucidum; 700 m na S-E od zabudowań Podjaworka części Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.05.2011; las olchowy; na pniu olchy 2 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 248, Gmina Bolesławiec.
fot. 410321 fot. 410322 fot. 410323 fot. 410324

186461 Ganoderma lucidum; 300 m S Kołobrzeg-Podczele II, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 12.06.2011; buczyna z udziałem dębów; na leżącej kłodzie dębowej jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 413635 fot. 413636

186484 Ganoderma lucidum; 0,5 km na S-E od zabudowań Młyna Chobot (Mieleszyn), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 12.06.2011; las olchowy; na pniakach olchowych na 12 pniach rosło 28 okazów; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Gmina Bolesławiec. Na 5 pniach - występowało po 1 lakownicy, na 4- po 2 lakownice, na 1 pniu - po 4 lakownice, na 1 pniu - po 5 lakownic i na 1 pniu - po 6 lakownic.
fot. 413701 fot. 413702 fot. 413703 fot. 413704 fot. 413705 fot. 413706 fot. 413707 fot. 413708 fot. 413709 fot. 413710 fot. 413711

186486 Ganoderma lucidum; 800m na E od zabudowań Wełny (przysiółka Jaworka), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 10.05.2011; las olchowy, z domieszką czeremchy; na pniu olchy 3 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 239, Gmina Bolesławiec.
fot. 413716 fot. 413717 fot. 413718

187192 Ganoderma lucidum; 1,5 km N, Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 14.06.2011; mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym,gł.olchy oraz świerki i sosny; na pniaku olchy dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 417145 fot. 417146 fot. 417147

188807 Ganoderma lucidum; 1 km na S-E od Podjaworka (przysiółek Żdżar), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.07.2011; las olchowy, z domieszką grabu i brzozy; na silnie zmurszałym pniaku olchy pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 247. Okaz mocno zniszczony.
fot. 431986 fot. 431987 fot. 431988

189154 Ganoderma lucidum; nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 13.06.2011; zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, brzoza, dąb, klon i krzewy liściaste; niezidentyfikowany pniak drzewa liściastego znajdujący się na przydrożu drogi gruntowej, średnica pniaka ok. 70 cm 3 owocniki, z czego 1 na powierzchni cięcia i 2 na powierzchni bocznej pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, 13.06.2011 oraz 23.07.2011 r., notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: N 52°32'25,47" E 17°42'57,68"
nadleśnictwo Gniezno

zdjęcia z 13.06.2011
stanowisko - widok ogólny - pniak z lakownicą mieści się w zakrzaczeniu po prawej stronie
fot. 433514

widok ogólny na położenie owocników:
fot. 433515 fot. 433516
owocnik na powierzchni cięcia w 3 ujęciach
fot. 433517 fot. 433518 fot. 433519
owocnik 1 (położony wyżej) na powierzchni bocznej pniaka
fot. 433520 fot. 433521
owocnik 2 (położony niżej) na powierzchni bocznej pniaka
fot. 433522 fot. 433523

zdjęcia z 23.07.2011
stanowisko - widok ogólny
fot. 433524

owocnik na powierzchni cięcia
fot. 433525
owocniki
fot. 433526

191076 Ganoderma lucidum; 1 km SE od wsi Kruplin-Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 06.09.2011; las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby; na murszejącym pniaku drzewa liściastego dwa owocniki, jeden wcześniej przez kogoś już zerwany; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51 5 23,77 N ; 19 14 50,02 E

fot. 442719 fot. 442720 fot. 442721

siedlisko
fot. 442722

191190 Ganoderma lucidum; Las Tyniecki (zbocze góry równoległe do ul. Wielogórskiej), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 11.09.2011; las dębowo-bukowy; na pniu częściowo żywego dębu jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę fragment), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 443477 fot. 443478

192072 Ganoderma lucidum; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 02.04.2009; cmentarz-park, w pasie starych modrzewi / na próchniejącym pniaku modrzewia europejskiego (Larix decidua); na korzeniach próchniejącego pnia modrzewia, pozornie z ziemi pojedynczo, znalezione dwa owocniki; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: tak, TAK, w odnośnym wątku bio-forum, notatka: NIE (szczegółowe informacje podane w wątku bio-forum)
uwagi: Na tym samym modrzewiowym pniu rośnie Antrodia xantha przedstawiona w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/232701.html. Stanowisko Ganoderma zniszczone, tylko jeden owocnik kompletny i wciąż przyrośnięty do substratu. Znalezisko dokładnie przedstawione w wątku
http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/232742.html

fot. 447260 fot. 447261

192073 Ganoderma lucidum; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 29.07.2009; cmentarz-park, w pasie starych modrzewi / na próchniejącym pniaku modrzewia europejskiego (Larix decidua) / na próchniejącym pniu modrzewia; na próchniejącym pniu modrzewia dwa pojedyncze owocniki, jeden wyrastający z pnia, drugi z korzenia; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: tak, TAK, więcej zdjęć in situ (zdjęcia przekrojowe owocnika trochę ciemne z powodu słabego światła), notatka: nie
uwagi: Oba owocniki były odłamane od substratu w momencie zebrania eksykatów (zastany stan widoczny na pierwszym zdjęciu).

fot. 447267 fot. 447268 fot. 447269 fot. 447270

192078 Ganoderma lucidum; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 23.05.2010; cmentarz-park, w pasie starych modrzewi / na próchniejącym pniaku modrzewia europejskiego (Larix decidua) / na próchniejącym pniu modrzewia; na próchniejącym pniu modrzewia europejskiego w grupie, cztery owocniki wyrastające z boku pnia; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: nie, TAK (w tym zdjęcia hymenoforów rosnących owocników), notatka: nie
uwagi: Niezwykłe rozgałęzianie się tych lakownic w kolejnych etapach rozwoju jest spowodowane systematycznym niszczeniem ich przez ludzi.

23.05.2010
fot. 447305

2010.06.14
fot. 447306 fot. 447307 fot. 447308

2010.06.24
fot. 447309

194845 Ganoderma lucidum; 1 km na S-W od zabudowań Łęki Małę, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 21.11.2011; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; wokół suchego, złamanego pniaka olchy w grupie - 4 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat ,,Ryś". N:51.20.33. E:18.25.17. Owocniki mocno zestarzałe. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 462147 fot. 462148 fot. 462149

195441 Ganoderma lucidum; 500 m na W od zabudowań Jaworka (Wełny), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.12.2011; las liściasty (dąb, olcha, brzoza, wierzba, osika); na pniaku dębowym dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Las prywatny, działka 219. Gmina Czastary.
fot. 464860 fot. 464861 fot. 464862

199544 Ganoderma lucidum; rez. Las Warmiński, nad jez. Jełguń, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, EB-63; 22.05.2012; ols nad jeziorem, domieszka sosny i leszczyny; na pniu leszczyny 1 młody owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony i w rezerwacie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 490262 fot. 490263 fot. 490264

199546 Ganoderma lucidum; rez. Las Piwnicki, pow. toruński, woj. kujawko-pomorskie, CC-29; 03.06.2012; las liściasty zdegenerowany dodatkiem So; na leżącym omszałym dębie co najmniej 12 owocników, 1 stary, reszta młode; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony i w rezerwacie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 490282 fot. 490283 fot. 490284 fot. 490285 fot. 490286 fot. 490287

207286 Ganoderma lucidum; 1 km SE od wsi Kruplin-Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 20.10.2012; las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby; na murszejącym pniaku drzewa liściastego dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 527026 fot. 527027 fot. 527028

207568 Ganoderma lucidum; 3 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 21.07.2012; las świerkowy z domieszką brzozy; na pniu niewiadomego pochodzenia jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/6.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 528836fot. 528837

208216 Ganoderma lucidum; 700 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 02.08.2012; las olchowy, rzadko świerk; na pniaku olchy w grupie - 5 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 990. Gmina Bolesławiec.
fot. 531796 fot. 531797 fot. 531798

208217 Ganoderma lucidum; 1,2 km na N od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 03.08.2012; las olchowy, z domieszką czeremchy, leszczyny, rzadko świerk i sosna; na pniaku olchy pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 982. Gmina Bolesławiec.
fot. 531803 fot. 531804 fot. 531805

213196 Ganoderma lucidum; 1 km S od wsi Wola Malowana, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 05.05.2013; pas przydrożnych drzew i krzewów, niedawno prawie całkowicie wycięty; pniak drzewka liściastego dwa zeszłoroczne owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 15" N i 19st 37' 47,7" E

fot. 557773 fot. 557774 fot. 557775

siedlisko
fot. 557776

219359 Ganoderma lucidum; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 04.03.2013; łęg olszowy (olsza czarna, wierzba, czeremcha); pniaki liściaste, nad rzeką 1 szt x 2; leg. ala mikołaj; det. Piotr Chachuła, Jacek Nowicki; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/548195.html
uwagi: świeży, tegoroczny owocnik z 2013.07.13:
fot. 585865 fot. 585866

226045 Ganoderma lucidum; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 13.10.2013; dąb,sosna,świerk,brzoza,leszczyna; dąb jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612267

229873 Ganoderma lucidum; 600 na S-W od zabudowań Nalepy, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 10.11.2013; W pobliżu rowu - pas lasu olchowego; na uschniętym, stojącym pniu olchy 7 osobników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 969. Odległość podano do najbliższej miejscowości w Gminie Czastary, ale stanowisko znajduje się jeszcze w Gminie Bolesławiec.
fot. 630999 fot. 631000 fot. 631001

229874 Ganoderma lucidum; 700 m na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 10.11.2013; las olchowy, z domieszką świerka; na zmurszałym pniaku, po ścięciu olchy 1 osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 992.
fot. 631006 fot. 631007 fot. 631008

257471 Ganoderma lucidum; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 01.04.2015; Pod wiekowym grabem, na poboczu drogi polnej.; Owocniki wyrastały pozornie z ziemi na korzeniach żywego grabu. 2 owocniki. Jeden z trzonem bocznym tuż przy pniu drzewa, drugi z trzonem centralnym oddalony o 1,5 metra, tuż przy drodze.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja na bio-forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/747564.html
fot. 748041fot. 748042fot. 748043fot. 748044fot. 748045

literatura · references
[5] [49] [8] [17] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 24.07.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Ganoderma_lucidum.htm">lakownica żółtawa - Ganoderma lucidum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>