non edible

Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat

wrośniak różnobarwny(Turkey Tail)
Trametes versicolor
pokrój · habit; 24.10.2002, okolice Obornik Śląskich; znal. 021024.9
copyright © by Marek Snowarski
Trametes versicolor
na powalonym martwym drzewie, las łęgowy, kapelusze bywają często, jak to widać na załączonym obrazku, pokryte rozwijającymi się między włoskami glonami · on decayed hornbeam? log; algae among hairs on pileus surface
Trametes versicolor
na pniaku (dębu?) · on oak? stump

owocnik (Fruitbody)

Trametes versicolor
Trametes versicolor
Trametes versicolor
Kapelusze bokiem przyrośnięte do podłoża, sąsiednie egzemplarze skupione w grupy i pozrastane, rosnące jeden nad drugim, pozrastane w rozetkowate skupienia lub szeregi; wachlarzowate, nerkowate do rozetowatych, średnicy (20)30-80(100) mm, cienkie, grubości 1-3 mm, bez garbka u nasady (płaskie lub u nasady lekko wklęśnięte); powierzchnia krótko owłosiona, wielobarwna i koncentrycznie strefowana, jedwabiście błyszcząca i mieniąca się, rozmaicie zabarwiona w poszczególnych strefach, czarno, stalowoczarno, niebieskawo, czerwonawo, żółtawo, często od rozwijających się pomiędzy włoskami glonów zielone. Brzeg ostry, falisty, zawsze jaśniejszy, biały lub kremowy.

Pory białe ciemnieją przez kremowy do jasnobrązowego; małe (3-5 na mm), okrągłe lub kanciaste do porozrywanych. Rurki 1-2 mm długości białe do kremowych.

Miąższ cienki (0.5-1.5 mm), konsystencji skóry; bez wyróżniającego się zapachu i smaku.

Sporocaps attached to substrate along one side, fruitbodies shelf-like, fan-shaped, (20)30-80(100) mm broad, connected one with another, forming groups, rows, rosettes; 1-3 mm thick, thin, without any thicker; surface shortly tomentose and multicolour concentric zoned, silky shining, zones of different colour, back, steel-black, bluish, red, yellow, often green because of algae growing between hairs. Margin acute, wavy, always lighter, white or cream.

Pores white, darkening to cream and pale brown; minute, 3-5 per mm, round or angled and broken. Tubes 1-2 mm long, white to cream.

Flesh thin (0.5-1.5 mm), tough like leather; without any distinct taste or odour.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników kremowy do słomkowożółtego. Zarodniki gładkie, wąsko-cylindryczne, nieco wygięte, przejrzyste, nieamyloidalne, 6.5-7 x 1.5-2.5 µm.

Spore print cream to pale yellow. Spores smooth, cylindrical, bent, hyaline, inamyloid, 6.5-7 x 1.5-2.5 µm.

występowanie

Bardzo częsty. Owocniki roczne, wyrastają gromadnie, w szeregach lub jedne nad drugimi, przez cały rok na martwych gałęziach i pniakach różnych gatunków drzew liściastych, rzadko iglastych; często w miejscach nasłonecznionych. Rzadko na żywych drzewach.

Very common. Sporocarps annual, whole year in rows and overlapping shelves, on dead branches, logs and stumps of deciduous trees, rarely conifers. Usually on dead wood, rarely on living trees.

wartość (Importance)

Niejadalny, zbyt twardy. Powoduje zgniliznę drewna typu białego.

Inedible, too tough. Causes white soft-rots.

uwagi (Remarks)

Stereum hirsutum
Stereum hirsutum
Jest to gatunek bardzo zmienny, z licznymi formami przejściowymi do Trametes multicolor (=zonata), wrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens) i wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta).

Wrośniak strefowany (Trametes zonata) ma nieco grubsze owocniki (2-7 mm), często z garbkiem u nasady (w przekroju trójkątny), powierzchnia bez jedwabistego połysku - matowa, krótko owłosiona, bardziej jednolita w ubarwieniu - strefowanie przez jaśniejszy i ciemniejszy odcień tej samej barwy, gatunek znacznie rzadszy. Owocniki obu gatunków mogą występować na jednym pniu.

U wrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens) powierzchnia kapelusza jest biaława, bez kolorowych strefowań.

Gatunki z innych rodzajów różnią się zwykle wyglądem hymenoforu, np. podobny z wierzchu skórnik szorstki (Stereum hirsutum) ma gładki hymenofor.

Variable specie with many forms close to Trametes zonata, Trametes pubescens, Trametes hirsuta.

Trametes zonata is thicker (2-7 mm), often much thicker at attached margin (cross cut shape triangle), surface without silky shine - dull, short tomentose, more uniform colour, zoned in lighter and darker shades of the same colour, not so common. Could grow together with Turkey Tail (Trametes versicolor).

Trametes pubescens has whitish upper surface, without colourfull zones.

Species from different genus usually differs with hymenophore, e.g. similar when looked from above Stereum hirsutum has smooth hymenophore.

wybrane znaleziska · selected collections

Trametes versicolor
8f · 02 10 24 9 (Marek Snowarski)
(okolice Obornik Śląskich) na pieńku (klon?) · (on stump (Acer?))
Trametes
9f · 04 10 23 1
(lasy milickie)
Trametes versicolor
3f · 98 10 26 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
Trametes versicolor
3f · 98 05 31 8 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 08.08.2008 · została utworzona/was created 17.07.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Trametes_versicolor.htm">wrośniak różnobarwny - Trametes versicolor - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>