Hysterangium pompholyx Tul.

znaleziska Hysterangium pompholyx na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 73752 EE-93,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

73752 Hysterangium pompholyx; Chmielowice, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-93; 29.07.2007; Północne brzegi rębni gniazdowych (padające światło od południa) w lesie grabowym z domieszką dębów, brzóz i sosen; w korzeniach około 100 letnich dębów, 2 do 4 cm pod liśćmi i ziemią, w kilkucentymetrowej warstwie humusu po kilka owocników w promieniu około 1 do 2 metrów wokół szyji korzeniowej dwóch dębów; leg. Marcin Fałdziński; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u Tomasza Krzyszczyka i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 1/MF/30.06.08, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Pierwsze udokumentowane stanowisko Hysterangium pompholyx w Polsce.

Więcej w wątku: Hysterangium pompholyx ???

fot. 112794

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.04.2009 · została utworzona/was created 16.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hysterangium_pompholyx.htm">Hysterangium pompholyx - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>