toxic

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quel.

włośnianka rosista
Hebeloma crustuliniforme
licznie pod grabami i dębami · gregarious under hornbeam/oak; 10.10.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; znal. 991010.6
copyright © by Marek Snowarski
Hebeloma crustuliniforme
Hebeloma crustuliniforme
blaszki · lamellae
Hebeloma crustuliniforme
podeschnięte owocniki · dry sporocarps

owocnik (Fruitbody)

Hebeloma crustuliniforme
Hebeloma crustuliniforme
Kapelusz kremowy, ochrowy, rdzawożółty, płowy, żółtobrązowawy, w centrum ciemniejszy; początkowo wypukły, z wiekiem szeroko rozpostarty; brzeg pozostaje podwinięty; powierzchnia początkowo i w czasie wilgotnej pogody silnie śluzowata, gładka, sucha lśniąca; 40-80(100) mm średnicy; mięsisty.

Blaszki szaroochrowe, gliniaste, z wiekiem blado cynamonowobrązowe; ostrze biało oprószone, u młodych owocników w czasie wilgotnej pogody z wodnistymi kroplami, zasychając pozostawiają brązowe plamy (fot.); gęste, wykrojone, wąsko przyrośnięte do prawie wolnych.

Trzon białawy z wiekiem ochrowy; cylindryczny lub z nieco rozszerzoną podstawą; 50-100 x 10-20 mm, powierzchnia włóknista, w górze trzonu z białymi kłaczkami-ziarenkami; zwykle pełny i zwarty.

Miąższ białawy do bladoochrowego; smak słaby gorzkawy, zapach świeżej rzodkwi.

Wysyp zarodników ochrowobrązowy, barwy kawy z mlekiem.

Pileus cream-coloured, ochraceous, rusty-yellow, buff, yellow-brownish, centrally darker; initially convex, with age planoconvex; margin persistently incurved; surface at first and in wet weather strongly mucous, smooth, glossy when dry; cylindric to subclavate, 40-80(100) mm in diameter; succulent.

Lamellae grey-ochraceous, clay coloured, with age pale cinnamon-brown; edge white pruinose, in young sporocarps in wet weather with watery drops, which dry up leaving brown spots (photo); close, adnexed to near free.

Stipe whitish with age ochraceous; 50-100 x 10-20 mm, surface fibrous, at the apex with white flocci-granules; usually solid and compact.

Flesh whitish to pale ochraceous; taste weakly bitterish, odour raphanoid.

Spore print ochraceous-brown, white coffee coloured.

cechy mikroskopowe (Micro)

Hebeloma crustuliniforme
Hebeloma crustuliniforme
cheilocystidia
Zarodniki elipsoidalne do migdałowatych, powierzchnia umierkowanie szorstka, ze słabą tendencją do odstawania perysporium, 10-12.9 × 5.8-7.5 µm [26V], 10-12 x 5.5-6.5 µm [109].

Spores ellipsoid to amygdaliform, moderately verrucose, with a slight tendency for the perispore to loosen, 10-12.9 × 5.8-7.5 µm [26V], 10-12 x 5.5-6.5 µm [109].

występowanie

Hebeloma crustuliniforme
Bardzo pospolity gatunek. Owocniki wyrastają w grupach latem i jesienią, ze szczytem pojawu jesienią, w lasach liściastych i iglastych oraz czasem poza lasami w ogrodach i na pastwiskach. Szczególnie częsty pod bukami, brzozami, wierzbami na glebach kwaśnych i obojętnych.

Very common. Summer-fall in hardwood and coniferous forests, usually on acidic or neutral soils.

wartość (Importance)

Trująca.

Poisonous.

uwagi (Remarks)

placeholder
H. sinapizans
Hebeloma radicosum
H. radicosum
Podobna włośnianka musztardowa (Hebeloma sinapizans) jest większa i masywniejsza, kapelusz ma czerwonawe tony, ostrza blaszek i górna część trzonu nie wydzielają kropelek cieczy. Włośnianka korzeniasta (Hebeloma radicosum) wyrasta na spróchniałym drewnie i ma korzeniaste zakończenie trzonu.

Similar Hebeloma sinapizans is larger and more massive, with a cap in reddish tones and edges of gills and apex of the stipe without guttation drops. Hebeloma radicosum grows on mildewed wood and has a rooting stipe.

wybrane znaleziska · selected collections

Hebeloma crustuliniforme
4f · 00 08 05 20 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Twardogóry) dwa owocniki w mchu, pod jarzębiną/sosną/brzozą · (two specimens under Sorbus/Pinus/Betula)
spores: 10.6 × 6.3, Q= 1.7, N= 13
Hebeloma crustuliniforme
34f · 99 10 10 6 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry)
spores: 11.0 × 6.9, Q= 1.6, N= 8
Hebeloma crustuliniforme
5f · 99 10 05 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie) na poboczu drogi, w trawie, w licznej grupie · (on roadside, in grass, gregarious)
spores: 1.0 × 1.0, Q= 1.0, N= 2
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 26.11.2009 · została utworzona/was created 12.03.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hebeloma_crustuliniforme.htm">włośnianka rosista - Hebeloma crustuliniforme - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>