non edible

Hypholoma sublateritium (Fr.) Quel.

łysiczka ceglasta (maślanka ceglasta)
Psilocybe lateritia
Hypholoma sublateritium
pokrój · habit; 19.10.2004, lasy milickie; znal. 041019.4
copyright © by Marek Snowarski
Hypholoma sublateritium
na rozkładającym się pniu dębu · on decayed oak stump
Hypholoma sublateritium
stare owocniki, na rozkładającym się pniu dębu · mature sporocarps on decayed oak stump

owocnik (Fruitbody)

Hypholoma sublateritium
Hypholoma sublateritium
Kapelusz duży, 50-80(120) mm średnicy, początkowo półkulisty, dzwonkowaty, potem wypukły i rozpostarty z garbkiem; w centrum ceglastoczerwony, ku brzegom coraz jaśniejszy i bledszy; powierzchnia gładka, sucha; brzeg kapelusza początkowo z żółtawozielonymi resztkami osłony

Blaszki początkowo białawożółtawe, potem oliwkowoszare, wreszcie prawie czarne z oliwkowym odcieniem i jaśniejszym ostrzem; gęste, zaokrąglone przy trzonie lub wykrojone ząbkiem.

Trzon pod kapeluszem białawożółtawy, ku podstawie ciemnieje do brunatnej; 70-120 x 6-12 mm, równogruby, wygięty, pusty; powierzchnia z łuseczkowato-włókienkowatą osłoną; tuż pod kapeluszem strefa zasnówki ciemno zabarwiona przez zarodniki.

Miąższ białożółtawy, jaśniejszy niż u maślanki wiązkowej (Hypholoma fasciculare); w podstawie trzonu brązowawy. Smak gorzki, rzadziej łagodny; bez zapachu (zapach nieprzyjemny).

Barwa wysypu zarodników oliwkowopurpurowobrunata (brązowopurpurowa).

Pileus large, 50-80(120) mm in diameter, initially hemispherical, campanulate, later convex and plane umbonate; centrally brick-red, towards the margin lighter and paler coloured; surface smooth, dry; margin of the cap initially with yellowish-green veil remains

Lamellae at first whitish-yellowish, later olive-grey, finally near black with olive tinge and lighter coloured edge; close, rounded at the stipe or notched.

Stipe underneath the cap whitish-yellowish, towards the base darkening to brown; 70-120 x 6-12 mm, equal, bent, hollow; surface with fibrillose-scaly veil; immediately under the cap cortina area dark with spores.

Flesh white-yellowish, lighter coloured than in Sulphur Tuft (Hypholoma fasciculare); in the base of the stipe brownish. Taste bitter, sporadically mild; odourless (odour unpleasant).

Spore print olive-purple-brown (brown-purple).

cechy mikroskopowe (Micro)

Hypholoma sublateritium
Zarodniki elipsoidalno-jajowate, gładkie, fioletowoszare, 5-8 x 3-4 µm.

Spores ellipsoid-ovoid, smooth, violet-grey, 5-8 x 3-4 µm.

występowanie

Pospolita. Rośnie w wiązkach na próchniejącym drewnie drzew liściastych (pnie i pniaki np. dębów i buków) od końca sierpnia do końca listopada, czasami także wczesną wiosną.

Common. Summer-fall, clustered on rotten hardwood wood, usually close to stumps.

wartość (Importance)

Niejadalna z uwagi na gorzkawy smak.

Inedible because of bitter taste.

gatunki podobne

Dość trudna do pomylenia z innymi przedstawicielami rodzaju maślanka (Hypholoma): tworzy dużo większe owocniki, z najczęściej wyraźną zasnówką.

Łuskwiak czerniejący (Pholiota astragalina (Fr.) Sing.) o podobnym zabarwieniu kapelusza, ma blaszki żółte a następnie oliwkowożółte. Wyrasta na drewnie drzew liściastych, najczęściej w górach.

Rather easily distinguished from other representatives of the genus Hypholoma: forms much larger sporocarps, with a usually distinct cortina.

Pholiota astragalina (Fr.) Sing., with a similarly coloured cap, has yellow, later olive-yellow, gills. It grows on the wood of deciduous trees, usually in the mountains.

wybrane znaleziska · selected collections

Hypholoma sublateritium
12f · 04 10 19 4
(lasy milickie) na pniaku (bukowym?) · (on beech? stump)
Hypholoma sublateritium
2f · 98 09 19 3 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
Hypholoma sublateritium
2f · 98 09 19 29 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
Hypoloma sublateritium
1f · 00 12 16 2 (Marek Snowarski)
(okolice Obornik Śląskich)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.11.2009 · została utworzona/was created 14.10.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hypholoma_sublateritium.htm">łysiczka ceglasta - Hypholoma sublateritium - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>