trujący

Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) Kummer

gąska siarkowa
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Tricholoma sulphureum (gąska siarkowa)
licznie pod bukami; 23.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Tricholoma sulphureum (gąska siarkowa)
licznie pod bukami
Tricholoma sulphureum (gąska siarkowa)
w grupie pod bukami

owocnik

Kapelusz ochrowy do żółtooliwkowego; 30-70 mm średnicy; półkulisty z wiekiem rozpostarty; powierzchnia sucha, gładka, z bardzo drobnymi kosmkami; brzeg ostry; miąższ cienki.

space

Trzon żółtooliwkowy do siarkowożółtego, podstawa biaława; 30-80(100) x 10-15(25) mm, równogruby, powyginany, powierzchnia drobno kosmkowata; pełny, kruchy.

space

Pileus ochraceous to yellow-olive; 30-70 mm in diameter; hemispherical with age plane; surface dry, smooth, very finely floccose; margin acute; flesh thin.

space

Stipe yellow-olive to sulphur-yellow, base whitish; 30-80(100) x 10-15(25) mm, equal, flexuous, surface finely floccose; solid, fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cytrynowate, gładkie, 9-12 x 5-6 µm.

Spore print white. Spores citriform, smooth, 9-12 x 5-6 µm.

występowanie

Częsta. Od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach po kilka w lasach liściastych i iglastych, na różnych glebach za wyjątkiem bardzo kwaśnych.

Common. From summer to fall, solitary or in groups of few, in hardwood and coniferous forests, on leaf or needle litter, not specific to particular soils but rare on acid soils.

wartość

Trująca - powoduje silne zaburzenia żołądkowo-jelitowe [133s75]. Pomyłka jest mało prawdopodobna z uwagi na bardzo silny, odrażający, duszący zapach.

Poisonous. But eating hardly to imagine because of extremly repulsive odour.

uwagi

Gatunek łatwy do identyfikacji z uwagi na wyjątkowo intesywny, bardzo nieprzyjemny zapach.|Species easy to determination thanks to intensive, repulsive odour. Inna gąska z żółtymi blaszkami to większa i zupełnie inaczej wyglądająca gąska zielonka (Tricholoma equestre).

space

literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.322 [5]
· Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) p.437 [18III]
· Wojewoda W., 1994 — Podręczny atlas grzybów. p.50 [4]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3812
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 16.09.2000

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Tricholoma_sulphureum.htm"> Tricholoma sulphureum (gąska siarkowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>