non ediblered listGREJ

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

włóknouszek lejkowaty (szczeciniak filcowaty)
Inonotus tomentosus (Fr.) Teng
Onnia tomentosa
05.08.2000, HSM, Trutnov, Czechy
copyright © by Jiři Kovač

owocnik (Fruitbody)

Owocniki jednoroczne, zbudowane z trzonu i kapelusza. Kapelusz okrągły lub owalny, czasem pozrastane po kilka, 30-100 mm średnicy, płaski; żółtobrążowy, cynamonowobrązowy, niewyraźnie koncentrycznie strefowany, na brzegu jaśniejszy; powierzchnia aksamitna, pafałdowana, nierówna, guźlasta; brzeg ostry i pofalowany.

Hymenofor porowaty, zbiegający po trzonie. Pory szare do szarobrązowych, pory okrągławe lub kanciaste, większe w kierunku brzegu, 2-4 na mm. Rurki do 5 mm długości.

Trzon rdzawobrązowy; 30-40 x 15-20 mm, stożkowaty, czasami ekscentryczny; powierzchnia aksamitna.

Miąższ złotożółty; korkowaty, wyschnięty twardy; zapach przyjemny, przypominający curry; smak łagodny.

Sporocarps annual, comprise a stipe and a cap. The cap round or oval, sometimes several concrescent, 30-100 mm in diameter, plane; yellow-brown, cinnamon-brown, indistinctly concentrically zoned, at margin lighter-coloured; surface velvety, undulating, uneven, tuberculate; margin sharp and undulating.

Hymenophore porous, decurrent. Pores grey to grey-brown, pores roundish or angular, larger towards the margin, 2-4 per mm. Tubes up to 5 mm long.

Stipe rusty-brown; 30-40 x 15-20 mm, conic, sometimes eccentric; surface velvety.

Flesh golden yellow; corky, tough when dry; odour pleasant, reminding of curry; taste mild.

zarodniki (Spores)

Zarodniki szerokoelipsoidalne, owalne, gładkie, żóławe, z ziarnistą zawartością, 4-6 x 3-3.5 µm.

Spores broadly ellipsoid, ovoid, smooth, yellowish, with granulose content, 4-6 x 3-3.5 µm.

występowanie

Rzadki. W ciągu roku, pojedynczo lub w grupach, pasożytuje na korzeniach drzew iglastych, zwłaszacza świerku, powodując zamieranie drzewa.

Rare. Throughout the year, solitary or gregarious, parasite of the roots of the conifers, especially spruce, causing gradual death of a tree.

wartość (Importance)

Wywołuje białą zgniliznę drewna.

Causes white soft-rot.

uwagi (Remarks)

Coltricia perennis
Coltricia perennis
Podobny pokrój ma stułka piaskowa (Coltricia perennis), ta jednak ma wyraźnie koncentrycznie strefowany kapelusz i żółobrązowe, rdzawobrązowe hymenium; jej owocnik jest mniej masywny.

Similar Coltricia perennis, which, however, has a distinctly concentrically zones cap and yellow-brown, rusty-brown hymenium; its sporocarp is less massy.

znaleziska Onnia tomentosa na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 170857 GC-02,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 160898 BD-07, 178122 CA-98, 202682 CA-98, 204849 CB-16, 176774 CB-48, 190399 CE-37, 204287 DA-84, 269976 DD-07, 184754 DE-56, 161071 DG-01, 250841 EB-89, 251843 GC-02, 251864 GC-02, 144842 GC-11 Inonotus tomentosus,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

144842 Onnia tomentosa (Inonotus tomentosus); Trasa Supraśl -Majówka, około 1 km. na południowy -wschód od leśniczówki Krasny Las, GC-11; 16.08.2009; Bardzo stary las puszczański, mieszany(przewaznie: świerk grab, dąb); Na korzeniach świerka. Cztery owocniki na korzeniqch potężnego pniaka po świerku. Tuż obok bo nie dalej jak 50 m. - 3 owocniki na żywym świerku.; leg. Mirosław Gryc; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK-zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: Dodatkowe informację i zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/263418.html

160898 Onnia tomentosa; Zakrzewo, woj. wielkopolskie, BD-07; 18.09.2009; las mieszany z przewagą sosny; na pniaku sosny trzy owocniki; leg. Lucyna Michałowska; det. Lucyna Michałowska; eksykat: Tak, wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: 100 metrów dalej, takie samo siedlisko- jeden starszy owocnik.
fot. 321539 fot. 321540 fot. 321541

161071 Onnia tomentosa; góra Tuł, przy szlaku turystycznym prowadzącym ze schroniska Tuł na Małą Czantorię, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-01; 23.09.2009; las lisciasty bukowy z domieszką jarzębiny, z pojedynczym świerkiem; pozornie na ziemi dwa owocniki; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322344 fot. 322345

170857 Onnia tomentosa; 4.5 km na wschód od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-02; 11.08.2010; Stary puszczański las mieszany; Dwa stanowiska obok siębie: stare owocniki na pniu ściętego świerka, a tuż obok , owocniki młode na korzeniach żywego. w sumie kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/12.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: OWOCNIKI STARE
fot. 361728


OWOCNIKI MŁODE

fot. 361729 fot. 361730 fot. 361731 fot. 361732

176774 Onnia tomentosa; Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 24.09.2010; las sosnowy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 379747 fot. 379748

178122 Onnia tomentosa; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 10.10.2010; las mieszany z przewagą sosny; na pniu sosny jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383669 fot. 383670

184754 Onnia tomentosa; 400 m S, leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 27.03.2011; las mieszany -dąb, jodła, brzoza, i inne; pozornie na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: n
uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/403954.html

190399 Onnia tomentosa; 1100 m na S-E od Podjaworka (przysiółek Żdżar), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 27.08.2011; las świerkowo-sosnowy; na korzeniach, w pobliżu pnia świerka i sosny (drzewa usychają) pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 241. Gmina Bolesławiec. Omówione w wątku: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/439062.html. Zdjęcia 1-3 na świerku, 4-6 na sośnie.
fot. 439456 fot. 439457 fot. 439458 fot. 439459 fot. 439460 fot. 439461

202682 Onnia tomentosa; Babi Dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 15.08.2012; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; pień świerka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/506939.html
uwagi: fot. 507007

204287 Onnia tomentosa; Kąty Rybackie, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-84; 01.09.2012; bór sosnowy z domieszkami liściastymi; na pniaku po ściętej sośnie dwa owocniki (1 bardzo mały); leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: Foto i zebranie owocnika 12 września
fot. 513247 fot. 513248
spód:
fot. 513249 fot. 513250

204849 Onnia tomentosa; Rezerwat Czapliniec w Wierzysku, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-16; 05.09.2012; las bukowo-sosnowy; żywa sosna dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu Czapliniec w Wierzysku
uwagi: fot. 515564 fot. 515565

250841 Onnia tomentosa; Puszcza Piska Nadl. Strzałowo, pow. mrągowski, woj. war-maz, EB-89; 13.09.2013; bór bagienny, świerk, sosna, brzoza; świerk jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. D. Karasiński; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 719304 fot. 719305

251843 Onnia tomentosa; 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 01.09.2014; fragment lasu o charakterze boru sosnowego; na korzeniach starej sosny około 25-30 owocników wokół sosny; leg. Mirosław Gryc; det. Darek Karasiński; eksykat: tak, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/698013.html

251864 Onnia tomentosa; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 02.10.2014; zrąb powstały po wycieciu starych świerków; na korzeniach pniaka świerkowego kilka owocników wokół pniaka; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 723449 fot. 723450 fot. 723451 fot. 723452

269976 Onnia tomentosa; Koszelówka, pow. płocki, woj. mazowieckie, DD-07; 04.10.2015; dąb, sosna, brzoza; pień sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy B.G., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 795269fot. 795270

literatura · references
[26II] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 01.08.2003 · została utworzona/was created 18.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Onnia_tomentosa.htm">włóknouszek lejkowaty - Onnia tomentosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>