niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

włóknouszek lejkowaty szczeciniak filcowaty
Inonotus tomentosus (Fr.) Teng
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Onnia tomentosa (włóknouszek lejkowaty)
05.08.2000, HSM, Trutnov, Czechy; copyright © by Jiři Kovač

owocnik

Owocniki jednoroczne, zbudowane z trzonu i kapelusza. Kapelusz okrągły lub owalny, czasem pozrastane po kilka, 30-100 mm średnicy, płaski; żółtobrążowy, cynamonowobrązowy, niewyraźnie koncentrycznie strefowany, na brzegu jaśniejszy; powierzchnia aksamitna, pafałdowana, nierówna, guźlasta; brzeg ostry i pofalowany.

space

Trzon rdzawobrązowy; 30-40 x 15-20 mm, stożkowaty, czasami ekscentryczny; powierzchnia aksamitna.

space

Sporocarps annual, comprise a stipe and a cap. The cap round or oval, sometimes several concrescent, 30-100 mm in diameter, plane; yellow-brown, cinnamon-brown, indistinctly concentrically zoned, at margin lighter-coloured; surface velvety, undulating, uneven, tuberculate; margin sharp and undulating.

space

Stipe rusty-brown; 30-40 x 15-20 mm, conic, sometimes eccentric; surface velvety.

space

zarodniki

Zarodniki szerokoelipsoidalne, owalne, gładkie, żóławe, z ziarnistą zawartością, 4-6 x 3-3.5 µm.

Spores broadly ellipsoid, ovoid, smooth, yellowish, with granulose content, 4-6 x 3-3.5 µm.

występowanie

Rzadki. W ciągu roku, pojedynczo lub w grupach, pasożytuje na korzeniach drzew iglastych, zwłaszacza świerku, powodując zamieranie drzewa.

Rare. Throughout the year, solitary or gregarious, parasite of the roots of the conifers, especially spruce, causing gradual death of a tree.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Wywołuje białą zgniliznę drewna.

Causes white soft-rot.

uwagi

Podobny pokrój ma stułka piaskowa (Coltricia perennis), ta jednak ma wyraźnie koncentrycznie strefowany kapelusz i żółobrązowe, rdzawobrązowe hymenium; jej owocnik jest mniej masywny.

Similar stułka piaskowa (Coltricia perennis), which, however, has a distinctly concentrically zones cap and yellow-brown, rusty-brown hymenium; its sporocarp is less massy.
znaleziska Onnia tomentosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

BD-07 160898 CA-98 202682 178122 CB-16 204849 CB-48 176774 CE-37 190399 DA-84 204287 DD-07 269976 DE-56 184754 DG-01 161071 EB-89 250841 GC-02 170857 251864 251843 GC-11 144842

ID144842 Inonotus tomentosus; Trasa Supraśl -Majówka, około 1 km. na południowy -wschód od leśniczówki Krasny Las, GC-11; 2009.08.16; Bardzo stary las puszczański, mieszany(przewaznie: świerk grab, dąb); Na korzeniach świerka. Cztery owocniki na korzeniqch potężnego pniaka po świerku. Tuż obok bo nie dalej jak 50 m. - 3 owocniki na żywym świerku.; leg. Mirosław Gryc; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK-zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: Dodatkowe informację i zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/263418.html

ID160898 Onnia tomentosa; Zakrzewo, woj. wielkopolskie, BD-07; 2009.09.18; las mieszany z przewagą sosny; na pniaku sosny trzy owocniki; leg. Lucyna Michałowska; det. Lucyna Michałowska; eksykat: Tak, wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: 100 metrów dalej, takie samo siedlisko- jeden starszy owocnik.
fot. 321539 fot. 321540 fot. 321541

ID161071 Onnia tomentosa; góra Tuł, przy szlaku turystycznym prowadzącym ze schroniska Tuł na Małą Czantorię, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-01; 2009.09.23; las lisciasty bukowy z domieszką jarzębiny, z pojedynczym świerkiem; pozornie na ziemi dwa owocniki; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322344 fot. 322345

 ID170857  Onnia tomentosa; 4.5 km na wschód od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010.08.11; Stary puszczański las mieszany; Dwa stanowiska obok siębie: stare owocniki na pniu ściętego świerka, a tuż obok , owocniki młode na korzeniach żywego. w sumie kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/12.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: OWOCNIKI STARE
fot. 361728


OWOCNIKI MŁODE

fot. 361729 fot. 361730 fot. 361731 fot. 361732

ID176774 Onnia tomentosa; Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.24; las sosnowy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 379747 fot. 379748

ID178122 Onnia tomentosa; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.10.10; las mieszany z przewagą sosny; na pniu sosny jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383669 fot. 383670

ID184754 Onnia tomentosa; 400 m S, leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.03.27; las mieszany -dąb, jodła, brzoza, i inne; pozornie na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: n
uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/403954.html

ID190399 Onnia tomentosa; 1100 m na S-E od Podjaworka (przysiółek Żdżar), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.27; las świerkowo-sosnowy; na korzeniach, w pobliżu pnia świerka i sosny (drzewa usychają) pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 241. Gmina Bolesławiec. Omówione w wątku: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/439062.html. Zdjęcia 1-3 na świerku, 4-6 na sośnie.
fot. 439456 fot. 439457 fot. 439458 fot. 439459 fot. 439460 fot. 439461

ID202682 Onnia tomentosa; Babi Dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2012.08.15; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; pień świerka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/506939.html
uwagi: fot. 507007

ID204287 Onnia tomentosa; Kąty Rybackie, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-84; 2012.09.01; bór sosnowy z domieszkami liściastymi; na pniaku po ściętej sośnie dwa owocniki (1 bardzo mały); leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: Foto i zebranie owocnika 12 września
fot. 513247 fot. 513248
spód:
fot. 513249 fot. 513250

ID204849 Onnia tomentosa; Rezerwat Czapliniec w Wierzysku, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-16; 2012.09.05; las bukowo-sosnowy; żywa sosna dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu Czapliniec w Wierzysku
uwagi: fot. 515564 fot. 515565

ID250841 Onnia tomentosa; Puszcza Piska Nadl. Strzałowo, pow. mrągowski, woj. war-maz, EB-89; 2013.09.13; bór bagienny, świerk, sosna, brzoza; świerk jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. D. Karasiński; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 719304 fot. 719305

ID251843 Onnia tomentosa; 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2014.09.01; fragment lasu o charakterze boru sosnowego; na korzeniach starej sosny około 25-30 owocników wokół sosny; leg. Mirosław Gryc; det. Darek Karasiński; eksykat: tak, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/698013.html

ID251864 Onnia tomentosa; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2014.10.02; zrąb powstały po wycieciu starych świerków; na korzeniach pniaka świerkowego kilka owocników wokół pniaka; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 723449 fot. 723450 fot. 723451 fot. 723452

ID269976 Onnia tomentosa; Koszelówka, pow. płocki, woj. mazowieckie, DD-07; 2015.10.04; dąb, sosna, brzoza; pień sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy B.G., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 795269fot. 795270

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.299 [26II]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2413
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 08.05.2017 · powstała/was created 18.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Onnia_tomentosa.htm"> Onnia tomentosa (włóknouszek lejkowaty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>