toxic

Lepiota aspera (Pers.) Quél.

czubajeczka ostrołuskowa
Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Gill. · Lepiota friesii (Lasch) Quel. · Cystolepiota acutesquamosa (Weinm.) Bon (1977)
Lepiota aspera
pokrój; 06.10.2005, Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina; znal. 051006.8
copyright © by Marek Snowarski
Lepiota aspera

cechy makroskopowe (Macro)

Lepiota aspera
Owocniki duże, szczególnie duże, gdy wyrastają na żyznych siedliskach ruderalnych.

space

Blaszki za młodu pokryte błoniastą osłoną, bardzo gęste L= ok. 200, białe do kremowych, często rozwidlające się przy trzonie; wolne.

space

Pierścień zrośnięty z trzonem, błoniasty, trwały, zwieszający się, białawy, jego dolna powierzchnia z brązowawymi łuseczkami.

space

Barwa wysypu zarodników biała.

cechy mikroskopowe (Micro)

Zarodniki elipsoidalne; (6)7-10 × (2.5)2.8-3.5(4) µm [131], 6.0-9.0(9.5) × 2.5-3.5(4.0) µm, Qav = 2.2-2.7 [80.5], dekstrynoidalne, nie metachromatyczne w błękicie krezolowym.

space

Pleurocystyd brak.

space

wartość (Importance)

Trująca - powoduje silnie wymioty i biegunkę. Poisonous, causes severe gastric upset.

występowanie

Stosunkowo częsta. Owocniki wyrastają od lata do późnej jesieni, w grupach. Grzyb saprofityczny, częsty na żyznej glebie, wzdłuż ścieżek w lasach lub parkach, na terenach ruderalnych.

uwagi (Remarks)

Wielkość owocników grzybów saprotroficznych, takich jak ta czubajeczka, silnie zależy od zasobności podłoża - może spotkać bardzo małe owocniki "form głodowych" i gigantyczne w przypadku bardzo żyznego podłoża i korzystnych warunków wzrostu grzybni.

space

wybrane znaleziska · selected collections

Lepiota aspera
3f · 05 10 06 8
(Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina)
Lepiota aspera
5f · 04 10 24 1
(lasy milickie)
Macrolepiota sp.
2f · 99 09 24 12 (Marek Snowarski)
(Kaszuby)
znaleziska Lepiota aspera na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 117997 AB-94, 118077 AB-94, 209433 BB-00, 247185 BB-01, 115494 CA-69, 116373 CA-97, 173732 CA-98, 176712 CA-98, 193177 CB-48, 157668 CC-73, 157664 CC-74, 157666 CC-74, 174505 CC-90, 190385 CC-91, 195216 CC-92, 117041 DE-35, 177519 DE-35, 193990 DE-35, 175901 DE-45, 174567 DE-46, 150097 DE-56, 172663 DE-56, 174681 DE-56, 172052 DE-56, 191380 DE-56, 194711 DE-56, 173063 DE-66, 146140 DE-75,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 189120 CC-74, 192177 DE-56,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

115494 Lepiota aspera; Rumia k/Gdyni, CA-69; 20.09.2008; W ogródku - pod ilglakiem płożącym, w pobliżu berberysu; na piaszczystej ziemi W dwóch grupach (5 szt, i 4 szt.); leg. Waldemar Modzelewski; det. Piotr Grzegorzek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/14.11.08, tak, notatka: wpis i zdjęcia na forum; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Zdjęcia zostały zamieszczone - pod linkiem
http://www.bio-forum.pl/messages/33/203400.html - w wątku - "Takie grzyby w ogrodzie?"

116373 Lepiota aspera; Jezioro Patulskie-Ostrzyckie, CA-97; 25.09.2008; Olszyna przybrzeżna; w ziemi 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205526

117041 Lepiota aspera; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 05.10.2008; las liściasty-klon,brzoza,dąb,leszczyna; na ziemi grupa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 206842

117997 Lepiota aspera; Puszcza Bukowa, 2,3 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 08.09.2008; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo i w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Czubajeczka ostrołuskowa
fot. 209242

118077 Lepiota aspera; Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 21.09.2008; buczyna pomorska z domieszką Db; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/9.05.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Czubajeczka ostrołuskowa
fot. 209500 fot. 209501 fot. 209502

146140 Lepiota aspera; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 20.09.2009; las mieszany, przy leśnej drodze; na ziemi w grupie kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/090920/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: .
fot. 276287 fot. 276288 fot. 276289 fot. 276290

150097 Lepiota aspera; Kietlin,pow.radomszczański, DE-56; 08.10.2009; przydomowy ogródek z różnymi odmianami jałowca i tuji; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/15.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 286557 fot. 286558

157664 Lepiota aspera; 2 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 14.09.2008; na skraju olsu na brzegu jeziorka; torf, pod olszami kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. po cechach makro Marcin Fałdziński, mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/080914/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn
grzybek pokazany w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/201139.html

zdjęcia: siedlisko, młode i starsze owocniki
fot. 310931 fot. 310932 fot. 310933 fot. 310934 fot. 310935 fot. 310936

157666 Lepiota aspera; 2 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 20.09.2009; na skraju olsu na brzegu jeziorka; torf, pod olszami kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/090920/0004, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°39'38,50" E 17°40'51,54"
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn
to samo stanowisko, które znalazłam w 2008 r. i zgłosiłam w ID: 157664

zdjęcia: siedlisko i owocniki
fot. 310942 fot. 310943

157668 Lepiota aspera; 2,4 km S, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 21.09.2008; zagajnik leśny oddzielony od właściwego lasu leśną drogą gruntową, wcinający się w intensywnie użytkowaną i nawożoną torfową łąkę nad rzeczką Wełną; torf dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/080921/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°37'33,08" E 17°38'43,53"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126, 0,8 km S, leśniczówka Brody
w pobliżu Langermannia gigantea zgłaszanej ostatnio w ID: 153816

zdjęcia: siedlisko i owocniki
fot. 310951 fot. 310952 fot. 310953 fot. 310954 fot. 310955 fot. 310956

172052 Lepiota aspera; 650 m S,leśn.Strzałków (okolice szkółki leśnej),gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 29.08.2010; pobocze hasiowej,leśnej drogi; na ziemi,pod dębem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/5.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 366052 fot. 366053 fot. 366054

172663 Lepiota aspera; Dziepółć,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 31.08.2010; przydomowy trawnik z drzewami i krzewami (m.in.świerki,tuje); na ziemi,w trawie pod tują pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367953 fot. 367954

średnica kapelusza 15,5-16 cm

173063 Lepiota aspera; Niesulów,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 08.09.2010; zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia; na ziemi dwie grupki w niewielkim oddaleniu od siebie;3 + 4 owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 369096 fot. 369097 fot. 369098

173732 Lepiota aspera; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 11.09.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab; w ziemi kilka owocników w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/100911/0001, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 371333

174505 Lepiota aspera; ok. 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 17.09.2010; las rosnący nad brzegiem jeziora, głóg, dąb, brzoza, grab, nieco dalej od brzegu jeziora sosna; na żyznej i wilgotnej ziemi kilka m od jeziora kilka owocników w rozproszeniu, co kilka metrów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/7.12.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'08,26"
E 17°07'27,08"

10 września br znalazłam pierwszy owocnik, którego część zachowanych cech wskazywała na gatunek Lepiota aspera.
17 września znalazłam kilka owocników, których przynależność gatunkowa do Lepiota aspera według cech makro wydaje się być pewna.
nadl. Babki, l. Mechowo, oddz. 210
zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/369469.html

174567 Lepiota aspera; 1,3 km S,Kletnia,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 10.09.2010; laściaste zarośla w środku lasu;zarastające małe,dzikie wysypisko śmieci; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 08' 49,6"N 19st 29' 20,6"E

fot. 373528 fot. 373529

174681 Lepiota aspera; Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 29.08.2010; liściaste,przydrożne zarośla w lesie sosnowym; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 25,4"N 19st 27' 10,1"E

fot. 373846 fot. 373847

175901 Lepiota aspera; 1,5 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 21.09.2010; kępa krzaków w lesie sosnowym; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 377107 fot. 377108

176712 Lepiota aspera; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 03.10.2010; las łęgowy,olsza,jesion,brzoza,wierzba; na zagrzebanym zmurszałym drewnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/101003/0002, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 379564 fot. 379565

177519 Lepiota aspera; 1 km NW,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 04.09.2010; las liściasty-brzoza,olcha,klon,jesion i krzewy liściaste; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/2.11.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 300m na pdzach od stanowiska ze zgłoszenia ID117041;51st 11' 43,4"N 19st 23' 12,5"E

Owocniki (kapelusze) znaleziono na skraju lasu,porzucone przez grzybiarza,który wziął je najprawdopodobniej za kanie.

189120 Lepiota aspera; 2 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 31.07.2011; okresowo podmakający brzeg jeziorka porośnięty głównie olszą czarną (domieszka brzozy) oraz krzewami i roślinnością zielną; na torfie pojedynczo, na długości około 100 metrów 28 owocników, z czego 11 na skraju olsu i 17 wzdłuż brzegu jeziorka, a następnie strumienia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: Nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn albo Długi Bród, oddz. 186
Poprzednie notowania mam z 2008 i 2009 r. Wówczas obserwowałam tylko skraj olsu, tym razem rozszerzyłam obserwację przechodząc wzdłuż jeziorka i strumienia.

siedlisko (skraj olsu nad jeziorem)
fot. 433195
eksykaty
fot. 433196 fot. 433197 fot. 433198 fot. 433199
jeden z większych owocników
fot. 433200
powierzchnia kapelusza (łuski)
fot. 433201 fot. 433202 fot. 433203
owocnik wśród dzikiego wysypiska śmieci
fot. 433204

190385 Lepiota aspera; Kapalica, 1,1 km SW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 26.08.2011; las liściasty, dąb, grab, klon, leszczyna, przydroże, w pobliżu okresowego cieku wypływającego z jeziora; na ziemi dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 243
na zachód od rezerwatu "Jezioro Drążynek"
obszar Natura 2000 - Ostoja koło Promna

zdjęcia:
fot. 439373 fot. 439374 fot. 439375 fot. 439376 fot. 439377

191380 Lepiota aspera; 0,7 km W od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 28.08.2011; skraj lasu, przydrożne olchy i krzewy; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110828/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 01 53,38 N ; 19 29 11,08 E

fot. 444449 fot. 444450 fot. 444451

siedlisko
fot. 444452

192177 Lepiota aspera; Radomsko, na rogu ulic Stara Droga i Mokra, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 03.10.2011; stara studzienka telekomunikacyjna; na skąpej ziemi zalegającej na dnie studzienki pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51 03 37,0 N ; 19 26 21,4 E

fot. 448049 fot. 448050 fot. 448051

dojrzewająca w domu
fot. 448052

193177 Lepiota aspera; Ocypel, przy E krańcu jeziora Piaseczno, pow. Lubichowo, woj. pomorskie, CB-48; 25.09.2011; Sródleśny parking w borze sosnowym; na ziemi, wśród trawy 1 owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/WC/25.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 452986

193990 Lepiota aspera; 1,3 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 30.08.2011; las liściasty -klon, brzoza, dąb, leszczyna i inne; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 11' 50,28" N ; 19st 23' 25,25" E

fot. 456827 fot. 456828

194711 Lepiota aspera; 650 m S,leśn.Strzałków (okolice szkółki leśnej),gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 28.08.2011; pobocze hasiowej,leśnej drogi w lesie mieszanym; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 1' 54,09" N ; 19 st 30' 50,37" E

fot. 461131 fot. 461132 fot. 461133

195216 Lepiota aspera; stacja PKP Fałkowo, ok. 0,5 km W, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 12.08.2011; niewielki zagajnik - sosna, dąb, jakieś krzewy - między torami kolejowymi i polem uprawnym; ziemia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/110812/0005, tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: stanowisko
fot. 463919
owocnik
fot. 463920 fot. 463921

209433 Lepiota aspera; 1,3 km S od m.Bogucino, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 28.08.2011; bór sosnowy, zagłębienie po starym wyrobisku piasku; na ziemi pojedynczo 6 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/110828/0001, tak, notatka: wątek http://www.bio-forum.pl/messages/33/439560.html
uwagi: fot. 538767 fot. 538768 fot. 538769

247185 Lepiota aspera; 1,0 km S od Kołobrzeg - Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 27.09.2014; buczyna; na ziemi dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/140927/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 706976 fot. 706977 fot. 706978

literatura · references
[109] [131] [80.5] [133] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 17.11.2009 · została utworzona/was created 31.07.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lepiota_aspera.htm">czubajeczka ostrołuskowa - Lepiota aspera - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>