trujący
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)

tęgoskór lamparci tęgoskór areolkowaty, tęgoskór wielkozarodnikowy
Scleroderma lycoperdoides Schw.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
01.10.2005, Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr; copyright © by Marek Snowarski
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)

owocnik

Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Owocnik szersze niż wyższe, kulistawe, przypłaszczone, niewielkie - 20-30(50) mm średnicy; nibytrzon krótki (do 15 mm), zagrzebany w ziemi, z nielicznymi wgłębieniami i dołkowaniami, płynnie przechodzi w zasadniczą część owocnika, u podstawy zbita bryłka ziemi i grzybni; osłona (perydium) cienka, sucha krucha, niemal od początku pokryta drobnymi, równymi, ciemnymi łuseczkami, otoczonymi jaśniejszą obwódką (areolką); osłona pęka na szczycie uwalniając zarodniki.

space

Fruitbody wider than taller, subspherical, compressed, modestly-sized - 20-30(50) mm in diameter; pseudostalk short (up to 15 mm), buried in the ground, sparsely pitted and scrobiculate, smoothly connects with the main part of the sporocarp, the base with a compact clod of earth and mycelium; the veil (peridium) thin, fragile when dry, almost from the beginning covered with tiny regular dark scales, surrounded by a lighter-coloured margin; the veil cracks open at the top releasing spores.

space

zarodniki

Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Zarodniki jeżowate z ostrymi kolcami; 10-12 µm średnicy, kolce 1.4-1.6 µm długości.

Spores spinose with acute spines; 10-12 µm in diameter, spines 1.4-1.6 µm long.

występowanie

Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach na żyznych glebach w lasach liściastych i na ich obrzeżach.

Rare, fruitbodies appears solitary or gregarious on rich soils in hardwoods and on edges of forests.

wartość

Niejadalny.

Inedible.
Od bardzo podobnego i pospolitszego tęgoskóra brodawkowanego (Scleroderma verrucosum) różni się krótszym nibytrzonem i wyraźnymi regularnymi łuseczkami otoczonymi jasną obwódką. Tęgoskór brodawkowany występuje głównie na glebach piaszczystych w lasach sosnowych, ma mniejsze zarodniki (8-11 µm, kolce 1-1.4 µm); jest zwykle większy (do 70 mm średnicy, nibytrzon jest długi (10-50 mm) i głęboko dołkowany, perydium jest popękane na nieregularne łuseczki.

space

Very similar tęgoskór brodawkowany (Scleroderma verrucosum) can be distinguished by smaller spores (8-11 µm, kolce 1-1.4 µmö), got longer stalk and grows primary in conifer forests on sandy soils.

space

znalezisko 20051001.2.05 - Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci); Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr
15f · 20051001.2.05
/Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr/
literatura · references
· Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.96 [14]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.504 [26II]
· Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.209 [141]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3555
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 29.01.2000

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Scleroderma_areolatum.htm"> Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>