toxic

Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)

tęgoskór lamparci (tęgoskór areolkowaty, tęgoskór wielkozarodnikowy)
Scleroderma lycoperdoides Schw.
Scleroderma areolatum
01.10.2005, Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr; znal. 051001.2
copyright © by Marek Snowarski
Scleroderma areolatum
Scleroderma areolatum
Scleroderma areolatum

owocnik (Fruitbody)

Owocnik szersze niż wyższe, kulistawe, przypłaszczone, niewielkie - 20-30(50) mm średnicy; nibytrzon krótki (do 15 mm), zagrzebany w ziemi, z nielicznymi wgłębieniami i dołkowaniami, płynnie przechodzi w zasadniczą część owocnika, u podstawy zbita bryłka ziemi i grzybni; osłona (perydium) cienka, sucha krucha, niemal od początku pokryta drobnymi, równymi, ciemnymi łuseczkami, otoczonymi jaśniejszą obwódką (areolką); osłona pęka na szczycie uwalniając zarodniki.

Gleba brązowawo-płowo-oliwkowa.

Fruitbody wider than taller, subspherical, compressed, modestly-sized - 20-30(50) mm in diameter; pseudostalk short (up to 15 mm), buried in the ground, sparsely pitted and scrobiculate, smoothly connects with the main part of the sporocarp, the base with a compact clod of earth and mycelium; the veil (peridium) thin, fragile when dry, almost from the beginning covered with tiny regular dark scales, surrounded by a lighter-coloured margin; the veil cracks open at the top releasing spores.

Gleba brownish-buff-olive.

zarodniki (Spores)

Scleroderma areolatum
Zarodniki jeżowate z ostrymi kolcami; 10-12 µm średnicy, kolce 1.4-1.6 µm długości.

Spores spinose with acute spines; 10-12 µm in diameter, spines 1.4-1.6 µm long.

występowanie

Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach na żyznych glebach w lasach liściastych i na ich obrzeżach.

Rare, fruitbodies appears solitary or gregarious on rich soils in hardwoods and on edges of forests.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Scleroderma verrucosum
S. verrucosum
Scleroderma bovista
S. bovista
Od bardzo podobnego i pospolitszego tęgoskóra brodawkowanego (Scleroderma verrucosum) różni się krótszym nibytrzonem i wyraźnymi regularnymi łuseczkami otoczonymi jasną obwódką. Tęgoskór brodawkowany występuje głównie na glebach piaszczystych w lasach sosnowych, ma mniejsze zarodniki (8-11 µm, kolce 1-1.4 µm); jest zwykle większy (do 70 mm średnicy, nibytrzon jest długi (10-50 mm) i głęboko dołkowany, perydium jest popękane na nieregularne łuseczki.

Od równie podobnego tęgoskóra kurzawkowego (Scleroderma bovista) najłatwiej odróżnić po urzeźbieniu zarodników, ten ma siateczkowatą powierzchnię a nie kolczastą.

Very similar Scleroderma verrucosum can be distinguished by smaller spores (8-11 µm, kolce 1-1.4 µmö), got longer stalk and grows primary in conifer forests on sandy soils.

From similar Scleroderma bovista could be easily distinguished by spores ornamentation. S. bovista got reticulate, not spine, spores surface.

wybrane znaleziska · selected collections

Scleroderma areolatum
15f · 05 10 01 2
(Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr)
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 04.04.2008 · została utworzona/was created 29.01.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Scleroderma_areolatum.htm">tęgoskór lamparci - Scleroderma areolatum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>