toxic

Amanita porphyria Fr. (1805)

muchomor porfirowy
Amanita porphyrea
Amanita porphyria
pokrój · habit; 22.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 010922.11
copyright © by Marek Snowarski
Amanita porphyria
pokrój · habit

owocnik (Fruitbody)

Amanita porphyria
Kapelusz brązowoszary, czerwonawobrązowy, z fioletowym, purpurowym odcieniem; 50-80(90) mm średnicy; tępo stożkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; brzeg gładki lub nieznacznie prążkowany; powierzchnia sucha, nieco lepka gdy wilgotna, gładka, jedwabista; łatki nieliczne, przylegające, duże, nieregularnie rozmieszczone, ciemne, barwy szarofioletowej.

Blaszki białe, gęste, z licznymi blaszeczkami, szerokie, wolne.

Trzon jasnoszary, z wiekiem ciemnieje, brązowoszary z fioletowym odcieniem; 60-100(150) x 5-15 mm, nasada bulwiasto zgrubiała, z obrzeżeniem uformowanym z resztek osłony; pełny, z wiekiem z pustym kanałem. Pierścień zwisający, od spodu szarofioletowy, z wierzchu jaśniejszy.

Miąższ biały, pod skórką kapelusza fioletowy, kruchy w trzonie, cienki w kapeluszu; smak rzodkwi; zapach nieprzyjemny, piwniczny, surowych ziemniaków.

Pileus brown-grey, reddish-brown, with a violet, purple shade; 50-80(90) mm in diameter; obtusely conical, with age convex to plane; margin smooth or slightly striate; surface dry, slightly viscid when moist, smooth, silky; with few adpressed, large, irregularly distributed warts, dark, grey-violet.

Lamellae white, close, with numerous subgills, broad, free.

Stipe light grey, in age darkening, brown-grey with violet tint; 60-100(150) x 5-15 mm, base bulbous-clavate, marginated by veil remains; solid, in age with a hollow channel. Ring pendulous, underneath grey-violet, top surface lighter.

Flesh white, under cuticle violet, fragile in the stipe, thin in the cap; taste of radish; odour unpleasant, cellar-like, of raw potatoes.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste, gładkie, amyloidalne, 8-10 µm.

Spore print white. Spores globose, smooth, amyloid, 8-10 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka, od lata do jesieni w lasach szpilkowych, rzadziej liściastych, na kwaśnych glebach.

Common. Summer-fall, solitary or few together in coniferous forests on acid soils.

wartość (Importance)

Słabo trujący.

Toxic.

uwagi (Remarks)

Amanita pantherina
A. pantherina
Amanita spissa
A. spissa
Amanita rubescens
A. rubescens
Do pewnego stopnia podobny do muchomora plamistego (Amanita pantherina) (ma +-równomiernie rozmieszczone białe łatki), muchomora twardawego (Amanita spissa) (ma trzon biały do jasnoszarego bez pochwy) i muchomora czerwieniejącego (Amanita rubescens) (jego miąższ czerwienieje).
Amanita citrina
A. citrina

space

Similar to a certain extent to Panther Cap (Amanita pantherina) (has +-evenly distributed white warts), Amanita spissa (has white to light-grey stipe without volva) and Blusher (Amanita rubescens) (its flesh reddens).

wybrane znaleziska · selected collections

Amanita porphyria
8f · 01 09 22 11 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie) licznie pod sosnami, w mchu
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.11.2009 · została utworzona/was created 23.11.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanita_porphyria.htm">muchomor porfirowy - Amanita porphyria - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>