non edibleediblered listGREJ

Gyromitra infula (Schaeff.) Quel.

piestrzenica infułowata
Gyromitra infula
pokrój · habit; 28.09.2006, Puszcza Białowieska; znal. 060928.13
copyright © by Marek Snowarski
Gyromitra infula
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym · on decayed birch trunk
Gyromitra infula
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym · on decayed birch trunk
Gyromitra infula
na bardzo silnie zmurszałym, leżącym pniu brzozy w wilgotnym lesie świerkowo-grabowym · on decayed birch trunk

owocnik (Fruitbody)

Główka ciemna, od czerwonobrązowej do kasztanowobrązowej z dwoma (rzadziej trzema lub czteroma) unoszącymi się ku górze, mniej lub bardziej zaostrzonymi fałdami; 20-120 x 30-100 mm; środek pusty.

Trzon brudnobiały, różowawy do mięsnoczerwonawego; 30-100 x 5-30 mm, zwykle nieco spłaszczony, u góry rozszerzony, u podstawy zwężony; powierzchnia czasem pofałdowana lub z jamkowatymi zagłębieniami, u starszych owocników komorowaty lub pusty.

Miąższ woskowaty, bardzo kruchy. Smak i zapach przyjemne.

Head dark, red-brown to chestnut-brown with two (sporadically three or four) raised upwards more or less pointed folds; 20-120 x 30-100 mm; hollow inside.

Stipe sordid white, pinkish to reddish-flesh coloured; 30-100 x 5-30 mm, usually slightly compressed, at the apex enlarged, at the base tapered; surface sometimes undulating or with cavernas, in older sporocarps chambered or hollow.

Flesh waxy, very fragile. Taste and odour pleasant.

zarodniki (Spores)

Zarodniki bezbarwne, podłużnie eliptyczne, gładkie, 18-24 x 7.5-9 µm.

Spores hyaline, longitudinally elliptic, smooth, 18-24 x 7.5-9 µm.

występowanie

Dość rzadko, jesienią w borach iglastych. Na pniakach i leżącym w ziemi drewnie. Częściej w górach. Rzadko może pojawiać się wiosną.

Not common. Fall in coniferous forests, on rotten wood.

wartość (Importance)

Choć zwykle podawany jako jadalny i smaczny, to z uwagi na bliskie pokrewieństwo z silnie trującą piestrzenicą kasztanowatą i wątpliwości autorów atlasów lepiej go nie ruszać.

Considered to be edible but because of close relationship with deadly poisonous False Morel, Brain Mushroom, Beefsteak Morel (Gyromitra esculenta) better not to try.

uwagi (Remarks)

placeholder
G. ambigua
Makroskopowo niemal identyczna (zwykle jest ciemniejsza, fioletowobrązowa i mniejsza) Gyromitra ambigua pewnie odróżnia się większymi zarodnikami (22-30 × 7.5-12 µm) ze znacznymi roszerzeniami ściany komórkowej na końcach (rzędu 1.5-3 µm).
Gyromitra esculenta
G. esculenta
Gyromitra gigas
G. gigas

space

Podobna piestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas) również wyrasta wiosną i jest jaśniejsza.

In Poland can be found several species belonging to this genus. All of them form sporocarps with more or less undulating head and stalk. They are terrestrial and on the whole very poisonous.False Morel, Brain Mushroom, Beefsteak Morel (Gyromitra esculenta) is deadly poisonous, it appears mainly in spring, on the soil, in dry and sandy pine forests. Similar Gyromitra gigas also grows in spring and has lighter colour.

wybrane znaleziska · selected collections

Gyromitra infula
2f · 06 09 28 13
(Puszcza Białowieska)
Gyromitra infula
1f · 06 09 21 4a
(Puszcza Białowieska)
Gyromitra infula
4f · 98 09 28 8 (Marek Snowarski)
(Puszcza Białowieska)
Gyromitra infula
5f · 04 10 07 10
(Czechy, Szumava, PR Czarny Las)
Gyromitra infula
5f · 03 10 03 1
(Tatry, Słowacja, JEC 21)
znaleziska Gyromitra infula na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 100313 CA-61, 226043 EB-58, 81816 EE-84, 176361 FG-21, 177945 FG-21, 147936 FG-21, 176365 FG-32, 194715 GC-01, 150127 GC-02, 149145 GC-02, 181596 GC-02, 196371 GC-02, 230671 GC-02, 151609 GC-11,
· bez ATPOL lub wadliwy: 177616,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 193045 CA-99, 295271 DE-63, 117827 EB-69, 176369 FG-32, 207788 GC-02, 207790 GC-02, 207567 GC-11, 46736 GC-64,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

46736 Gyromitra infula; Puszcza Białowieska, przy północnej granicy rez. Nieznanowo, GC-64; 23.09.2006; las mieszany (świerk, lipa, klon, buk, grab, dąb); na zmurszałym pniu kilkadziesiat owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, u Kustosza bazy i w herbarium Michała Wójtowskiego, tak, u Miachała Wójtowskiego, notatka: nie

81816 Gyromitra infula; Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 17.10.2007; Las jodłowo-świerkowy z domieszką sosny; na pniach i zmurszałym drewnie iglstym (sosna, jodła, świerk) 10 owocników na powierzchni ok 100 m.kw.; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.10.17-01 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 131015
Siedlisko i podłoże nr.1 - zmurszałe drewno iglaste

fot. 131016 fot. 131017
Siedlisko i podłoże nr. 2 - pniak sosnowy

fot. 131018 fot. 131019
Gyromitra infula - piestrzenica infułowata

100313 Gyromitra infula; wieś Bięcino, gm. Damnica, pow, Słupsk, pomorskie, CA-61; 25.10.2007; składowisko zleżałych trocin, odpadów poprodukcyjnych; Trociny drzew liściastych i iglastych w grupie - kilka sztuk; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MT/17.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzenica infułowata
fot. 170281 fot. 170282 fot. 170283 fot. 170284

117827 Gyromitra infula; ok. 3km na zachód, Ruciane Nida, pow. Piski, warmińsko-mazurskie, EB-69; 08.10.2008; las mieszany z przewagą świerków, w pobliżu tylko świerki; przy korzeniach świerka owocniki oddalone od siebie o kilka metrów, 5 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, prześlę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Piestrzenica infułowata
fot. 208690 fot. 208691

147936 Gyromitra infula; woj. podkarpackie, pow. jasielski, Magurski Park Narodowy, Obszar Ochrony Ścisłej Zimna Woda, FG-21; 11.09.2009; buczyna karpacka; spróchniały, powalony pień pojedynczo; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. Elżbieta Fałtynowicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 281314 fot. 281315 fot. 281316

149145 Gyromitra infula; Puszcza Knyszyńska, około 1.5 km na zachód od trasy Supraśl -Krynki na wysokości przystanku PKS Czółnowo, GC-02; 11.10.2009; Las iglasty(sosna, świerk) średniego wieku; Na gałęzi zagrzebanej w igliwiu Pojedyńczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 283971 fot. 283972 fot. 283973

150127 Gyromitra infula; Woj. podlaskie, gm. Supraśl. Puszcza Knyszyńska, około 5 km. na wschód od Supraśla,, GC-02; 18.10.2009; Stary las puszczański, mieszany ale z przewagą iglastych; na powalonym pniu drzewa prawdopodobnie swierk jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 286633 fot. 286634

151609 Gyromitra infula; woj. podlaskie, gm. Supraśl, około 1.5 km na południowy-wschód od miejscowości Ciasne, GC-11; 26.10.2009; Stary las puszczański z przewagą świerka; jeden owocnik na korzeniu złamanego świerka, drugi około 1m. od pnia(podłoża nie sprawdziłem) dwa owocniki w odstępie 1m.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Pierwszy owocnik,-większy, wysokość ok 22-24cm.
fot. 291147 fot. 291148 fot. 291149

Drugi owocnik,- nieco mniejszy:
fot. 291150 fot. 291151

Dodatkowe informacje w wątku;
www.bio-forum.pl/messages/33/287412.html

176361 Gyromitra infula; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 25.09.2010; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na powalonej kłodzie jodłowej 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 378622 fot. 378623

176365 Gyromitra infula; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 26.09.2010; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na murszejącej kłodzie brzozy 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 378632 fot. 378633

176369 Gyromitra infula; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 26.09.2010; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na powalonej kłodzie jodłowej 4 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 378637 fot. 378638

to stanowisko w odległości ok. 0,5 km od poprzedniego.

177616 Gyromitra infula; Pewel Mała (Kiełbasków), pow. Żywiec, woj. śląskie; 09.10.2010; Las iglasty; jodła, świerk, modrzew; z domieszką brzozy i buka. Miejsce omszone; Na zbutwiałej gałęzi częściwo zagrzebanej w ziemi 1 sztuka; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 382306 fot. 382307

177945 Gyromitra infula; las między Chyrową , a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 10.10.2010; las bukowo-świerkowo-jodłowy z innymi gatunkami drzew; na powalonej kłodzie jodłowej lub świerkowej 3 owocniki na dwóch sąsiednich kłodach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383155 fot. 383156 fot. 383157

181596 Gyromitra infula; 5,5 km na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 03.10.2010; Stary mieszany las puszczański; kawałek drewna leżącego na ziemi, pochodzenie trudne do określenia jeden, bardzo mały owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394400 fot. 394401

193045 Gyromitra infula; Otomin, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-99; 22.10.2011; Torfowisko-brzoza,sosna,świerk; zmurszałe drewno brzozy dwa owocniki; leg. Grzegorz Neubauer; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 452415 fot. 452416

194715 Gyromitra infula; 3 km na E od Ogrodniczek - uroczysko Żuraw, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 23.10.2011; stary puszczański las mieszany; na wykrocie świerkowym dwa owocniki , pojedynczo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: SIEDLISKO:
fot. 461146
OWOCNIK MŁODSZY:
fot. 461147
OWOCNIK STARSZY:
fot. 461148

196371 Gyromitra infula; około 4 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 09.10.2011; las świerkowy; na mocno zbutwiałym pniu, trudnym już do identyfikacji 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MG/13.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 469466

207567 Gyromitra infula; 2 km na S od Ciasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 13.10.2012; brzeg sztucznego zbiornika wodnego (Zielona), graniczącego z lasem; na starej, powalonej i leżącej na ziemi brzozie kilka owocników w wiekszości już zejściowych; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 528831fot. 528832

207788 Gyromitra infula; około 5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; ,1.,1.2012; las świerkowy; na świerkowym pniaku jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529658fot. 529659

207790 Gyromitra infula; około 5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 14.10.2012; las mieszany (świerk, dąb, grab); świerkowy pniak jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529663fot. 529664

226043 Gyromitra infula; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 13.10.2013; świerk,sosna,brzoza; zmurszałe drewno świerków kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/24.11.2015, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612253 fot. 612254

230671 Gyromitra infula; około 5 km na NE od Supraśla, w pobliżu Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 22.12.2013; leśny parking obok lasu swierkowego; na korzeniach świerka, odsłonietych na pasie ppoż. jeden owocnik o kilku trzonach, masywny; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131222/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635795

więcej o niej w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/629310.html

295271 Gyromitra infula; Cykarzew, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-63; 01.11.2016; jodła z domieszkami; na ziemi dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 896593 fot. 896594 fot. 896595

literatura · references
[5] [3] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.12.2009 · została utworzona/was created 29.11.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gyromitra_infula.htm">piestrzenica infułowata - Gyromitra infula - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>