non edible

Lactarius quietus (Fr.) Fr. (1838)

mleczaj miły
Lactarius quietus
przymiar20 mm
licznie pod dębami · gregarious under oak; 11.07.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
copyright © by Marek Snowarski
Lactarius quietus
przymiar50 mm
licznie w pobliżu dębów · gregarious close to oak trees

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz czerwonobrązowy do cielistobrązowego z wiekiem beżowy, zwykle ciemniej pręgowany i czasem niewyraźnie koncentrycznie strefowany, matowy; 30-80(100) mm średnicy; młody płaski z podwiniętym brzegiem, starszy nieco wklęsły, bez garbka.

Blaszki młode białawe, potem bladocynamonowe lub cielistoczerwonawe, stare rdzawo poplamione; gęste, szerokości 3-6 mm; zbiegające.

Trzon barwy kapelusza, u podstawy ciemniej brązowy i zwężony; 30-100 x 5-14 mm.

Miąższ starszych owocników o nieprzyjemnym zapachu przypominającym pluskwiaki, łagodny; jasny, czerwonobrązowawy.

Mleczko białawe z żółtym połyskiem, wodniste, łagodne do lekko gorzkiego.

Pileus red-brown to flesh-brown with age beige, usually darker striate and sometimes indistinctly concentrically zonate, dull; 30-80(100) mm in diameter; when young plane with incurved margin, when older somewhat depressed, without an umbo.

Lamellae whitish when young, later pale cinnamon-coloured or flesh-reddish, old rusty spotted; close, 3-6 mm across; decurrent.

Stipe colour of the cap, at the base darker, brown and tapered at the base; 30-100 x 5-14 mm.

Flesh older sporocarps with nasty-unpleasant smell reminding of bed-bugs (Homoptera), mild; light-coloured, red-brownish.

Latex whitish with yellow gloss, watery, mild to somewhat bitter.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników bladożółtawy. Zarodniki z kolcami połączonymi siateczką, 7-9 x 6.5-8 µm.

Spore print pale-yellowish. Spores spinose connected by reticulum, 7-9 x 6.5-8 µm.

występowanie

Pospolity. Wyrasta od lipca do października pod dębami.

Common. Summer-fall under oaks.

wartość (Importance)

Niejadalny z powodu nieprzyjemnego zapachu. Bywa też jadany.

Inedible because of unpleasant aroma.

uwagi (Remarks)

Lactarius helvus
Mleczaj podrydzyk (Lactarius subdulcis) rośnie w buczynach, ma kapelusz bez pręg, wilgotny jest gładki i przesycony wodą (m. miły jest zawsze łagodny), smak ma łagodny do gorzkiego i podobny zapach pluskwiaków.

Mleczaj kamforowy (Lactarius camphoratus) jest mniejszy, czerwonobrązowy, podczas suszenia pachnie cykorią lub kamforą (lub maggi). Na terenach podmokłych z dębami obok m. miłego może wyrastać mleczaj płowy (Lactarius helvus) (na fotografii) o filcowatym, niepręgowanym kapeluszu, skąpym, wodnistym mleczku, podsychający pachnie maggi.

grows in beech wood, its cap is not striate, when moist, it is smooth and saturated with water (L. quietus is always mild), taste is mild to bitter and has similar smell of bed-bugs (Homoptera).

Lactarius camphoratus is smaller, red-brown, on drying with aroma of chicory or camphor (or "maggi" soup seasoning). On wetlands with oaks, in proximity of L. quietus can be found Lactarius helvus (photo) with tomentose, not striate cap, meagre, watery latex, somewhat dried up has aroma of "maggi" soup seasoning.

Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.12.2003 · została utworzona/was created 03.02.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lactarius_quietus.htm">mleczaj miły - Lactarius quietus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>