GREJ

Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. (1838)

wodnicha złocista
na stronie — znaleziska
znaleziska Hygrophorus chrysodon na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-94 300016 BB-01 224502 DF-97 208777 FG-21 178446 FG-32 178640 FG-33 179126

 ID178446  Hygrophorus chrysodon; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2010.10.16; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na ziemi 6 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Podobnie jak wodnichę pomarańczową, spotykam ją dość często w lasach Beskidu Niskiego, występuje w tych samych siedliskach.

fot. 384401 fot. 384402 fot. 384403

 ID178640  Hygrophorus chrysodon; las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.10.23; głównie jodła i buk z domieszkami; na ziemi w trzech miejscach po kilka i kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384886 fot. 384887 fot. 384888 fot. 384889

 ID179126  Hygrophorus chrysodon; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.30; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na ziemi teraz tylko 2 razy po trzy owocniki, ale w tym lesie występuje liczniej; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/9.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 386733 fot. 386734 fot. 386735

ID208777 Hygrophorus chrysodon; Budzów pow. suski woj. małopolskie, DF-97; 2012.10.21; górski las bukowo-jodłowy; na ziemi (wilgotnej) masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki wyrastały w grupach wraz z innymi gatunkami wodnich, podczas masowego pojawu Lactarius salmonicolor, blisko cieków wodnych. Wodnicha ta w roku 2012, na ternie z którego jest zgłaszana, wyrastała w ilościach masowych do grudnia.

fot. 535123 fot. 535124 fot. 535125 fot. 535126

 ID224502  Hygrophorus chrysodon; 1 km S od m. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.09.27; buczyna; na ziemi 10 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/TT/130927/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Fotografie w w±tku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/602270.html

ID300016 Hygrophorus chrysodon; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.09.19; żyzna buczyna; na zmurszałym odziomku buka pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000882, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/789040.html

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 27.07.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Hygrophorus_chrysodon.htm"> Hygrophorus chrysodon (wodnicha złocista) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>