GREJ

Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. (1838)

wodnicha złocista
Hygrophorus chrysodon
28.08.2005, Góry Kaczawskie; znal. 050828.14
copyright © by Marek Snowarski
Hygrophorus chrysodon Hygrophorus chrysodon
Hygrophorus chrysodon

wybrane znaleziska · selected collections

Hygrophorus chrysodon
4f · 05 08 28 14
(Góry Kaczawskie)
znaleziska Hygrophorus chrysodon na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 224502 BB-01, 178446 FG-21, 178640 FG-32, 179126 FG-33,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 208777 DF-97,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

178446 Hygrophorus chrysodon; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 16.10.2010; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na ziemi 6 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Podobnie jak wodnichę pomarańczową, spotykam ją dość często w lasach Beskidu Niskiego, występuje w tych samych siedliskach.

fot. 384401 fot. 384402 fot. 384403

178640 Hygrophorus chrysodon; las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 23.10.2010; głównie jodła i buk z domieszkami; na ziemi w trzech miejscach po kilka i kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384886 fot. 384887 fot. 384888 fot. 384889

179126 Hygrophorus chrysodon; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 30.10.2010; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na ziemi teraz tylko 2 razy po trzy owocniki, ale w tym lesie występuje liczniej; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/9.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 386733 fot. 386734 fot. 386735

208777 Hygrophorus chrysodon; Budzów,, pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 21.10.2012; górski las bukowo-jodłowy; na ziemi (wilgotnej) masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki wyrastały w grupach wraz z innymi gatunkami wodnich, podczas masowego pojawu Lactarius salmonicolor, blisko cieków wodnych. Wodnicha ta w roku 2012, na ternie z którego jest zgłaszana, wyrastała w ilościach masowych do grudnia.

fot. 535123 fot. 535124 fot. 535125 fot. 535126

224502 Hygrophorus chrysodon; 1 km S od m. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 27.09.2013; buczyna; na ziemi 10 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/TT/130927/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Fotografie w w±tku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/602270.html

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2007 · została utworzona/was created 27.07.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hygrophorus_chrysodon.htm">wodnicha złocista - Hygrophorus chrysodon - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>