non edibleedible

Russula ochroleuca (Pers.) Romagnesi

gołąbek brudnożółty (gołąbek ochrowożółty)
Russula ochroleuca
22.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 010922.5
copyright © by Marek Snowarski
Russula ochroleuca
pod świerkami · under spruce
Russula ochroleuca
pod bukami · under beech
Russula ochroleuca
Russula ochroleuca

owocnik (Fruitbody)

Russula ochroleuca
>Kapelusz żywej barwy ochrowej, ochrowo-żółtej lub ochrowordzawej (ochrowobrązowej), z wiekiem z odcieniem cytrynowym lub oliwkowym a w centrum nawet brązowordzawym; 40-100 mm średnicy; brzeg tępy, nieco podgięty, gładki, u starych egzemplarzy może być krótko karbowany i gruzełkowaty. Skórka błyszcząca gdy sucha, wilgotna lepka, łatwo się zdziera do połowy promienia kapelusza.

Blaszki białe potem kremowe i nieco plamiące się ochrowo; niezbyt gęste, dość grube, bardzo kruche, czasem rozwidlone, zaokrąglone na brzegu kapelusza, zaokrąglone i wąsko przyrośnięte; ze zmarszczkami.

Trzon biały często z odcieniem jasnoochrowym lub z rdzawymi plamami; 30-80 x 15-20 mm, w dolnej części nieco szerszy; mięsisty, pełny, z wiekiem watowaty i pusty, lekko szarzejący, powierzchnia nieco połyskliwa, gładka.

Miąższ dość gruby, mocny i jędrny, z wiekiem mięknący, biały; nieco szarzejący na przekroju. Bez zapachu lub słaby owocowy. Smak ostry, umiarkowanie piekący lub rzadziej niemal łagodny. Z gwajakolem reakcja natychmiastowa.

Pileus brighter ochraceous, ochre-yellow or ochre-rusty (ochre-brown), in age with lemon or olive tinge, centrally even brown-rusty tinge; 40-100 mm in diameter; margin obtuse, slightly decurved, smooth, in old specimens can be shortly striate and warty. Surface shining when dry, viscid when wet, easily peelable up to 1/2 from the margin.

Lamellae white, later cream-coloured and slightly staining ochraceous; subclose, quite thick, very fragile, sometimes forked, rounded at the margin of the cap, adnexed; wrinkled.

Stipe white, often tinted pale ochraceous or with rusty spots; 30-80 x 15-20 mm, lower part slightly enlarged; succulent, solid, with age stuffed and hollow, slightly greying, surface somewhat glossy, smooth.

Flesh quite thick, strong and firm, with age softening, white; slightly greying in cross-section. Odourless or faintly fruity. Taste hot, moderately stinging or sporadically near mild. With gwaiacol reacts immediately.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały do jasnokremowego. Zarodniki elipsoidalne, wyraźnie i mocno siateczkowate, z licznymi, dużymi, stożkowatymi i tępymi brodawkami, 8-10.5 x 7-8 µm.

Spore print white to pale cream-coloured. Spores ellipsoid, distinctly and thickly reticulate, with numerous large conical and obtuse verrucae, 8-10.5 x 7-8 µm.

występowanie

Bardzo pospolity, Owocniki wyrastają od sierpnia do października, pojedynczo lub po kilka, często masowo, w różnego typu lasach, częściej w iglastych. Nie występuje na wapiennym podłożu.

Very common. Summer-fall, solitary or gregarious, often in mass, in hardwood and coniferous forests.

wartość (Importance)

Można jadać egzemplarze o łagodnym lub tylko nieznacznie ostrawym smaku, te o ostrym smaku podczas przyrządzania stają się gorzkie.

Specimens with mild flesh could be eaten, those wiht hot taste are bitter after cooking.

gatunki podobne

Russula claroflava
R. claroflava
Gołąbek jasnożółty (Russula claroflava) ma łagodny miąższ, złocistożółty kapelusz, silnie szarzejący trzon, rośnie pod brzozami w bagnistych miejscach.

Russula claroflava has mild flesh, golden yellow cap, strongly greying stipe, grows under birch in marshland.

Russula fellea
R. fellea

Podobny gołąbek żółciowy (Russula fellea) ma matowy, jaśniejszy kapelusz (zwłaszcza na brzegu), trzon kremowy do jasnożółtawego, jest silnie piekący, skórka jest mocniej przyrośnięta do kapelusza. Brak reakcji z gwajakolem. Dość charakterystyczna jest niewielka różnica barwy (poza odcieniem) pomiędzy blaszkami a brzegiem kapelusza - u gołąbka brudnożółtego (Russula ochroleuca) ten kontrast jest wyraźny.

Similar Russula fellea has dull, lighter coloured cap (especially at the margin), creamy to pale yellowish stipe, is very stinging, cuticle is stronger attached to the cap. Lacks reaction with gwaiacol. In Russula fellea there is low contrast between colour of gills and margin of cap - in Russula ochroleuca contrast is distinct.

Inne fotografie · Additional photographs
Russula ochroleuca
pod świerkami · under spruce
Russula ochroleuca
dwa owocniki pod bukami · two specimens under beech
Russula ochroleuca
przymiar50 mm
w grupie pod bukami/klonami · in group under beech/maple
Russula ochroleuca

wybrane znaleziska · selected collections

Russula ochroleuca
5f · 01 09 22 5 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
identification: Russula sp. (010922-5)
spores: 8.3 × 7.2, Q= 1.2, N= 15
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 26.11.2009 · została utworzona/was created 17.10.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Russula_ochroleuca.htm">gołąbek brudnożółty - Russula ochroleuca - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>