non edible

Schizophyllum commune (L.) Fr. (1815)

rozszczepka pospolita(Split gill)
Schizophyllum commune
grupa owocników na leżącej kłodzie (buka?) · on lying beech? branch; 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; znal. 980628.10
copyright © by Marek Snowarski
Schizophyllum commune
spodnia strona owocnika; na gałęziach leżących na ziemi · lamellae
Schizophyllum commune
Schizophyllum commune
Schizophyllum commune
Schizophyllum commune

owocnik (Fruitbody)

Schizophylla commune
Kapelusz muszlowaty, wachlarzowaty, bez trzonu, bokiem wąsko przyrośnięte do podłoża, 10-30(40) mm szerokości; szarobiałe, czasem z różowawym odcieniem, może też być zabarwiona zielono przez rozwijające się pomiędzy włoskami kapelusza glony; wilgotny ciemniejszy, szarobrązowy; powierzchnia gęsto szczeciniasta do filcowatej; promieniście pofałdowana lub bruzdowana; brzeg cienki, podwinięty (zwłaszcza za młodu), z wiekiem falisty, szczeciniasty.

Blaszki wachlarzowato rozchodzących się od miejsca przytwierdzenia do podłoża; blaszki blado mięsnoróżowe, czerwonoszare, czasem z fioletowym odcieniem; suche blaszki o ostrzu rozszczepionym na dwoje, wilgotne zbiegają się; dość rzadkie.

Miąższ bardzo cienki, ochrowy, łykowaty, elastyczny; suchy twardy i kruchy. Bez wyraźnego zapachu i smaku. Po nawilżeniu owocniki odżywają.

Pileus shell-shaped, fan-shaped, without stipe, narrow, lateraly attached to substrate, 10-30(40) mm broad; gray-white, sometimes with pinkish tint, could be greenish because of algae growing among hairs; moistended darker, gray-brown; surface densely covered with hairs, tomentose; radialy wrinked, grooved; margin acute, incurved, at maturity wavy, with thick hairs.

Lamellae radilly divergent from point of attachement; pale fleshy, red-gray, often with violet tint; when dry edges split in two, moistened convergent; distant.

Flesh thin, ochra, tough, ellastic; dry hard, brittle. Without distinct odour or taste. Dry specimens after rain revive.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały (z białoróżowym odcieniem). Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm.

Spore print white (with pinkish tint). Spores cylindric, smooth, colourless, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok ma martwym i żywym drewnie liściastym, rzadziej iglastym; na gałęziach i pniach, leżących i stojących. Zwykle w dużej liczbie, w grupach i szeregach.

Common. Whole year, gregarious or in rows, on dead and living wood of decidious trees, rarely on conifers.

wartość (Importance)

Niejadalny, zbyt drobny.

Inedible, too small.

zwróć uwagę

pospolity drobny grzyb nadrzewny o charakterystycznych rozszczepionych blaszkach

wybrane znaleziska · selected collections

Schizophyllum commune
4f · 1.mk (Marek Kozłowski)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 21.01.2010 · została utworzona/was created 08.08.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Schizophyllum_commune.htm">rozszczepka pospolita - Schizophyllum commune - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>