niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Tremella mesenterica Retz.: Fr.

trzęsak pomarańczowożółty trzęsak pomarańczowy
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
na martwej, leżącej na ziemi gałęzi bukowej; 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)

owocnik

Owocnik białawy, żółtawy do siarkowożółtego i pomarańczowego; 20-50 mm średnicy, w zarysie kulisty, podzielony na mózgowate płaty i zwoje. W stanie wilgotnym żelatynowaty, lepki, wysuszony twardy. Szeroko przyrośnięty do podłoża.

space

Fruitbody whitish, yellowish to sulphur-yellow and orange; 20-50 mm in diameter, globose in outline, divided into cerebriform lobes and coils; viscid when wet, hard when dry. Broadly attached to substrate.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do prawie kulistych, gładkie, bezbarwne, 10-16 x 7-14 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid to near-globose, smooth, hyaline, 10-16 x 7-14 µm.

występowanie

W lasach liściastych i mieszanych. Na martwych, opadłych gałęziach wielu gatunków drzew i krzewów liściastych (np. buk, olsza, grab). Owocniki wyrastają przez cały rok w wilgotnych okresach. Głównie od jesieni do wiosny. Pasożytuje na grzybni grzybów z rodzaju powłocznica (Peniophora).

Common. Whole year on fallen or dead branches of decidious trees: beech, hornbeam, alder. Parasitic on powłocznica (Peniophora) species.

wartość

Jadalny ale bez smaku. Poza tym konsystencja nie jest zachęcająca do konsumpcji.

Edible, but without flavor.
Podobny łzawnik złocistozarodnikowy (Dacrymyces chrysospermus) też tworzy galaretowate i złociste do pomarańczowożółtych owocniki. Wyłącznie na drzewach iglastych, przeważnie w wyższych partiach górskich.

space

space

Rare trzęsak listkowaty (Tremella foliacea) has dark, brown to dark violet and more robust sporocarps. Not so common as trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica).

literatura · references
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.432 [2]
· Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.377 [3]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.92 [9]
· Wojewoda W., 1977 — Flora Polska. Grzyby. Tom VIII. Trzęsakowe (Tremellales), Uszakowe (Auriculariales), Czerwcogrzybowe (Septobasidiales). p.191 [21]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3761
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.04.2017 · powstała/was created 05.08.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Tremella_mesenterica.htm"> Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>