smiertelnie trującyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Amanita virosa (Lamarck) Bertillon

muchomor jadowity (potocznie: Death (Destroying) Angel /en/)
Amanita verna (Bull.: Fr.) ss. auct. p.p. non Bull.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Amanita virosa (muchomor jadowity)
pokrój; 24.08.2006, okolice Kościerzyny; copyright © by Marek Snowarski
Amanita virosa (muchomor jadowity)
Amanita virosa (muchomor jadowity)
pokrój
Amanita virosa (muchomor jadowity)
pojedynczo w buczynie

owocnik

Amanita virosa (muchomor jadowity)
podstawa trzonu; pochwa
Amanita virosa (muchomor jadowity)
KOH
Kapelusz biały, kremowy, z wiekiem może żółknąć; 40-70(100) mm średnicy; początkowo owalny, potem stożkowato-dzwonkowaty, z szerokim, obłym garbkiem lub rzadziej półkulisty albo wypukły do rozpostartego; powierzchnia kapelusza gładka, wilgotna lepka, sucha jedwabista; brzeg kapelusza ostry, długo podwinięty, zwykle nieregularny, czasem ze zwieszającymi się resztkami osłony.

space

Trzon cylindryczny w górze zwężony, z bulwiastą podstawą, z wiekiem wysmukły, 70-120(150) x 8-12(20) mm; powierzchnia z dużymi włóknistymi łuskami, białymi resztkami osłony; biały; pierścień biały, żółknący, błoniasty, nietrwały szybko pozostają tylko jego resztki, umieszczony tuż pod blaszkami; bulwiasta podstawa z przylegającą, błoniastą pochwą z odstającym brzegiem; pełny, z wiekiem z pustym kanałem.

space

Pileus white, cream, more yellowish in age; 40-70(100) mm broad; at first ovoid, then conic-campanulate with obtuse umbo, rarely convex to expanding; surface smooth, viscid when wet, dry silky; margin acute, incurved for long time, usually irregular, with hanging veil remains.
Lamellae white, with cream tint; broad; free; edges with flocci.
Stipe white; surface with big wolly squamules , white veil remains; ring white, yellowing, membranous, non pending, soon staying only remnants, atached to the stipe just below lamellae; equal, tapered toward top, with bulbous base; slender in age, 70-120(150) x 8-12(20) mm; basal bulb with addpressed membranous volva with distant margin; solid, in age hollow in the centre.
Flesh white, thick in the centre of the cap, thin at the margin; smell weak, unpleasant, reddish; taste mild, indistinct (do not try!). All parts of fruitbody immediately turn bright citrine-yellow with KOH.

zarodniki

Amanita virosa (muchomor jadowity)
spores in IKI
Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne do kulistych, gładkie, przeświecające, amyloidalne, 8-11 x 7-10 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid to globose, smooth, hyaline, amyloid, 8-11 x 7-10 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w małych grupach, od lata do jesieni, na ubogich, wilgotnych, kwaśnych, piaszczystych glebach, szczególnie w lasach iglastych, rzadziej w liściastych.

Not common. Summer-fall, solitary or in small groups, primarily in coniferous forests, rarely in hardwood forests, on moist, acidic, basic, poor soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Śmiertelnie trujący. Zawiera te same substancje trujace co muchomor zielonawy (Amanita phalloides).

Wg statystyki Sanepidu (1998-2001) [135s75] w praktyce zatrucia tym śmiertelnie trującym gatunkiem nie zdarzają się, choć potencjalnie może być mylony przez bardzo niedoświadczonych grzybiarzy z pieczarkami. Brak zatruć można tłumaczyć tym, że występuje w lasach, gdzie niemal nikt nie zbiera pieczarek (Agaricus). Pieczarki bardzo łatwo odróżnić od muchomorów - pieczarki mają jednynie początkowo białe blaszki, w miarę dojrzewanie blaszki stają się różowe a potem czekoladowe. Wysyp zarodników w muchomorów jest biały, u pieczarek ciemny czekoladowobrązowy.

space

space

znalezisko 20060824.1.06 - Amanita virosa (muchomor jadowity); okolice Kościerzyny
5f · 20060824.1.06
/okolice Kościerzyny/
znalezisko 20060822.4.06 - Amanita virosa (muchomor jadowity); okolice Kościerzyny
3f · 20060822.4.06
/okolice Kościerzyny/
znalezisko 20060818.9.06 - Amanita virosa (muchomor jadowity); okolice Kościerzyny
35f · 20060818.9.06
/okolice Kościerzyny/
znalezisko 20010808.5.01 - Amanita virosa (muchomor jadowity); Kaszuby
1f · 20010808.5.01
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
znaleziska Amanita virosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-84 41532 AB-94 40240 43789 BA-99 120872 CA-68 148438 CA-89 142987 141395 CA-97 38123 116354 CB-07 144169 CB-16 77613 38236 CB-24 110292 37525 115169 142856 75605 73989 40062 75938 110290 73987 DA-80 111663 142848 142849 DD-59 46671 DD-66 74637 DE-56 112006 102002 DE-57 144450 114346 DF-99 139724 DG-04 111590 EF-88 43458 EF-98 38767 39316 EG-09 38766 43469 FE-07 41600 GD-93 44512 75097

 ID37525  Amanita virosa; Lipuska Huta-Dziemiany., CB-24; 2006.08.05; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; W ziemi przykryte częściowo liśćmi. Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 45912 fot. 45913

 ID38123  Amanita virosa; Ostrzycki las, CA-97; 2006.08.13; Las mieszany.; W ziemi Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47016 fot. 47017

 ID38236  Amanita virosa; Kościerzyna, CB-16; 2006.08.14; Buczyna.; W ziemi Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47265 ID38766  Amanita virosa; Biecz, pow. Gorlice, 3 km E, EG-09; 2006.08.05; Las sosnowo-jodłowy z domieszką drzew liściastych; Na ziemi wśród ściółki przeważnie pojedynczo, do kilkunastu i więcej owocników na kilkuarowym stanowisku; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-05 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 48271

 ID38767  Amanita virosa; Biecz, pow. Gorlice, 4 km W, EF-98; 2006.08.06; las jodłowy; Gruba ściółka iglasta, pochwa często ukryta w podłożu (jak na fot.) pojedynczo, lub po 2-3 szt. Ok. 10 owocników na kilku arach powierzchni; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-06 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 48274

 ID39316  Amanita virosa; Racławice k/Biecza, pow. Gorlice, 2 km S, EF-98; 2006.08.13; Las mieszany z przewagą jodły i dębu; Na ziemi wśród ściółki pojedynczo w różnych miejscach lasu, kilkanaście owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: uzupełniono 2006-10-13. U zgłaszającego <06-08-13/10-13 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 49317

 ID40062  Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 2006.08.26; Las mieszany.; W ziemi Dwa owocniki oddalone o 5m.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/9.09.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50445

 ID40240  Amanita virosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na W od Kołbacza, AB-94; 2006.08.28; buczyna pomorska z domieszką pojedynczych sosen; na ziemi pojedynczo, 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50682

ID41532 Amanita virosa; Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, 1,2 km na SE od Szczecin-Kijewa, AB-84; 2006.09.05; las mieszany (Bk, Gb, Brz); na ziemi pojedynczo 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 52731

 ID41600  Amanita virosa; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie, FE-07; 2006.09.06; dąb, sosna, jagodniki; na ziemi pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 52808 fot. 52809

 ID43458  Amanita virosa; Swoszowa, gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2 km N, EF-88; 2006.08.30; cienisty las mieszany - sosna, jodła, buk, brzoza; na ziemi wśród grubej ściółki kilkadziesiąt owocników pojedynczo lub grupkami po 2 - 3; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: uzupełniono 2006.10.13. U zgłaszającego <06-08-30/10-13 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 55592

 ID43469  Amanita virosa; Pagorzyna pow. Gorlice, 2 km SW, EG-09; 2006.09.01; las jodłowy z domieszką sosny i dębu; na ziemi wśród ściółki pod jodłami kilkanaście owocników przeważnie pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 55610

 ID43789  Amanita virosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.09.14; kwaśna buczyna przy zarastającym śródleśnym oczku wodnym; na ziemi przy murszejącym buku pojedynczo; leg. Marzena Łyczek; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56054

 ID44512  Amanita virosa; 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu, GD-93; 2006.09.23; stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby; na ziemi pojedyńczo. Dnia 17.09.2006 znalazłem dwa już dość stare, wysuszone owocniki oddalone od zgłaszanego siedliska o ok. 20m. Wysokość owocnika 9 cm, średnica kapelusza 4,5 cm; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/RK/6.10.06, tak, notatka: N; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57116 fot. 57117

 ID46671  Amanita virosa; uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 21, DD-59; 2006.09.19; las bukowo-debowo-sosnowy; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BG/060919/0001, nie, notatka: nie
uwagi:

 ID73987  Amanita virosa; Szklana huta, CB-24; 2007.08.15; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 113358

 ID73989  Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 2007.08.15; Las mieszany-buk,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; W ziemi Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 113364 fot. 113365 fot. 113366

 ID74637  Amanita virosa; las Łagiewnicki w Łodzi, DD-66; 2007.08.24; las mieszany z jagodziną w poszyciu; przy ścieżce lesnej, w jagodzinach pojedyńczy; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MP/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 114913

 ID75097  Amanita virosa; 9 km przed Włodawą od strony Lublina w promieniu 50 m po lewej stronie szosy, GD-93; 2007.08.24; stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby miejscami brzoza; na ziemi, w promieniu 50 m. 17 owocników w różnym stadium rozoju; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/RK/13.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 116030 fot. 116031

 ID75605  Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 2007.08.30; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; W ziemi Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 117251

 ID75938  Amanita virosa; Szklana huta, CB-24; 2007.09.02; Las mieszany,bagno,głównie sosna,brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; W ziemi 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 118062

 ID77613  Amanita virosa; Kościerzyna, CB-16; 2007.09.15; Buczyna.; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 121703

 ID102002  Amanita virosa; 0,5 km S,Leśniczówka Strzałków,pow.radomszczański, DE-56; 2001.08.19 i 2002.08.14; las mieszany-jodła,świerk,brzoza,dąb,osika; na ziemi wśród widłaków 2001-3szt ,2002-1szt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 2001
fot. 174049

2002
fot. 174050

 ID110290  Amanita virosa; Szklana huta, CB-24; 2008.08.21; Las mieszany,buk,świerk,sosna,dąb,grab; dookoła stawów leśnych w ziemi Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 191967 fot. 191968

 ID110292  Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 2008.08.21; Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew; W ziemi Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 191979

 ID111590  Amanita virosa; 3, 5 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. Śląskie, DG-04; 2008.08.03; las liściasty z przewagą buka i grabu; na ziemi wśród liści dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194931 fot. 194932

 ID111663  Amanita virosa; Gdańsk rezerwat, DA-80; 2008.08.24; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew; W ziemi Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 195066

 ID112006  Amanita virosa; ok.700 m S,Leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 2008.08.30; las mieszany-jodła,dąb,grab,buk i in; na ziemi,w liściastej ściółce dwa młode owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'56"N 19 30'38,01"E

fot. 195964 fot. 195965

 ID114346  Amanita virosa; 1 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2008.09.14; las mieszany-sosna,dąb,buk,lipa i in.; na ziemi trzy owocniki-dwa zrośnięte bulwami i jeden pojedynczy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'13,8"N 19 40'8,49"E

fot. 201393 fot. 201394

 ID115169  Amanita virosa; Szklana huta Kaszuby, CB-24; 2008.09.14; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; w ziemi kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 203015

 ID116354  Amanita virosa; Rezerwat Szczyt Wieżyca Kaszuby, CA-97; 2008.09.27; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,swierk; W ziemi przy szlaku turystycznym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205438

 ID120872  Amanita virosa; 700 m SE Kępice, na skarpie przy korycie rzeki Wieprza, pow.słupski, woj.pomorskie, BA-99; 2008.08.12; las liściasty z przewagą grabu i buka; na ziemi wśród liści jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/18.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216315.jpg
fot. 216316.jpg

 ID139724  Amanita virosa; N Krzczonów, gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-99; 2009.08.02; las mieszany z przewagą świerka, jodły, buka, brzozy; na ziemi trzy owocniki; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: BGF/BF/JG/090802/0100, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 260739

 ID141395  Amanita virosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 2009.08.16; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; W ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264648
N 54*23,309'
E 018*32,714'
98 m.npm

ID142848 Amanita virosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, DA-80; 2009.08.26; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: N 54*22,977'
E 018*33,002'
78 m.npmfot. 268117

 ID142849  Amanita virosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, DA-80; 2009.08.26; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 54*22,977'
E 018*33,002'
78 m.npmfot. 268119

 ID142856  Amanita virosa; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 2009.08.23; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 268132 fot. 268133
N 54*02,603'
E 017*44,812'
171 m.npm

 ID142987  Amanita virosa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.123, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 268475
N 54*23,144'
E 018*32,269'
104 m.npm

 ID144169  Amanita virosa; Rezerwat Ostrzycki Las Kaszuby, CB-07; 2009.09.06; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi ok.10 owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 271266
N 54*14,593'
E 018*06,311'
142 m.npm

 ID144450  Amanita virosa; 1 km S,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 2009.09.07; las mieszany-gł.jodły,dęby; na ziemi,w ściółce jeden owocnik (obok szczątki dwóch innych); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272067 fot. 272068

 ID148438  Amanita virosa; Nowy Dwór Wejherowski, CA-68; 2009.10.04; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/24.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282435
N 54*33,339'
E 018*16,076
165 m.npm

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.160 [26IV]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.364 [5]
· Michael, Hennig, Kreisel., — Handbuch fur Pilzfreunde 1. p.3 [18I]
· Svrcek, M.; Vancura, B., 1987 — Grzyby środkowej Europy. p.201 [25]
· Galli, R., 2001 — Le Amanite. [78]
· Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.122 [1]
· Wojewoda W., 1994 — Podręczny atlas grzybów. p.75 [4]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #864
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 12.08.2001

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Amanita_virosa.htm"> Amanita virosa (muchomor jadowity) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>