poisonousred list

Amanita virosa (Lamarck) Bertillon

muchomor jadowity(Death (Destroying) Angel)
Amanita verna (Bull.: Fr.) ss. auct. p.p. non Bull.
Amanita virosa
pokrój · habit; 24.08.2006, okolice Kościerzyny; znal. 060824.1
copyright © by Marek Snowarski
Amanita virosa Amanita virosa
pokrój · habit
Amanita virosa
przymiar10 mm
pojedynczo w buczynie · solitary under beech

owocnik (Fruitbody)

Amanita virosa
podstawa trzonu; pochwa · stipe base
Amanita virosa
KOH
Kapelusz biały, kremowy, z wiekiem może żółknąć; 40-70(100) mm średnicy; początkowo owalny, potem stożkowato-dzwonkowaty, z szerokim, obłym garbkiem lub rzadziej półkulisty albo wypukły do rozpostartego; powierzchnia kapelusza gładka, wilgotna lepka, sucha jedwabista; brzeg kapelusza ostry, długo podwinięty, zwykle nieregularny, czasem ze zwieszającymi się resztkami osłony.

space

Trzon cylindryczny w górze zwężony, z bulwiastą podstawą, z wiekiem wysmukły, 70-120(150) x 8-12(20) mm; powierzchnia z dużymi włóknistymi łuskami, białymi resztkami osłony; biały; pierścień biały, żółknący, błoniasty, nietrwały szybko pozostają tylko jego resztki, umieszczony tuż pod blaszkami; bulwiasta podstawa z przylegającą, błoniastą pochwą z odstającym brzegiem; pełny, z wiekiem z pustym kanałem.

space

Pileus white, cream, more yellowish in age; 40-70(100) mm broad; at first ovoid, then conic-campanulate with obtuse umbo, rarely convex to expanding; surface smooth, viscid when wet, dry silky; margin acute, incurved for long time, usually irregular, with hanging veil remains.
Lamellae white, with cream tint; broad; free; edges with flocci.
Stipe white; surface with big wolly squamules , white veil remains; ring white, yellowing, membranous, non pending, soon staying only remnants, atached to the stipe just below lamellae; equal, tapered toward top, with bulbous base; slender in age, 70-120(150) x 8-12(20) mm; basal bulb with addpressed membranous volva with distant margin; solid, in age hollow in the centre.
Flesh white, thick in the centre of the cap, thin at the margin; smell weak, unpleasant, reddish; taste mild, indistinct (do not try!). All parts of fruitbody immediately turn bright citrine-yellow with KOH.

zarodniki (Spores)

Amanita virosa
spores in IKI
Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne do kulistych, gładkie, przeświecające, amyloidalne, 8-11 x 7-10 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid to globose, smooth, hyaline, amyloid, 8-11 x 7-10 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w małych grupach, od lata do jesieni, na ubogich, wilgotnych, kwaśnych, piaszczystych glebach, szczególnie w lasach iglastych, rzadziej w liściastych.

Not common. Summer-fall, solitary or in small groups, primarily in coniferous forests, rarely in hardwood forests, on moist, acidic, basic, poor soils.

wartość (Importance)

Śmiertelnie trujący. Zawiera te same substancje trujace co muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides).

Deadly poisonous as Death Cap (Amanita phalloides).

Amanita verna
muchomor wiosenny (Amanita verna)
Wg statystyki Sanepidu (1998-2001) [135 p.75] w praktyce zatrucia tym śmiertelnie trującym gatunkiem nie zdarzają się, choć potencjalnie może być mylony przez bardzo niedoświadczonych grzybiarzy z pieczarkami. Brak zatruć można tłumaczyć tym, że występuje w lasach, gdzie niemal nikt nie zbiera pieczarek (Agaricus). Pieczarki bardzo łatwo odróżnić od muchomorów - pieczarki mają jednynie początkowo białe blaszki, w miarę dojrzewanie blaszki stają się różowe a potem czekoladowe. Wysyp zarodników w muchomorów jest biały, u pieczarek ciemny czekoladowobrązowy.

space

Probably casualties mistaken this specie with young white Agaricus members which differs with brown gills when mature and dark chocolate-brown spore print.
Other deadly poisonous amanita are albinotic form of Death Cap (Amanita phalloides) and Amanita verna see comparision page.

wybrane znaleziska · selected collections

Amanita virosa
5f · 06 08 24 1
(okolice Kościerzyny)
Amanita virosa
3f · 06 08 22 4
(okolice Kościerzyny)
Amanita virosa
35f · 06 08 18 9
(okolice Kościerzyny)
Amanita virosa
1f · 01 08 08 5 (Marek Snowarski)
(Kaszuby)
znaleziska Amanita virosa na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 40240 AB-94, 43789 AB-94, 120872 BA-99, 148438 CA-68, 141395 CA-89, 142987 CA-89, 38123 CA-97, 116354 CA-97, 144169 CB-07, 38236 CB-16, 77613 CB-16, 37525 CB-24, 40062 CB-24, 73987 CB-24, 73989 CB-24, 75605 CB-24, 75938 CB-24, 110290 CB-24, 110292 CB-24, 142856 CB-24, 115169 CB-24, 142849 DA-80, 111663 DA-80, 46671 DD-59, 74637 DD-66, 112006 DE-56, 102002 DE-56, 114346 DE-57, 144450 DE-57, 139724 DF-99, 111590 DG-04, 43458 EF-88, 38767 EF-98, 39316 EF-98, 38766 EG-09, 43469 EG-09, 41600 FE-07, 44512 GD-93, 75097 GD-93,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 41532 AB-84, 142848 DA-80,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

37525 Amanita virosa; Lipuska Huta-Dziemiany., CB-24; 05.08.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; W ziemi przykryte częściowo liśćmi. Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 45912 fot. 45913

38123 Amanita virosa; Ostrzycki las, CA-97; 13.08.2006; Las mieszany.; W ziemi Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47016 fot. 47017

38236 Amanita virosa; Kościerzyna, CB-16; 14.08.2006; Buczyna.; W ziemi Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 4726538766 Amanita virosa; Biecz, pow. Gorlice, 3 km E, EG-09; 05.08.2006; Las sosnowo-jodłowy z domieszką drzew liściastych; Na ziemi wśród ściółki przeważnie pojedynczo, do kilkunastu i więcej owocników na kilkuarowym stanowisku; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-05 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 48271

38767 Amanita virosa; Biecz, pow. Gorlice, 4 km W, EF-98; 06.08.2006; las jodłowy; Gruba ściółka iglasta, pochwa często ukryta w podłożu (jak na fot.) pojedynczo, lub po 2-3 szt. Ok. 10 owocników na kilku arach powierzchni; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-06 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 48274

39316 Amanita virosa; Racławice k/Biecza, pow. Gorlice, 2 km S, EF-98; 13.08.2006; Las mieszany z przewagą jodły i dębu; Na ziemi wśród ściółki pojedynczo w różnych miejscach lasu, kilkanaście owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: uzupełniono 2006-10-13. U zgłaszającego <06-08-13/10-13 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 49317

40062 Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 26.08.2006; Las mieszany.; W ziemi Dwa owocniki oddalone o 5m.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/9.09.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50445

40240 Amanita virosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na W od Kołbacza, AB-94; 28.08.2006; buczyna pomorska z domieszką pojedynczych sosen; na ziemi pojedynczo, 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50682

41532 Amanita virosa; Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, 1,2 km na SE od Szczecin-Kijewa, AB-84; 5.9..206.; las mieszany (Bk, Gb, Brz); na ziemi pojedynczo 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 52731

41600 Amanita virosa; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie, FE-07; 6.9..200.; dąb, sosna, jagodniki; na ziemi pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 52808 fot. 52809

43458 Amanita virosa; Swoszowa, gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2 km N, EF-88; 30.08.2006; cienisty las mieszany - sosna, jodła, buk, brzoza; na ziemi wśród grubej ściółki kilkadziesiąt owocników pojedynczo lub grupkami po 2 - 3; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: uzupełniono 2006.10.13. U zgłaszającego <06-08-30/10-13 Amanita virosa>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 55592

43469 Amanita virosa; Pagorzyna pow. Gorlice, 2 km SW, EG-09; 01.09.2006; las jodłowy z domieszką sosny i dębu; na ziemi wśród ściółki pod jodłami kilkanaście owocników przeważnie pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Muchomor jadowity
fot. 55610

43789 Amanita virosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1km na SW od Kołowa, AB-94; 14.09.2006; kwaśna buczyna przy zarastającym śródleśnym oczku wodnym; na ziemi przy murszejącym buku pojedynczo; leg. Marzena Łyczek; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56054

44512 Amanita virosa; 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu, GD-93; 23.09.2006; stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby; na ziemi pojedyńczo. Dnia 17.09.2006 znalazłem dwa już dość stare, wysuszone owocniki oddalone od zgłaszanego siedliska o ok. 20m. Wysokość owocnika 9 cm, średnica kapelusza 4,5 cm; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/RK/6.10.06, tak, notatka: N; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57116 fot. 57117

46671 Amanita virosa; uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 21, DD-59; 19.09.2006; las bukowo-debowo-sosnowy; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BG/060919/0001, nie, notatka: nie
uwagi:

73987 Amanita virosa; Szklana huta, CB-24; 15.08.2007; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 113358

73989 Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 15.08.2007; Las mieszany-buk,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; W ziemi Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 113364 fot. 113365 fot. 113366

74637 Amanita virosa; las Łagiewnicki w Łodzi, DD-66; 24.08.2007; las mieszany z jagodziną w poszyciu; przy ścieżce lesnej, w jagodzinach pojedyńczy; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MP/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 114913

75097 Amanita virosa; 9 km przed Włodawą od strony Lublina w promieniu 50 m po lewej stronie szosy, GD-93; 24.08.2007; stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby miejscami brzoza; na ziemi, w promieniu 50 m. 17 owocników w różnym stadium rozoju; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/RK/13.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 116030 fot. 116031

75605 Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 30.08.2007; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; W ziemi Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 117251

75938 Amanita virosa; Szklana huta, CB-24; 02.09.2007; Las mieszany,bagno,głównie sosna,brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; W ziemi 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 118062

77613 Amanita virosa; Kościerzyna, CB-16; 15.09.2007; Buczyna.; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 121703

102002 Amanita virosa; 0,5 km S,Leśniczówka Strzałków,pow.radomszczański, DE-56; 19.08.2001; las mieszany-jodła,świerk,brzoza,dąb,osika; na ziemi wśród widłaków 2001-3szt ,2002-1szt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 2001
fot. 174049

2002
fot. 174050

110290 Amanita virosa; Szklana huta, CB-24; 21.08.2008; Las mieszany,buk,świerk,sosna,dąb,grab; dookoła stawów leśnych w ziemi Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 191967 fot. 191968

110292 Amanita virosa; Dziemiany, CB-24; 21.08.2008; Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew; W ziemi Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 191979

111590 Amanita virosa; 3, 5 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. Śląskie, DG-04; 03.08.2008; las liściasty z przewagą buka i grabu; na ziemi wśród liści dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194931 fot. 194932

111663 Amanita virosa; Gdańsk rezerwat, DA-80; 24.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew; W ziemi Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 195066

112006 Amanita virosa; ok.700 m S,Leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 30.08.2008; las mieszany-jodła,dąb,grab,buk i in; na ziemi,w liściastej ściółce dwa młode owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'56"N 19 30'38,01"E

fot. 195964 fot. 195965

114346 Amanita virosa; 1 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,dąb,buk,lipa i in.; na ziemi trzy owocniki-dwa zrośnięte bulwami i jeden pojedynczy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'13,8"N 19 40'8,49"E

fot. 201393 fot. 201394

115169 Amanita virosa; Szklana huta Kaszuby, CB-24; 14.09.2008; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; w ziemi kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 203015

116354 Amanita virosa; Rezerwat Szczyt Wieżyca Kaszuby, CA-97; 27.09.2008; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,swierk; W ziemi przy szlaku turystycznym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205438

120872 Amanita virosa; 700 m SE Kępice, na skarpie przy korycie rzeki Wieprza, pow.słupski, woj.pomorskie, BA-99; 12.08.2008; las liściasty z przewagą grabu i buka; na ziemi wśród liści jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/18.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216315.jpg
fot. 216316.jpg

139724 Amanita virosa; N Krzczonów, gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-99; 02.08.2009; las mieszany z przewagą świerka, jodły, buka, brzozy; na ziemi trzy owocniki; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: BGF/BF/JG/090802/0100, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 260739

141395 Amanita virosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 16.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; W ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264648
N 54*23,309'
E 018*32,714'
98 m.npm

142848 Amanita virosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, DA-80; 26.08.2009; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: N 54*22,977'
E 018*33,002'
78 m.npmfot. 268117

142849 Amanita virosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, DA-80; 26.08.2009; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 54*22,977'
E 018*33,002'
78 m.npmfot. 268119

142856 Amanita virosa; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 23.08.2009; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 268132 fot. 268133
N 54*02,603'
E 017*44,812'
171 m.npm

142987 Amanita virosa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.123, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 268475
N 54*23,144'
E 018*32,269'
104 m.npm

144169 Amanita virosa; Rezerwat Ostrzycki Las Kaszuby, CB-07; 06.09.2009; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi ok.10 owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 271266
N 54*14,593'
E 018*06,311'
142 m.npm

144450 Amanita virosa; 1 km S,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 07.09.2009; las mieszany-gł.jodły,dęby; na ziemi,w ściółce jeden owocnik (obok szczątki dwóch innych); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272067 fot. 272068

148438 Amanita virosa; Nowy Dwór Wejherowski, CA-68; 04.10.2009; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/24.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282435
N 54*33,339'
E 018*16,076
165 m.npm

literatura · references
[26IV] [5] [18I] [78] [1] [4] [25] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 22.12.2006 · została utworzona/was created 12.08.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanita_virosa.htm">muchomor jadowity - Amanita virosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>