non edibleedible

Helvella crispa Fr.

piestrzyca kędzierzawa
Helvella crispa
na skraju drogi leśnej, w trawie, las mieszany świerki, brzozy, buki · gregarious in mixed forest in grass; 01.10.1998, Puszcza Białowieska
copyright © by Marek Snowarski
Helvella crispa
na skraju ścieżki w parku, pod liściastymi zaroślami, w trawie · in park on grass
Helvella crispa
na skraju ścieżki w parku, pod liściastymi zaroślami, w trawie · in park on grass
Helvella crispa
na skraju drogi leśnej, w trawie, las mieszany świerki, brzozy, buki · gregarious in mixed forest in grass

owocnik (Fruitbody)

Owocnik 50-150 mm wysokości. Główka 20-50 x 20-50 mm, nieregularna, zbudowana z kilku pofałdowanych, kędzierzawych płatów, często siodłowata, brzeg zwykle podwinięty, lecz nie zrośnięty z trzonem, wierzchnia strona płatów (zarodnikonośna) jest gładka, biaława do kremowożółtej lub brudnoochrowej, potem brunatnieje, spodnia strona jest delikatnie omszona.

Trzon białawy; 30-100 x 5-25(40) mm, u podstawy rozszerzony, o powierzchni wyraźnie żłobkowanej lub jamkowanej; wewnątrz z podłużnymi komorami.

Miąższ białawy, w trzonie elastyczny, w kapeluszu kruchy. Smak łagodny i zapach prawie niewyczuwalny, niezbyt przyjemne.

Sporocarp 50-150 mm high. Head 20-50 x 20-50 mm, irregular, consisting of several undulating, frizzly lobes, the head often saddle-shaped, margins usually incurved but not concrescent with the stipe, the upper surface of the lobes (fertile) is smooth, whitish to creamy-yellow or sordid ochraceous, later becomes brown, bottom surface delicately pubescent.

Stipe whitish; 30-100 x 5-25(40) mm, base somewhat clavate, its surface distinctly grooved or alveolate; inside with longitudinal chambers.

Flesh whitish, in the stipe elastic, in the cap fragile. Taste mild and odour very faint, both somewhat disagreeable.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników białawy (biały). Zarodniki bezbarwne, elipsoid, gładkie, z dużą oleistą kroplą, 15-21 x 10-12 µm.

Spore print whitish (white). Spores hyaline, ellipsoid, smooth, with a large oil drop, 15-21 x 10-12 µm.

występowanie

Średnio pospolita. Owocniki wyrastają od sierpnia do listopada, pojedynczo i w grupach, w lasach i zaroślach liściastych, w parkach, w trawie, chętnie na poboczach dróg. Wybierają gleby wapienne i obojętne.

Common. Summer-fall, gregarious or solitary in forests, bushes, on roadsides, in grass.

wartość (Importance)

Jadalna po ugotowaniu.

Edible after cooking.

uwagi (Remarks)

Helvella lacunosa
H. lacunosa
W Polsce w zależności od ujęcia, w rodzaju piestrzyca (Helvella), może być wyróżniane nawet kilkanaście gatunków. Cechy charakterystyczne to nieregularnie pofałdowana, płatowata główka; trzon silnie pobrużdżony lub jamkowaty. Zarodniki są duże, gładkie, z duża kroplą oleju.

space

In Poland the genus Helvella may even comprise a dozen or more species. Characteristic features include irregularly undulating, lobed head; stipe strongly grammate or alveolate. Spores are large, smooth, with a large oil drop.

space

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.12.2009 · została utworzona/was created 30.11.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Helvella_crispa.htm">piestrzyca kędzierzawa - Helvella crispa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>