non ediblered listGREJ

Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.) Kummer

wilgotnica szkarłatna
Hygrocybe coccinea
przymiar20 mm
w trawie na poboczu drogi · in grass on roadside; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; znal. 000812.13
copyright © by Marek Snowarski
Hygrocybe coccinea
przymiar20 mm
w trawie na poboczu drogi · in grass on roadside
Hygrocybe coccinea
przymiar10 mm
na skraju pastwiska · on pasture
Hygrocybe coccinea
przymiar20 mm
na skraju pastwiska · on pasture

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz czerwony do szkarłatnoczerwonego, z czasem blaknący do ochrowo-żółtego; 20-50 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem prawie płaski, wypukły lub szerokostożkowatego; powierzchnia gładka, śliska gdy wilgotna, sucha matowa, z przylegającymi drobnymi włókienkami; higrofaniczny; brzeg ostry, niewyraźnie prześwitujący lub nie prześwitujący, początkowo może być słabo podwinięty.

Blaszki początkowo czerwono-pomarańczowe, potem żółto-pomarańczowe, szerokie, grube, dość gęste; szeroko przyrośnięte do zbiegających ząbkiem.

Trzon szkarłatnoczerwony do pomarańczowoczerwonego, ku podstawie białawy; 40-60 x 5-8 mm, cylindryczny, powyginany, czasem spłaszczony, podstawa nieco zwężona; powierzchnia gładka, z drobnymi włókienkami; pusty, delikatny, włóknisty.

Miąższ wodnisty, w kapeluszu czerwony do pomarańczowego, kruchy, cienki; bez wyróżniającego się zapachu, smak łagodny, nieokreślony.

Pileus red to scarlet-red, with age fading to ochraceous-yellow; 20-50 mm in diameter, initially hemispherical, with age near plane, convex or broadly conical; surface smooth, lubricous when moist, dry dull, with appressed fine fibrils; hygrophanous; margin acute, indistinctly or not translucent-striate, initially can be slightly incurved.

Lamellae at first red-orange, later yellow-orange, broad, thick, quite close; broadly adnate to notched.

Stipe scarlet-red to orange-red, towards the base whitish; 40-60 x 5-8 mm, cylindrical, flexuous, sometimes compressed, base slightly tapered; surface smooth, finely fibrillose; hollow, delicate, fibrous.

Flesh watery, in the cap red to orange, fragile, thin; without a distinct odour, taste mild, indefinite.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do cylindryczno-elipsoidalnych, gładkie, przejrzyste, z kroplami, 7.5-11 x 4-5.5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid to cylindric-ellipsoid, smooth, translucent, with drops, 7.5-11 x 4-5.5 µm.

występowanie

Dość częsta, od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach; na ubogich, suchych pastwiskach i polanach leśnych, na obrzeżach lasów, na podgórzu i w górach.

Not common, summer-fall, solitary to gregarious, in forest clearings, among mosses and grasses, in poor, semidry, acid stands.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Bardzo podobna wilgotnica karminowa (Hygrocybe punicea) jest większa, miąższ w kapeluszu jest białawy. Istnieje cała grupa drobniejszych czerwonych wilgotnic jak: Hygrocybe calciphila, Hygrocybe helobia, Hygrocybe marchii, wilgotnica purpurowa (Hygrocybe miniata). Pospolitą czerwoną wilgotnicą o czerniejącym miąższu jest wilgotnica stożkowata (Hygrocybe conica).

Very similar Hygrocybe punicea is larger with whitish flesh in the cap. There is a whole group of tinier red Hygrocybe such as: Hygrocybe calciphila, Hygrocybe helobia, Hygrocybe marchii, Hygrocybe miniata. A common red Hydrocybe with a blackening flesh is Witch's Hat (Hygrocybe conica).

znaleziska Hygrocybe coccinea na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 174366 DF-78,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 256040 FG-31,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

174366 Hygrocybe coccinea; Skawina, część północna, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 03.09.2010; łąki; w trawie masowo, kilka stanowisk po kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/100903/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: masywna wilgotnica o matowej powierzchi. Na trzonie włókienowaty. Miąższ bardzo kruchy, pomarańczowo-czerwony. Trzon w niektórych owocnikach powyginany, spłaszczony.
Stanowisko obserwuję od 3 lat.
fot. 373069 fot. 373070 fot. 373071 fot. 373072

256040 Hygrocybe coccinea; Huta Polańska, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-31; 05.10.2014; górska łąka; na ziemi w trawie kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741546 fot. 741547 Hygrocybe coccinea

literatura · references
[26III] [28] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 27.09.2003 · została utworzona/was created 19.01.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hygrocybe_coccinea.htm">wilgotnica szkarłatna - Hygrocybe coccinea - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>