non edibleGREJ

Tricholoma ustale (Fr.: Fr.) Kummer

gąska bukowa (gąska ogorzała)
Tricholoma ustale
przymiar50 mm
licznie pod bukami · gregarious under beech; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 000730.6
copyright © by Marek Snowarski
Tricholoma ustale
przymiar20 mm
licznie pod bukami · gregarious under beech
Tricholoma ustale
przymiar20 mm
trzon i blaszki; licznie pod bukami · lamellae and stipe, gregarious under beech
Tricholoma ustale
przymiar50 mm
grupa pod bukami · gregarious under beech

owocnik (Fruitbody)

Tricholoma ustale
Kapelusz młody czerwonobrązowy, kasztanowobrązowy, z oliwkowym odcieniem, pokryty grubą warstwą śluzu, w centrum ciemniejszy, z wiekiem suchy i czarnobrązowy, lśniący; powierzchnia bez strefowań, naga, gładka; początkowo wypukły, potem rozpostarty z niewyraźnym garbkiem, 40-80(120) mm średnicy; brzeg długo podwinięty, ostry, jaśniejszy.

Blaszki białe, jasno ochrowo-żółtawe, z wiekiem czerwonobrązowo, rdzawo plamiste, na starość także z czerniejącym ostrzem; gęste, zatokowato przyrośnięte lub wykrojone.

Trzon z czerwonobrązowymi włókienkami, w górze białawy, powierzchnia sucha, drobno kosmkowata, bez strefy pierścieniowej; 50-80 x 10-15 mm, równogruby, często w dolnej części rozszerzony i korzeniasto zakończony; sztywny, elastyczny, z wiekiem pusty.

Miąższ biały, kremowy, uszkodzony brązowieje, w podstawie trzonu czerwonobrązowy; łagodny lub nieco gorzkawy, bez zapachu lub o słabym mącznym zapachu.

Pileus young red-brown, chestnut-brown, with olive tint, covered thickly with mucus, centrally darker, with age dry and black-brown, glossy; surface not zonate, glabrous, smooth; initially convex, later expanding with an inconspicuous umbo, 40-80(120) mm in diameter; margin incurved for a long time, acute, lighter coloured.

Lamellae white, light ochraceous-yellow, with age red-brown, rusty-spotted, at maturity also with blackening edge; close, sinuate.

Stipe with red-brown fibrils, at apex whitish, surface dry, finely fibrillose, without ring zone; 50-80 x 10-15 mm, equal, often lower part enlarged and rooting; stiff, elastic, with age hollow.

Flesh white, cream-coloured, injured turns brown, at the base of the stipe red-brown; mild or slightly bitterish, odourless or smell weak farinaceous.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, jajowate, 5-7 x 3,5-5 µm.

Spore print white. Spores hyaline, ovoid, 5-7 x 3,5-5 µm.

występowanie

Dość częsta. Od lata do jesieni, w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami, zwykle w grupach a nawet kępkach.

Widespread. Summer-fall. In hardwood forests, primarily under Fagus, solitary to gregarious, often almost clustered.

wartość (Importance)

Niejadalna.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Inne brązowe gąski z mniej lub bardziej śluzowatym kapeluszu i o mniej lub bardziej wyraźnym mącznym zapachu oraz smaku to występujące w lasach liściastych: Tricholoma ustaloides z wyraźną białą strefą pierścieniową na trzonie, gąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum) z siarkowożółtymi blaszkami i żółtym miąższem, gąska topolowa (Tricholoma populinum) wyrasta pod topolami z brązowiejącym trzonem i blaszkami. W lasach iglastych głównie pod sosnami można spotkać Tricholoma albobrunneum z porozrywaną strefą pierścieniową, gąska gorzkawa (Tricholoma stans) z gładkim, promieniście włóknistym i nieco śluzowatym kapeluszem, gąska dachówkowata (Tricholoma imbricatum) z drobno spękanym, suchym kapeluszem i Tricholoma pessundatum z silnie śluzowatym kapeluszem i czerniejącym ostrzami blaszek.

Other brown Tricholoma with more or less mucous cap and more or less distinct farinaceous odour and taste are found in deciduous forests: Tricholoma ustaloides with distinct white ring zone on the stipe, Tricholoma fulvum with sulphur-yellow lamellae and yellow flesh, Tricholoma populinum grows under poplars and has browning stipe and gills. In deciduous forests mainly under pine-trees can be found Tricholoma albobrunneum with split ring zone, Tricholoma stans with a smooth, radially fibrillose and slightly mucous cap, Tricholoma imbricatum with minutely cracked, dry cap, and Tricholoma pessundatum with strongly mucous cap and with blackening edges of gills.

znaleziska Tricholoma ustale na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 155955 AD-18,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 297141 AB-94, 204601 BE-38, 267984 CA-68, 174593 CA-89, 223386 CA-89, 176796 CB-48, 176797 CB-48, 205414 CE-28, 253395 CE-28,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

155955 Tricholoma ustale; 3 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 15.08.2007; las liściasty (Fagus, Quercus); na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 795 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305644 fot. 305645

174593 Tricholoma ustale; Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 14.09.2010; las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, nie, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: ,

176796 Tricholoma ustale; Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 25.09.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,leszczyna; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 379872 fot. 379873

176797 Tricholoma ustale; Młynki, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 24.09.2010; Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza,; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 379877 fot. 379878

204601 Tricholoma ustale; Paniowice Dolina Widawy, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-38; 09.09.2012; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,grab,olsza; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 514575

205414 Tricholoma ustale; 700 m na S-W od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 22.09.2012; las mieszany: olchy, brzozy, buki, graby, rzadko sosny i świerki; na ziemi, pośród liści, pod bukiem pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 821 (stary 87). Gmina Sokolniki. Omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/516548.html
fot. 518852 fot. 518853 fot. 518854

223386 Tricholoma ustale; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 24.09.2013; Buczyna; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 601216 fot. 601217

253395 Tricholoma ustale; 1,8 km na S-E od zabudowań Pichlic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 18.10.2014; las mieszany: sosny, graby, buki, dęby, brzozy, olchy; na ziemi, pod bukiem pojedyńczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak,
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Sokolniki oddział 821.
fot. 730259 fot. 730260 fot. 730261

267984 Tricholoma ustale; TPK Gdańsk Dolina Zagórskiej Strugi, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-68; ..; buczyna; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy A.K., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 787112fot. 787113

297141 Tricholoma ustale; Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 29.08.2016; buczyna przy źródlisku; na ziemi w wiązce - 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/873299.html

literatura · references
[26III] [18III] [3] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 14.08.2003 · została utworzona/was created 01.11.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Tricholoma_ustale.htm">gąska bukowa - Tricholoma ustale - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>