toxic

Amanita gemmata (Fr.) Gillet (1874)

muchomor narcyzowy
Amanita junquillea Quelet
Amanita gemmata
19.09.2006, okolice Rogowa; znal. 060919.1
copyright © by Marek Snowarski
Amanita
Amanita
Amanita gemmata
przymiar10 mm
pod sosna w lesie sosnowo-bukowo-świerkowym; pojedynczy owocnik, na kapeluszu nieliczne duże łatki · solitary under pine
Amanita gemmata

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz żółty, woskowożółty, ochrowożółty, z wiekiem i na brzegu jaśniejszy, kremowy; (25)40-80(100) mm średnicy; wypukły, potem płaski; brzeg silnie i wyraźnie prążkowany, ostry; powierzchnia bez lub z kilkoma nieregularnie rozrzuconymi, białawymi łatkami różnej wielkości, gdy wilgotna to nieco lepka, gdy sucha jedwabiście lśniąca.

Blaszki białe, z kosmkowatym ostrzem, gęste, wybrzuszone, wolne.

Trzon białawy, zwykle poniżej pierścienia pokryty białawymi, odstającymi kosmkami i łuseczkami; 60-100 x 6-10 mm, równogruby, nieco rozszerzający się ku podstawie; wnętrze puste, potem watowate; kruchy. Z pierścieniem który jest widoczny u młodych egzemplarzy, potem zanika. Pochwa szczątkowa, często w postaci wałeczka na górze bulwiastej nasady trzonu.

Miąższ biały, pod skórką żółtawy; smak łagodny; zapach słaby lub brak.

Pileus yellow, waxy-yellow, ochre-yellow, in age and at margin lighter, cream-coloured; (25)40-80(100) mm in diameter; convex, later flat; margin distinctly striate, acute; surface with or without some irregularly scattered whitish spots of varying size, slighty viscid when wet, with silky gloss when dry.

Lamellae white, with floccose edge, close, ventricose, free.

Stipe whitish, usually below the ring covered with whitish loosly hanging fibrills and scales; 60-100 x 6-10 mm, equal, slightly widening in lower part; hollow, later stuffed; fragile. With ring present in young speciemens, later disappears. Volva residual, often in the form of a wolly rolls at the top of a basal bulb.

Flesh white, yellowish under cuticule; taste mild; smell weak to none.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, nieamyloidalne, 10-12 x 6-8 µm.

Spores. Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, inamyloid, 10-12 x 6-8 µm.

występowanie

Stosunkowo częsty. Literatura podaje, że jest to gatunek ciepłolubny - obserwacje temu przeczą - w Polsce rośnie często na Pomorzu, czy nawet na półwyspie Helskim, a więc w rejonach chłodnych i to w miejscach przeciętnych pod względem termicznym. W lasach liściastych i iglastych od maja/czerwca do października, zwykle pojedynczo i na glebach piaszczystych, kwaśnych.

Quite common in Poland. Summer-fall, usually solitary on sandy, acidic soils, prefer warm places according to literature but in my observation grows often in cold areas and fruitbodys appears even in May.

wartość (Importance)

Trujący.

Poisonous.

gatunki podobne

Amanita fulva
A. fulva
Amanita citrina
A. citrina
Gdy bez pierścienia barwą i prążkowanym brzegiem kapelusza podobny jest do muchomora rdzawobrązowego (Amanita fulva), który odróżnia się wyraźną pochwą.

space

wybrane znaleziska · selected collections

Amanita gemmata
3f · 06 09 19 1
(okolice Rogowa)
Amanita gemmata
7f · 06 08 19 12
(okolice Kościerzyny)
Amanita
2f · 01 08 06 3 (Marek Snowarski)
(Kaszuby)
Amanita
5f · 01 08 06 2 (Marek Snowarski)
(Kaszuby)
Amanita gemmata
1f · 99 07 04 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Amanita gemmata
7f · 04 05 29 1
(Jurata)
znaleziska Amanita gemmata na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 46675 DD-79,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

46675 Amanita gemmata; uroczysko Popień k. wsi Popień Parcela, oddział 170, DD-79; 18.09.2006; las mieszany z przewaga buka; na ziemi kilka owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BG/060918/0001, nie, notatka: nie
uwagi:literatura · references
[5] [26IV] [2] [1] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.11.2009 · została utworzona/was created 13.09.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanita_gemmata.htm">muchomor narcyzowy - Amanita gemmata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>