trujący

Amanita gemmata (Fr.) Gillet (1874)

muchomor narcyzowy
Amanita junquillea Quelet
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · gatunki podobne · znaleziska
Amanita gemmata (muchomor narcyzowy)
19.09.2006, okolice Rogowa; copyright © by Marek Snowarski
Amanita gemmata (muchomor narcyzowy)
Amanita gemmata (muchomor narcyzowy)
Amanita gemmata (muchomor narcyzowy)
pod sosna w lesie sosnowo-bukowo-świerkowym; pojedynczy owocnik, na kapeluszu nieliczne duże łatki
Amanita gemmata (muchomor narcyzowy)

owocnik

Kapelusz żółty, woskowożółty, ochrowożółty, z wiekiem i na brzegu jaśniejszy, kremowy; (25)40-80(100) mm średnicy; wypukły, potem płaski; brzeg silnie i wyraźnie prążkowany, ostry; powierzchnia bez lub z kilkoma nieregularnie rozrzuconymi, białawymi łatkami różnej wielkości, gdy wilgotna to nieco lepka, gdy sucha jedwabiście lśniąca.

space

Trzon białawy, zwykle poniżej pierścienia pokryty białawymi, odstającymi kosmkami i łuseczkami; 60-100 x 6-10 mm, równogruby, nieco rozszerzający się ku podstawie; wnętrze puste, potem watowate; kruchy. Z pierścieniem który jest widoczny u młodych egzemplarzy, potem zanika. Pochwa szczątkowa, często w postaci wałeczka na górze bulwiastej nasady trzonu.

space

Pileus yellow, waxy-yellow, ochre-yellow, in age and at margin lighter, cream-coloured; (25)40-80(100) mm in diameter; convex, later flat; margin distinctly striate, acute; surface with or without some irregularly scattered whitish spots of varying size, slighty viscid when wet, with silky gloss when dry.

space

Stipe whitish, usually below the ring covered with whitish loosly hanging fibrills and scales; 60-100 x 6-10 mm, equal, slightly widening in lower part; hollow, later stuffed; fragile. With ring present in young speciemens, later disappears. Volva residual, often in the form of a wolly rolls at the top of a basal bulb.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, nieamyloidalne, 10-12 x 6-8 µm.

Spores. Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, inamyloid, 10-12 x 6-8 µm.

występowanie

Stosunkowo częsty. Literatura podaje, że jest to gatunek ciepłolubny - obserwacje temu przeczą - w Polsce rośnie często na Pomorzu, czy nawet na półwyspie Helskim, a więc w rejonach chłodnych i to w miejscach przeciętnych pod względem termicznym. W lasach liściastych i iglastych od maja/czerwca do października, zwykle pojedynczo i na glebach piaszczystych, kwaśnych.

Quite common in Poland. Summer-fall, usually solitary on sandy, acidic soils, prefer warm places according to literature but in my observation grows often in cold areas and fruitbodys appears even in May.

wartość

Trujący.

Poisonous.

gatunki podobne

Gdy bez pierścienia barwą i prążkowanym brzegiem kapelusza podobny jest do muchomor rdzawobrązowy (Amanita fulva), który odróżnia się wyraźną pochwą.

space

znalezisko 20060919.1.06 - Amanita gemmata (muchomor narcyzowy); okolice Rogowa
3f · 20060919.1.06
/okolice Rogowa/
znalezisko 20060819.12.06 - Amanita gemmata (muchomor narcyzowy); okolice Kościerzyny
7f · 20060819.12.06
/okolice Kościerzyny/
znalezisko 20010806.3.01 - Amanita gemmata (muchomor narcyzowy); Kaszuby
2f · 20010806.3.01
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
znalezisko 20010806.2.01 - Amanita gemmata (muchomor narcyzowy); Kaszuby
5f · 20010806.2.01
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
znalezisko 19990704.1.99 - Amanita gemmata (muchomor narcyzowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
1f · 19990704.1.99
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
znalezisko 20040529.1.04 - Amanita gemmata (muchomor narcyzowy); Jurata
7f · 20040529.1.04
/Jurata/
znaleziska Amanita gemmata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

DD-79 46675

 ID46675  Amanita gemmata; uroczysko Popień k. wsi Popień Parcela, oddział 170, DD-79; 2006.09.18; las mieszany z przewaga buka; na ziemi kilka owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BG/060918/0001, nie, notatka: nie
uwagi:literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.356 [5]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.151 [26IV]
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.274 [2]
· Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.128 [1]
· baza „publikacje po 2000 r.” #847
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 13.09.1999

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Amanita_gemmata.htm"> Amanita gemmata (muchomor narcyzowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>