niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Tulostoma fimbriatum Fr.

berłóweczka frędzelkowana pałeczka frędzelkowata
Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
29.09.2007, Tomaszów Mazowiecki i okolice; copyright © by Marek Snowarski
Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
pokrój

cechy makroskopowe

Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
Główka jasna, brudnoszara, ochrowoszara, gładka, matowa; kulista lub nieco spłaszczona u podstawy, mała do średnich rozmiarów, 5-15(25) mm średnicy; u jej podstawy wąska krusta ze strzępek egzoperydium zlepionych z cząstkami podłoża lub brak, włókniste resztki ciemiejszego egzoperydium widoczne też na powierzchni główki; endoperydium o konsystencji papieru.

space

Trzon zagłębiony w podłożu, brudnobrązowy, ochrowobrązowy, ochrowordzawy; gładki do zadziorkowatego (łuseczkowaty), te wąskie, przylegające lub odstające; 10(20)-60(80) × (2)3-5(6) mm; u podstawy z bryłką podłoża poprzerastanego strzępkami.

cechy mikroskopowe

Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
Zarodniki kuliste, wyraźnie, gęsto brodawkowane, 6-8 µm [14], (4.5)4.6-5.8(6.5-8) µm [127], 5-6-8 µm, wyraźnie brodawkowane [128].

space

wartość

Do 2014r. wszystkie gatunki z rodzaju berłóweczka (Tulostoma) podlegały w Polsce ochronie gatunkowej. Od tego roku ten gatunek jest wyłączony z ochrony jako stosunkowo często spotykany.

występowanie

Rzadki ale wśród krajowych berłóweczka (Tulostoma) jeden z częściej spotykanych. Ciepłe stanowiska piaszczyste zarówno niemal czyste piaski, jak i miejsca bogate w humus. Owocniki pojawiają się od wiosny do późnej jesieni. Ponieważ są stosunkowo trwałe, to można je znajdować przez cały rok.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

uwagi

Gatunek ten charakteryzuje się dużą zmiennością w wyglądzie owocników, w tym i struktury perystomu.
znalezisko 20070929.1.07 - Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana); Tomaszów Mazowiecki i okolice
17f · 20070929.1.07
/Tomaszów Mazowiecki i okolice/
znalezisko 20070929.2.07 - Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana); Tomaszów Mazowiecki i okolice
15f · 20070929.2.07
/Tomaszów Mazowiecki i okolice/
znalezisko 20060624.6.06 - Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana); Svaty Jan Moravski, Słowacja
18f · 20060624.6.06
leg. M. Jeppson, Adamcik, det. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/
znaleziska Tulostoma fimbriatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

225647 251287 AB-83 297214 AD-04 154039 BD-08 136672 208958 179793 CB-48 193131 CB-74 62395 CC-84 204870 CE-37 295824 295825 253393 DA-70 200554 DA-80 150490 117100 DA-81 194336 DD-10 231033 DE-35 150001 208527 149877 DE-45 293383 248243 152985 155090 181832 227052 195933 DE-55 153706 153698 292062 251168 271152 180508 227366 DE-66 153695 DF-62 182950 158697 120510 DF-78 156773 194203 EC-25 276653 EC-93 94132 EC-97 193083 ED-28 83171 EF-70 91238 FE-13 15450 GC-01 163144 163137 195907 163139

 ID15450  Tulostoma fimbriatum; Puławy, osiedle Sienkiewicza, od 18 lat nieużytki po zlikwidowanych ogrodach domów jednorodzinnych, FE-13; 2005.06.19; Zagłębienie pomiędzy dwoma karczami (dębów) wypełnione piaszczystą ziemią.; Piaszczysta ziemia, pod bylicą pospolitą (Artemisia vulgaris), pod bylicą rosły także: krwawnik pospolity (Achillea milleofolium) i stokłosa płonna (Bromus sterilis) - wszystko gatunki azotolubne i ruderalne 1 wysuszony owocnik; leg. Bogusław Mazurek; det. Darek Karasiński; oznaczone jako Tulostoma fimbriatum - Pałeczka frędzelkowata; eksykat: Tak, u kustosza bazy, http://www.bio-forum.pl/messages/33/11706.html , Pałeczka (Tulostoma) ale jaka ???, notatka: Notes 3 - 19.06.2005 - 1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Pomimo usilnych poszukiwań w promieniu 1-2 m brak innych owocników
Przygotowywana jest publikacja o tym stanowisku.

 ID62395  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km W, Świdwie - pow. Sępólno Kr., CB-74; 2007.04.25; nasłoneczniona skarpa - tuż przy mrowisku, sosny i brzozy; na ziemi - w rzadkich trawach 12 owocników; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WW/10.05.07, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/88141.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: berłóweczka frędzelkowana
fot. 88304 fot. 88305

 ID83171  Tulostoma fimbriatum; Wiązowna, woj. mazowieckie, ED-28; 2007.10.28; skwer porośnięty dębami i klonami; piaszczyste, porośnięte mchem i trawą w grupie, około dwudziestu owocników w promieniu 2-3 metrów; leg. Ela Twardowska; det. Anna Kujawa; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: wysokość owocnika ok 4cm, główka o średnicy 1cm
fot. 133738 fot. 133739 fot. 133740 fot. 133741 fot. 133742 fot. 133743

 ID91238  Tulostoma fimbriatum; Kraków, Podgórze, obok osiedla Nowy Prokocim, EF-70; 2008.02.03; pas zieleni obok asfaltowej drogi lokalnej; na ziemi w grupie liczącej ok. 15 owocników; leg. Tadeusz Ruchlewicz; det. Tadeusz Ruchlewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TR/6.02.08, TAK, u kustosza, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki otwarte, wysypują się zarodniki

 ID94132  Tulostoma fimbriatum; Rynia, pow. legionowski, mazowieckie, EC-93; 2006.12.15; Nad Zalewem Zegrzyńskim, miejsce piaszczyste z rzadką trawą; na ziemi w grupie 14 owocników; leg. Łukasz Skomorucha; det. Łukasz Skomorucha; weryfikował: Anna Kujawa, 2008.03.10; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 155057

 ID117100  Tulostoma fimbriatum; Gdańsk ul.Potokowa, DA-80; 2008.10.04; nieużytki,łąka,byłe sady; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Marcin S.Wilga; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/14.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 207075 fot. 207076

 ID120510  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km NE Kobiór, pow. pszczyński, woj. śląskie, DF-62; 2008.11.04; las sosnowy, wzdłuż drogi brzoza, dąb; na ziemi w żużlu, wśród traw, liści i sosnowych igieł niezliczona ilość owocników na leśnej drodze i jej poboczu na odcinku ok 5 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 215391 fot. 215392 fot. 215393

 ID136672  Tulostoma fimbriatum; woj. wielkopolskie, Poznań, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Niestachowskiej, BD-08; 2009.07.01; ogród dendrologiczny; wzniesienie terenu, piasek, na alejce do 1/3 jej szerokości, w pobliżu topoli porośniętej jakimś pnączem grupa ok. 90 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK31.07.09, tak, notatka: wpis do tabeli+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: zdjęcia (siedlisko i przykładowy owocnik)
fot. 251637 fot. 251638 fot. 251639

wątek na forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/250722.html

 ID149877  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km N,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE-35; 2009.10.11; żwirowe pobocze drogi; na ziemi dwie grupy blisko siebie,ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 285771 fot. 285772 fot. 285773

 ID150001  Tulostoma fimbriatum; u podnóża Góry Kamieńsk,od zach strony,woj.łódzkie, DE-35; 2009.10.19; przydrożne nieużytki; na ziemi,wśród roślinności trawiastej luźna grupa ok.40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 286216 fot. 286217 fot. 286218

 ID150490  Tulostoma fimbriatum; Gdańsk Brętowo, DA-80; 2009.10.24; nieużytki,łąka; w ziemi,piasku kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/14.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 287816 fot. 287817

 ID152985  Tulostoma fimbriatum; 2 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.11.14; przydrożne nieużytki; na ziemi luźna grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: rosły wraz z T.brumale

fot. 295303 fot. 295304 fot. 295305

 ID153695  Tulostoma fimbriatum; Zagórze k.Gidel, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2009.11.22; pobocze drogi; na ziemi grupa 18 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 297591 fot. 297592 fot. 297593

 ID153698  Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.11.21; przydrożne nieużytki; na ziemi grupa 23 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 297617 fot. 297618 fot. 297619

 ID153706  Tulostoma fimbriatum; Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2009.11.21; piaszczyste pobocze szosy; na ziemi,w piachu grupa ok.30 owocników,niestety w większości stratowanych przez pędzone krowy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 297665 fot. 297666 fot. 297667

 ID154039  Tulostoma fimbriatum; 2 km, S, Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD-04; 2009.04.24; nasyp kolejowy, odsłonięte i słoneczne miejsce; piasek kilka grup po kilka osobników rozproszonych na powierzchni kilkunastu m2; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: owocniki prawodpodopnie zeszłoroczne
http://www.bio-forum.pl/messages/33/236260.html
1.
fot. 299125
2.
fot. 299126
3.
fot. 299127

 ID155090  Tulostoma fimbriatum; Rożny,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.11.28; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi grupa ok.35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 302517 fot. 302518 fot. 302519

berłóweczki rosły wraz z gwiazdoszem kwiatuszkowatym -id155088

 ID156773  Tulostoma fimbriatum; Skawina, wzdłuż ul. Tynieckiej, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2009.11.14; na wale przeciwpowodziowym,; w piasku w grupach po kilka, kilkanaście sztuk; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: kilka grup na długości 1 km wału przeciwpowodziowego nad rzeką Skawinką
fot. 308402 fot. 308403

 ID158697  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km NE Kobiór, pow. pszczyński, woj. śląskie, DF-62; 2009.11.03; las sosnowy, wzdłuż drogi, pojedyncza brzoza, dąb; na ziemi w żużlu, wśród traw, liści i sosnowych igieł około 30 owocników na poboczu leśnej drogi na odcinku ok 2 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W 2008 roku rosło znacznie więcej owocników.
fot. 313876 fot. 313877 fot. 313878 fot. 313879

 ID163137  Tulostoma fimbriatum; 0.5km na wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.03.21; zbocze wyrobiska pożwirowego z rzadka porośnięte sosenkami; na żwrowo- piaszczystej ziemi kilkanaście owocników na przestrzeni kilku metrów; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MG/100321/0001, tak, notatka: w postaci wątku; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329613 fot. 329614 fot. 329615 fot. 329616 fot. 329617

Dodatkowe informacje w wątku.

UWAGA (B. Gierczyk): Wśród okazów 1 owocnik T. melanocyclum (BGF/BF/MG/100321/0002).

 ID163139  Tulostoma fimbriatum; około 1 km. na wschód od miejscowości Ogrodniczki, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.03.21; pobocze, leśnej piaszczystej drogi, w pobliżu tylko sosny i jałowce; na piaszczystej ziemi kilkanaście owocników skupionych na około 1 m. kwadr.; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: w postaci wątku; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: SIEDLISKO;
fot. 329624
OWOCNIKI:
fot. 329625 fot. 329626 fot. 329627


Dodatkowe informacje w wątku.

 ID163144  Tulostoma fimbriatum; 2 km. na płn-wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.04.04; skraj piaszczystej drogi śródleśnej, w pobliżu pojedyńczej sosny; na piaszczystym podłożu kilka owocników na długości pobocza około 3m.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329657 fot. 329658 fot. 329659 fot. 329660 fot. 329661 fot. 329662

 ID179793  Tulostoma fimbriatum; Poznań, ul. Wojska Polskiego niedaleko skrzyżowania z ul. Dojazd, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2010.11.23; rzadki trawnik przy bloku, odgrodzony od chodnika płotkiem, obsadzony z rzadka krzewami ozdobnymi; piaszczyste, wśród rzadkiej trawy 30 owocników na powierzchni ok. 1 m2; leg. Barbara Kudławiec; det. Piotr Chachuła, Anna Kujawa; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: współrzędne stanowiska N 52°25'42,8" E 16°53'49,4"

zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/389390.html

ok. 0,5 km na SW, na terenie Ogrodu Dendrologicznego mieściło się stanowisko T. fimbriatum stwierdzone w 2009 r. ID: 136672. Jedno stanowisko od drugiego oddzielone budynkami i zadrzewieniem.

 ID180508  (potwierdzenie 153706) Tulostoma fimbriatum; Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2010.10.12; piaszczyste pobocze szosy; na ziemi,w piachu w grupie, 11 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 391434 fot. 391435 fot. 391436

 ID181832  (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.10.01; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394994 fot. 394995

 ID182950  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km NE Kobiór, pow. pszczyński, woj. śląskie, DF-62; 2010.10.12; las sosnowy, wzdłuż drogi brzoza, dąb; na ziemi w żużlu, wśród traw, liści i sosnowych igieł siedem owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: obserwuję to stanowisko od 2008 r, wtedy trudno było zliczyć ilość owocników, były ich setki, w 2009 roku udało mi się naliczyć około trzydziestu, w 2010 tylko siedem
fot. 398254

 ID193083  Tulostoma fimbriatum; 150 m na NW od wsi Łosie na terenie działki rekreacyjnej, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, EC-97; 2011.08.12; silnie nasłoneczniony trawnik i rabata kwiatowa koło róż ozdobnych (stanowisko w całości na działce rekreacyjnej); na ziemi, na glebie piaszczystej podsypywanej ziemią ogrodniczą i dolomitem w najbliższym sąsiedztwie róż na powierzchni ok. 3 m2 pojawiło się około 40 owocników, większość w niewielkich grupkach po kilka owocników; leg. Iwona Dembicz; det. mgr Julia Budziszewska oraz mgr Mateusz Wilk; eksykat: WA0000017843, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Owocniki pojawiały się w tym samym miejscu od pierwszej połowy sierpnia aż do początku październikafot. 452586

 ID193131  Tulostoma fimbriatum; Ocypel Bory Tucholskie teren ośrodka Metrix, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2011.09.25; Piaszczysty teren nad jeziorem Ocypel Wlk.; w ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/24.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 452846 fot. 452847

 ID194203  Tulostoma fimbriatum; Skawina (wzdłuż ul. Tynieckiej), pow. krakowski, woj. małopolski, DF-78; 2011.11.20; wał przeciwpowodziowy; w trawie 4 grupy po kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/111120/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 458174 fot. 458175fot. 458176

 ID194336  Tulostoma fimbriatum; Gdańsk Górki Zachodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2011.11.19; Las sosnowy,piaszczysty,wydma; w ziemi,piasku kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 458806 fot. 458807 fot. 458808 fot. 458809 fot. 458810

 ID195907  Tulostoma fimbriatum; 1 km na wschód od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011,10,08; piaszczyste pobocze drogi w lesie sosnowym porośnięte mchem; na ziemi kilka owocników w jednej grupce; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467010

 ID195933  (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.10.18; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467081 fot. 467082 fot. 467083

 ID200554  Tulostoma fimbriatum; Gdańsk Przymorze pas nadmorski, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-70; 2012.07.09; granica wydmy szarej i lasu sosnowego; ziemia 3 owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MWR/120709/0002, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/495938.html
uwagi: fot. 496167 fot. 496168

 ID204870  Tulostoma fimbriatum; wioska Ganina leżąca pomiędzy Strzyżewem Kościelnym, a Strzyżewem Smykowym, ok. 10 km NE od Gniezna, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2012.09.20; porośnięte trawą przydroże drogi asfaltowej (trawa wykaszana); w miejscu mniej porośniętym trawą na ziemi i wśród rzadszej trawy około 30 owocników w pobliżu siebie na niewielkiej powierzchni pobocza; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/BK/25.01.13, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: 52°34'52,64" N, 17°41'11,94" E
lokalizacja na wysokości porośniętego bzem lilakiem miejsca, które na mapach wskazywane jest jako cmentarz (zapewne poniemiecki), obecnie nic już nie wskazuje na to dawne przeznaczenie tego miejsca, pozostały tylko trzy nieduże, być może po nagrobkach, elementy z betonu

siedlisko:
fot. 515684
owocniki w siedlisku
fot. 515685 fot. 515686
owocniki
fot. 515687 fot. 515688 fot. 515689 fot. 515690 fot. 515691
przykładowe owocniki wobec miarki
fot. 515692

 ID208527  (potwierdzenie 150001) Tulostoma fimbriatum; 1 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce; u podnóża Góry Kamieńsk, od zach strony, przy stawach, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.10.14; przydrożne nieużytki; na ziemi, wśród roślinności trawiastej i zielnej luźna grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 533680

 ID208958  (potwierdzenie 179793) Tulostoma fimbriatum; Poznań, ul. Wojska Polskiego niedaleko skrzyżowania z ul. Dojazd, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2012.10.08; rzadki trawnik przy bloku, odgrodzony od chodnika płotkiem, obsadzony z rzadka krzewami ozdobnymi; piaszczyste, wśród rzadkiej trawy grupa kilkunastu owocników na niewielkiej powierzchni; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: pierwsze zgłoszenie jest z 2010 r., w 2011 r. nie zaobserwowałam nowych owocników, w międzyczasie przy stanowisku były wykonane prace ziemne (jakiś wykop), to jednak nie przeszkodziło owocnikom w ponownym pojawieniu się w tym roku

siedlisko
fot. 536747 fot. 536748
owocniki
fot. 536749
zbliżenie na kilka owocników
fot. 536750

 ID225647  Tulostoma fimbriatum; Jastarnia, pow. Pucki, woj. Pomorskie; 2013.10.04; na skraju lasu mieszanego,sosna,brzoza,dąb; trawa 2; leg. Natalia Szulc; det. Anna Kujawa; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: Berłóweczki znalazłam niedaleko ośrodka wczasowego na skraju lasu w Jastarni.


fot. 610280fot. 610281fot. 610282

 ID227052  (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.10.13; przydroże, pas ziemi z rzadką roślinnością zielną; w piaszczystej ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 616872

 ID227366  (potwierdzenie 153698) Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe ( cz. lewobrzeżna ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.10.12; żwirowe pobocze drogi; na ziemi grupa co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 618427 fot. 618428 fot. 618429 fot. 618430 fot. 618431

 ID231033  Tulostoma fimbriatum; 900 m, SSW, Siedliska, pow. koniński, woj. wielkopolskie, DD-10; 2013.12.30; piaszczysty brzeg jeziora; na ziemi pojedynczo, łącznie cn. 21 owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: BGF/BF/GN/131230/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642641 fot. 642642 fot. 642643

 ID248243  (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.09.28; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gat. chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 710693 fot. 710694 fot. 710695

 ID251168  (potwierdzenie 153698) Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe ( część wsi na pd. od Warty ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.10.17; żwirowe przydroże; na ziemi, zagłębione w podłożu grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 720657 fot. 720658

 ID251287  Tulostoma fimbriatum; ; 2014.10.29; las mieszany,sosna,brzoza; mchy w kilku grupach.ponad 20 sztuk; leg. Natalia Szulc; det. Natalia Szulc; eksykat: -, tak, notatka: -
uwagi: Skraj lasu W Jastarni.Okolice ośrodków wczasowych w kierunku Juraty.

fot. 721196

 ID253393  Tulostoma fimbriatum; Żdżary (teren szkoły), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2014.11.16; trawnik pod lipami i klonami, corocznie pnie s± malowane wapnem; na ziemi 82 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Bogusław Mazurek, Błażej Gierczyk; eksykat: chroniony, tak
uwagi: Żdżary, teren szkoły, gmina Bolesławiec. Omówiony w w±tku:http://www.bio-forum.pl/messages/33/719725.html
fot. 730241 fot. 730242 fot. 730243

ID271152 Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.10.30; żwirowe przydroże; na ziemi grupa co najmniej 13 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 800209 fot. 800210

 ID276653  Tulostoma fimbriatum; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.01.28; Sosna z domieszką brzozy; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/160128/0001, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/822754.html

ID292062 (potwierdzenie 153698) Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe ( cz. lewobrzeżna ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.10.10; przydroże; na ziemi grupka co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 882115 fot. 882116

ID293383 (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.10.31; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi grupka co najmniej 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 887806 fot. 887807 fot. 887808

ID295824 Tulostoma fimbriatum; Wiewiórka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.30; trawnik przy domu; na piaszczystej ziemi kilkanascie owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny.
fot. 900390 fot. 900391 fot. 900392 fot. 900393 fot. 900394

ID295825 Tulostoma fimbriatum; 600 m na N od Koloni Bolesławiec-Chróscin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.29; zarosla na stoku terasy brzegowej pradoliny Prosny; sucha, piaszczysta murawa kilkadziesiat owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny, w pobliżu dawnego wapiennika.
fot. 900401 fot. 900402 fot. 900403 fot. 900404 fot. 900405

ID297214 Tulostoma fimbriatum; Szczecin - Podjuchy, ul. Sąsiedzka (na końcu zabudowań miasta), pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2016.10.29; na skraju nieużytku sąsiadującego z rozpełzającą się zabudową; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907432 fot. 907433 fot. 907434

literatura · references
· Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.104 [14]
· Sarasini, M., 2005 — Gasteromiceti epigei. p.364 [127]
· Julich, W., 1984 — Die Nichtblatterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. p.512 [128]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3852
· baza „publikacje po 2000 r.” #3853
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 13.01.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Tulostoma_fimbriatum.htm"> Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>