jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.

czasznica workowata
Handkea excipuliformis (Scop.) Pers. · Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck (1950)
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
owocnik; 04.10.2002, Czechy, Ostrava; copyright © by Marek Snowarski
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
owocnik
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
młody owocnik
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
owocnik
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)

opis

Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
Owocniki duże, wyraźnie rozdzielone na rozszerzoną górną część z glebą i płonną, węższą podstawę, maczugowate, buławkowate, rzadziej odwrotnie gruszkowate, 80-120(250) mm wysokości, 30-55(100) mm szerokości; podstawa zwykle pofałdowana lub dołkowana. Osłona dwuwarstwowa.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) brudnoochrowe do rdzawobrązowego, cienkie, łamliwe, pęka na fragmenty długo przywierające do gleby i odpadające wraz z kłaczkami gleby.

space

Sporocarps large, distinctively divided into a wider upper part with gleba and a sterile, narrower base, clavate, clavate, sporadically invertedly pyriform, 80-120(250) mm high, 30-55(100) mm across; base usually undulating or scrobiculate. The two-layered veil.

space

Innermost layer (endoperidium) dingy ochraceous to rusty-brown, thin, brittle, splits into fragments adhering to the soil for a long time and coming away together with soil particles.

space

zarodniki

Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
Zarodniki kuliste, brodawkowane, z kroplą, 4-5.5 µm.

Spores globose, verrucose, with drops, 4-5.5 µm.

występowanie

Pospolita. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub po kilka, w lasach różnego typu i poza lasami, zarówno w miejscach suchych jak i wilgotnych.

Common. Sporocarps found in summer and autumn, solitary or in groups of several, in various types of forests and outside them, both in dry and wet places.

wartość

Jadalna.

Edible.

uwagi

Formy o nietypowym kształcie do pewnego oznaczenia wymagają sprawdzenia cech mikroskopowych. Duże owocniki poza lasami, na terenach trawiastych tworzy czasznica oczkowata (Lycoperdon utriforme), w typowej formie ma słabo zaznaczoną węższą płonną postawę.

Forms non-typical in stature require microscopic identification. czasznica oczkowata (Lycoperdon utriforme) develops large fruitbodies outside forest area, in grasslands; its typical form has weakly marked off narrower sterile base.
znalezisko 20021004.6.02 - Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata); Czechy, Ostrava
21f · 20021004.6.02
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/
znalezisko 20040904.1.ww - Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata); Kotlina Sandomierska
3f · 20040904.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
znalezisko 20040912.1.ww - Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata); Kotlina Sandomierska
3f · 20040912.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
· Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.42 [14]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.390 [49]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.451 [5]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.310 [9]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 25.04.2017 · powstała/was created 06.08.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Handkea_excipuliformis.htm"> Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>