non edible

Panellus serotinus (Schrad.) Kühner

łycznik późny (łyczak późny)
Sarcomyxa serotina (Pers.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 18 · Panus serotinus (Schrad.) Kühner, Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, Numéro Spécial 49
Sarcomyxa serotina
17.10.2000, Kaszuby; znal. 001017.1
copyright © by Marek Snowarski
Sarcomyxa serotina
Sarcomyxa serotina
przymiar50 mm
na pniu żywej topoli osiki? · on live Populus tremula? trunk

owocnik (Fruitbody)

Sarcomyxa serotina
Kapelusz muszlowaty, łopatkowaty, młody wypukły, potem spłaszczony; 40-100(130) mm szerokości; grubomięsisty; żółtozielony, oliwkowozielony do oliwkowobrązowawego ochrowym podkładem; w pobliżu trzonu szczeciniasto owłosiony dalej nagi, w czasie wilgotnej pogody silnie lepki, suchy żelatynowaty; brzeg u młodych egzemplarzy podwinięty, potem wyprostowany.

Blaszki początkowo jasne, kremowe, potem żółtawe, bladoochrowe, z wiekiem brązowe; gęste; rozwidlone; szerokie na obwodzie, zwężające się ku trzonowi, przyrośnięte lub nieco wykrojone.

Trzon krótki, gruby, 20 x 15-30 mm; boczny, pełny; złotożółty do pomarańczowożółtego z brązowymi filcowatymi łuseczkami.

Miąższ blady, wodnistobiały; z żelatynową warstwą pod skórką kapelusza; gąbczasty, miękki; bez zapachu lub zapach słaby, przyjemny, grzybowy; smak łagodny, po dłuższym żuciu gorzkawy.

Pileus shell-shaped, spade-like, when young convex, later flattened; 40-100(130) mm broad; thick-fleshed; yellow-green, olive-green to olive-brownish with ochre foundation; near the stem strigose, farther away glabrous, in wet weather very viscid, when dry gelatinous; margin in young specimens incurved, later even.

Lamellae initially light, creamy, then yellowish, pale ochre, in age brown; close; forking; broad in circumference, tapering towards the stipe, adnate to slightly adnexed.

Stipe short, thick, 20 x 15-30 mm; lateral, solid; golden-yellow to orange-yellow with brown fibrillose squamulae.

Flesh pale, watery-white; with gelatinous layer under cuticule of the cap; spongy, soft; odourless or weakly fungoid, pleasant; taste mild, bitterish on chewing.

zarodniki (Spores)

Zarodniki bezbarwne, cylindryczne, drobne, 4.5-5.5 x 1-2 µm.

Spores hyaline, cylindric, fine, 4.5-5.5 x 1-2 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają zwykle w skupieniach, jeden nad drugim, od września i zimą na grubszych gałęziach i pniach żywych i martwych drzew liściastych: olchy, brzozy, buka, dębu i drzew owocowych; w lasach łęgowych, w jarach, na brzegach strumieni i terenach podmokłych.

Not common. Fall-winter, clustered, on dead hardwood and follen trunks in floodplane forests.

wartość (Importance)

W większości źródeł podawany jako jadalny lecz nienajlepszy z uwagi na gorzkawy smak. Ostrożny w takich sprawach Andreas Gminder w swoim nowym atlasie pisze "wg nowszych badań zawiera wiele składników, które nie tylko są niezdrowe, ale czasem nawet rakotwórcze. Dlatego lepiej jest zaliczyć go do grzybów trujących".

In many sources edible but low qulity because of bitterish taste. Andreas Gminder in his quite new books says that is contains same toxins and shoul be treated as inedible.

gatunki podobne

Pleurotus ostreatus
Pleurotus ostreatus
Na pierwszy rzut oka może być pomylony z wyrastającym w tym samym czasie, tj. późną jesienią i na początku zimy, boczniakiem ostrygowatym (Pleurotus ostreatus). Odróżnia się od niego pokrytym łuseczkami trzonem, żółto-ochrowymi blaszkami i zielonymi oraz ochrowymi tonami kapelusza.

At first glance can be mistaken for the growing in the same period, i.e. late autumn and early winter, Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus). Differs from it in squamulose stipe, yellow-ochre gills and green and ochre tones in the cap.

Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.11.2009 · została utworzona/was created 13.10.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Panellus_serotinus.htm">łycznik późny - Panellus serotinus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>