niejadalnyjadalnydopuszczony do obrotu

Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm.

lejkówka zielonawa lejkówka wonna
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Clitocybe odora (lejkówka zielonawa)
grupa owocników w buczynie; 06.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, młody szaroniebieski, zielonkawoniebieski lub zielonkawy, szybko płowieje w kierunku szarawego i białawego, suche kapelusze są bledsze; średnicy (30)40-80 mm, początkowo wypukły, potem płaski, w końcu wklęsły z uwypukleniem w centrum; powierzchnia gładka, sucha; brzeg podwinięty, u starszych egzemplarzy płatowato falisty.

space

Trzon barwy kapelusza ale jaśniejszy; dość krótki, (30)40-70(80) x 5-10(12) mm, ku dołowi zwężony (czasem podstawa rozdęta), na starość pusty; powierzchnia gładka; u nasady z obfitą białą grzybnią.

space

Pileus hygrophanous, young grey-blue, greenish-blue or greeninsh, older fading towards greyish and whitish, dry caps are paler; (30)40-80 mm in diameter, initially convex, later plane, finally concave and somewhat umbilicate; surface smooth, dry; margin incurved, in older specimens strongly undulating.

space

Stipe Concolourous with the cap but lighter; quite short, (30)40-70(80) x 5-10(12) mm, tapered towards the base (sometimes the base enlarged), at maturity hollow; surface smooth; with profuse white basal mycelium.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 7-9 x 4-5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 7-9 x 4-5 µm.

występowanie

Pospolity gatunek. Owocniki wyrastają od sierpnia do końca grudnia w grupach po kilka, w lasach liściastych (częsty w buczynach) i iglastych.

Common. Summer-late fall, in groups of few in deciduous (common in beech forests) and coniferous forests.

wartość

Nie jest trująca, lecz z uwagi na zbyt intensywny anyżkowy zapach i niewielkie wymiary nie jest warta zachodu.

Not toxic, but because of strong anise odour and small size could not be eaten.

uwagi

Dzięki swojemu zapachowi połączonemu z nietypową barwą niemożliwa do pomylenia.

space

Thanks to its odour and unique colour cannot be mistaken.

space

literatura · references
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.206 [2]
· Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.116 [3]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.313 [5]
· Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. p.80 [7]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.119 [9]
· baza „publikacje po 2000 r.” #1156
· baza „publikacje po 2000 r.” #1157
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 01.11.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Clitocybe_odora.htm"> Clitocybe odora (lejkówka zielonawa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>