non edibleedibletrade

Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm.

lejkówka zielonawa (lejkówka wonna)
Clitocybe odora
grupa owocników w buczynie · gregarious under beech; 06.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 991006.9
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz higrofaniczny, młody szaroniebieski, zielonkawoniebieski lub zielonkawy, szybko płowieje w kierunku szarawego i białawego, suche kapelusze są bledsze; średnicy (30)40-80 mm, początkowo wypukły, potem płaski, w końcu wklęsły z uwypukleniem w centrum; powierzchnia gładka, sucha; brzeg podwinięty, u starszych egzemplarzy płatowato falisty.

Blaszki barwy kapelusza lub nieco jaśniejsze, bladoniebieskie, niebieskozielone, szarobiaławe do prawie białych; krótko zbiegające lub przyrośnięte, średnio gęste do rzadkich, szerokości 6-8 mm.

Trzon barwy kapelusza ale jaśniejszy; dość krótki, (30)40-70(80) x 5-10(12) mm, ku dołowi zwężony (czasem podstawa rozdęta), na starość pusty; powierzchnia gładka; u nasady z obfitą białą grzybnią.

Miąższ bladozielony do białawego; o intensywnym zapachu anyżu i przyjemnym korzennym smaku.

Pileus hygrophanous, young grey-blue, greenish-blue or greeninsh, older fading towards greyish and whitish, dry caps are paler; (30)40-80 mm in diameter, initially convex, later plane, finally concave and somewhat umbilicate; surface smooth, dry; margin incurved, in older specimens strongly undulating.

Lamellae concolourous with the cap or slightly lighter coloured, pale blue, blue-green, whitish-grey to near white; subdecurrent or adnate, moderately close to distant, 6-8 mm broad.

Stipe Concolourous with the cap but lighter; quite short, (30)40-70(80) x 5-10(12) mm, tapered towards the base (sometimes the base enlarged), at maturity hollow; surface smooth; with profuse white basal mycelium.

Flesh pale green to whitish; with intensive anise odour and pleasant spicy root taste.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 7-9 x 4-5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 7-9 x 4-5 µm.

występowanie

Pospolity gatunek. Owocniki wyrastają od sierpnia do końca grudnia w grupach po kilka, w lasach liściastych (częsty w buczynach) i iglastych.

Common. Summer-late fall, in groups of few in deciduous (common in beech forests) and coniferous forests.

wartość (Importance)

Nie jest trująca, lecz z uwagi na zbyt intensywny anyżkowy zapach i niewielkie wymiary nie jest warta zachodu.

Not toxic, but because of strong anise odour and small size could not be eaten.

uwagi (Remarks)

Dzięki swojemu zapachowi połączonemu z nietypową barwą niemożliwa do pomylenia.

Anyżowy zapach ma też lejkówka pachnąca (Clitocybe fragrans) o mniejszym kapeluszu (15-40 mm średnicy), trzonie cieńszym i dłuższym oraz białym miąższu.

Thanks to its odour and unique colour cannot be mistaken.

Anise odour is characteristic also ofClitocybe fragrans, which has a smaller cap (15-40 mm in diameter), thinner and longer stipe and white flesh.

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 06.09.2003 · została utworzona/was created 01.11.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Clitocybe_odora.htm">lejkówka zielonawa - Clitocybe odora - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>